Пошук: використаної літератури

Список використаної літературиСписок використаної літератури
Зміст.docx
43.36 Kb. 1
читати
Право власності в міжнародному приватному правіПраво власності в міжнародному приватному праві
Список використаної літератури. оля 1.docx
Реферат 32.06 Kb. 5
читати
Призначення та принцип роботи генератора Mercedes с-200Призначення та принцип роботи генератора Mercedes с-200
Список використаної літератури. gener.doc
0.5 Mb. 6
читати
Правопорушення: поняття, ознаки та юридичний склад план вступПравопорушення: поняття, ознаки та юридичний склад план вступ
Список використаної літератури. курсовая Жука.odt
35.11 Kb. 7
читати
Висновок Список використаної літератури ВступВисновок Список використаної літератури Вступ
Соціально – економічна характеристика області Антропоекологічні ризики території. реферат.docx
33.62 Kb. 7
читати
Висновки Список використаної літератури ВступВисновки Список використаної літератури Вступ
Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії фінансового права. юридичні факти у фін. праві.docx
66.17 Kb. 10
читати
Список використаної літературиСписок використаної літератури
Степанова И. С. Экономика строительства / Под ред. И. С. Степанова. М. Юрайт. 1997. – 416 с. Література.docx
30.74 Kb. 1
читати
Проблема адаптації військовослужбовців до умов служби в збройних силах україниПроблема адаптації військовослужбовців до умов служби в збройних силах україни
Список використаної літератури (за зразком, обов’язково за вимогами дсту, не менш 10 джерел). 152353006133392.doc
250.5 Kb. 1
читати
Зміст Зміст 4 Висновок 19 Список використаної літератури 20Зміст Зміст 4 Висновок 19 Список використаної літератури 20
Ефективність підприємства багато в чому залежить від технічного стану обладнання. 1 Розрахунок МТ.doc
374 Kb. 4
читати
Список використаної літературиСписок використаної літератури
Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України. Курсач прокурор.docx
Рішення 14.33 Kb. 1
читати
План Вступ Кримінологічна характеристика суїциду в Україні Висновки Список використаної літератури ВступПлан Вступ Кримінологічна характеристика суїциду в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ
Суїцид — навмисне, заздалегідь обдумане позбавлення себе життя; один з видів насильницької смерті. 201_8XL.doc
82.5 Kb. 4
читати
Висновок Список використаної літератури ВступВисновок Список використаної літератури Вступ
Представники різних наук та фахів робили спроби проникнути в таємниці феномена здоров’я, визначити його сутність для того, щоб навчитися вміло керувати ним. ОХОРОНА ПРАЦІ.docx
34.54 Kb. 10
читати
План вступ Розділ Теоретичні основи інтертекстуальності в художньому творі Розділ 2 Полеміка із Ніцшеанською ідеєю надлюдини в Мартіні Ідені Висновки Список використаної літератури ВступПлан вступ Розділ Теоретичні основи інтертекстуальності в художньому творі Розділ 2 Полеміка із Ніцшеанською ідеєю надлюдини в Мартіні Ідені Висновки Список використаної літератури Вступ
Интертекстуальность в романе Джека Лондона «Мартин Иден».docx
52.3 Kb. 6
читати
Задача Висновок Список використаної літератури вступ метою даної контрольної роботи з курсу «Облік у небюджетних неприбуткових організаціях»Задача Висновок Список використаної літератури вступ метою даної контрольної роботи з курсу «Облік у небюджетних неприбуткових організаціях»
Порядок створення, державної реєстрації І діяльності кооперативів, товариств, установ та притулків. Особливості ведення бухгалтерського обліку. ННО 20.doc
Контрольна робота 95.5 Kb. 3
читати
Вищий навчальний заклад укоопспілкиВищий навчальний заклад укоопспілки
Титульний аркуш. Зміст. Індивідуальне завдання до курсової роботи. Перелік умовних позначень, символів, одиниць та термінів. Вступ. Теоретична частина. Практична частина. Висновки. Список використаної літератури. Завдання до КР (ІТ).doc
33 Kb. 1
читати
Правила санітарії та гігієни при приготуванні виробів Розділ ІІ. Охорона праці Висновок Список використаної літератури ВступПравила санітарії та гігієни при приготуванні виробів Розділ ІІ. Охорона праці Висновок Список використаної літератури Вступ
Розділ І. Технологія приготування виробів. Матеріально-технічне забезпечення та санітарно-технічні вимоги. Заварне тісто.docx
Правила 0.79 Mb. 3
читати
Зміст вступ Аналіз останнійх досліджень І публікацій Формулювання Цілей статті висновки Список використаної літератури ВступЗміст вступ Аналіз останнійх досліджень І публікацій Формулювання Цілей статті висновки Список використаної літератури Вступ
Наразі стратегічні комунікації вважаються невід’ємним та ефективним механізмом зовнішньої політики та національної безпеки провідних держав світу. Міжнародні відносини.docx
309.41 Kb. 5
читати
Положення доповіді М. С. Хрущова \"Про культ особистості І його наслідки \"на ХХ з\Положення доповіді М. С. Хрущова "Про культ особистості І його наслідки "на ХХ з'їзді кпрс висновки Список використаної літератури Вступ
Проте, на ділі, критика Сталіна прозвучала лише на закритому засіданні ЦК кпрс, після закінчення З'їзду (див нижче). Індивідуальне зі словян.docx
Положення 41.5 Kb. 1
читати
Закони ХІІ таблиць. Право власності. Шлюбно-сімейне право Висновок Список використаної літератури ВступЗакони ХІІ таблиць. Право власності. Шлюбно-сімейне право Висновок Список використаної літератури Вступ
Римське право займає в історії людства виняткове місце: воно пережило народ, що створив його, І двічі підкорило собі світ. Джерела Римського права готова робота.docx
Закон 88.78 Kb. 1
читати
Дипломний проект «Підвищення продуктивності свиней та зниження собівартості виробництва м’яса» СпеціальністьДипломний проект «Підвищення продуктивності свиней та зниження собівартості виробництва м’яса» Спеціальність
Основна частина дипломного проекту викладена на 2 сторінках пояснювальної записки (без врахування списку використаної літератури та додатків) І аркушів формату А1 графічної частини, відображена у 25 таблицях та ілюстрована малюнками. lgv.docx
Диплом 118.01 Kb. 1
читати
Зміст Вступ Суть планування Стратегічне планування Висновок Список використаної літератури ВступЗміст Вступ Суть планування Стратегічне планування Висновок Список використаної літератури Вступ
Такі зміни в суспільстві, в еконо-міці, в усьому нашому життєвому устрої складні тим, що вони вимагають зміни нас самих. Стратегічне планування. Суть статегічного планування.docx
126.11 Kb. 5
читати
Зміст Вступ українці в університетах Європи в XIV-XVIII ст. Висновок 13 Список використаної літератури 14 ВступЗміст Вступ українці в університетах Європи в XIV-XVIII ст. Висновок 13 Список використаної літератури 14 Вступ
Україну через тих українських інтелектуалів, які здобували освіту в Італії та інших європейських країнах. Багато з них ставало вчителями, поетами, визначними громадськими й політичними діячами. Українці в університетах Європи(реферат).doc
94.32 Kb. 2
читати
План поняття інфляції Особливості сучасної інфляції в Україні Висновок Список використаної літератури вступПлан поняття інфляції Особливості сучасної інфляції в Україні Висновок Список використаної літератури вступ
«надбанням» людства, своєрідною хворобою економіки окремих країн та регіонів, а в сучасних умовах, з розвитком глобалізаційних процесів, набуває ознак епідемії, що надзвичайно швидко розповсюджується майже по всьому світу. Реферат ЕКОНОМІКА.docx
150.65 Kb. 3
читати
Зміст Вступ Етапи розвитку й основні риси античної філософії. Представники античної філософії Висновок Список використаної літератури ВступЗміст Вступ Етапи розвитку й основні риси античної філософії. Представники античної філософії Висновок Список використаної літератури Вступ
Це стосується й таких країн, як Лівія, Вавилон, Єгипет І персія. Відбулося вплив та віддаленіших країн. Документ Microsoft Word.docx
28.29 Kb. 5
читати
Структура національної економіки Національна економіка України Заключення Список використаної літератури ВведенняСтруктура національної економіки Національна економіка України Заключення Список використаної літератури Введення
Макроекономіка намагається вирішити такі глобальні проблеми як інфляція, безробіття, економічне зростання. Вона розглядає проблеми у перспективі, дивиться на них із висоти, з якої добре видно окремі аспекти економічної системи. Документ (5).docx
25.81 Kb. 6
читати
План Вступ Історія виникнення поліції Франції Сучасна структура Висновки Список використаної літератури ВступПлан Вступ Історія виникнення поліції Франції Сучасна структура Висновки Список використаної літератури Вступ
Четвертої французької республіки в 1946 році. Національна поліція входить до складу Міністерства внутрішніх справ Франції. Поліція працює переважно в міській місцевості. Трофимов.docx
29.92 Kb. 4
читати
План Вступ Соціальне партнерство та його суть Моделі соціального партнерства Соціальне партнерство в Україні Висновки Список використаної літератури ВступПлан Вступ Соціальне партнерство та його суть Моделі соціального партнерства Соціальне партнерство в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ
Воно виступає цивілізованим методом вирішення соціальних конфліктів на різних рівнях – від національного масштабу до конкретного підприємства. Соціальна відповідальність.docx
36.53 Kb. 5
читати
Зміст Історія етикету І сучасність Етикет ділового спілкування Список використаної літератури історія етикету І сучасністьЗміст Історія етикету І сучасність Етикет ділового спілкування Список використаної літератури історія етикету І сучасність
Великий тлумачний словник сучасної української мови" подає таке визначення етикету: "Установлені норми поведінки І правила ввічливості в якому-небудь товаристві". Діловий етикет.docx
223.72 Kb. 3
читати
План Вступ Зародження танцю Весняні обряди та звичаї Танець в українських обрядах Зв\План Вступ Зародження танцю Весняні обряди та звичаї Танець в українських обрядах Зв'язок обрядової хореографії з професійним мистецтвом Висновок Список використаної літератури Вступ
Танець – це мистецтво вираження себе. Коли людина повторює якусь дію з ритмом та почуттям, то це вже може вважатися танцем. реферат.doc
73 Kb. 9
читати
Зміст вступ теоретичні питання: 1 Зовнішні чинники впливу на економічний успіх підприємства Історія Кремнієвої долини Показники ліквідності Список використаної літератури вступЗміст вступ теоретичні питання: 1 Зовнішні чинники впливу на економічний успіх підприємства Історія Кремнієвої долини Показники ліквідності Список використаної літератури вступ
Макклелланд висунув гіпотезу: за зростанням потреби в успіху в суспільстві (це відображається у газетних, наукових публікаціях, художній літературі) можна передбачити тенденцію економічного зльоту. Успіх.doc
191.43 Kb. 9
читати
Борис Степанишин \"українська література\"Борис Степанишин "українська література"
Й стан розвитку української літератури, докладно ознайомлено із творчим доробком І внеском видатних митців прадавньої, давньої та української літератури, ІІ і ІІІ четвертей ХІХ ст у скарбницю світової літератури. -
Доклад 48.47 Kb. 6
читати
Зміст Вступ Методи оплати медичних послуг Джерела фінансування закладів охорони здоров’я Список використаної літератури Додатки ВступЗміст Вступ Методи оплати медичних послуг Джерела фінансування закладів охорони здоров’я Список використаної літератури Додатки Вступ
Система оплати медичної допомоги — один з найважливіших механізмів забезпечення макроефективності системи охорони здоров’я І обмеження зростання витрат. Міністерство охорони здоров-182015513.doc
244.5 Kb. 4
читати
Зміст Вступ термометри та їх види Постановка задачі Аналіз змісту задачі 10 Розробка програми 12 Моделювання роботи приладу в Proteus 17 Додатки 19 Висновок 22 Список використаної літератури 23 ВступЗміст Вступ термометри та їх види Постановка задачі Аналіз змісту задачі 10 Розробка програми 12 Моделювання роботи приладу в Proteus 17 Додатки 19 Висновок 22 Список використаної літератури 23 Вступ
Курсова робота має на меті закріплення теоретичних та практичних навичок у програмуванні мікроконтролерів І роботі у візуальному середовищі програмування мк algorithmBuilder. kursova.docx
0.84 Mb. 4
читати
Зміст: Вступ Система механізмів забезпечення престижності української мови Гуманітаризація освіти. Історичний аспект Проблема мовної І політичної єдності Висновок Список використаної літератури ВступЗміст: Вступ Система механізмів забезпечення престижності української мови Гуманітаризація освіти. Історичний аспект Проблема мовної І політичної єдності Висновок Список використаної літератури Вступ
Мова є найважливішим засобом людського спілкування та інтелектуального розвитку особистості, визначальною ознакою держави, безцінною І невичерпною скарбницею культурного надбання народу. реферат.docx
31.62 Kb. 6
читати
Культурологічний підхід до вивчення зарубіжної літератури в школіКультурологічний підхід до вивчення зарубіжної літератури в школі
Методичний аспект культурологічного вивчення літератури. Зміст та завдання діалогу культур на уроках зарубіжної літератури. Lek__3_MVZL.doc
Лекція 184.44 Kb. 7
читати
Зміст Вступ Політична діяльність Петлюри Політична діяльність Винниченка Порівняльна характеристика діяльностей Петлюри І Винниченка Висновки Список використаної літератури ВступЗміст Вступ Політична діяльність Петлюри Політична діяльність Винниченка Порівняльна характеристика діяльностей Петлюри І Винниченка Висновки Список використаної літератури Вступ
bestreferat-193671.docx
252.48 Kb. 6
читати
Рішення та розв’язання конфліктних ситуацій вступ. Алгоритм розв’язання конфлікту. Структурні методи вирішення конфлікту. Класифікація «важких» людей І спілкування з ними. Висновки. Список використаної літературиРішення та розв’язання конфліктних ситуацій вступ. Алгоритм розв’язання конфлікту. Структурні методи вирішення конфлікту. Класифікація «важких» людей І спілкування з ними. Висновки. Список використаної літератури
Відбувається становлення України як самостійної держави, інтенсивно розвиваються міжнародні та міжособистісні зв’язки з різними країнами світу. конфлікт.docx
Рішення 153.77 Kb. 6
читати
Зміст Вступ Основні принципи міжнародного права Ратифікація й затвердження міжнародних договорів Висновки Список використаної літератури ВступЗміст Вступ Основні принципи міжнародного права Ратифікація й затвердження міжнародних договорів Висновки Список використаної літератури Вступ
Міжнародне публічне право — це сукупність юридичних принципів та норм, що відображають узгоджені позиції суб'єктів І призначені для регулювання відносин між державами та іншими учасниками міжнародно-правових відносин. Міжнародне публічне право.rtf
391.92 Kb. 13
читати
Зміст Вступ. Погляди Ф. Ніцше у філософія. Теоретичні філософські підходи у вивченні волі. Нігілізм у філософії Ніцше. Висновки. Список використаної літератури. ВступЗміст Вступ. Погляди Ф. Ніцше у філософія. Теоретичні філософські підходи у вивченні волі. Нігілізм у філософії Ніцше. Висновки. Список використаної літератури. Вступ
Йдеться, передовсім, про філософсько-антропологічне та соціокультурне розуміння нігілізму як вчення, що компенсує однобічність уподібнення життя тільки позитивній присутності людини у світі поза її альтернативами. Документ Microsoft Word.docx
44.98 Kb. 6
читати
Зміст Вступ I. Система початкової освіти II. Середня освіта III. Система вищої освіти Висновок Список використаної літератури ВступЗміст Вступ I. Система початкової освіти II. Середня освіта III. Система вищої освіти Висновок Список використаної літератури Вступ
Розглянута нами тема є надзвичайно актуальною для сучасної педагогічної науки, з точки зору обміну прогресивними педагогічними формами І методами в сфері організації освіти в Росії. реферат університетська освіта.docx
53.73 Kb. 6
читатиБаза даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
Лабораторна робота
курсової роботи
охорони праці
Курсова робота
використаної літератури
Список використаної
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
форми навчання
Виконала студентка
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Пояснювальна записка
самостійної роботи
навчальний заклад
Історія розвитку
навчальних закладів
Робоча програма
молодших школярів
діяльності підприємства
роботи студентів
Загальні відомості
Курсовая работа
виконання курсової
світової війни
студентів спеціальності
студент групи
використаних джерел
охорони здоров
Практична робота
вищої освіти
Охорона праці
інтелектуальної власності
навчального закладу
Теоретичні аспекти
Самостійна робота
загальноосвітніх навчальних
Конспект лекцій
вищий навчальний
Вступ актуальність
напряму підготовки
загальна характеристика
Історія виникнення
Практичне заняття
виробничої практики