Пошук: використаних джерел

Зміст вступ Психологічні основи професійного самовизначення старшокласників Шляхи оптимізації профорієнтаційної роботи з учнями старшого шкільного віку Висновки Список використаних джерел вступЗміст вступ Психологічні основи професійного самовизначення старшокласників Шляхи оптимізації профорієнтаційної роботи з учнями старшого шкільного віку Висновки Список використаних джерел вступ
Висновки Список використаних джерел. Реферат по возрастной псих..doc
100.5 Kb. 4
читати
Реферат магістерська дипломна робота містить 26 сторінок, 19 таблиць, рисунків, список використаних джерел із 98 найменувань, додатків. «Споживче кредитування та його розвиток в україні»Реферат магістерська дипломна робота містить 26 сторінок, 19 таблиць, рисунків, список використаних джерел із 98 найменувань, додатків. «Споживче кредитування та його розвиток в україні»
Магістерська дипломна робота містить 26 сторінок, 19 таблиць, рисунків, список використаних джерел із 98 найменувань, додатків. РЕФЕРАТ.docx
Реферат 18.83 Kb. 1
читати
У списку використаних джерелУ списку використаних джерел
Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. Запоріжжя : зну, 2015. 82 с. -
98.5 Kb. 11
читати
Державний вищий навчальний закладДержавний вищий навчальний заклад
Зміст роботи включає вступ, три розділи, висновки та пропозиції, список використаних джерел. Дипломна облік витрат.docx
Диплом 383.57 Kb. 38
читати
Реферат складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерелРеферат складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел
Дослідження світового досвіду через моделі господарського розвитку. Світовий досвід державної підтримки підприємництва.docx
Реферат 31.25 Kb. 1
читати
Зміст стор. Вступ Фактори комерційної революції Основні характеристики Висновки Список використаних джерел вступЗміст стор. Вступ Фактори комерційної революції Основні характеристики Висновки Список використаних джерел вступ
Комерційна революція.docx
44.58 Kb. 5
читати
Задача №1 Задача №2 Список використаних джерел 11 13 14 16Задача №1 Задача №2 Список використаних джерел 11 13 14 16
Техніко-економічна характеристика типів виробництва та їх застосування в сучасних умовах. variant_3.doc
Задача 171.5 Kb. 5
читати
Перелік використаних джерел та літературиПерелік використаних джерел та літератури
На наших очах змінилося багато суспільних принципів. З’явилися нові ідеологічні основи функціонування, організації, розвитку держави. 4868 (2).doc
182 Kb. 6
читати
Контрольна робота з дисципліни : «Фінанси» Тема: Фінансова політика України в епоху глобалізації Виконав: студент гр. Еп-201з спеціальності 051 «Економіка»Контрольна робота з дисципліни : «Фінанси» Тема: Фінансова політика України в епоху глобалізації Виконав: студент гр. Еп-201з спеціальності 051 «Економіка»
Список використаних джерел. ФІНАНСИ.docx
Контрольна робота 52.27 Kb. 6
читати
Загальний розділ Призначення системи охолодження персонального комп\Загальний розділ Призначення системи охолодження персонального комп'ютера
Техніка безпеки при роботі модуля багатоканального контролера вентиляторів Висновок Список використаних джерел Вступ. реферат.docx
350.06 Kb. 1
читати
2. Наслідки катастрофи на чаес та прогнози на майбутнє Висновки Список використаних джерел Вступ2. Наслідки катастрофи на чаес та прогнози на майбутнє Висновки Список використаних джерел Вступ
Великою проблемою для людей стала також необхідність адаптування до особистісних змін у самопочутті та здоров'ї. АЕС.docx
Задача 29.03 Kb. 4
читати
Задача Список використаних джерел Маркетинговий процес ціноутворенняЗадача Список використаних джерел Маркетинговий процес ціноутворення
Результативність діяльності фірми залежить від багатьох чинників, зокрема від політики ціноутво рення. аудитреф.docx
Задача 85.38 Kb. 8
читати
Поняття стандартизації. Оформлення документів згідно стандартів дсту ознайомитися з дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки»Поняття стандартизації. Оформлення документів згідно стандартів дсту ознайомитися з дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки»
Оформити список використаних джерел згідно вимог вак. Prac_zav_1-Word.rtf
88.18 Kb. 1
читати
Висновок Список використаних джерел вступВисновок Список використаних джерел вступ
Про необхідність діяльності держави в економіці говорить весь світовий досвід. Держава через свою особливу роль у суспільстві за всіх часів тією чи іншою мірою втручалася в економічні процеси. -
86.59 Kb. 5
читати
Задача задача задача 11 Задача 4 13 Перелік використаних джерел 16 Задача 1Задача задача задача 11 Задача 4 13 Перелік використаних джерел 16 Задача 1
Визначте місце та роль процесів міжнародного поділу праці (мпп) у поглиблені спеціалізації та кооперації між країнами світу. Встановіть генезис та хронологічну послідовність формування процесів мпп. к.р. мировое хозяйство в. 4.doc
Задача 111.5 Kb. 10
читати
Зміст Вступ Поняття, сфера І динаміка психолого-педагогічного конфлікту Структура психолого-педагогічних конфліктів Методи І шляхи запобігання психолого-педагогічних конфліктів Висновки Список використаних джерел ВступЗміст Вступ Поняття, сфера І динаміка психолого-педагогічного конфлікту Структура психолого-педагогічних конфліктів Методи І шляхи запобігання психолого-педагогічних конфліктів Висновки Список використаних джерел Вступ
Погодимось, що професійна діяльність вчителя є складним, динамічним, неперервним процесом. Психолого-педагогічні конфлікти.rtf
134.55 Kb. 5
читати
Зміст Вступ Оновлення Європолу та його правового регулювання компетенція та функції сучасного Європолу Органи Європолу Висновок Список використаних джерел та літератури ВступЗміст Вступ Оновлення Європолу та його правового регулювання компетенція та функції сучасного Європолу Органи Європолу Висновок Список використаних джерел та літератури Вступ
Основними завданнями служби є координація роботи національних служб у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю та поліпшення інформаційного обміну між національними поліцейськими службами [1]. европол.docx
32.9 Kb. 6
читати
Правила поводження у лісі та на луках. Правила поведінки біля водойми. Список використаних джерел ПередмоваПравила поводження у лісі та на луках. Правила поведінки біля водойми. Список використаних джерел Передмова
Дітей, що не вміють ще ходити, треба частіше виносити на свіже повітря, щоб вони могли бачити рідне небо, дерева, квіти, різних тварин. Все це залишається в дитячій душі, осяяне почуттям радості, І покладе основи любові до рідної природи”. правила поведінки.doc
Правила 71.07 Kb. 3
читати
Зміст введення Розробка І передача конструкторської документації Приймання конструкторської документації впровадження та зберігання конструкторської документації на виробництві Список використаних джерел ВведенняЗміст введення Розробка І передача конструкторської документації Приймання конструкторської документації впровадження та зберігання конструкторської документації на виробництві Список використаних джерел Введення
Управління документацією та інформацією на всіх етапах підготовки виробництва, виконання робіт за ремонту, технічного обслуговування І модифікаціям авіаційної техніки здійснюється відповідно до діючих на підприємстві документованим. Текстовый документ OpenDocument.odt
14.5 Kb. 3
читати
План Вступ Власність І право власності Колізійні питання права власності Висновок Список використаних джерел ВступПлан Вступ Власність І право власності Колізійні питання права власності Висновок Список використаних джерел Вступ
У праві власності практично неможлива міжнародна уніфікація цивільних матеріально-правових норм. Основну роль у регулюванні права власності та інших речових прав з іноземним елементом грає колізійне право. Право власності в міжнародному приватному праві.doc
77.5 Kb. 4
читати
Зміст Вступ моделювання вартості бізнесу Інтегральна система управління вартістю на основі збалансованих карт показників Висновки 13 Список використаних джерел 14 сучасні інструменти вартісного управління вступЗміст Вступ моделювання вартості бізнесу Інтегральна система управління вартістю на основі збалансованих карт показників Висновки 13 Список використаних джерел 14 сучасні інструменти вартісного управління вступ
Нині в рамках теорії вартісного менеджменту сформувались власні моделі управління вартістю компанії, що в тій чи іншій мірі відповідають її змісту та принципам. реферат.docx
147.73 Kb. 5
читати
Зміст Вступ розділ І поняття, ознаки й походження свідомості та самосвідомості Розділ ІІ структура свідомості Розділ ІІІ функції свідомості 12 Висновки 15 Список використаних джерел 16Зміст Вступ розділ І поняття, ознаки й походження свідомості та самосвідомості Розділ ІІ структура свідомості Розділ ІІІ функції свідомості 12 Висновки 15 Список використаних джерел 16
Виникали навіть припущення, що свідомості, як особливої сутності взагалі не існує, що її можна звести або до функцій та процесів організму людини, або до реакцій нервової системи людського організму на зовнішні чинники. філософія.docx
42.12 Kb. 6
читати
Зміст Вступ «Одеська мова». Її статус, склад та особливості. «Одеська мова» у працях Валерія Павловича Смирнова Висновки Список використаних джерел ВступЗміст Вступ «Одеська мова». Її статус, склад та особливості. «Одеська мова» у працях Валерія Павловича Смирнова Висновки Список використаних джерел Вступ
Про Одесу І одеситів писали І пишуть пісні, романи, знімали І знімають фільми. Міф про Одесу, її жителів І їх особливу манеру говорити давно поширився за межами цього міста, майже самостійної держави. одеська мова.doc
159.73 Kb. 5
читати
План Вступ Засоби цивільно-правового захисту права власності Об’єкти права інтелектуальної власності Способи набуття І припинення права власності Висновки Список використаних джерел ВступПлан Вступ Засоби цивільно-правового захисту права власності Об’єкти права інтелектуальної власності Способи набуття І припинення права власності Висновки Список використаних джерел Вступ
Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі. Держава не втручається у здійснення власником права власності. правове р-няя вдносин власності.docx
Закон 53.58 Kb. 11
читати
Зміст Зміст-2 ст. Вступ-3 ст. Головна частина I розділ III розділ Висновок Список використаних джерел ВступЗміст Зміст-2 ст. Вступ-3 ст. Головна частина I розділ III розділ Висновок Список використаних джерел Вступ
Німеччини та Нідерландів. Ця мова використовувала словник, що відрізнявся від інших європейських мов того часу. Більша частина словника сучасної англійської мови походить від Англо-Нормандських мов. Англійська мова вважається мовою. Титулка.docx
42.87 Kb. 4
читати
Зміст вступ Економічна сутність власного капіталу підприємства Класифікація І структура власного капіталу Аналітичний І синтетичний облік власного капіталу Автоматизація обліку власного капіталу підприємства Висновки Перелік використаних джерелЗміст вступ Економічна сутність власного капіталу підприємства Класифікація І структура власного капіталу Аналітичний І синтетичний облік власного капіталу Автоматизація обліку власного капіталу підприємства Висновки Перелік використаних джерел
Також прямо впливає на норму прибутку, тому що компоненти прибутку з фіксованим відсотком, виплачувані по боргових зобов’язаннях, не залежать від прогнозованого рівня активності компанії. Хомич,1,.docx
0.76 Mb. 7
читати
Зміст Вступ Загальні поняття та історія Світової організації торгівлі Переваги від членства у сот можливі наслідки після вступу України до сот висновки Список використаних джерел ВступЗміст Вступ Загальні поняття та історія Світової організації торгівлі Переваги від членства у сот можливі наслідки після вступу України до сот висновки Список використаних джерел Вступ
На цьому шляху виникає багато важливих питань про місце України в світовій економіці, потенційні переваги та недоліки членства або не членства у сот, макроекономічні та галузеві наслідки в обох сценаріях. Вступ України до СОТ переваги та недоліки.doc
Рішення 126.17 Kb. 8
читати
Зміст стор. Вступ Розділ Кристал та Кристалографія Розділ Кристали в техніці розділ Вирощування кристалів Розділ Цікаві факти про кристали Висновок Список використаних джерел вступЗміст стор. Вступ Розділ Кристал та Кристалографія Розділ Кристали в техніці розділ Вирощування кристалів Розділ Цікаві факти про кристали Висновок Список використаних джерел вступ
Кристал – це твердий стан речовини. Він має певну форму І певну кількість граней внаслідок розташування своїх атомів. Всі кристали однієї речовини мають однакову форму, хоч І можуть відрізнятися розмірами. хім кристали.docx
241.25 Kb. 7
читати
Зміст Вступ Поняття конституційного права України Основи конституційно – правового статусу людини І громадянина Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України та гарантії їх дотримання висновки Список використаних джерел ВступЗміст Вступ Поняття конституційного права України Основи конституційно – правового статусу людини І громадянина Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України та гарантії їх дотримання висновки Список використаних джерел Вступ
Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України та гарантії їх дотримання. система конституційного права.docx
189.77 Kb. 6
читати
\"Правовий звичай в системі джерел права\""Правовий звичай в системі джерел права"
Правовий звичай це одне з джерел права, звичаєве право це окремий вид позитивного права, що складається з правових звичаїв. Документ Microsoft Word.docx
253.43 Kb. 6
читати
Облік в бюджетних установахОблік в бюджетних установах
Особливості заповнення журналу обліку отриманих та використаних лікарських засобів. КПІЗ.docx
Розрахунок 16.95 Kb. 1
читати
Пояснювальна записка до курсової роботи \"Виробництво аскорбінової кислоти у формі ін\Пояснювальна записка до курсової роботи "Виробництво аскорбінової кислоти у формі ін'єкцій": 4 с., таблицi; літературних джерел
Виробництво аскорбінової кислоти у формі ін'єкцій : 4 с., таблицi; літературних джерел. курсова гроза фармацевтична біотехнологія.doc
Пояснювальна записка 318.5 Kb. 26
читати
Водозабір води з підземних джерелВодозабір води з підземних джерел
Вихідні дані. Забори переделание.docx
Пояснювальна записка 165.94 Kb. 7
читати
Розділ Контрольно-вимірювальні приладиРозділ Контрольно-вимірювальні прилади
Список літературних джерел. 1.docx
1.34 Mb. 11
читати
Пояснювальна записка до дипломного проекту 26 ст.; рис. 25, табл. 27; частин; 15 джерелПояснювальна записка до дипломного проекту 26 ст.; рис. 25, табл. 27; частин; 15 джерел
Пояснювальна записка до дипломного проекту – 26 ст.; рис. – 25, табл. – 27; частин; 15 джерел. 03реферат.doc
Пояснювальна записка 9.3 Kb. 1
читати
Реферату \"Характеристики використаних відходів молочного твиробництва\"Реферату "Характеристики використаних відходів молочного твиробництва"
Молоко та молочні продукти грають велику роль у харчуванні людей. Включення молочних продуктів в будь-який харчовий раціон підвищує його повноцінність, сприяє кращому засвоєнню інших компонентів. Самостійна робота 1.docx
Реферат 55.33 Kb. 5
читати
1. Суть та призначення, витрат та собівартість продукції1. Суть та призначення, витрат та собівартість продукції
Положенням про склад витрат визначено, що собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використаних у процесі виробництва. КУРСОВА!!!!.docx
34.96 Kb. 1
читати
Аналіз літературних джерелАналіз літературних джерел
Короткий зміст відібраного матеріалу, який використовуватиметься в роботі. Аналіз літературних джерел НДП.docx
38.98 Kb. 2
читати
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у курсовій роботіПриклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у курсовій роботі
PRIKLADI_OFORMLENNYa_BIBLIOGRAFIChNOGO_OPISU_U_SPISKU_DZhEREL.doc
39.5 Kb. 1
читати
Курсова робота №1Курсова робота №1
Розділ I. Огляд джерел по ексимерним та ексиплексним джерелам спонтанного випромінювання. 1522214901958_Курсова робота.doc
0.72 Mb. 9
читатиБаза даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
Лабораторна робота
курсової роботи
охорони праці
Курсова робота
використаної літератури
Список використаної
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
форми навчання
Виконала студентка
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Пояснювальна записка
самостійної роботи
навчальний заклад
Історія розвитку
навчальних закладів
Робоча програма
молодших школярів
діяльності підприємства
роботи студентів
Загальні відомості
Курсовая работа
виконання курсової
світової війни
студентів спеціальності
студент групи
використаних джерел
охорони здоров
Практична робота
вищої освіти
Охорона праці
інтелектуальної власності
навчального закладу
Теоретичні аспекти
Самостійна робота
загальноосвітніх навчальних
Конспект лекцій
вищий навчальний
Вступ актуальність
напряму підготовки
загальна характеристика
Історія виникнення
Практичне заняття
виробничої практики