Пошук: контрольної роботи

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесуМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу
Мета написання контрольної роботи полягає в закріпленні І поглибленні теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, набутті студентами вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою І статистичними матеріалами. Контрольна гроші та кредит.docx
Методичні вказівки 38 Kb. 18
читати
Національна та регіональна економікаНаціональна та регіональна економіка
Загальні вимоги до виконання та оформлення контрольної роботи полягають перш за все у самостійному її виконанні. Перед виконанням контрольної роботи студенти повинні опрацювати відповідні літературні джерела, що стосуються теми роботи. КР з дисципліни Національна та регіональна економіка.docx
Контрольна робота 19.6 Kb. 1
читати
Завдання та методичні поради з виконання контрольної роботиЗавдання та методичні поради з виконання контрольної роботи
У відповідності з навчальним планом студент виконує контрольну роботу. До виконання контрольної роботи рекомендується приступити після того. Cont rob ME.doc
Контрольна робота 52.5 Kb. 2
читати
Тема контрольної роботи «Застосування маркетингу в діяльності підприємства на ринку транспортних послуг»Тема контрольної роботи «Застосування маркетингу в діяльності підприємства на ринку транспортних послуг»
Метою контрольної роботи є формування у студентів практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових задач та вибору стратегічного підходу до визначення маркетингових цілей. замовив Основи маркетингу на транспорті.docx
21.46 Kb. 1
читати
Методичні рекомендації до самостійної, індивідуальної роботи та порядок виконання контрольної роботиМетодичні рекомендації до самостійної, індивідуальної роботи та порядок виконання контрольної роботи
Бухгалтерський облік: методичні рекомендації І завдання до виконання контрольної та індивідуальної роботи для студентів заочної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». КР_БО_ГРС.doc
Методичні рекомендації 148.5 Kb. 18
читати
Методичні рекомендації до виконання обов’язкової контрольної роботи з дисципліни «Історія психології»Методичні рекомендації до виконання обов’язкової контрольної роботи з дисципліни «Історія психології»
Методичні рекомендації для виконання обов’язкової контрольної роботи заочної форми навчання з дисципліни «Історія психології» розроблені відповідно до структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни. МР до обовязк КР ЗФ Істор психол 2018.doc
Методичні рекомендації 66 Kb. 6
читати
Агаджанян Н. А., Тель Л. З., Циркин В. И., Чеснокова С. А. Физиология человекаАгаджанян Н. А., Тель Л. З., Циркин В. И., Чеснокова С. А. Физиология человека
Результатом самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вікова фізіологія та шкільна гігієна» є написання контрольної роботи. Самостійна робота.doc
Контрольна робота 57 Kb. 7
читати
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи: обсяг роботи не менше 20 сторінокМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи: обсяг роботи не менше 20 сторінок
Україні, а також в зарубіжних країнах, аналізу законодавчо-нормативних актів в галузі митно-тарифної політики. 1.doc
Методичні вказівки 70.5 Kb. 4
читати
Сутність виробничої концепції маркетингуСутність виробничої концепції маркетингу
Термін виконання контрольної роботи. реферат модуль 2.docx
Реферат 41.2 Kb. 5
читати
Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з дисципліни «Історія української мови» на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р для студентівЗавдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з дисципліни «Історія української мови» на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р для студентів
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів (електронною поштою), у березні – шляхом проведення письмової контрольної роботи. Дист.ІУМ.слов..docx
31.37 Kb. 5
читати
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовкиМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки
методичка 2017 трианг.трилат.docx
Методичні вказівки 426.75 Kb. 10
читати
РозглянутоРозглянуто
Оцінки за виконання комплексної контрольної роботи виставляються за 5-ти бальною шкалою, відповідно до табл. -
Протокол 81 Kb. 1
читати
План контрольної роботи за темою: Цивільні процесуальні правовідносиниПлан контрольної роботи за темою: Цивільні процесуальні правовідносини
Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Цивільний процес КР — копия.docx
53.72 Kb. 7
читати
Методичні вказівки щодо самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «метрологія, стандартизація та акредитація в охороні праці»Методичні вказівки щодо самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «метрологія, стандартизація та акредитація в охороні праці»
Методичні вказівки до самостійної та контрольної робіт з навчальної дисципліни «Метрологія, стандартизація та акредитація в охороні праці» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 263 − «Цивільна безпека». СР_КР.doc
Методичні вказівки 334 Kb. 19
читати
Контрольна робота №1: «Текстовий процесор»Контрольна робота №1: «Текстовий процесор»
Привітання,перевірка присутніх. Обговорення питань оформлення контрольної роботи та її здачі вчителю. kontrolna_robota_tekstoviy_protsesor.doc
Контрольна робота 59.5 Kb. 1
читати
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Ділове адміністрування»Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Ділове адміністрування»
Системне управління організацією як процес поєднання функціонального, процесного та ситуаційного підходів. ділове адмініструв.пит.контр.р.doc
Методичні вказівки 56.94 Kb. 2
читати
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліниМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни
А також імо модельним курсом 17 (Maritime English) Афанасієвська І. О., викл.; Красновська І. П., викл. 3. Методичні рекомендації для контрольних робіт.docx
Методичні рекомендації 175.62 Kb. 119
читати
Приклад виконання контрольної роботиПриклад виконання контрольної роботи
Проектування бд для визначення потреби в покупних комплектуючих матерiалах для основного виробництва на рiк (квартал). КОНТРОЛЬНА РОБОТА.doc
Контрольна робота 1.04 Mb. 2
читати
Завдання контрольної роботиЗавдання контрольної роботи
Дослідити систему лінійних рівнянь на сумісність. У разі сумісності розв’язати систему методом Гаусса та за формулами Крамера. 3.doc
Задача 0.97 Mb. 1
читати
6 Контрольні задачі6 Контрольні задачі
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Охорона праці в галузі” для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Укладачі: А. Ф. Денисенко, В. О. Соляник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 24 с. m977.doc
Методичні вказівки 255.5 Kb. 8
читати
Перелік тестових завдань ректорської контрольної роботи з навчальної дисципліниПерелік тестових завдань ректорської контрольної роботи з навчальної дисципліни
Рекомендовані розміри футбольного поля 17 на 75 ярдів. Якою буде площа такого поля в квадратних мтрах, якщо ярд = фута = 0, 9144 м. 1_МАТЕМАТИКА тести 2016.doc
57 Kb. 8
читати
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\"Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
«Товарознавство І торговельне підприємництво», 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. /Укладач: Соломаха І. В. – Чернігів: чнту, 2018 – 36 с. Метод_ вказівки до виконання контр.роботи з дисципліни Економіка торгівлі.doc
Методичні вказівки 0.78 Mb. 18
читати
Урок №100. 6 клас Тема. Контрольна робота №8. Множення І ділення раціональних чиселУрок №100. 6 клас Тема. Контрольна робота №8. Множення І ділення раціональних чисел
Перед виконанням завдань контрольної роботи учням слід ще раз нагадати про необхідність дотримання вимог щодо оформлення письмових робіт. контрольна робота 6 клас.docx
Урок 78.31 Kb. 2
читати
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «основи інформаційних технологій»Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «основи інформаційних технологій»
Цивільна безпека" за спеціальністю 261 "Пожежна безпека" та 263 «Цивільна безпека». Основи інформаційних технологій_Томенко (1).docx
Методичні вказівки 0.91 Mb. 23
читати
Задача Висновок Список використаної літератури вступ метою даної контрольної роботи з курсу «Облік у небюджетних неприбуткових організаціях»Задача Висновок Список використаної літератури вступ метою даної контрольної роботи з курсу «Облік у небюджетних неприбуткових організаціях»
Порядок створення, державної реєстрації І діяльності кооперативів, товариств, установ та притулків. Особливості ведення бухгалтерського обліку. ННО 20.doc
Контрольна робота 95.5 Kb. 3
читати
Контрольна робота №2 Зразок розв’язання І оформлення контрольної роботи №2 Варіант №31Контрольна робота №2 Зразок розв’язання І оформлення контрольної роботи №2 Варіант №31
Розв’язання. Використовуємо означення похідних другого порядку, а саме:,, обчислюємо спочатку частині похідні першого порядку. ІЗДН_КР_2_16_141.doc
Контрольна робота 380.36 Kb. 6
читати
Передмова умови виконання контрольної роботиПередмова умови виконання контрольної роботи
Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Години, передбачені навчальним планом на виконання цієї дисципліни, можна розподілити так: 2год лекції; 6год практичні заняття; 52год самостійні заняття. Усього 60 год. Зразок.doc
Контрольна робота 490 Kb. 53
читати
Контрольна робота завдання до контрольної роботи. Завдання 1 Створення діаграми класів Ознайомитись з теоретичнимиКонтрольна робота завдання до контрольної роботи. Завдання 1 Створення діаграми класів Ознайомитись з теоретичними
Провести об'єктний аналіз отриманого опису І провести аналіз поведінки системи І визначити діаграми «сутність-зв'язок». IT_Контрольна робота.doc
Контрольна робота 36 Kb. 1
читати
Контрольна робота має містити такі розділи: Титульний аркушКонтрольна робота має містити такі розділи: Титульний аркуш
Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає відповідно до номера свого прізвища, зазначеного в журналі академічної групи. У випадку, коли студентів понад 0 осіб, студент, прізвище якого знаходиться під №31, обирає варіант 1. вимоги.doc
Контрольна робота 25.59 Kb. 1
читати
1. Технологія, методи і прийоми інноваційного менеджменту Формування маркетингової стратегії1. Технологія, методи і прийоми інноваційного менеджменту Формування маркетингової стратегії
Метою написання контрольної роботи є ознайомлення з теоретичними положеннями щодо технології, методів І прийомів інноваційного менеджменту процесу формування маркетингової стратегії та обчислення ефективності витрат на інноваційну. Документ Microsoft Office Word.docx
65.43 Kb. 1
читати
Контрольної роботи «Виробництво азотної кислоти» з дисципліни «Технологія основного неорганічного синтезу»Контрольної роботи «Виробництво азотної кислоти» з дисципліни «Технологія основного неорганічного синтезу»
Дисципліна «Технологія основного неорганічного синтезу» вивчається в з метою засвоєння основних теоретичних основ технологій І методів одержання продуктів основного неорганічного синтезу. про амиак 2.rtf
1.52 Mb. 10
читати
\"Історичні умови виникнення та методологічні принципи кейнсіанства\", \"Економічна теорія пропозиції\""Історичні умови виникнення та методологічні принципи кейнсіанства", "Економічна теорія пропозиції"
Тема цієї контрольної роботи це «Історичні умови виникнення та методологічні принципи кейнсіанства» І «Економічна теорія пропозицій». К.Р. Кейнсіанство ГОТОВО.docx
Контрольна робота 62.27 Kb. 7
читати
Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділеньМетодичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога, тому до написання курсової роботи висувають особливо високі вимоги. ps_kursova_met.doc
Методичні рекомендації 0.87 Mb. 19
читати
«Міжнародні інвестиції як каталізатор економічного розвитку»«Міжнародні інвестиції як каталізатор економічного розвитку»
Обґрунтування актуальності обраної теми, формування мети, завдання, предмета та об’єкта роботи. Логічно-структурна побудова роботи, відповідність плану І змісту темі роботи. Титулки.docx
26.76 Kb. 1
читати
Звіт до лабораторної роботи №2 на тему «Файлова система ос. Файлові менеджери» пппп Мета роботиЗвіт до лабораторної роботи №2 на тему «Файлова система ос. Файлові менеджери» пппп Мета роботи
Мета роботи: ознайомлення з файловою системою fat-32 та з файловими менеджерами (програмами-оболонками) Nогtоn Соmmander, Windows Commander, far. OS2.docx
Звіт 119.35 Kb. 1
читати
Організація претензійно-позовної роботи на підприємствіОрганізація претензійно-позовної роботи на підприємстві
Одне з основних завдань правової роботи на підприємстві забезпечення належних умов для нормальної роботи підприємства, досягнення високих економічних показників, подальшого роз­витку виробництва. Організація позовно-претензійної роботи.rtf
Реферат 94.13 Kb. 3
читати
Інструкція до виконання практичної роботи №1Інструкція до виконання практичної роботи №1
Мета: Повторити алгоритм підготовки комп'ютера до роботи; повторити розташування та призначення клавіш на клавіатурі міжнародного стандарту ibm – сумісних пeom; повторити навички роботи з клавіатурою при набиранні текстів. ПР1.doc
80 Kb. 2
читати
Звіт до лабораторної роботи №4 “Adobe Photoshop: шари, контури І фільтри”Звіт до лабораторної роботи №4 “Adobe Photoshop: шари, контури І фільтри”
Мета роботи: ознайомитись із поняттям "шару" у Adobe Photoshop, набути практичні навички роботи із шарами зокрема, текстовими. Дослідити можливості використання вбудованих фільтрів. lr-4.docx
1.18 Mb. 4
читати
Індивідуальний план роботи студентки-практикантки 1 тл групи курсу Професійно-педагогічного коледжуІндивідуальний план роботи студентки-практикантки 1 тл групи курсу Професійно-педагогічного коледжу
Ознайомлення з плануванням навчально-виховної роботи, визначення дат проведення І тем занять та виховного заходу. Та проведення лабораторної роботи на тему виготовлення штучних квітів технікою “бісер”. індивідуальний план.docx
Індивідуальний план 16.07 Kb. 1
читати
Методичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботиМетодичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи
Прошу розмістити на сайті дну у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали. metodichni_materiali.doc
Методичні вказівки 54.5 Kb. 4
читатиБаза даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
Лабораторна робота
курсової роботи
охорони праці
Курсова робота
використаної літератури
Список використаної
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
форми навчання
Виконала студентка
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Пояснювальна записка
самостійної роботи
навчальний заклад
Історія розвитку
навчальних закладів
Робоча програма
молодших школярів
діяльності підприємства
роботи студентів
Загальні відомості
Курсовая работа
виконання курсової
світової війни
студентів спеціальності
студент групи
використаних джерел
охорони здоров
Практична робота
вищої освіти
Охорона праці
інтелектуальної власності
навчального закладу
Теоретичні аспекти
Самостійна робота
загальноосвітніх навчальних
Конспект лекцій
вищий навчальний
Вступ актуальність
напряму підготовки
загальна характеристика
Історія виникнення
Практичне заняття
виробничої практики