Пошук: контрольної роботи

Урок контрольної роботи
- Кафедра української мови Кафедра української літератури І компаративістики рекомендації з педагогічної практики для студентів іvкурсу Інституту філології Київ 2018
завдання контрольної роботи
- Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр»
Метою контрольної роботи
- Методичні вказівки щодо їх виконання з науки «звітність підприємств»
варіанти контрольної роботи
- Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
зміст контрольної роботи
- Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Електронний документообіг»
Метою контрольної роботи
- Аналіз ринку дитячого харчування в Україні
Запитання контрольної роботи
- Завдання та методичні поради з виконання контрольної роботи
задача до модульної контрольної роботи
- " основні засоби І заходи безпечної експлуатації електроустановок. "
Варіанти завдань контрольної роботи
- Мета та завдання курсу
Питання до модульної контрольної роботи №1
- Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «історія менеджменту»
Виконання контрольної (курсової) роботи
- Зміст дисципліни „ Основи менеджменту „
послідовність виконання контрольної роботи
- Послідовність виконання контрольної роботи
Розділ екзаменаційної контрольної роботи
- Програма підсумкового контролю з предмету «Вікова психологія» Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Оцінювання контрольної роботи у 2 класі
- Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих предметів
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесуМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу
Мета написання контрольної роботи полягає в закріпленні І поглибленні теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, набутті студентами вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою І статистичними матеріалами. Контрольна гроші та кредит.docx
Методичні вказівки 38 Kb. 18
читати
Національна та регіональна економікаНаціональна та регіональна економіка
Загальні вимоги до виконання та оформлення контрольної роботи полягають перш за все у самостійному її виконанні. Перед виконанням контрольної роботи студенти повинні опрацювати відповідні літературні джерела, що стосуються теми роботи. КР з дисципліни Національна та регіональна економіка.docx
Контрольна робота 19.6 Kb. 1
читати
Вимоги до оформлення контрольної роботиВимоги до оформлення контрольної роботи
Завдання: зміст завдання контрольної роботи полягає в написанні реферату за вибраною студентом темою, яка наведена в Таблиці 1. Контрольна робота з ОЗО СМП для ЗОіОп-16-1.docx
Вимоги до оформлення 39.17 Kb. 1
читати
Завдання та методичні поради з виконання контрольної роботиЗавдання та методичні поради з виконання контрольної роботи
У відповідності з навчальним планом студент виконує контрольну роботу. До виконання контрольної роботи рекомендується приступити після того. Cont rob ME.doc
Контрольна робота 52.5 Kb. 2
читати
Тема контрольної роботи «Застосування маркетингу в діяльності підприємства на ринку транспортних послуг»Тема контрольної роботи «Застосування маркетингу в діяльності підприємства на ринку транспортних послуг»
Метою контрольної роботи є формування у студентів практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових задач та вибору стратегічного підходу до визначення маркетингових цілей. замовив Основи маркетингу на транспорті.docx
21.46 Kb. 1
читати
Методичні рекомендації до самостійної, індивідуальної роботи та порядок виконання контрольної роботиМетодичні рекомендації до самостійної, індивідуальної роботи та порядок виконання контрольної роботи
Бухгалтерський облік: методичні рекомендації І завдання до виконання контрольної та індивідуальної роботи для студентів заочної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». КР_БО_ГРС.doc
Методичні рекомендації 148.5 Kb. 18
читати
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Електронний документообіг»Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Електронний документообіг»
Лец К. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Електронний документообіг» для студ спец. «Документозн та інформ діяльність» / К. В. Лец. – Х. Нац aерокосм ун-т «Харк авіац. ін-т», 2015. – с. 2_5235739011280011680.docx
Методичні вказівки 200.42 Kb. 8
читати
Методичні рекомендації до виконання обов’язкової контрольної роботи з дисципліни «Історія психології»Методичні рекомендації до виконання обов’язкової контрольної роботи з дисципліни «Історія психології»
Методичні рекомендації для виконання обов’язкової контрольної роботи заочної форми навчання з дисципліни «Історія психології» розроблені відповідно до структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни. МР до обовязк КР ЗФ Істор психол 2018.doc
Методичні рекомендації 66 Kb. 6
читати
Агаджанян Н. А., Тель Л. З., Циркин В. И., Чеснокова С. А. Физиология человекаАгаджанян Н. А., Тель Л. З., Циркин В. И., Чеснокова С. А. Физиология человека
Результатом самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вікова фізіологія та шкільна гігієна» є написання контрольної роботи. Самостійна робота.doc
Контрольна робота 57 Kb. 7
читати
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції»Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» для студентів денної та заочної форми навчання. МКР_та_ВО_Завдання_до_контрольних.docx
Методичні вказівки 34.4 Kb. 1
читати
Послідовність виконання контрольної роботиПослідовність виконання контрольної роботи
Методичка ФОС КР.doc
148.77 Kb. 6
читати
Послідовність виконання контрольної роботиПослідовність виконання контрольної роботи
Методичка_ФОС_КР2.docx
157 Kb. 6
читати
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи: обсяг роботи не менше 20 сторінокМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи: обсяг роботи не менше 20 сторінок
Україні, а також в зарубіжних країнах, аналізу законодавчо-нормативних актів в галузі митно-тарифної політики. 1.doc
Методичні вказівки 70.5 Kb. 4
читати
Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліниМетодичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни
контрольна.docx
Методичні вказівки 209.84 Kb. 7
читати
Сутність виробничої концепції маркетингуСутність виробничої концепції маркетингу
Термін виконання контрольної роботи. реферат модуль 2.docx
Реферат 41.2 Kb. 5
читати

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Робоча програма
студент групи
Практична робота
вищої освіти
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
виробничої практики
Загальні відомості
діяльності підприємства
роботи студентів
Охорона праці
Практичне заняття
охорони здоров
контрольної роботи
використаних джерел
інтелектуальної власності
Самостійна робота
Курсовая работа
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
студентка курсу
загальна характеристика
загальноосвітніх навчальних
світової війни
студентка групи
фізичного виховання