Пошук: контрольної роботи

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесуМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу
Мета написання контрольної роботи полягає в закріпленні І поглибленні теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, набутті студентами вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою І статистичними матеріалами. Контрольна гроші та кредит.docx
Методичні вказівки 38 Kb. 18
читати
Національна та регіональна економікаНаціональна та регіональна економіка
Загальні вимоги до виконання та оформлення контрольної роботи полягають перш за все у самостійному її виконанні. Перед виконанням контрольної роботи студенти повинні опрацювати відповідні літературні джерела, що стосуються теми роботи. КР з дисципліни Національна та регіональна економіка.docx
Контрольна робота 19.6 Kb. 1
читати
Завдання та методичні поради з виконання контрольної роботиЗавдання та методичні поради з виконання контрольної роботи
У відповідності з навчальним планом студент виконує контрольну роботу. До виконання контрольної роботи рекомендується приступити після того. Cont rob ME.doc
Контрольна робота 52.5 Kb. 2
читати
Тема контрольної роботи «Застосування маркетингу в діяльності підприємства на ринку транспортних послуг»Тема контрольної роботи «Застосування маркетингу в діяльності підприємства на ринку транспортних послуг»
Метою контрольної роботи є формування у студентів практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових задач та вибору стратегічного підходу до визначення маркетингових цілей. замовив Основи маркетингу на транспорті.docx
21.46 Kb. 1
читати
Методичні рекомендації до самостійної, індивідуальної роботи та порядок виконання контрольної роботиМетодичні рекомендації до самостійної, індивідуальної роботи та порядок виконання контрольної роботи
Бухгалтерський облік: методичні рекомендації І завдання до виконання контрольної та індивідуальної роботи для студентів заочної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». КР_БО_ГРС.doc
Методичні рекомендації 148.5 Kb. 18
читати
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Електронний документообіг»Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Електронний документообіг»
Лец К. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Електронний документообіг» для студ спец. «Документозн та інформ діяльність» / К. В. Лец. – Х. Нац aерокосм ун-т «Харк авіац. ін-т», 2015. – с. 2_5235739011280011680.docx
Методичні вказівки 200.42 Kb. 8
читати
Методичні рекомендації до виконання обов’язкової контрольної роботи з дисципліни «Історія психології»Методичні рекомендації до виконання обов’язкової контрольної роботи з дисципліни «Історія психології»
Методичні рекомендації для виконання обов’язкової контрольної роботи заочної форми навчання з дисципліни «Історія психології» розроблені відповідно до структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни. МР до обовязк КР ЗФ Істор психол 2018.doc
Методичні рекомендації 66 Kb. 6
читати
Агаджанян Н. А., Тель Л. З., Циркин В. И., Чеснокова С. А. Физиология человекаАгаджанян Н. А., Тель Л. З., Циркин В. И., Чеснокова С. А. Физиология человека
Результатом самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вікова фізіологія та шкільна гігієна» є написання контрольної роботи. Самостійна робота.doc
Контрольна робота 57 Kb. 7
читати
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи: обсяг роботи не менше 20 сторінокМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи: обсяг роботи не менше 20 сторінок
Україні, а також в зарубіжних країнах, аналізу законодавчо-нормативних актів в галузі митно-тарифної політики. 1.doc
Методичні вказівки 70.5 Kb. 4
читати
Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліниМетодичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни
контрольна.docx
Методичні вказівки 209.84 Kb. 7
читати
Сутність виробничої концепції маркетингуСутність виробничої концепції маркетингу
Термін виконання контрольної роботи. реферат модуль 2.docx
Реферат 41.2 Kb. 5
читати
Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з дисципліни «Історія української мови» на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р для студентівЗавдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з дисципліни «Історія української мови» на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р для студентів
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів (електронною поштою), у березні – шляхом проведення письмової контрольної роботи. Дист.ІУМ.слов..docx
31.37 Kb. 5
читати
Завдання комплексної контрольної роботиЗавдання комплексної контрольної роботи
Оформлення соціальної психології в експериментальну науку. 1543323987259320.doc
36.56 Kb. 1
читати
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовкиМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки
методичка 2017 трианг.трилат.docx
Методичні вказівки 426.75 Kb. 10
читати
РозглянутоРозглянуто
Оцінки за виконання комплексної контрольної роботи виставляються за 5-ти бальною шкалою, відповідно до табл. -
Протокол 81 Kb. 1
читати
Практичне заняття №7Практичне заняття №7
Варіант контрольної роботи визначається останньою цифрою номеру залікової книжки студента. PRAKT_7.doc
Методичні вказівки 93.62 Kb. 10
читати
План контрольної роботи за темою: Цивільні процесуальні правовідносиниПлан контрольної роботи за темою: Цивільні процесуальні правовідносини
Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Цивільний процес КР — копия.docx
53.72 Kb. 7
читати
Методичні вказівки щодо самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «метрологія, стандартизація та акредитація в охороні праці»Методичні вказівки щодо самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «метрологія, стандартизація та акредитація в охороні праці»
Методичні вказівки до самостійної та контрольної робіт з навчальної дисципліни «Метрологія, стандартизація та акредитація в охороні праці» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 263 − «Цивільна безпека». СР_КР.doc
Методичні вказівки 334 Kb. 19
читати
Контрольна робота №1: «Текстовий процесор»Контрольна робота №1: «Текстовий процесор»
Привітання,перевірка присутніх. Обговорення питань оформлення контрольної роботи та її здачі вчителю. kontrolna_robota_tekstoviy_protsesor.doc
Контрольна робота 59.5 Kb. 1
читати
Варіант контрольної роботи Вид банкету чи прийомуВаріант контрольної роботи Вид банкету чи прийому
Студент за погодженням з викладачем обирає завдання І здійснює відповідні нижчезазначені розрахунки. Завдання на індивідуальну роботу.docx
22.59 Kb. 1
читати
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Ділове адміністрування»Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Ділове адміністрування»
Системне управління організацією як процес поєднання функціонального, процесного та ситуаційного підходів. ділове адмініструв.пит.контр.р.doc
Методичні вказівки 56.94 Kb. 2
читати
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліниМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни
А також імо модельним курсом 17 (Maritime English) Афанасієвська І. О., викл.; Красновська І. П., викл. 3. Методичні рекомендації для контрольних робіт.docx
Методичні рекомендації 175.62 Kb. 119
читати
Приклад виконання контрольної роботиПриклад виконання контрольної роботи
Проектування бд для визначення потреби в покупних комплектуючих матерiалах для основного виробництва на рiк (квартал). КОНТРОЛЬНА РОБОТА.doc
Контрольна робота 1.04 Mb. 2
читати
Міністерство апк україниМіністерство апк україни
Кожний студент для написання контрольної роботи отримує одне теоретичне завдання І практичне завдання (задачу). К._р._Цiноутвор.doc
37.04 Kb. 1
читати
Теоретичний матеріал до комплексної контрольної роботи з анатомії, вікової фізіології, валеологіїТеоретичний матеріал до комплексної контрольної роботи з анатомії, вікової фізіології, валеології
Органели – постійні структури, які мають певну будову І виконують спеціалізовану функцію. Їх поділяють на. теоретичний матеріал до ККР.docx
0.85 Mb. 76
читати
Завдання контрольної роботиЗавдання контрольної роботи
Дослідити систему лінійних рівнянь на сумісність. У разі сумісності розв’язати систему методом Гаусса та за формулами Крамера. 3.doc
Задача 0.97 Mb. 1
читати
Методичні вказівки І завдання до контрольної роботиМетодичні вказівки І завдання до контрольної роботи
В україні проходять глибокі економічні зміни, пов’язані із створенням сучасного ринкового господарства та спільних економічних процесів світового ринку. ФП Контр.роб..doc
Методичні вказівки 447.73 Kb. 39
читати
6 Контрольні задачі6 Контрольні задачі
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Охорона праці в галузі” для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Укладачі: А. Ф. Денисенко, В. О. Соляник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 24 с. m977.doc
Методичні вказівки 255.5 Kb. 8
читати
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\"Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
«Товарознавство І торговельне підприємництво», 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. /Укладач: Соломаха І. В. – Чернігів: чнту, 2018 – 36 с. Метод_ вказівки до виконання контр.роботи з дисципліни Економіка торгівлі.doc
Методичні вказівки 0.78 Mb. 18
читати
Перелік тестових завдань ректорської контрольної роботи з навчальної дисципліниПерелік тестових завдань ректорської контрольної роботи з навчальної дисципліни
Рекомендовані розміри футбольного поля 17 на 75 ярдів. Якою буде площа такого поля в квадратних мтрах, якщо ярд = фута = 0, 9144 м. 1_МАТЕМАТИКА тести 2016.doc
57 Kb. 8
читати
Урок №100. 6 клас Тема. Контрольна робота №8. Множення І ділення раціональних чиселУрок №100. 6 клас Тема. Контрольна робота №8. Множення І ділення раціональних чисел
Перед виконанням завдань контрольної роботи учням слід ще раз нагадати про необхідність дотримання вимог щодо оформлення письмових робіт. контрольна робота 6 клас.docx
Урок 78.31 Kb. 2
читати
Приклади типових завдань, що виносяться на іспитПриклади типових завдань, що виносяться на іспит
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Девелопмент нерухомості» Для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (заочної форми навчання) / Укл. Харченко А. М. – К.: Нту, 2018. – 22 с. Девелопмент для ПТ.doc
Методичні вказівки 312.83 Kb. 7
читати
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «основи інформаційних технологій»Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «основи інформаційних технологій»
Цивільна безпека" за спеціальністю 261 "Пожежна безпека" та 263 «Цивільна безпека». Основи інформаційних технологій_Томенко (1).docx
Методичні вказівки 0.91 Mb. 23
читати
Задача Висновок Список використаної літератури вступ метою даної контрольної роботи з курсу «Облік у небюджетних неприбуткових організаціях»Задача Висновок Список використаної літератури вступ метою даної контрольної роботи з курсу «Облік у небюджетних неприбуткових організаціях»
Порядок створення, державної реєстрації І діяльності кооперативів, товариств, установ та притулків. Особливості ведення бухгалтерського обліку. ННО 20.doc
Контрольна робота 95.5 Kb. 3
читати
Контрольна робота №2 Зразок розв’язання І оформлення контрольної роботи №2 Варіант №31Контрольна робота №2 Зразок розв’язання І оформлення контрольної роботи №2 Варіант №31
Розв’язання. Використовуємо означення похідних другого порядку, а саме:,, обчислюємо спочатку частині похідні першого порядку. ІЗДН_КР_2_16_141.doc
Контрольна робота 380.36 Kb. 6
читати
Передмова умови виконання контрольної роботиПередмова умови виконання контрольної роботи
Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Години, передбачені навчальним планом на виконання цієї дисципліни, можна розподілити так: 2год лекції; 6год практичні заняття; 52год самостійні заняття. Усього 60 год. Зразок.doc
Контрольна робота 490 Kb. 53
читати
Результати діагностичної контрольної роботи учнів допрофесійної підготовки (11-ті класи) з професії «Оператор комп’ютерного набору»Результати діагностичної контрольної роботи учнів допрофесійної підготовки (11-ті класи) з професії «Оператор комп’ютерного набору»
Відповідно до навчальних планів та програм учнів 11-х класів шкіл міста (допрофесійна підготовка) на другому році навчання виконують вправи з виробничого навчання. Аналіз.docx
17.08 Kb. 1
читати
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Устаткування в сфері побутового обслуговування»Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Устаткування в сфері побутового обслуговування»
«Устаткування в сфері побутового обслуговування» для студентів спеціальності №5. 01010401 „Професійна освіта. Контрольна робота Устаткування.doc
Методичні вказівки 66.03 Kb. 4
читати
Контрольна робота повинна бути виконана за одним із варіантів. Остання цифра залікової книжки студента відповідає номеру варіанта, тобтоКонтрольна робота повинна бути виконана за одним із варіантів. Остання цифра залікової книжки студента відповідає номеру варіанта, тобто
Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб допомогти слухачам у вивченні курсу трудового права, а також в перевірці засвоєння ними певного матеріалу. ТП - контр.робота.docx
Контрольна робота 156.16 Kb. 14
читати
Контрольна робота завдання до контрольної роботи. Завдання 1 Створення діаграми класів Ознайомитись з теоретичнимиКонтрольна робота завдання до контрольної роботи. Завдання 1 Створення діаграми класів Ознайомитись з теоретичними
Провести об'єктний аналіз отриманого опису І провести аналіз поведінки системи І визначити діаграми «сутність-зв'язок». IT_Контрольна робота.doc
Контрольна робота 36 Kb. 1
читатиБаза даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Лабораторна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
Пояснювальна записка
Виконала студентка
Історія розвитку
Міністерство освіти
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
студент групи
навчальний заклад
вищої освіти
Практичне заняття
Робоча програма
діяльності підприємства
використаних джерел
інтелектуальної власності
роботи студентів
молодших школярів
виконання курсової
Практична робота
Загальні відомості
Історія виникнення
Конспект лекцій
Самостійна робота
навчального закладу
загальноосвітніх навчальних
студентка курсу
студентка групи
фізичного виховання
Вступ актуальність
Охорона праці
контрольної роботи
Курсовая работа
Основні поняття
світової війни
охорони здоров
Студент групи