Пошук: роботи студентів

Роботи студентівРоботи студентів
Характеристика І сфера застосування позамовного методу обліку витрат І калькулювання
Реферат 1.62 Mb. 10
читати
1. Наукова робота студентів: Загальні засади наукової роботи студентів1. Наукова робота студентів: Загальні засади наукової роботи студентів
Науково-дослідна робота студентів вищого навчально­го закладу є одним із напрямів їх самостійної роботи, важ­ливим чинником підготовки висококваліфікованих спеці­алістів
70.13 Kb. 1
читати
Організація самостійної роботи студентів в процесі професійної підготовкиОрганізація самостійної роботи студентів в процесі професійної підготовки
У статті висвітлюються проблема організації самостійної роботи студентів з урахуванням специфіки їхньої професійної підготовки. Вирішення означених проблем сприятиме активізації навчання студентів у вищих навчальних закладах
Рішення 31.13 Kb. 6
читати
Розкрийте суть поняття науково-дослідної роботи студентівРозкрийте суть поняття науково-дослідної роботи студентів
У вищому навчальному закладі функціонують два основних види науково-дослідної роботи студентів: навчальна науково-дослідна робота, передбачена навчальними планами, І науково-дослідна робота студентів
143.09 Kb. 2
читати
Методика самостійної роботи студентівМетодика самостійної роботи студентів
Самостійна робота студентів формує в студентів уміння І навички самостійної пізнавальної діяльності, вона одночасно сприяє розвитку й інших структурних компонентів особистості
117.21 Kb. 2
читати
Особливості організації науково-дослідної роботи студентівОсобливості організації науково-дослідної роботи студентів
Науково-дослідна робота студентів складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології І методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності
121.21 Kb. 6
читати
Методичні вказівки для позааудиторної роботи студентівМетодичні вказівки для позааудиторної роботи студентів
Підготовка до практичних занять (5 год) – здійснюється на основі запитань для самостійної позааудиторної роботи студентів, які наведені у кожній методичній вказівці із наступним контролем на практичному занятті
Методичні вказівки 80.37 Kb. 5
читати
Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділеньМетодичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога, тому до написання курсової роботи висувають особливо високі вимоги
Методичні рекомендації 0.87 Mb. 19
читати
Методичні рекомендації до оформлення бакалаврської випускної роботи та магістерської кваліфікаційної роботи для студентів всіх спеціальностейМетодичні рекомендації до оформлення бакалаврської випускної роботи та магістерської кваліфікаційної роботи для студентів всіх спеціальностей
Методичні рекомендації до оформлення бакалаврської випускної роботи та магістерської кваліфікаційної роботи для студентів всіх спеціальностей факультету економіки та управління / Н. В. Прямухіна, В. Г
Методичні рекомендації 442.5 Kb. 28
читати
Методичні рекомендації до оформлення бакалаврської випускної роботи та магістерської кваліфікаційної роботи для студентів усіх спеціальностейМетодичні рекомендації до оформлення бакалаврської випускної роботи та магістерської кваліфікаційної роботи для студентів усіх спеціальностей
Методичні рекомендації до оформлення бакалаврської випускної роботи та магістерської кваліфікаційної роботи для студентів усіх спеціальностей факультету економіки та управління / Н. В. Прямухіна, В. Г
Методичні рекомендації 394.5 Kb. 28
читати
Дослідженням було охоплено 60 студентів І-ІІ курсів Інституту соціальної роботи та управління нпу імені М. П. ДрагомановаДослідженням було охоплено 60 студентів І-ІІ курсів Інституту соціальної роботи та управління нпу імені М. П. Драгоманова
У більшості досліджуваних студентів спостерігається середній рівень вольової саморегуляції – 48 %. Ми це пояснюємо тим, що майже половина абітурієнтів, вступивши до внз
15.02 Kb. 1
читати
Методичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботиМетодичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи
Прошу розмістити на сайті дну у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали
Методичні вказівки 54.5 Kb. 4
читати
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняттяМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Ортопедична стоматологія. Організація роботи ортопедичного кабінету та зуботехнічної лабораторії. Морфологічна та функціональна анатомія жувального апарату людини
Методичні рекомендації 73.8 Kb. 7
читати
Методичні вказівки щодо написання дипломної роботи для студентів V курсу денноїМетодичні вказівки щодо написання дипломної роботи для студентів V курсу денної
Методичні вказівки щодо написання дипломної роботи для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 02030304 – «Переклад»
Методичні вказівки 427.34 Kb. 20
читати
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Ділове адміністрування для студентів економічного факультетуМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Ділове адміністрування для студентів економічного факультету
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Ділове адміністрування” для студентів економічного факультету. Ч. Завдання до курсових робіт. / Укладач доц. Уфімцева О. Ю. Дніпро: пдаба, 2017. – 29 с
Методичні вказівки 104.38 Kb. 5
читати
Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з дисципліни «Історія української мови» на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р для студентівЗавдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з дисципліни «Історія української мови» на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р для студентів
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів (електронною поштою), у березні – шляхом проведення письмової контрольної роботи
31.37 Kb. 5
читати
Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають курс психології та педагогіки за дисциплінами: „Психологія”, „Психологія І педагогіка”
169.5 Kb. 26
читати
Мета та завдання курсової роботиМета та завдання курсової роботи
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний маркетинґ» для студентів зі спеціальності 050108 «Маркетинґ»
Методичні вказівки 206.5 Kb. 11
читати
Методичні рекомендації до самостійної, індивідуальної роботи та порядок виконання контрольної роботиМетодичні рекомендації до самостійної, індивідуальної роботи та порядок виконання контрольної роботи
Бухгалтерський облік: методичні рекомендації І завдання до виконання контрольної та індивідуальної роботи для студентів заочної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»
Методичні рекомендації 148.5 Kb. 18
читати
Методичні рекомендації І завдання щодо організації та виконання індивідуальної роботи для студентів усіх форм навчанняМетодичні рекомендації І завдання щодо організації та виконання індивідуальної роботи для студентів усіх форм навчання
Методичні рекомендації та завдання щодо організації та виконання індивідуальної роботи для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 03050801 "Фінанси І кредит", галузі знань 0305 «Економіка І підприємництво» Укл
Методичні рекомендації 123.5 Kb. 21
читати
Реформування форм власності в Україні та створення нового механізму господарювання викликали суттєві зміни в організації та меРеформування форм власності в Україні та створення нового механізму господарювання викликали суттєві зміни в організації та ме
Мета курсової роботи сформувати у студентів систему знань І практичних навичок з контрольно-ревізійної роботи фінансово-господарської діяльності організацій та підприємств
205 Kb. 8
читати
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 \"Основи роботи з мікроконтролерами типу avr\" з дисципліни \"Архітектура компютерів\" для студентів спеціальності 050101 «Комп’ютерні науки»Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 "Основи роботи з мікроконтролерами типу avr" з дисципліни "Архітектура компютерів" для студентів спеціальності 050101 «Комп’ютерні науки»
Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи №1 “Основи роботи з мікроконтролерами типу avr” з дисципліни ”Архітектура компютерів” для студентів спеціальності 050101 «Комп’ютерні науки» / Укл.: В
Методичні вказівки 5.11 Mb. 14
читати
Рекомендації до написання курсової роботи для студентів історичного факультету со «бакалавр» Вінниця 2018Рекомендації до написання курсової роботи для студентів історичного факультету со «бакалавр» Вінниця 2018
Рекомендації до написання курсової роботи для студентів історичного факультету окр «Бакалавр» / уклад. Н. Р. Темірова. Вінниця, 2018. 30 с
89.16 Kb. 18
читати
«Комп\«Комп'ютерна підтримка самостійної роботи студентів»
Однією з особливостей навчального процесу у сучасному внз, яку слід якомога ефективніше використовувати при організації самостійної роботи студента, є активне упровадження комп'ютерної техніки
Реферат 70.29 Kb. 1
читати
«Форми залучення студентів до навчально-дослідної роботи»«Форми залучення студентів до навчально-дослідної роботи»
Форми І методи залучення студентів до наукової творчості умовно поділяються на науково-дослідну роботу, що включається до навчального процесу, проводиться в навчальний час у відповідності з навчальними планами та науково-дослідну роботу
135.81 Kb. 1
читати
Тема контрольної роботи «Застосування маркетингу в діяльності підприємства на ринку транспортних послуг»Тема контрольної роботи «Застосування маркетингу в діяльності підприємства на ринку транспортних послуг»
Метою контрольної роботи є формування у студентів практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових задач та вибору стратегічного підходу до визначення маркетингових цілей
21.46 Kb. 1
читати
Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотаціяРеферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
На прикладі одного з поширених у практиці внз видів самостійної роботи – створення реферату – представлено дидактичні засади отримання освітніх результатів за конкретні академічні години
Реферат 167.26 Kb. 7
читати
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"фінанси\" для студентів напряму підготовки 030508 \"Фінанси І кредит\"Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "фінанси" для студентів напряму підготовки 030508 "Фінанси І кредит"
М 54 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з на- вчальної дисципліни "Фінанси" для студентів напряму підготовки 030508 "Фінанси І кредит" / уклад. Павлова О. В – К. Кік, 2017
Методичні рекомендації 1.11 Mb. 144
читати
Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 070106 «Автомобільний транспорт»Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 070106 «Автомобільний транспорт»
Креслення деталі та технічні вимоги розробляються студентом особисто, виходячи зі службового призначення складальної одиниці, а річна програма та коефіцієнт закріплення операцій визначається керівником курсової роботи
Методичні вказівки 1.44 Mb. 21
читати
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету при підготовці до практичних занять з розділуМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету при підготовці до практичних занять з розділу
Методичні вказівки на практичні заняття для студентів фармацевтичного факультету на тему «Патофізіологія серцево-судинної системи» підготували: к м н доц. Лукович І. М., к м н., доц. Никитюк Г. П
Методичні вказівки 145.19 Kb. 26
читати
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денноїМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання за напрямом 030401 – «Правознавство»
Методичні вказівки 380.04 Kb. 36
читати
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовкиМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки 426.75 Kb. 10
читати
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та для роботи на заняттіМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та для роботи на занятті
Фармакологія засобів, що впливають на функцію органів та систем. Фармакологія протимікробних, противірусних, протипаразитарних, протипротозойних, протигрибкових, протибластомних лікарських засобів. Препарати кислот
Методичні вказівки 308.5 Kb. 20
читати
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та для роботи на заняттіМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та для роботи на занятті
Фармакологія засобів, що впливають на функцію органів та систем. Фармакологія протимікробних, противірусних, протипаразитарних, протипротозойних, протигрибкових, протибластомних лікарських засобів. Препарати кислот
Методичні вказівки 306 Kb. 8
читати
Роботи студентівРоботи студентів
Характеристика І сфера застосування позамовного методу обліку витрат І калькулювання
Реферат 1.62 Mb. 10
читати
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “товарознавство”Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “товарознавство”
Комплекс методичних вказівок до виконання курсової роботи з дисципліни «Товарознавство» для студентів денної І заочно-дистанційної форми навчання» за спеціальністю 030507 «Маркетинг» / Н. М. Чуприна. – Дніпропетровськ: удхту, 2011. – с
Протокол 172.5 Kb. 5
читати
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету при підготовці до практичних занять «Патофізіологія нирок»Методичні вказівки для самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету при підготовці до практичних занять «Патофізіологія нирок»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету при підготовці до практичних занять «Патофізіологія нирок» для спеціальності 110106 «Стоматологiя»
Методичні вказівки 415.5 Kb. 13
читати
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Економіка будівництва\" для студентів спеціальностіМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка будівництва" для студентів спеціальності
Методичні вказівки 0.85 Mb. 19
читати
До електронного варіанту роботи додається окремим файлом текст тез доповіді підсумкової конференції з корткою презентацією основних результатів роботиДо електронного варіанту роботи додається окремим файлом текст тез доповіді підсумкової конференції з корткою презентацією основних результатів роботи
Студентів та молодих науковців «Інтелектуальний потенціал 2018» (проводиться за підтримки мон україни, листопад 2018р). Електронний варіант збірників тез буде розіслано учасникам електронною поштою безкоштовно
Вимоги до оформлення 292.65 Kb. 3
читати
Соціологічне дослідження на темуСоціологічне дослідження на тему
Мета роботи – визначити стан здоров’я студентів Коломийського політехнічного коледжу
Закон 272.67 Kb. 3
читати
Соціологічне дослідження на темуСоціологічне дослідження на тему
Мета роботи – визначити стан здоров’я студентів Коломийського політехнічного коледжу
Закон 98.5 Kb. 5
читатиБаза даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
Зміст вступ
курсу групи
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Міністерство освіти
Теоретичні основи
навчальний заклад
студент групи
Робоча програма
вищої освіти
Практична робота
Практичне заняття
молодших школярів
Конспект лекцій
діяльності підприємства
інтелектуальної власності
виконання курсової
роботи студентів
контрольної роботи
використаних джерел
загальноосвітніх навчальних
Самостійна робота
загальна характеристика
охорони здоров
навчального закладу
Історія виникнення
виробничої практики
Загальні відомості
світової війни
студентка курсу
студентів спеціальності
дітей дошкільного
студентка групи
Охорона праці
фізичної культури