5. Закон України "Про заставу" // Відомості Верховної Ради. 1992. №47. ст. 642. 36Скачати 339.04 Kb.
Сторінка1/17
Дата конвертації02.10.2018
Розмір339.04 Kb.
Назва файлуbestreferat-217508.docx
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Зміст


Вступ 2

Розділ І. Загальна характеристика правочину 4

1.1 Поняття правочину 4

1.2 Умови дійсності правочину 8

Розділ ІІ. Види недійсних правочинів 13

2.1 Нікчемні правочини 13

2.2 Оспорювані правочини 16

Розділ ІІІ. Правові наслідки порушення умов чинності правочину 19

3.1 Правові наслідки порушення правил щодо форми правочину 19

3.2 Правові наслідки порушення правил щодо суб’єктів правочину 24

3.3 Правові наслідки порушення правил щодо змісту правочину 25

3.4 Правові наслідки порушення інших правил (умов) чинності правочину 26

3.5 Двостороння реституція та додаткові майнові наслідки 30

Висновки 34

Список використаних джерел 36

1.Конституція України вiд 28 червня 1996 р., зі змінами, внесеними Законом України “Про внесення змін до Конституції України" від 08.12.2004 р. №2222-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - №2. 36

2.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (із змінами від 10.02.2010 р.) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40 - 44, ст.356. 36

3.Цивільно-процесуальний кодекс від 18 березня 2004 року (із змінами від 11.02.2010 р.) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, №№ 40-41, ст.492. 36

4.Бірюков І.А. Цивільне право України - К., 2004 - 324 с. 36

5.Закон України "Про заставу" // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 47. - ст.642. 36

6.Основи правознавства: Навч. посібник/ За ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзік. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. - 358 с. 36

7.Закон України "Про нотаріат" // від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. - №3425 - ХІІ. 36

8.Право: Учебник для вузов/ А.И. Косарев, М.В. Малинкович, С.Д. Покревская и др.; За ред. проф. М.А. Теиловой, проф. М.В. Малинкович. - 2-е вид-ня. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998 р. - 479 с. 36

9.Цивільне право України: навчальний посібник / ред.І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки - К., 2004 - 224 с. 36

10.“Цивільне право України" за ред. Азімова Ч.1. Підручник. - Х.: Право, 2000 р. - с.169-181. 36

11.Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року (зі змінами від 18.02.2010 р.) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, №6, ст.56. 37

12.Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Д.В. Боброва та ін., за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. - К.: Юрінком Інтер - 2005. - 639с. 37

13.Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 735 с. 37

14.Цивільний кодекс України: Науково практичний коментар /За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. - К.: Істина, 2004. - 928 с. 37

15.Цивільне право України: Підручник / За ред. Є.О. Харитонова, Н.О. Саніахметової - К., 2003 - 774 с. 37

16.Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред.Я.М. Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 408 с. 37

17.Штефан М.Й. Цивільний процесуальне право України. Академічний курс. - К., 2005 - 854 с. 37

18.Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Лапітенко. - Х.: Одісей, 2003. - 856 с. 37Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Лабораторна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
Пояснювальна записка
Виконала студентка
Історія розвитку
Міністерство освіти
навчальних закладів
самостійної роботи
Теоретичні основи
форми навчання
навчальний заклад
вищої освіти
Практичне заняття
Робоча програма
студент групи
діяльності підприємства
використаних джерел
молодших школярів
інтелектуальної власності
роботи студентів
Практична робота
виконання курсової
Самостійна робота
Історія виникнення
студентка курсу
студентка групи
загальноосвітніх навчальних
Загальні відомості
Конспект лекцій
навчального закладу
контрольної роботи
Курсовая работа
Вступ актуальність
фізичного виховання
Охорона праці
світової війни
Основні поняття
охорони здоров
Студент групи