Пошук: Конспект лекцій

Конспект лекцій з курсу „ біржова діяльність\"Конспект лекцій з курсу „ біржова діяльність"
Конспект лекцій з курсу „Біржова діяльність” „ (для студентів спеціальності 050100 „Облік І аудит”). Авт. Ситник Ю. О. Харків: хнамг, 2007. 161с. Конспект_к_изданиюСитник20%2C04%28печатн%29.doc
Конспект 1.04 Mb. 107
читати
Конспект лекцій дисципліни «адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції превенивної діяльності»Конспект лекцій дисципліни «адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції превенивної діяльності»
Конспект лекцій підготував: Логвиненко Б. О. – доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету пфппд, кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції. adm_yurisdiktsiyna_diyalnist_npu_1.doc
Конспект 1.49 Mb. 31
читати
Конспект лекцій методичні вказівки для аудиторних занятьКонспект лекцій методичні вказівки для аудиторних занять
Теорія І практика перекладу. Конспект лекцій. Методичні вказівки для аудиторних занять. // Укладач: Бєкрєшева Л. О. – Луганськ: вид-во сну ім. В. Даля, 2006. с. Конспект лекций_Теория перекладу.DOC
Лекція 0.53 Mb. 76
читати
Конспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисципліни правові аспекти internet бізнесу для студентівКонспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисципліни правові аспекти internet бізнесу для студентів
Правові аспекти Internet бізнесу підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для усіх галузей І напрямів факультетів: кібернетики І системної інженерії; міжнародних економічних відносин. Конспект лекц.2017+.docx
Конспект 2.59 Mb. 120
читати
Конспект лекцій з дисципліни «менеджмент» для студентів напряму підготовкиКонспект лекцій з дисципліни «менеджмент» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент» (для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємств» денної та заочної форм навчання) / Уклад.: Вольська О. М. Макіївка: Доннаба, 2013. 164 с. 3140 Менеджмент.doc
Конспект 1.15 Mb. 64
читати
Конспект лекцій (для студентів 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»»)Конспект лекцій (для студентів 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»»)
Костенко О. Б. «Об’єктно орієнтоване програмування» Конспект лекцій. (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 030601 – «Менеджмент»). / О. Б. Костенко; Харк нац акад міськ госп-ва. Х.: Хнамг, 2012 98 с. %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D0%A1%D0%9C%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F%202012%202%20%D1%81%D1%82%D1%80.doc
Конспект 66 Kb. 1
читати
Основи наукових досліджень: Конспект лекцій / укладач: ЕОснови наукових досліджень: Конспект лекцій / укладач: Е
Kolisnichenko.doc
Конспект 0.8 Mb. 30
читати
Конспект лекцій для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» Одеса онеу 2018Конспект лекцій для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» Одеса онеу 2018
Теорія організації та організаційна поведінка. Конспект лекцій для студентів IІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» / Уклад. Г. А. Місько – Одеса, онеу, ротапринт 2018. 53 с. ТО конспект.doc
Конспект 0.6 Mb. 31
читати
У списку використаних джерелУ списку використаних джерел
Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. Запоріжжя : зну, 2015. 82 с. -
98.5 Kb. 11
читати
Конспект лекцій з дисципліниКонспект лекцій з дисципліни
Торгівля та біржова діяльність спеціалізації товарознавство І торговельне підприємництво факультету інтегрованих технологій. ЛЕКЦИИ МБ 17.doc
Конспект 1.74 Mb. 126
читати
Т. К. Клименко Конспект лекцій з дисципліниТ. К. Клименко Конспект лекцій з дисципліни
Розповсюдження І тиражування без офіційного дозволу Дніпродзержинського державного технічного університету заборонено. Konspekt_lektsiy_Gruntoznavstvo.doc
Конспект 0.91 Mb. 76
читати
Конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 050502 «Інженерна механіка» 050503 «Машинобудування» усіх форм навчанняКонспект лекцій для студентів напрямів підготовки 050502 «Інженерна механіка» 050503 «Машинобудування» усіх форм навчання
-
Конспект 1.17 Mb. 106
читати
Конспект лекцій з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальностіКонспект лекцій з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності
Тема Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів. Degtjarova.doc
Конспект 1.09 Mb. 116
читати
Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей денної І заочної форми навчання Донецьк 2012Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей денної І заочної форми навчання Донецьк 2012
Організація Цивільного захисту в Україні. Tolstih_A.S._TSIVILNIY_ZAHIST_2012.doc
Конспект 2.77 Mb. 151
читати
Конспект лекцій з дисципліни «Договірне та підприємницьке право»Конспект лекцій з дисципліни «Договірне та підприємницьке право»
Укладач: Осадча Ірина Анатоліївна, старший викладач кафедри соціології, філософії І права. DOG_Konspekt_lektsiy_dogovirne_Osadcha_2018.docx
Конспект 0.98 Mb. 16
читати
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень»Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень»
З позиції системного підходу науку можна розглядати як систему, що складається з наступних елементів. Конспект_Основи наукових досліджень.doc
Конспект 0.89 Mb. 20
читати
Конспект лекцій для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»Конспект лекцій для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Тема Економічна сутність, особливості організації та розвитку торгово. -
5.01 Kb. 97
читати
Тема Основи екскурсійної справиТема Основи екскурсійної справи
Опорний конспект лекцій призначений для студентів спеціальності 243 «Туризм» денної та заочної форм навчання. лекц ЕС методичка.doc
474 Kb. 23
читати
Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей І форм навчанняКонспект лекцій для студентів всіх спеціальностей І форм навчання
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра В. В. tsivilniy_zakhist_lektsiyi.docx
Конспект 0.99 Mb. 78
читати
Зміст дисципліни „ Основи менеджменту „Зміст дисципліни „ Основи менеджменту „
Менеджмент: Конспект лекцій для студентів 3 курсу заочної форми навчання спец. 050100 „Економіка підприємства” й „Облік І аудит”. Макаренко_Конспект-менеджмент_-_ЕП%2C_ОА_печ.вар.7%2C06.doc
Конспект 0.69 Mb. 63
читати
Конспект лекцій з дисципліни Охорона праці в галузіКонспект лекцій з дисципліни Охорона праці в галузі
Типовим положенням порядку пройшов навчання І перевірку знань з питань охорони праці. Konspekt_lektsiy_z_distsiplini_Okhorona_pratsi_v_ga.doc
Конспект 0.77 Mb. 26
читати
Міністерство фінансів україниМіністерство фінансів україни
Стахурський В. О. Організація, планування та управління підприємствами галузі: Конспект лекцій для студ спец напрямків 0902 "Інженерна механіка", 0905 "Енергетика". В.О. Стахурський КЛ з організації, планування та управл..doc
Конспект 1.97 Mb. 86
читати
Конспект лекцій з дисципліни \" Інтегровані системи управління\" для студентів спеціальності 05010301 Розробка програмного забезпеченя(121Інженерія програмного забезпечення). Денне відділення / Укл. В. АКонспект лекцій з дисципліни " Інтегровані системи управління" для студентів спеціальності 05010301 Розробка програмного забезпеченя(121Інженерія програмного забезпечення). Денне відділення / Укл. В. А
Конспект лекцій з дисципліни “ Інтегровані системи управління” для студентів спеціальності 05010301 Розробка програмного забезпеченя(121Інженерія програмного забезпечення). Денне відділення / Укл. В. А. ЛЕКЦИИ МОИ.docx
Конспект 11.38 Mb. 42
читати
Конспект лекцій Фінанси підприємства Гордієнко Н.І. 2005 рік ВступКонспект лекцій Фінанси підприємства Гордієнко Н.І. 2005 рік Вступ
Українська економіка знаходиться в стадії активних ринкових перетворень, що значною мірою відносяться до фінансово-кредитної сфери. Документ Microsoft Word.docx
Конспект 1.6 Mb. 42
читати
Тема 1 Сутність соціального страхуванняТема 1 Сутність соціального страхування
Соціальне страхування: Конспект лекцій / Укладачі: П. В. Тархов, В. М. Боронос, Е. Г. Козін, К. В. Савченко.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 164 с. Socialne_strah.doc
Протокол 3.09 Mb. 248
читати
Політична економіяПолітична економія
Економічна теорія. Опорний конспект лекцій для студентів базового напряму, 030501 «Менеджмент» /Укл. Скорик Г.І. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 88 с. Економічна теорія (конспект лекцій.doc
Курс лекцій 1.85 Mb. 132
читати
Управління інноваціямиУправління інноваціями
Сидоренко Л. Ю., Сивопляс Ю. В. Управління інноваціями. Частина 1: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: нметАУ, 2013. – 90 с. 122_Сидоренко Л.Ю. Консп.лекц. Управління інноваціями. 2013.docx
Конспект 0.84 Mb. 75
читати
Конспект лекцій для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології»Конспект лекцій для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології»
«Харчові технології» денної та заочної форм навчання/ уклад. -
Конспект 6 Kb. 157
читати
Опорний конспект лекцій з дисципліниОпорний конспект лекцій з дисципліни
Множинність підпорядкування результативності організації, проблеми узгодження пріоритетів та інтересні учасників діяльності. Рівні досконалості організації. Досягнення синергизму в менеджменті організації. 1. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з МО(2)-1194472761.doc
Конспект 2.58 Mb. 45
читати
Конспект лекцій з курсу «Засади усного професійного мовлення (риторика)»Конспект лекцій з курсу «Засади усного професійного мовлення (риторика)»
На сьогодні перед кожним майбутнім фахівцем стоїть мета оволодіти навичками ефективного мовленнєвого впливу, практичними навичками спілкування. Конспект лекцій Риторика.docx
Конспект 1.01 Mb. 79
читати
Безпека життєдіяльності таБезпека життєдіяльності та
Фесенко О. О., Лисюк В. М., Сахарова З. М. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: конспект лекцій. Одеська національна академія харчових технологій, 2017. – 146 с. 2017 Конспект лекцій БЖД+ООП (1).doc
Конспект 1.77 Mb. 183
читати
Конспект лекцій для студентів I курсу напряму підготовки 020207 «Дизайн» денної форми навчання Луцьк 2014Конспект лекцій для студентів I курсу напряму підготовки 020207 «Дизайн» денної форми навчання Луцьк 2014
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту. Осн. теор. диз.Г.П.Іванченко КОН.ЛЕК.2014.ВИПР._.doc
Конспект 0.65 Mb. 23
читати
Конспект лекцій з дисципліни «безпека жіттєдіяльності та охорона праці»Конспект лекцій з дисципліни «безпека жіттєдіяльності та охорона праці»
Тема Державне управління охороною праці, державний нагляд І громадський контроль за охороною праці. 3. Опорний конспект лекцій_56b45366fd733201c1e7d58b4a37133f.doc
Конспект 0.61 Mb. 45
читати
Діяльності підприємствДіяльності підприємств
Конспект лекцій складено згідно програми навчальної дисципліни. Розкрито зміст всіх питань програми. Наведені конкретні приклади з методики планування, організації діяльності агропромислових формувань. Підручник з планування і організації діяльності підприємств.doc
Конспект 3.97 Mb. 137
читати
Конспект лекцій та інтерактивних завдань з теми \"теорія особистості та її діагностика\"Конспект лекцій та інтерактивних завдань з теми "теорія особистості та її діагностика"
Теорія особистості та її діагностика” до курсу “Теоретико-методологічні проблеми психології”. Priklad modulya_zbir_n.docx
Конспект 203.27 Kb. 10
читати
Конспект лекцій з дисципліни біотехнологія переклад, адаптація та доповнення: Петрук Р. ВКонспект лекцій з дисципліни біотехнологія переклад, адаптація та доповнення: Петрук Р. В
Гончаренко Г. Г. Основы биотехнологии. Тексты лекций для студентов специальности 31 01 01 – «Биология (научно-педагогическая деятельность)» / Г. Г. Гончаренко, А. В. Крук; Мин обр. Рб, уо «ггу им. Ф. Скорины». – Гомель, 2005. 178с. af76da394c30a23b4a43768cfebc4521.doc
Конспект 1.34 Mb. 89
читати
Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист»Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист»
Цивільний захист України – це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям. Конспект лекцій Цивільний захист.docx
Конспект 224.4 Kb. 1
читати
Короткий конспект лекцій Зміст Тема Філософія, її предмет та місце в сучасному світі. Тема Пізнання як предмет філософського аналізуКороткий конспект лекцій Зміст Тема Філософія, її предмет та місце в сучасному світі. Тема Пізнання як предмет філософського аналізу
Тема Основні періоди розвитку наукового пізнання. Лекції.doc
Конспект 160.99 Kb. 11
читати
О. В. Шереметинська, В. М. Марченко, О. А. АдаменкоО. В. Шереметинська, В. М. Марченко, О. А. Адаменко
Митна політика України: Конспект лекцій для студ спец. 03060104 "Менеджмент зед" спеціалізації "Менеджмент митної системи" напряму 0306 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання/ Уклад.: О. В. Шереметинська, В. Конспект лекцій митна політика.doc
Конспект 0.93 Mb. 44
читати
Конспект лекцій та практичні Технологія бурінняКонспект лекцій та практичні Технологія буріння
Складається з дна – вибою. Відстань від устя до вибою- довжина свердловини. Проекція осі свердловини на вертикаль визначає глибину. Циліндрична виробка називається стволом, або стінкою свердловини. технологія буріння2008.docx
Конспект 149.88 Kb. 3
читатиБаза даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Лабораторна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
Пояснювальна записка
Виконала студентка
Історія розвитку
Міністерство освіти
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
студент групи
навчальний заклад
вищої освіти
Практичне заняття
Робоча програма
діяльності підприємства
використаних джерел
інтелектуальної власності
роботи студентів
молодших школярів
виконання курсової
Практична робота
Загальні відомості
Історія виникнення
Конспект лекцій
Самостійна робота
навчального закладу
загальноосвітніх навчальних
студентка курсу
студентка групи
фізичного виховання
Вступ актуальність
Охорона праці
контрольної роботи
Курсовая работа
Основні поняття
світової війни
охорони здоров
Студент групи