1. Теоретичні основи бюджетування на підприємствіСкачати 343.88 Kb.
Сторінка1/9
Дата конвертації13.11.2018
Розмір343.88 Kb.
Назва файлукурсова моя)))).docx
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. Теоретичні основи бюджетування на підприємстві

1.1. Бюджетування у системі поточного фінансового планування

В умовах ринкової економіки зростання самостійності підприємств, їхньої відповідальності за результати діяльності постає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку їхнього фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На розв'язання цих завдань спрямовується фінансова стратегія підприємства, що є частиною загальної стратегії економічного розвитку і має узгоджуватися з її цілями й на прямами. У свою чергу, фінансова стратегія суттєво впливає на загальну економічну стратегію підприємства.

Реалізація фінансової стратегії підприємства забезпечує формування й ефективне використання фінансових ресурсів, виявлення найефективніших напрямів інвестування, відповідність фінансових дій економічному стану, визначення головної загрози з боку конкурентів та шляхів досягнення переваги над ними. Вихідним етапом планування є прогнозування основних напрямів діяльності підприємства. На цьому етапі визначаються завдання і параметри поточного фінансового планування. У свою чергу, саме на стадії поточного фінансового планування формується база для розроблення оперативних фінансових планів, що забезпечують необхідну інформацію для прийняття нових управлінських рішень.

Вихідним пунктом системи поточного планування діяльності підприємства є його фінансова стратегія та фінансова політика. Поточне фінансове планування дає можливість підприємству визначити джерела фінансування його розвитку, сформувати структуру доходів і витрат, за безпечити стійку платоспроможність, визначити структуру його активів та капітал на кінець планового періоду.

Поняття "бюджет" на рівні підприємства ще й досі лишається не зо всім зрозумілим і по-різному трактується як зарубіжними, так і вітчизняними вченими. Поява поняття "бюджет" на рівні підприємства пов'язана зі зростанням ролі оперативного фінансового планування та управлінського обліку. В цій самостійній підсистемі обліку у західних країнах термін "бюджет" використовується у трохи іншому розумінні, яке ближче до нашого терміна "кошторис" (кошторис доходів і витрат). Це зумовлює забезпечення ефективної діяльності кожним підрозділом підприємства, а, відповідно, потребує і розроблення для них бюджетів.

Оскільки підприємство самостійно вибирає форму бюджету, то він має формуватися на основі певної стандартизації, яка визначає процес бюджетування.

Бюджетування - це стандартизований процес, що базується як на самостійно розроблених підприємством, так і на загальновизнаних вимогах і процедурах. До останніх належать: 1) розроблення бюджетів усіма підрозділами; 2) забезпечення єдиного порядку підготовки, аналізу і затвердження бюджетів; 3) координація діяльності підрозділів підприємст ва у процесі розроблення бюджетів; 4) структурованість бюджетів; 5) обгрунтованість показників бюджетів; 6) відкритість бюджетів до змін; 7) участь у бюджетуванні менеджерів усіх підрозділів, що відповідають за виконання бюджету. Бюджетне планування на підприємстві складається із двох етапів: 1) планування - розроблення бюджетів; 2) моніторинг (контроль за виконанням бюджетів).

У процесі бюджетування необхідно враховувати чинники: стадію життєвого циклу виготовлюваного продукту; постійні й змінні потреби покупців; рівень конкуренції; трудові ресурси; тенденції розвитку технології; рівень підприємницького і фінансового ризиків; потреби і ресурси виробництва; запаси на складі; вартість сировини, маркетингові й рекламні умови; ціноутворення на товари (послуги); моральне старіння товарів і послуг.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Лабораторна робота
Методичні вказівки
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Курсова робота
Список використаної
охорони праці
Зміст вступ
курсу групи
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
Міністерство освіти
форми навчання
Теоретичні основи
навчальний заклад
Практичне заняття
вищої освіти
студент групи
Робоча програма
Практична робота
діяльності підприємства
молодших школярів
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
використаних джерел
навчального закладу
роботи студентів
виконання курсової
контрольної роботи
світової війни
загальноосвітніх навчальних
Загальні відомості
студентка групи
Самостійна робота
Історія виникнення
студентка курсу
студентів спеціальності
Охорона праці
охорони здоров
Вступ актуальність
Курсовая работа
фізичного виховання
Основні поняття