6. теорія фірми: виробництвоСторінка3/3
Дата конвертації30.11.2018
Розмір79 Kb.
Назва файлутеорія фірми.doc
1   2   3
Рекомендована література.

    1. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студ. екон. спец. зал. освіти: У 2 Ч. / С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; за заг. ред. С.Будаговської. – К.: Основи, - 1998.

    2. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки / Підручник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1998.

    3. Піндайк Р.С., Рубінфелд Д.Л. Мікроекономіка / Пер. з англ.. А.Олійник, Р.Скільський – К.: Основи, 1996

    4. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика / Учеб. Пособие в 2-х – Т. 1. –С.- Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 1997.

    5. Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка: Тести. Ситуації. Задачі / Навч. Посіб. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003.

    6. Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навч. Посібник для студентів екон. спец. Вузів. – К.: Таксон, 1998.

    7. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.

    8. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002.

    9. Емцов Р., Лукин М. Микроэкономика: Учебник. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Изд-во «ДИС», 1997.

    10. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА*М, 1999.

    11. Микроэкономика / Учебник. Под. ред. Е.Б. Яковлевой. – М.: АКАЛИС, 1997.

    12. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроекономика / Пер. с англ. В. Лукашевича и д.р.; Под ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича, С.- Пб., 1994.

    13. Пилипенко В.В. Мікроекономіка. Курс лекцій: Навчальний посібник. – Суми: ВВП ”Мрія”, 2007. – 284с.

    14. Гамілтон Д. Методичний посібник до "Мікроекономіки" Р.С.Піндайка та Д.л.Рубінфелда. - К.: Основи, 1996

    15. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход /Пер.с англ. под ред. Н.Л.Фролова. - М.: ЮНИТИ,1997.

    16. Гальперин В.М. и др. Микроэкономика. Т.1 / Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И.; Общ. ред. В.М.Гальперин. - СПб.: Экономическая шк., 1999

    17. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2007

    18. Протас В.Ф. Микроэкономика: структурно-логические схемы. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1996

    19. Мельниченко О.А. Мікроекономіка /ХДАУ. - Х.,2000.

    20. Куркін М.В. Мікроекономіка: основи ринкової поведінки. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2001.

    21. Кулішов В.В. Мікроекономіка: основи теорії і практикум / В.В.Кулішов, П.П.Гаврилко. – Львів: „Магнолія плюс”, 2005.

    22. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи. – К.: Т-во”Знання”, КОО, 2006

    23. Павленко І.М. Мікроекономіка. – К.: ЦНЛ, 2006.

    24. Старостенко Г.Г. Мікроекономіка. – К.: ЦНЛ, 2006.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Курсова робота
Список використаної
охорони праці
Зміст вступ
курсу групи
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
навчальних закладів
самостійної роботи
форми навчання
Міністерство освіти
Теоретичні основи
навчальний заклад
вищої освіти
Робоча програма
студент групи
Практичне заняття
Практична робота
молодших школярів
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
діяльності підприємства
контрольної роботи
виконання курсової
використаних джерел
роботи студентів
загальноосвітніх навчальних
навчального закладу
Загальні відомості
студентів спеціальності
Самостійна робота
світової війни
студентка групи
Історія виникнення
виробничої практики
загальна характеристика
охорони здоров
студентка курсу
фізичного виховання
Основні поняття
фізичної культури