6. теорія фірми: виробництвоСкачати 81.45 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації30.11.2018
Розмір81.45 Kb.
Назва файлутеорія фірми.doc
1   2   3
Рекомендована література.

    1. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студ. екон. спец. зал. освіти: У 2 Ч. / С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; за заг. ред. С.Будаговської. – К.: Основи, - 1998.

    2. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки / Підручник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1998.

    3. Піндайк Р.С., Рубінфелд Д.Л. Мікроекономіка / Пер. з англ.. А.Олійник, Р.Скільський – К.: Основи, 1996

    4. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика / Учеб. Пособие в 2-х – Т. 1. –С.- Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 1997.

    5. Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка: Тести. Ситуації. Задачі / Навч. Посіб. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003.

    6. Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навч. Посібник для студентів екон. спец. Вузів. – К.: Таксон, 1998.

    7. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.

    8. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002.

    9. Емцов Р., Лукин М. Микроэкономика: Учебник. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Изд-во «ДИС», 1997.

    10. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА*М, 1999.

    11. Микроэкономика / Учебник. Под. ред. Е.Б. Яковлевой. – М.: АКАЛИС, 1997.

    12. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроекономика / Пер. с англ. В. Лукашевича и д.р.; Под ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича, С.- Пб., 1994.

    13. Пилипенко В.В. Мікроекономіка. Курс лекцій: Навчальний посібник. – Суми: ВВП ”Мрія”, 2007. – 284с.

    14. Гамілтон Д. Методичний посібник до "Мікроекономіки" Р.С.Піндайка та Д.л.Рубінфелда. - К.: Основи, 1996

    15. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход /Пер.с англ. под ред. Н.Л.Фролова. - М.: ЮНИТИ,1997.

    16. Гальперин В.М. и др. Микроэкономика. Т.1 / Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И.; Общ. ред. В.М.Гальперин. - СПб.: Экономическая шк., 1999

    17. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2007

    18. Протас В.Ф. Микроэкономика: структурно-логические схемы. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1996

    19. Мельниченко О.А. Мікроекономіка /ХДАУ. - Х.,2000.

    20. Куркін М.В. Мікроекономіка: основи ринкової поведінки. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2001.

    21. Кулішов В.В. Мікроекономіка: основи теорії і практикум / В.В.Кулішов, П.П.Гаврилко. – Львів: „Магнолія плюс”, 2005.

    22. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи. – К.: Т-во”Знання”, КОО, 2006

    23. Павленко І.М. Мікроекономіка. – К.: ЦНЛ, 2006.

    24. Старостенко Г.Г. Мікроекономіка. – К.: ЦНЛ, 2006.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
навчальної дисципліни
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
охорони праці
Курсова робота
Список використаної
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
Пояснювальна записка
Виконала студентка
Історія розвитку
Міністерство освіти
форми навчання
навчальних закладів
самостійної роботи
Теоретичні основи
навчальний заклад
Робоча програма
діяльності підприємства
Практичне заняття
молодших школярів
роботи студентів
Самостійна робота
вищої освіти
використаних джерел
студентка курсу
студент групи
загальноосвітніх навчальних
інтелектуальної власності
виконання курсової
студентів спеціальності
Курсовая работа
Загальні відомості
світової війни
охорони здоров
Історія виникнення
Конспект лекцій
студентка групи
Практична робота
навчального закладу
контрольної роботи
Теоретичні аспекти
Список літератури
напряму підготовки
внутрішніх справ