Пошук: самостійної роботи

1. Порядок допуску до самостійної роботи1. Порядок допуску до самостійної роботи
Допуск до самостійної роботи здійснюється при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом (розпорядженням) начальника лву мг. Электро.docx
0.58 Mb. 24
читати
Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з дисципліни «Історія української мови» на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р для студентівЗавдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання з дисципліни «Історія української мови» на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р для студентів
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів (електронною поштою), у березні – шляхом проведення письмової контрольної роботи. Дист.ІУМ.слов..docx
31.37 Kb. 5
читати
«Комп\«Комп'ютерна підтримка самостійної роботи студентів»
Однією з особливостей навчального процесу у сучасному внз, яку слід якомога ефективніше використовувати при організації самостійної роботи студента, є активне упровадження комп'ютерної техніки. тема7.docx
Реферат 70.29 Kb. 1
читати
Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотаціяРеферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
На прикладі одного з поширених у практиці внз видів самостійної роботи – створення реферату – представлено дидактичні засади отримання освітніх результатів за конкретні академічні години. Реферат_ дидактичні аспекти організації ефективної самостійної н.rtf
Реферат 167.26 Kb. 7
читати
Організація самостійної роботи студентів в процесі професійної підготовкиОрганізація самостійної роботи студентів в процесі професійної підготовки
У статті висвітлюються проблема організації самостійної роботи студентів з урахуванням специфіки їхньої професійної підготовки. Вирішення означених проблем сприятиме активізації навчання студентів у вищих навчальних закладах. Самостійна робота (1).docx
Рішення 31.13 Kb. 6
читати
Специфіка організації самостійної роботи учнів на уроках трудового навчанняСпецифіка організації самостійної роботи учнів на уроках трудового навчання
Розділ II. Методика організації самостійної роботи на уроках трудового навчання в основній школі. курсач.rtf
Урок 206.7 Kb. 8
читати
Методичні вказівки до виконання практичних завдань І самостійної роботи з дисципліниМетодичні вказівки до виконання практичних завдань І самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдать І самостійної роботи з дисципліни “Фінансовий ринок” (для студентів заочної форми навчання спец. 050107 “Економіка підприємств”). Укл.: Мамонов К. А. – Харків: хнамг, 2006. 15 с. Методичн__вказ_вки_для_практичних_занять_и_самост_йної_работи.doc
Методичні вказівки 88.5 Kb. 10
читати
Методика самостійної роботи студентівМетодика самостійної роботи студентів
Самостійна робота студентів формує в студентів уміння І навички самостійної пізнавальної діяльності, вона одночасно сприяє розвитку й інших структурних компонентів особистості. StudentBank.ru_3115.rtf
117.21 Kb. 2
читати
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до мовознавства»Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до мовознавства»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 020303 – «Філологія». -
Методичні вказівки 38.66 Kb. 1
читати
Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва методичний посібник для проведення практичних занять та самостійної роботи студентаКафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва методичний посібник для проведення практичних занять та самостійної роботи студента
Методичний посібник для проведення практичних занять та самостійної роботи студента з дисципліни “Інтелектуальна власність” (для студентів 5 курсу денної форми навчання напрямку “Менеджмент”) / Укл.: Нагорняк Г. Інтелектуальна власність метод посібник.doc
0.68 Mb. 45
читати
Агаджанян Н. А., Тель Л. З., Циркин В. И., Чеснокова С. А. Физиология человекаАгаджанян Н. А., Тель Л. З., Циркин В. И., Чеснокова С. А. Физиология человека
Результатом самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вікова фізіологія та шкільна гігієна» є написання контрольної роботи. Самостійна робота.doc
Контрольна робота 57 Kb. 7
читати
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Ділове адміністрування для студентів економічного факультетуМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Ділове адміністрування для студентів економічного факультету
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Ділове адміністрування” для студентів економічного факультету. Ч. Завдання до курсових робіт. / Укладач доц. Уфімцева О. Ю. Дніпро: пдаба, 2017. – 29 с. ДА методичні вказівки до КР маг. МЕН.docx
Методичні вказівки 104.38 Kb. 5
читати
Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають курс психології та педагогіки за дисциплінами: „Психологія”, „Психологія І педагогіка”. Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійно.doc
169.5 Kb. 26
читати
Методичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботиМетодичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи
Прошу розмістити на сайті дну у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали. metodichni_materiali.doc
Методичні вказівки 54.5 Kb. 4
читати
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняттяМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Ортопедична стоматологія. Організація роботи ортопедичного кабінету та зуботехнічної лабораторії. Морфологічна та функціональна анатомія жувального апарату людини. Тема №2 Орловський В. О.doc
Методичні рекомендації 73.8 Kb. 7
читати
М. Болгар «30» серпня 2018 р. Завдання до самостійної роботи здобувачівМ. Болгар «30» серпня 2018 р. Завдання до самостійної роботи здобувачів
-
Протокол 337.99 Kb. 4
читати
Методичні рекомендації до самостійної, індивідуальної роботи та порядок виконання контрольної роботиМетодичні рекомендації до самостійної, індивідуальної роботи та порядок виконання контрольної роботи
Бухгалтерський облік: методичні рекомендації І завдання до виконання контрольної та індивідуальної роботи для студентів заочної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». КР_БО_ГРС.doc
Методичні рекомендації 148.5 Kb. 18
читати
Приватне акціонерне товариство “нова лінія”Приватне акціонерне товариство “нова лінія”
До самостійної роботи в котельній допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли вступний інструктаж І первинний інструктаж на робочому місці з охорони праці, навчені безпечним методам роботи І що мають відповідне посвідчення. № 28 З ОП для оператора котельної.docx
27.42 Kb. 4
читати
1. Наукова робота студентів: Загальні засади наукової роботи студентів1. Наукова робота студентів: Загальні засади наукової роботи студентів
Науково-дослідна робота студентів вищого навчально­го закладу є одним із напрямів їх самостійної роботи, важ­ливим чинником підготовки висококваліфікованих спеці­алістів. реферат.docx
70.13 Kb. 1
читати
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету при підготовці до практичних занять «Патофізіологія нирок»Методичні вказівки для самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету при підготовці до практичних занять «Патофізіологія нирок»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету при підготовці до практичних занять «Патофізіологія нирок» для спеціальності 110106 «Стоматологiя». Патофізіологія нирок.doc
Методичні вказівки 415.5 Kb. 13
читати
Опис навчальної дисципліниОпис навчальної дисципліни
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить. МЕТОДИКА ФІЗИЧНИХ ВПРАВ У СЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ.doc
339.28 Kb. 3
читати
Методичні рекомендації щодо проведення вступного інструктажу V. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи учнів та поточного інструктажу майстраМетодичні рекомендації щодо проведення вступного інструктажу V. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи учнів та поточного інструктажу майстра
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи учнів та поточного інструктажу майстра. Курсовой25 — копия.docx
Методичні рекомендації 336.1 Kb. 7
читати
Методичні вказівки для позааудиторної роботи студентівМетодичні вказівки для позааудиторної роботи студентів
Підготовка до практичних занять (5 год) – здійснюється на основі запитань для самостійної позааудиторної роботи студентів, які наведені у кожній методичній вказівці із наступним контролем на практичному занятті. 7 АЛГОРИТМИ (самостійна позааудиторна робота).docx
Методичні вказівки 80.37 Kb. 5
читати
Робоча програма навчальної дисципліниРобоча програма навчальної дисципліни
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить. filos_stalogo_rozvytku_liudstva (1).doc
Робоча програма 333.06 Kb. 12
читати
Гострий живіт в гінекологіїГострий живіт в гінекології
«лікувальна справа» для самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 002.doc
Протокол 271.92 Kb. 21
читати
Міністерство охорони здоров’я україниМіністерство охорони здоров’я україни
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття. 12 Основи клінічної онкології.doc
Методичні вказівки 120.5 Kb. 10
читати
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та для роботи на заняттіМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та для роботи на занятті
Фармакологія засобів, що впливають на функцію органів та систем. Фармакологія протимікробних, противірусних, протипаразитарних, протипротозойних, протигрибкових, протибластомних лікарських засобів. Препарати кислот. M2_T2_KARDIOTON.doc
Методичні вказівки 306 Kb. 8
читати
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та для роботи на заняттіМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та для роботи на занятті
Фармакологія засобів, що впливають на функцію органів та систем. Фармакологія протимікробних, противірусних, протипаразитарних, протипротозойних, протигрибкових, протибластомних лікарських засобів. Препарати кислот. М2 т3 ІХС методичка 2018.doc
Методичні вказівки 308.5 Kb. 20
читати
Методичні вказівки щодо самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «метрологія, стандартизація та акредитація в охороні праці»Методичні вказівки щодо самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «метрологія, стандартизація та акредитація в охороні праці»
Методичні вказівки до самостійної та контрольної робіт з навчальної дисципліни «Метрологія, стандартизація та акредитація в охороні праці» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 263 − «Цивільна безпека». СР_КР.doc
Методичні вказівки 334 Kb. 19
читати
Генетика та іїї місце в системі природничих наукГенетика та іїї місце в системі природничих наук
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить. Генетика Роб програма.doc
Робоча програма 229.93 Kb. 1
читати
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знаньЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань
Зі змінами І доповненнями відповідно до наказу від. Міжнародна економіка 10 кредитів.doc
0.99 Mb. 158
читати
Серпня 2016 р. Завдання до самостійної роботи здобувачів навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для спеціальності 030508 «Фінанси І кредит»Серпня 2016 р. Завдання до самостійної роботи здобувачів навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для спеціальності 030508 «Фінанси І кредит»
35 Бухгалтерський облік СРС ЕП,ЕК,ФК,МГ,МН,ТВП,ПТБ,МЕК 2016.doc
Протокол 323.5 Kb. 4
читати
Питання програмного матеріалу для самостійної роботиПитання програмного матеріалу для самостійної роботи
Процеси І форми вертикальної мікроінтеграції: проблема набуття глобального корпоративного статусу. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.doc
31.62 Kb. 1
читати
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Державне регулювання економіки»Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Державне регулювання економіки»
Державне регулювання економіки залік з спеціальності (Правознавство).doc
1.22 Mb. 99
читати
Самостійною роботоюСамостійною роботою
Широке застосування методів самостійної роботи дає змогу успішно розв’язувати багато навчально-виховних завдань. 41-50.docx
Урок 54.94 Kb. 9
читати
Вправи для самостійної роботиВправи для самостійної роботи
Реалізація стратегії підприємства не вимагає від менеджера вміння моделювати ситуацію, достатньо лише відстежувати зміни. ex.8.sm.doc
10.13 Kb. 1
читати
Робоча програма навчальної дисципліни «Педіатрія» Спеціальність: 12010101 «Лікувальна справа»Робоча програма навчальної дисципліни «Педіатрія» Спеціальність: 12010101 «Лікувальна справа»
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить (%). 1536221926514626.docx
Робоча програма 1.41 Mb. 72
читати
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняттяМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Введення у хірургію. Невідкладні хірургічні стани. Основи анестезіології та реаніматології. 02-desmurgiya-s.doc
Методичні вказівки 301 Kb. 23
читати
Урок розвитку зв’язного мовлення, 4 класУрок розвитку зв’язного мовлення, 4 клас
Обладнання: малюнки, ілюстрації, фотографії, музичні твори, опора «Куб», картки для індивідуальної та самостійної роботи. , 4 класA.doc
Урок 0.52 Mb. 88
читати
Вступ у програмування мовою СВступ у програмування мовою С
Методичні вказівки для самостійної роботи над першим модулем базового курсу «Мова програмування С». С_other_start_lv.doc
Програма 384.45 Kb. 15
читатиБаза даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
Зміст вступ
курсу групи
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Міністерство освіти
Теоретичні основи
навчальний заклад
студент групи
Робоча програма
вищої освіти
Практична робота
Практичне заняття
молодших школярів
Конспект лекцій
діяльності підприємства
інтелектуальної власності
виконання курсової
роботи студентів
контрольної роботи
використаних джерел
загальноосвітніх навчальних
Самостійна робота
загальна характеристика
охорони здоров
навчального закладу
Історія виникнення
виробничої практики
Загальні відомості
світової війни
студентка курсу
студентів спеціальності
дітей дошкільного
студентка групи
Охорона праці
фізичної культури