Пошук: самостійної роботи

1. Порядок допуску до самостійної роботи1. Порядок допуску до самостійної роботи
Допуск до самостійної роботи здійснюється при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом (розпорядженням) начальника лву мг. Электро.docx
0.58 Mb. 24
читати
Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з дисципліни «Історія української мови» на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р для студентівЗавдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з дисципліни «Історія української мови» на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р для студентів
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів (електронною поштою), у березні – шляхом проведення письмової контрольної роботи. Дист.ІУМ.слов..docx
31.37 Kb. 5
читати
«Комп\«Комп'ютерна підтримка самостійної роботи студентів»
Однією з особливостей навчального процесу у сучасному внз, яку слід якомога ефективніше використовувати при організації самостійної роботи студента, є активне упровадження комп'ютерної техніки. тема7.docx
Реферат 70.29 Kb. 1
читати
Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотаціяРеферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
На прикладі одного з поширених у практиці внз видів самостійної роботи – створення реферату – представлено дидактичні засади отримання освітніх результатів за конкретні академічні години. Реферат_ дидактичні аспекти організації ефективної самостійної н.rtf
Реферат 167.26 Kb. 7
читати
Організація самостійної роботи студентів в процесі професійної підготовкиОрганізація самостійної роботи студентів в процесі професійної підготовки
У статті висвітлюються проблема організації самостійної роботи студентів з урахуванням специфіки їхньої професійної підготовки. Вирішення означених проблем сприятиме активізації навчання студентів у вищих навчальних закладах. Самостійна робота (1).docx
Рішення 31.13 Kb. 6
читати
Специфіка організації самостійної роботи учнів на уроках трудового навчанняСпецифіка організації самостійної роботи учнів на уроках трудового навчання
Розділ II. Методика організації самостійної роботи на уроках трудового навчання в основній школі. курсач.rtf
Урок 206.7 Kb. 8
читати
Методичні вказівки до виконання практичних завдань І самостійної роботи з дисципліниМетодичні вказівки до виконання практичних завдань І самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдать І самостійної роботи з дисципліни “Фінансовий ринок” (для студентів заочної форми навчання спец. 050107 “Економіка підприємств”). Укл.: Мамонов К. А. – Харків: хнамг, 2006. 15 с. Методичн__вказ_вки_для_практичних_занять_и_самост_йної_работи.doc
Методичні вказівки 88.5 Kb. 10
читати
Методика самостійної роботи студентівМетодика самостійної роботи студентів
Самостійна робота студентів формує в студентів уміння І навички самостійної пізнавальної діяльності, вона одночасно сприяє розвитку й інших структурних компонентів особистості. StudentBank.ru_3115.rtf
117.21 Kb. 2
читати
Агаджанян Н. А., Тель Л. З., Циркин В. И., Чеснокова С. А. Физиология человекаАгаджанян Н. А., Тель Л. З., Циркин В. И., Чеснокова С. А. Физиология человека
Результатом самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вікова фізіологія та шкільна гігієна» є написання контрольної роботи. Самостійна робота.doc
Контрольна робота 57 Kb. 7
читати
Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають курс психології та педагогіки за дисциплінами: „Психологія”, „Психологія І педагогіка”. Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійно.doc
169.5 Kb. 26
читати
Методичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботиМетодичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи
Прошу розмістити на сайті дну у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали. metodichni_materiali.doc
Методичні вказівки 54.5 Kb. 4
читати
Методичні рекомендації до самостійної, індивідуальної роботи та порядок виконання контрольної роботиМетодичні рекомендації до самостійної, індивідуальної роботи та порядок виконання контрольної роботи
Бухгалтерський облік: методичні рекомендації І завдання до виконання контрольної та індивідуальної роботи для студентів заочної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». КР_БО_ГРС.doc
Методичні рекомендації 148.5 Kb. 18
читати
Приватне акціонерне товариство “нова лінія”Приватне акціонерне товариство “нова лінія”
До самостійної роботи в котельній допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли вступний інструктаж І первинний інструктаж на робочому місці з охорони праці, навчені безпечним методам роботи І що мають відповідне посвідчення. № 28 З ОП для оператора котельної.docx
27.42 Kb. 4
читати
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету при підготовці до практичних занять «Патофізіологія нирок»Методичні вказівки для самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету при підготовці до практичних занять «Патофізіологія нирок»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету при підготовці до практичних занять «Патофізіологія нирок» для спеціальності 110106 «Стоматологiя». Патофізіологія нирок.doc
Методичні вказівки 415.5 Kb. 13
читати
Методичні вказівки для позааудиторної роботи студентівМетодичні вказівки для позааудиторної роботи студентів
Підготовка до практичних занять (5 год) – здійснюється на основі запитань для самостійної позааудиторної роботи студентів, які наведені у кожній методичній вказівці із наступним контролем на практичному занятті. 7 АЛГОРИТМИ (самостійна позааудиторна робота).docx
Методичні вказівки 80.37 Kb. 5
читати
Методичні рекомендації щодо проведення вступного інструктажу V. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи учнів та поточного інструктажу майстраМетодичні рекомендації щодо проведення вступного інструктажу V. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи учнів та поточного інструктажу майстра
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи учнів та поточного інструктажу майстра. Курсовой25 — копия.docx
Методичні рекомендації 336.1 Kb. 7
читати
Міністерство охорони здоров’я україниМіністерство охорони здоров’я україни
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття. 12 Основи клінічної онкології.doc
Методичні вказівки 120.5 Kb. 10
читати
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та для роботи на заняттіМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та для роботи на занятті
Фармакологія засобів, що впливають на функцію органів та систем. Фармакологія протимікробних, противірусних, протипаразитарних, протипротозойних, протигрибкових, протибластомних лікарських засобів. Препарати кислот. М2 т3 ІХС методичка 2018.doc
Методичні вказівки 308.5 Kb. 20
читати
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та для роботи на заняттіМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та для роботи на занятті
Фармакологія засобів, що впливають на функцію органів та систем. Фармакологія протимікробних, противірусних, протипаразитарних, протипротозойних, протигрибкових, протибластомних лікарських засобів. Препарати кислот. M2_T2_KARDIOTON.doc
Методичні вказівки 306 Kb. 8
читати
Методичні вказівки щодо самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «метрологія, стандартизація та акредитація в охороні праці»Методичні вказівки щодо самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «метрологія, стандартизація та акредитація в охороні праці»
Методичні вказівки до самостійної та контрольної робіт з навчальної дисципліни «Метрологія, стандартизація та акредитація в охороні праці» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 263 − «Цивільна безпека». СР_КР.doc
Методичні вказівки 334 Kb. 19
читати
Серпня 2016 р. Завдання до самостійної роботи здобувачів навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для спеціальності 030508 «Фінанси І кредит»Серпня 2016 р. Завдання до самостійної роботи здобувачів навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для спеціальності 030508 «Фінанси І кредит»
35 Бухгалтерський облік СРС ЕП,ЕК,ФК,МГ,МН,ТВП,ПТБ,МЕК 2016.doc
Протокол 323.5 Kb. 4
читати
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знаньЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань
Зі змінами І доповненнями відповідно до наказу від. Міжнародна економіка 10 кредитів.doc
0.99 Mb. 158
читати
Самостійною роботоюСамостійною роботою
Широке застосування методів самостійної роботи дає змогу успішно розв’язувати багато навчально-виховних завдань. 41-50.docx
Урок 54.94 Kb. 9
читати
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Державне регулювання економіки»Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Державне регулювання економіки»
Державне регулювання економіки залік з спеціальності (Правознавство).doc
1.22 Mb. 99
читати
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняттяМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Введення у хірургію. Невідкладні хірургічні стани. Основи анестезіології та реаніматології. 02-desmurgiya-s.doc
Методичні вказівки 301 Kb. 23
читати
Урок розвитку зв’язного мовлення, 4 класУрок розвитку зв’язного мовлення, 4 клас
Обладнання: малюнки, ілюстрації, фотографії, музичні твори, опора «Куб», картки для індивідуальної та самостійної роботи. , 4 класA.doc
Урок 0.52 Mb. 88
читати
Методичні рекомендації до курсу „Історія костюму для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності: 7010103. Хореографія. Спеціалізація: художня культураМетодичні рекомендації до курсу „Історія костюму для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності: 7010103. Хореографія. Спеціалізація: художня культура
Історія костюму (1).doc
Методичні рекомендації 194 Kb. 21
читати
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та для роботи на заняттіМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та для роботи на занятті
Знання І вміння, що будуть одержані при вивченні правил виписування твердих лікарських форм, будуть потрібні на кожному занятті по спеціальній фармакології, під час вивчення клінічних дисциплін та у практичній роботі лікаря. М1 т2 м\'які ЛФ 2017.doc
Методичні вказівки 204 Kb. 16
читати
I like animal Цілі уроку: практичнаI like animal Цілі уроку: практична
«I like animal», поглиблювати рівень мовної та мовленнєвої компетенції за темою, практикувати їх в мовленні, вдосконалювати навички самостійної роботи. I like animals.docx
Урок 31.46 Kb. 4
читати
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичногоМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного
Запальні І незапальні захворювання серця у дітей. Гостра ревматична лихоманка у дітей. Zapalni_i_nezapalni_zakhvoryuvannya_sertsya.doc
Методичні рекомендації 340 Kb. 48
читати
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знаньМетодичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Головна увага зосереджується на проблемних питаннях захисту відносин у сфері економіки правовими засобами. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки.doc
488 Kb. 45
читати
Змістовний модульЗмістовний модуль
Конфліктологія та теорія переговорів. Плани семінарських занять, методичні поради, тести та завдання для самостійної роботи студентам, які навчаються за кредитно-модульною системою / В. Ф. Цимбьалістий: хну, 2007 с. met_KONFL ta teor per_CVF_2007.doc
Протокол 258.5 Kb. 44
читати
Методичні вказівки студентам 4-го курсу медичного факультету для самостійної роботи при підготовці до практичного (семінарського) заняттяМетодичні вказівки студентам 4-го курсу медичного факультету для самостійної роботи при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Змістовий модуль Лікарський контроль під час занять фізичною культурою та спортом. 003.doc
Методичні вказівки 148.66 Kb. 14
читати
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичногоМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного
Ювенільний ревматоїдний артрит та реактивні артропатії у дітей. Юра: визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, реабілітація, прогноз. Revmatoyidniy_artrit_ta_reaktivni_artropatiyi_u_d.doc
Методичні вказівки 199 Kb. 22
читати
Формування, розвиток І перспективи української термінологіїФормування, розвиток І перспективи української термінології
Термінологічна лексика в системі професійного мовлення: Мето­дичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укл.: Г. Л. Вознюк. Metodichka_z_term_nolog (1).doc
Протокол 0.92 Mb. 106
читати
Теми Зміст самостійної роботиТеми Зміст самостійної роботи
Опрацювати лекційний матеріал та матеріал підручника (Богданова І. М. Соціальна педагогіка: Навч посіб. – К.: Знання, 2008 – С. 152–169), підготувати відповіді на питання семінарського заняття. 2. Завдання для самост_йної роботи.docx
99.39 Kb. 7
читати
Методичні матеріали з дисципліни Перспективні технології волоконно-оптичних систем зв’язкуМетодичні матеріали з дисципліни Перспективні технології волоконно-оптичних систем зв’язку
Збірник методичних матеріалів призначений для організації самостійної роботи студентів Інституту телекомунікаційних систем нтуу «кпі». Методичні матеріали з дисципліни - Перспективні технології волоконно-оптичних систем зв’язку.docx
176.86 Kb. 27
читати
Завдання для самостійної роботиЗавдання для самостійної роботи
Поясніть, як ви розумієте образне висловлювання французьких культурних діячів: спілкування − це «найжаданіша розкіш» (А. де Сент-Екзюпері) І «справжнє пекло» (Ж. П. Сартр). Чи можна його екстраполювати на «ділове спілкування»?. ЕДС, Практ. зан. 1.docx
9.33 Kb. 3
читати
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняттяМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
У вузькому розумінні «ДМ» спосіб медичної практики, коли лікар застосовує у веденні пацієнта тільки ті методи, корисність яких доведено в доброякісних дослідженнях. Доказова медицина.doc
Методичні вказівки 0.97 Mb. 57
читати
Правознавство та медичне законодавство завдання для самостійної роботиПравознавство та медичне законодавство завдання для самостійної роботи
Визначення правознавства як юридичної та суспільної науки. Медичне право І його місце в системах права І законодавства України. Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Завдання для самостійної роботи.doc
Закон 149.62 Kb. 14
читатиБаза даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
Лабораторна робота
курсової роботи
охорони праці
Курсова робота
використаної літератури
Список використаної
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
форми навчання
Виконала студентка
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Пояснювальна записка
самостійної роботи
навчальний заклад
Історія розвитку
навчальних закладів
Робоча програма
молодших школярів
діяльності підприємства
роботи студентів
Загальні відомості
Курсовая работа
виконання курсової
світової війни
студентів спеціальності
студент групи
використаних джерел
охорони здоров
Практична робота
вищої освіти
Охорона праці
інтелектуальної власності
навчального закладу
Теоретичні аспекти
Самостійна робота
загальноосвітніх навчальних
Конспект лекцій
вищий навчальний
Вступ актуальність
напряму підготовки
загальна характеристика
Історія виникнення
Практичне заняття
виробничої практики