1 побудова стуктури управління організацією як складова ефективної роботи підприємстваСкачати 409.26 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації09.10.2019
Розмір409.26 Kb.
Назва файлу-
  1   2   3   4   5   6   7   8ВСТУП
Економічні перетворення, які нині відбуваються в Україні, докорінно змінюють характер і принципи управління підприємствами та організаціями, особливо коли воно націлене на зовнішні ринки.

Вагонобудування є складовою частиною машинобудування, особливість сучасного розвитку який складається в переході від механізації та автоматизації технологічних процесів на окремих робочих місцях або лініях до комплексної механізації та автоматизації усього виробничого процесу. І хоча зараз вагонобудування, як і уся промисловість України, переживає період різкого спаду, колектив вагонобудівників продовжує роботу над вдосконаленням вантажних та пасажирських вагонів.

Вимоги до внутрішнього механізму управління підприємством збільшуються. Важливим моментом є активізація людського фактору, гнучкість та пристосовуємість до зовнішнього оточення, що забезпечує підприємству надійну ефективність і конкурентоспроможність.

Для виконання цих задач необхідні висококваліфіковані управлінські кадри в особі менеджерів підприємств, структурних підрозділів, що спроможні знаходити і виробляти управлінські ідеї, вибирати оптимальні рішення відносно конкретної ситуації і реалізовувати їх в практичній господарській діяльності.

На сьогоднішній день не існує універсального типу організаційної структури, який би забезпечував максимальну ефективність управління. Винятком не є і організаційна структура вагонобудівного заводу.

Даючи загальну характеристику організаційної структури, можна виділити декілька положень, що визначають її значимість:організаційна структура фірми забезпечує координацію всіх функцій менеджменту;структура організації визначає права і обов’язки (повноваження і відповідальність) на управлінських рівнях;від організаційної структури залежить ефективна діяльність фірми, її виживання і процвітання;структура, прийнята в даній конкретній фірмі, визначає організаційну поведінку її співробітників, тобто. стиль менеджменту і якість праці колективу.

Курсова робота написана на базі Торгової фірми ПАТ «КВБЗ». Основні функції фірми зводяться до проведення маркетингових досліджень внутрішнього і зовнішнього ринків, розробки та проведення заходів рекламного напрямку, проведення експортно-імпортних операцій та послуг, організації та проведення технічних та комерційних переговорів , проведення декларування товарів та іншого майна, що пересувається за кордон та інше. Торгова фірма – це один з провідних підрозділів, від діяльності якого значно залежить діяльність ПАТ «КВБЗ», бо по суті Торговельна фірма займається збутом продукції, що виробляється підприємствами акціонерного товариства. Метою даної роботи і є дослідження діяльності Торгової фірми ПАТ «КВБЗ» і умов її функціонування, аналіз діяльності акціонерного товариства, дослідження управління та організації праці, розробка проектних рішень управлінського та організаційного характеру, вдосконалення управління Торгової фірми ПАТ «КВБЗ».

Мета роботи полягає в узагальненні теоретичних і методичних основ покращення маркетингової політики підприємства в умовах підвищення конкурентоспроможності та формування стратегії управління, що дозволить підприємству зайняти лідируючі позиції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Основними задачами дослідження є:


  • визначити теоретичні аспекти побудови організаційних структур в умовах маркетингової орієнтації підприємства;

  • дослідити основні напрямки діяльності ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»;

  • дослідити структуру організації та її торгової фірми, надати пропозиції щодо їх оптимізації;

  • обґрунтувати методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства;

  • дослідити та розробити стратегію маркетингу та збуту ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

Об’єктом дослідження проекту є оцінка рівня відповідності організаційної структури підприємства вагонобудування та виявлення основних методів її покращення в умовах маркетингово-збутової орієнтації підприємства.

Предметом дослідження є теоретичні методи та практичні аспекти оцінки ефективності організаційної структури управління, збутово-маркетингової політики ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», та їх покращення з врахуванням впливу конкурентного середовища.

У роботі використовуються методи: абстрактно-логічний – при відпрацюванні методичних підходів щодо вибору критеріїв впливу факторів; економіко-статистичний – при оцінці рівня стратегії маркетингу ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

Теоретичну та методологічну основу дослідження склали фундаментальні праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів щодо проблеми маркетингу.

В роботі необхідно дослідити умови діяльності ПАТ «КВБЗ», його функціонування на зовнішніх ринках, аналіз діяльності заводу, стан конкурентноздатності підприємства та його продукції. Здійснити розробку проектних рішень управлінського та організаційного характеру та визначити основні тенденцій розвитку за допомогою економіко-математичного моделювання економічних процесів досліджуємого підприємства.

В умовах зростаючої конкуренції українським промисловим підприємствам не обійтись без дотримання сучасних вимог до якості продукції, що роблять її конкурентоспроможними на ринку, тому ефективним є процес впровадження стратегії підвищення якості продукції та стратегії збуту, особливо в ринкових умовах господарювання.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Робоча програма
Міністерство освіти
Практична робота
вищої освіти
студент групи
навчальний заклад
молодших школярів
Загальні відомості
Конспект лекцій
виконання курсової
виробничої практики
роботи студентів
діяльності підприємства
Охорона праці
Практичне заняття
інтелектуальної власності
контрольної роботи
використаних джерел
охорони здоров
Курсовая работа
студентів спеціальності
Самостійна робота
Історія виникнення
загальна характеристика
загальноосвітніх навчальних
навчального закладу
фізичного виховання
студентка курсу
Дипломна робота
Студент групи