6. теорія фірми: виробництвоСторінка1/3
Дата конвертації30.11.2018
Розмір79 Kb.
Назва файлутеорія фірми.doc
  1   2   3

6. ТЕОРІЯ ФІРМИ: ВИРОБНИЦТВО


 1. Підприємство як суб'єкт ринку та виробничо-ринкова система.

 2. Процес виробництва. Виробнича функція. Ізокванта.

 3. Ізокоста. Оптимум виробника. Мінімізація витрат.

 4. Пропорційна варіація факторів виробництва. Ефект масштабу.

1
Фірми існують з багатьох причин, але найважливіші полягають у тому, щоб використати переваги або економію, зумовлені масовим виробництвом. Головна мета – максимізація прибутку. Основними припущеннями теорії при розгляді фірми є: • Раціональність її поведінки – фірма максимізує власну вигоду (прибуток) і здатна шукати й знаходити шляхи досягнення цієї мети;

 • Суверенітет у прийнятті рішень щодо своє діяльності.

В межах теорії фірми можна розв’язати такі економічні проблеми:

 • Яку саме продукцію і в якому обсязі слід виробляти фірмі

 • Які фактори виробництва і в якому обсязі слід використовувати

 • Які з потрібних факторів виробництва купувати на ринках і які власні ресурси використовувати.

фірми мають різні організаційно-правові форми:

 • Індивідуальна підприємницька діяльність (одноосібне володіння)

 • Партнерство

 • Корпорація

2
В мікроекономіці процес виробництва розглядається суто функціонально – як процес перетворення вхідного потоку затрат, тобто ресурсів, у вихідний потік випуску з використанням певної технології виробництва. • Основні види факторів: капітал, праця, земля (природні ресурси), підприємницький хист.

Власниками факторів є домогосподарства.

В залежності від того, які можливості має фірма, щоб змінити обсяги використання ресурсів у процесі виробництва виділяють:короткостроковий період – період у виробничій діяльності фірми, протягом якого вона може змінити обсяги використання лише деяких із ресурсів, що забезпечують випуск продукції;

довгостроковий період – період у діяльності фірми, достатній для зміни обсягів використання всіх факторів виробництва.

Для спрощення ми будемо розглядати використання лише двох видів ресурсів – капіталу і праці.

Капітал змінюється в довгостроковому періоді.

Праця – змінюється і в довгостроковому, і короткостроковому.

Будемо також вважати, що фірма випускає лише один вид продукції в обсязі Q.

У кожний момент за наявних технічних знань та наявних ресурсів можна отримати тільки певну кількість продукції.

Зв’язок між величиною затрат факторів виробництва і кількістю продукції, яку можна отримати, зображують виробничою функцією.

В залежності від кількості факторів виробнича функція буває:

однофакторна, двофакторна, багатофакторна.

Класичним прикладом виробничої функції є двофакторна виробнича функція. Вона встановлює зв’язок між виробництвом продукції та витратами двох основних факторів виробництва: капіталу (к) і робочої сили (L).

Графічним зображенням виробничої функції є лінія – ізокванта (рис.1).

Сукупність ізоквант для різних рівнів виробництва створює карту ізоквант.Властивості ізоквант:

 1. Ізокванти не перетинаються.

 2. Більш віддалена від початку координат ізокванта відповідає вищому рівню виробництва.

 3. Опуклі в бік початку координат.

Математичним вираженням виробничої функції є функція Кобба – Дугласа:

Q= а·Lb·Kc; а,b,c>0; b,c>1

Її ізокванти мають вигляд кривих – гіпербол. Ці криві не перетинають координатних осей, а лише наближаються до них. Це означає, що фактори виробництва лише частково можуть замінювати один одного (рис.1).Крім того, є два крайні випадки виробничої функції.

Перший – функція виробництва із фіксованим співвідношенням ресурсів (функція Леонтьєва)

Q=min (a·L,b·K), a,b>0

В цьому випадку виконати будь-яку заміну серед вхідних ресурсів неможливо. Кожен рівень виробництва вимагає певної комбінації праці і капіталу. Ізокванта має вигляд прямих кутів.

Іншим прикладом є виробнича функція з повним заміщенням факторів виробництва.

Q=a·L+b·K, a,b>0.

Ресурси є абсолютними замінниками. Ізокванта має вигляд прямої лінії.

За допомогою ізокванти можна показати можливість заміщення одного фактора виробництва іншим при незмінному випуску.

Припустимо, що кількість капіталу зменшилась на К. Кількість додаткових витрат праці L,, що може компенсувати це зменшення, визначають за допомогою граничної норми технологічного заміщення (MRTS).

MRTS при просуванні по ізокванті вправо вниз зменшується.

Коли ізокванти є прямими лініями їх MRTS = const.

Геометрично MRTS у кожній точці ізокванти дорівнює нахилу ізокванти у цій точці.

Знак “-“ використовується, тому що нахил є від’ємним, а ГНТЗ визначається як додатна величина.

Нахил є від’ємним, тому, що при одному й тому ж рівні виробництва зменшення використання одного ресурсу потребує збільшення іншого ресурсу. Тобто обсяги використання факторів змінюються в протилежних напрямках.

3

Як було показано вище, один і той самий обсяг виробництва можна забезпечити за рахунок різних витрат факторів виробництва. Тому перед фірмою постає проблема вибору комбінації факторів виробництва. За певних економічних умов така комбінація має забезпечити певний рівень виробництва при мінімальних витратах.Нехай Рк – є ціною одиниці капіталу, РL- є ціною робочої сили.

Тоді сумарні витрати Вт або сукупна вартість виробництва ТС буде

ТС= РL ·L + Рк· К

Це рівняння має назву функції сукупної вартості виробництва. Відрізок лінії, що описується цим рівнянням називається ізокостою (рис.2). Її нахил -
Сукупність ізокост при різних рівнях сукупної вартості утворює карту ізокост.

При зміні цін нахил змінюється (аналогічно бюджетній лінії).Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
студент групи
Робоча програма
вищої освіти
Практична робота
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
Загальні відомості
роботи студентів
діяльності підприємства
виробничої практики
Практичне заняття
Охорона праці
інтелектуальної власності
використаних джерел
контрольної роботи
охорони здоров
Курсовая работа
Історія виникнення
Самостійна робота
студентка курсу
навчального закладу
загальна характеристика
студентів спеціальності
студентка групи
світової війни
фізичної культури
фізичного виховання