Пошук: Практичне заняття

Практичне заняттяПрактичне заняття
Яку роль відіграли роботи Л. В. Канторовича у розвитку теорії й методів лінійного програмування?
Задача 201.5 Kb. 3
читати
Практичне заняття за темою: «Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх»Практичне заняття за темою: «Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх»
Практичне заняття за темою: «Розв’язання правових ситуацій із адміністративного та кримінального права»
Закон 150.59 Kb. 4
читати
Практичне заняття №5: Основи конституційного права УкраїниПрактичне заняття №5: Основи конституційного права України
38.01 Kb. 15
читати
Практичне заняття 5Практичне заняття 5
Розвиток освіти й науки. «Золота доба» Києво-Могилянської академії
35.87 Kb. 1
читати
Документознавство ібсз 1Документознавство ібсз 1
Практичне заняття Визначення терміну «документ». Властивості, ознаки та функції документа
Закон 49.31 Kb. 2
читати
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни
Практичне заняття №21. Хвороби системи крові: анемії, тромбоцитопенії, тромбоцитопатії
Методичні вказівки 1.04 Mb. 118
читати
Практичне заняття №7Практичне заняття №7
Варіант контрольної роботи визначається останньою цифрою номеру залікової книжки студента
Методичні вказівки 93.62 Kb. 10
читати
Практичне заняттяПрактичне заняття
Яку роль відіграли роботи Л. В. Канторовича у розвитку теорії й методів лінійного програмування?
Задача 201.5 Kb. 3
читати
Практичне заняття №1Практичне заняття №1
Функція, що виражається в тому, що через ціни здійснюється зв'язок між виробництвом І споживанням
130.81 Kb. 7
читати
Практичне заняття №1Практичне заняття №1
Поняття красномовства, його функції, значення. Співвідношення термінів красномовство", "ораторське мистецтво", "риторика"
235.38 Kb. 23
читати
Практичне заняття №3Практичне заняття №3
Розділ фоностилістики, який розглядає естетичну й емоційну функції звукового складу мови, називають фонікою
103.3 Kb. 12
читати
Практичне заняття №3 Верхні дихальні шляхиПрактичне заняття №3 Верхні дихальні шляхи
Порожнина рота очищається пальцем обмотаним тканиною або іншим предметом який підходить по розмірах
58.47 Kb. 4
читати
Практичне заняття №4 Вибір граматичної форми у професійному спілкуванніПрактичне заняття №4 Вибір граматичної форми у професійному спілкуванні
Співвідносяться із займенниками хто або що. Первинна синтаксична функція іменника – бути в реченні підметом І додатком
90.83 Kb. 19
читати
Практичне заняття 5-6Практичне заняття 5-6
Комплексна диференціальна діагностика відхилень у психофізичному розвитку. Освітні установи для осіб з вадами психофізичного розвитку та їх комплектування
106.77 Kb. 1
читати
Практичні заняття з легкої атлетикиПрактичні заняття з легкої атлетики
До коротких, спринтерських дистанцій належить біг на 30, 60, 100, 200, І 400 м. Практичне засвоєння техніки бігу, як правило, відбувається в такій послідовності
215.2 Kb. 20
читати
Практичне заняття №1. Педагогічна діяльність І майстерність вихователя днз. ПланПрактичне заняття №1. Педагогічна діяльність І майстерність вихователя днз. План
Характеристика структурних компонентів педагогічної майстерності вихователя дошкільного закладу
41.44 Kb. 15
читати
Практичне заняття №5 Функціональні стилі сучасної української мови І. Теоретична частина ПланПрактичне заняття №5 Функціональні стилі сучасної української мови І. Теоретична частина План
Основні стильові ознаки наукового стилю І специфічна мовленнєва системність визначаються позамовними стилетвірними чинниками
166.7 Kb. 13
читати
Практичне заняття Студент як суб’єкт навчально-професійної діяльностіПрактичне заняття Студент як суб’єкт навчально-професійної діяльності
Вікові кризи в студентському віці (криза 17 років та криза входження в дорослість): оглядова характеристика
265.76 Kb. 5
читати
Практичне заняття №2 знаходження компромісніх планівПрактичне заняття №2 знаходження компромісніх планів
В просторі критеріїв кожна точка області компромісів належить границі області критеріїв
98.05 Kb. 6
читати
Практичне заняття №4 Динамічний аналіз беззбитковості проектуПрактичне заняття №4 Динамічний аналіз беззбитковості проекту
Обсяг інвестиційних витрат пропорційно впливає на рівень прибутковості проекту. Відповідно, чим менше витрати, тим більше дохід
18.17 Kb. 1
читати
Практичне заняття №3 Лексика та фразеологія української діалектної мови. – 2 годПрактичне заняття №3 Лексика та фразеологія української діалектної мови. – 2 год
Бевзенко С. П. Актуальність вивчення української діалектної фразеології // Мовознавство. – 1974. – № – С. 15 – 19
25.48 Kb. 1
читати
Практичне заняття №1 Словосполучення Вправа 1Практичне заняття №1 Словосполучення Вправа 1
Не є словосполученням : укласти угоду, на арені, буду навчатися, протягом року, хліб І сіль, на пагорбах І долях, рідне слово, деякі із своїх, троянди І виноград, палко й духмяно
53.43 Kb. 2
читати
Вступ 4 Практичне заняття №1Вступ 4 Практичне заняття №1
Традиційною та найбільш развинутою формою міжнародних економічних відносин (мев) є зовнішня торгівля. За деякими оцінками на частку торгівлі доводиться близько 80% усього обсягу мев
3.43 Mb. 158
читати
Практичне заняття №2Практичне заняття №2
Знання та уміння оперувати стилістичними нормами дає змогу уникнути стилістичних помилок, розрізняти той чи інший стиль мови. Стилістичні норми є вершиною культури мови
79.27 Kb. 9
читати
Методичні рекомендації щодо їх виконання 2 Практичне заняття «Нормативна база планування»Методичні рекомендації щодо їх виконання 2 Практичне заняття «Нормативна база планування»
У поточному році за планом обсяг робіт збільшиться на 20%, норми керованості становлять: на заготівельній дільниці – 28, на механічній – 25, на складальній – 19 робітників на одного майстра
Методичні рекомендації 479.96 Kb. 24
читати
Практичне заняття Множинна регресія в соціально-економічних дослідженняхПрактичне заняття Множинна регресія в соціально-економічних дослідженнях
Подаючи як функцію лише одного фактору (як у парній регресії), тим самим абстрагуються від множинності причин, штучно спрощуючи механізм формування варіації результату
218.26 Kb. 10
читати
Практичне заняття №10 Поняття величини та методика введення її у початковій школіПрактичне заняття №10 Поняття величини та методика введення її у початковій школі
З величинами учні знайомляться протягом всього періоду навчання в початковій школі, починаючи з концентру „Десяток”
167.25 Kb. 7
читати
Практичне заняття №2Практичне заняття №2
Австрії, визначеним міжнародним договором про уникнення подвійного оподаткування. На момент виплати граничний термін подання декларації за 2016 рік з податку на прибуток та строк сплати податку не настав
21.1 Kb. 1
читати
Практичне заняття №1 Психологія журналістської праці та творча методика створення текстуПрактичне заняття №1 Психологія журналістської праці та творча методика створення тексту
Журналістська творчість, належачи до духовно-практичної діяльності людини, перш за все проявляється в самому процесі створення інформаційного продукту
299.4 Kb. 13
читати
Уроку №4 Всесвітня історія 0 клас вчитель Падалко М. А. Тема уроку: Повсякденне життя в умовах фронту і тилу Практичне заняття №1Уроку №4 Всесвітня історія 0 клас вчитель Падалко М. А. Тема уроку: Повсякденне життя в умовах фронту і тилу Практичне заняття №1
На підставі історичних джерел(фотографій) зробіть висновок про умови перебування військових на передовій
Урок 142.47 Kb. 6
читати
Семінарське заняття, методика його підготовки та проведенняСемінарське заняття, методика його підготовки та проведення
Основні поняття теми: семінарське заняття, етапи семінару, функції семінару, просемінари, традиційні (тематичні) семінари, підсумовуючі семінари, спецсемінари, практичні заняття, лабораторні заняття
256.93 Kb. 9
читати
Практичне заняття №1 Українська діалектологія як наука, її предмет, завдання, значення І система термінівПрактичне заняття №1 Українська діалектологія як наука, її предмет, завдання, значення І система термінів
Майже кожна з існуючих мов має в своєму складі багато місцевих, територіальних діалектів І говірок, які служать засобом спілкування широких народних мас
0.53 Mb. 3
читати
Практичне заняття №1Практичне заняття №1
Це пояснюється тим, що українська міфологія дуже давня І сформувалася на лексичному фонді. Умовно її поділяють на дві частини: нижча І вища міфологія. На рівні нижчої міфологізувалася апелятивна лексика, вона існує здебільшого побуті
106.53 Kb. 9
читати
Практичне заняття №3 Ринок праці ЗадачаПрактичне заняття №3 Ринок праці Задача
Чисельність зайнятих в економіці деякої раїни становить 100 млн чоловік, чисельність безробітних – 10 млн чоловік
Задача 90.95 Kb. 4
читати
Практичне заняття №1Практичне заняття №1
Дослідження показали, що близько 70% часу індивідуума припадає на комунікацію: людина пише, читає, говорить, слухає. Жодна людина чи група людей не може існувати без комунікації. Тільки комунікація забезпечує передачу інформації та ідей
Повідомлення 274.74 Kb. 14
читати
Практичне заняття №1. План Культура як феноменПрактичне заняття №1. План Культура як феномен
Велика кількість вчених займалася цією проблемою. Це такі, як В. Шинкарук, М. Гайдеггер, Х. Гадамер, які розробили культурні форми становлення та розвитку людського духу. Але й досі немає єдиного погляду на людинотворчу сутність культури
0.79 Mb. 19
читати
Злочини проти життя та здоров`я особи Практичне заняття №1Злочини проти життя та здоров`я особи Практичне заняття №1
У відповідь на зауваження Соколова Коршун вдарив його кулаком в обличчя І одночасно підставив йому ногу. Соколов не утримався на ногах, упав І вдарився головою об бетону підлогу, отримав травму голови І невдовзі помер
Задача 373.18 Kb. 40
читати
Практичне заняття №4 «Поняття стилю у лінгвостилістиці»Практичне заняття №4 «Поняття стилю у лінгвостилістиці»
Стиль — у загальному значенні — сукупність характерних ознак, особливостей, властивих чому-небудь. У мові й мовознавстві стиль — сукупність мовних засобів І прийомів, вибір яких зумовлений змістом, характером І метою висловлювання
157.93 Kb. 14
читати
Практичне заняття №7 Інформація як стилістичне поняття І. Теоретична частина План Загальна теорія інформації у стилістичному плані Поняття «контекст»Практичне заняття №7 Інформація як стилістичне поняття І. Теоретична частина План Загальна теорія інформації у стилістичному плані Поняття «контекст»
Кожна наука користується вужчим І конкретнішим щодо своєї специфіки поняттям інформації стосовно об'єкта І предмета дослідження
84.38 Kb. 9
читати
Практичне заняття №1 з курсу «Організація діяльності керівника навчального закладу»Практичне заняття №1 з курсу «Організація діяльності керівника навчального закладу»
До них належать: особисті оцінки керівника, середовище прийняття рішень, інформаційні обмеження, психологічні обмеження, негативні наслідки, взаємозалежність рішень та інші. Розглянемо їх дещо конкретніше
Реферат 322.53 Kb. 1
читати
Практичне заняття 4 Ігри в логопедичній роботі з дітьми ффнм та раннім дитячим аутизмомПрактичне заняття 4 Ігри в логопедичній роботі з дітьми ффнм та раннім дитячим аутизмом
Гра проходить за певними правилами, які встановлюють обмеження на дії гравця. Дитячі ігри сприяють розвитку особистості та уяви, усвідомленню дорослих ролей, виробленню й встановленню навичок спілкування між однолітками
290.76 Kb. 10
читатиБаза даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Лабораторна робота
Методичні вказівки
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Курсова робота
Список використаної
охорони праці
Зміст вступ
курсу групи
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
Міністерство освіти
форми навчання
Теоретичні основи
навчальний заклад
Практичне заняття
вищої освіти
студент групи
Робоча програма
Практична робота
діяльності підприємства
молодших школярів
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
використаних джерел
навчального закладу
роботи студентів
виконання курсової
контрольної роботи
світової війни
загальноосвітніх навчальних
Загальні відомості
студентка групи
Самостійна робота
Історія виникнення
студентка курсу
студентів спеціальності
Охорона праці
охорони здоров
Вступ актуальність
Курсовая работа
фізичного виховання
Основні поняття