Пошук: контрольної роботи

Метою контрольної роботи
- Методичні вказівки щодо їх виконання з науки «звітність підприємств»
Урок контрольної роботи
- Кафедра української мови Кафедра української літератури І компаративістики рекомендації з педагогічної практики для студентів іvкурсу Інституту філології Київ 2018
завдання контрольної роботи
- Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр»
Запитання контрольної роботи
- Завдання та методичні поради з виконання контрольної роботи
зміст контрольної роботи
- Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Електронний документообіг»
Метою контрольної роботи
- Аналіз ринку дитячого харчування в Україні
послідовність виконання контрольної роботи
- Послідовність виконання контрольної роботи
Підготовка до написання контрольної роботи
- Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної
Розділ екзаменаційної контрольної роботи
- Програма підсумкового контролю з «Психології спілкування» Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Питання до модульної контрольної роботи №1
- Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «історія менеджменту»
Виконання контрольної (курсової) роботи
- Зміст дисципліни „ Основи менеджменту „
Етапи підготовки контрольної роботи
- Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Завдання для контрольної роботи № 2
- Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесуМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу
Мета написання контрольної роботи полягає в закріпленні І поглибленні теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, набутті студентами вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою І статистичними матеріалами. Контрольна гроші та кредит.docx
Методичні вказівки 38 Kb. 18
читати
Національна та регіональна економікаНаціональна та регіональна економіка
Загальні вимоги до виконання та оформлення контрольної роботи полягають перш за все у самостійному її виконанні. Перед виконанням контрольної роботи студенти повинні опрацювати відповідні літературні джерела, що стосуються теми роботи. КР з дисципліни Національна та регіональна економіка.docx
Контрольна робота 19.6 Kb. 1
читати
Вимоги до оформлення контрольної роботиВимоги до оформлення контрольної роботи
Завдання: зміст завдання контрольної роботи полягає в написанні реферату за вибраною студентом темою, яка наведена в Таблиці 1. Контрольна робота з ОЗО СМП для ЗОіОп-16-1.docx
Вимоги до оформлення 39.17 Kb. 1
читати
Завдання та методичні поради з виконання контрольної роботиЗавдання та методичні поради з виконання контрольної роботи
У відповідності з навчальним планом студент виконує контрольну роботу. До виконання контрольної роботи рекомендується приступити після того. Cont rob ME.doc
Контрольна робота 52.5 Kb. 2
читати
Тема контрольної роботи «Застосування маркетингу в діяльності підприємства на ринку транспортних послуг»Тема контрольної роботи «Застосування маркетингу в діяльності підприємства на ринку транспортних послуг»
Метою контрольної роботи є формування у студентів практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових задач та вибору стратегічного підходу до визначення маркетингових цілей. замовив Основи маркетингу на транспорті.docx
21.46 Kb. 1
читати
Методичні рекомендації до самостійної, індивідуальної роботи та порядок виконання контрольної роботиМетодичні рекомендації до самостійної, індивідуальної роботи та порядок виконання контрольної роботи
Бухгалтерський облік: методичні рекомендації І завдання до виконання контрольної та індивідуальної роботи для студентів заочної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». КР_БО_ГРС.doc
Методичні рекомендації 148.5 Kb. 18
читати
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Електронний документообіг»Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Електронний документообіг»
Лец К. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Електронний документообіг» для студ спец. «Документозн та інформ діяльність» / К. В. Лец. – Х. Нац aерокосм ун-т «Харк авіац. ін-т», 2015. – с. 2_5235739011280011680.docx
Методичні вказівки 200.42 Kb. 8
читати
Методичні рекомендації до виконання обов’язкової контрольної роботи з дисципліни «Історія психології»Методичні рекомендації до виконання обов’язкової контрольної роботи з дисципліни «Історія психології»
Методичні рекомендації для виконання обов’язкової контрольної роботи заочної форми навчання з дисципліни «Історія психології» розроблені відповідно до структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни. МР до обовязк КР ЗФ Істор психол 2018.doc
Методичні рекомендації 66 Kb. 6
читати
Агаджанян Н. А., Тель Л. З., Циркин В. И., Чеснокова С. А. Физиология человекаАгаджанян Н. А., Тель Л. З., Циркин В. И., Чеснокова С. А. Физиология человека
Результатом самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вікова фізіологія та шкільна гігієна» є написання контрольної роботи. Самостійна робота.doc
Контрольна робота 57 Kb. 7
читати
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції»Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» для студентів денної та заочної форми навчання. МКР_та_ВО_Завдання_до_контрольних.docx
Методичні вказівки 34.4 Kb. 1
читати
Послідовність виконання контрольної роботиПослідовність виконання контрольної роботи
Методичка ФОС КР.doc
148.77 Kb. 6
читати
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи: обсяг роботи не менше 20 сторінокМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи: обсяг роботи не менше 20 сторінок
Україні, а також в зарубіжних країнах, аналізу законодавчо-нормативних актів в галузі митно-тарифної політики. 1.doc
Методичні вказівки 70.5 Kb. 4
читати
Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліниМетодичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни
контрольна.docx
Методичні вказівки 209.84 Kb. 7
читати
Сутність виробничої концепції маркетингуСутність виробничої концепції маркетингу
Термін виконання контрольної роботи. реферат модуль 2.docx
Реферат 41.2 Kb. 5
читати
Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з дисципліни «Історія української мови» на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р для студентівЗавдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з дисципліни «Історія української мови» на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р для студентів
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів (електронною поштою), у березні – шляхом проведення письмової контрольної роботи. Дист.ІУМ.слов..docx
31.37 Kb. 5
читати

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
Пояснювальна записка
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Міністерство освіти
вищої освіти
студент групи
Практична робота
Робоча програма
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
роботи студентів
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
Практичне заняття
діяльності підприємства
Загальні відомості
використаних джерел
виробничої практики
Охорона праці
контрольної роботи
Історія виникнення
охорони здоров
Самостійна робота
навчального закладу
Курсовая работа
загальна характеристика
світової війни
загальноосвітніх навчальних
фізичної культури
дітей дошкільного
студентів спеціальності
студентка курсу