Пошук: форми навчання

«Активні форми і методи навчання»«Активні форми і методи навчання»
Розділ I. Теоретичні основи проблеми активності особистості в навчанні І активних методів навчання. kyrsova_robota_ljashko_o_p.doc
175.5 Kb. 17
читати
Курсова робота Активні форми І методи навчанняКурсова робота Активні форми І методи навчання
Розділ I. Теоретичні основи проблеми активності особистості в навчанні І активних методів навчання. активні форми і методи навчання.doc
272.5 Kb. 18
читати
33. Неурочні форми організації навчання33. Неурочні форми організації навчання
Поряд основною формою навчання – уроком – існує цілий ряд інших форм цілеспрямованої навчальної діяльності. Практична 33.odt
Практикум 18.45 Kb. 1
читати
Тематичний план та форми організації занять з курсу “Системи технологій”Тематичний план та форми організації занять з курсу “Системи технологій”
Для студентів ІV курсу денної форми навчання спеціальності «Документознавство, бібліотечна та архівна справа». Метод рек за мод-рейт си_станд 2018.doc
Методичні рекомендації 0.72 Mb. 51
читати
Робоча програма навчальної (ознайомчої) практики студентів І курсу денної форми навчанняРобоча програма навчальної (ознайомчої) практики студентів І курсу денної форми навчання
Робоча програма навчальної дисципліни «Ознайомча практика» для студентів 1 курсу денної форми навчання факультету соціально-економічного управління за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» Х. Document5.docx (1).doc
Робоча програма 83 Kb. 8
читати
«Методи і форми військового навчання»«Методи і форми військового навчання»
Серед основних умов, які визначають ефективність викладання та учіння військовослужбовців, особливе місце посідають методи навчання. Методи, форми та засоби навчання військовослужбовців.docx
241.7 Kb. 14
читати
Odern directions of theoretical and applied researches ‘2015 педагогіка, психологія І соціологіяOdern directions of theoretical and applied researches ‘2015 педагогіка, психологія І соціологія
Анотація. Дослідження дистанційного навчання, як одного з варіантів електронного очного або заочного навчання, що адаптує традиційні форми. -
139.7 Kb. 2
читати
Навчально-методичний посібник для спеціалістів і магістрів денної та заочної форми навчанняНавчально-методичний посібник для спеціалістів і магістрів денної та заочної форми навчання
Конфліктологія. Навчально-методичний посібник для спеціалістів І магістрів денної та заочної форми навчання напряму „Менеджмент” /Укл.: О. М. Кіндратець. – Запоріжжя.: Вид-во здіа, 2009. 100 с. Navchalno-metodich.doc
Навчально-методичний посібник 1.64 Mb. 83
читати
Питання до іспиту з навчальної дисципліни «Філософія» для студентів денної форми навчання спеціальностей: 231 – соціальна роботаПитання до іспиту з навчальної дисципліни «Філософія» для студентів денної форми навчання спеціальностей: 231 – соціальна робота
Форми І способи буття філософії. Предмет філософського аналізу та його специфіка. – Модуль Тема Питання 1,2. Питання до іспиту.docx
Концепція 24.05 Kb. 1
читати
Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають курс психології та педагогіки за дисциплінами: „Психологія”, „Психологія І педагогіка”. Тестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійно.doc
169.5 Kb. 26
читати
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» 26 «Цивільна безпека»Методичні рекомендації до виконання курсових робіт галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» 26 «Цивільна безпека»
«Теорія держави та права» для курсантів та студентів курсу денної форми навчання та студентів і слухачів курсу заочної форми навчання, галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», 26 «Цивільна безпека». metod_kurs-2018-TDP.doc
Методичні рекомендації 308.15 Kb. 26
читати
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів спеціальності 6,66 010104 «Професійна освіта» заочної форми навчанняМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів спеціальності 6,66 010104 «Професійна освіта» заочної форми навчання
«Професійна педагогіка» для студентів спеціальності 6,66 010104 «Професійна освіта» заочної форми навчання. kfzao_11456.doc
Методичні вказівки 393.47 Kb. 26
читати
Робоча програма для студентiв третього курсу денної форми навчання спеціальностей: 030201 «Менеджмент організацій»Робоча програма для студентiв третього курсу денної форми навчання спеціальностей: 030201 «Менеджмент організацій»
Гроші та кредит: Робоча програма залікового кредиту для студентiв третього курсу денної форми навчання спеціальностей: 030201 «Менеджмент організацій», 030509 «Облік І аудит». Грош¦ та кредит 2009 ДФН.doc
Робоча програма 0.49 Mb. 80
читати
Змістовий модуль 8 Правоутворення та форми форми праваЗмістовий модуль 8 Правоутворення та форми форми права
Гіда Є. О., Білозьоров Є. В., Завальний А. М. Теорія держави та права: [підручник] / [за вимогами кредитно-модульної системи навчання] / Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний та ін.; за заг ред. Презентація ЗМ 8.doc
140 Kb. 13
читати
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів всіх спеціальностей очної форми навчання Всі цитати, цифровийМетодичні рекомендації до семінарських занять для студентів всіх спеціальностей очної форми навчання Всі цитати, цифровий
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів всіх спеціальностей очної форми навчання. Методичка_Філософія_6_виправлена.docx
Методичні рекомендації 0.65 Mb. 24
читати
Реферат сутність, функції, структура шкільних програм І підручників Студентки ІІ курсу денної форми навчанняРеферат сутність, функції, структура шкільних програм І підручників Студентки ІІ курсу денної форми навчання
Навчальна програма – документ, що визначає зміст І обсяг знань з кожного навчального предмета, умінь І навмчок, які необхідно засвоїти, зміст розділів І тем з розподілом їх за роками навчання. реферат.docx
Реферат 136.39 Kb. 1
читати
1. Поняття про диференційоване навчання Організація диференційованого навчання біології1. Поняття про диференційоване навчання Організація диференційованого навчання біології
Щоб учень на уроці постійно був зайнятий виконанням посильного завдання, слід, глибоко вивчивши індивідуально-психологічні відмінності вихованців, відповідним чином поєднувати фронтальні, індивідуально-групові та індивідуальні форми роботи. ІДЗ.docx
34.58 Kb. 14
читати
Повідомлення студента групи п-11 заочної форми навчання ВикладачПовідомлення студента групи п-11 заочної форми навчання Викладач
Теорія особистісних конструктів (Дж.А.Келлі).doc
Повідомлення 161 Kb. 7
читати
Реферат тема Студентки 1 курсу заочної форми навчання Гинги Ірини ОлександрівниРеферат тема Студентки 1 курсу заочної форми навчання Гинги Ірини Олександрівни
5_1_Оформлення_реферату.doc
Реферат 44 Kb. 1
читати
Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Фінанси» для студентів денної форми навчанняМетодичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Фінанси» для студентів денної форми навчання
metodichka_finansi_2017_ostannya.doc
Методичні вказівки 316 Kb. 38
читати
Аудиторна контрольна робота з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів заочної форми навчанняАудиторна контрольна робота з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів заочної форми навчання
6-Контр-завдання_Стратегічний-маркетинг.doc
Контрольна робота 206.56 Kb. 5
читати
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу „Інформатика для студентів денної форми навчання спеціальності «Економічна кібернетика»Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу „Інформатика для студентів денної форми навчання спеціальності «Економічна кібернетика»
Баран Р. Я. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу „Інформатика” для студентів денної форми навчання спеціальності «Економічна кібернетика». – Івано-Франківськ, 2014. – 62 с. Мет_рекї курсові Баран.doc
Методичні вказівки 127 Kb. 17
читати
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „основи охорони праці для студентів ІІІ-ІV курсів технологічних спеціальностей денної форми навчанняМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „основи охорони праці для студентів ІІІ-ІV курсів технологічних спеціальностей денної форми навчання
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Основи охорони праці” для студентів ііі–іv курсів технологічних спеціальностей денної форми навчання / Укл.: В. О. Герасименко, Г. Г. Рунова, І. Охрана труда.doc
Методичні вказівки 1.69 Mb. 28
читати
І.І. Поняття про навчання та спортивне тренування. Принципи навчання І тренування плавцяІ.І. Поняття про навчання та спортивне тренування. Принципи навчання І тренування плавця
Загальна схема навчання плаванню. Помилки під час етапів загальної схеми навчання. Форми і методи навчання плаванню.docx
0.59 Mb. 11
читати
Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей денної І заочної форми навчання Донецьк 2012Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей денної І заочної форми навчання Донецьк 2012
Організація Цивільного захисту в Україні. Tolstih_A.S._TSIVILNIY_ZAHIST_2012.doc
Конспект 2.77 Mb. 151
читати
Методичні вказівки з навчальної практики для студентів першого курсу денної форми навчання здобувачів вищої освіти першого освітньо-професійного рівня «бакалавр»Методичні вказівки з навчальної практики для студентів першого курсу денної форми навчання здобувачів вищої освіти першого освітньо-професійного рівня «бакалавр»
Цтва продукції птахівництва. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів першого курсу денної форми навчання здобувачів вищої освіти першого освітньо-професійного рівня «бакалавр». Метод.навч.пр.Голубенко.doc
Методичні вказівки 0.85 Mb. 10
читати
Сценарій Позакласного заходу із зарубіжної літератури студента (ки) 42зан групи заочної форми навчанняСценарій Позакласного заходу із зарубіжної літератури студента (ки) 42зан групи заочної форми навчання
Оцінка вчителя-наставника за проведений захід (0-20 бал.). 2 Сценарій ПЗ (2018).doc
Сценарій 69 Kb. 6
читати
Вивчення порядку атестації робочих місць за умовами праціВивчення порядку атестації робочих місць за умовами праці
Професійна та цивільна безпека для студентів денної форми навчання інженерно-технічних спеціальностей. Практична робота № 43АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ (1)(1).doc
Протокол 1.36 Mb. 44
читати
Завдання для студентів заочної форми навчанняЗавдання для студентів заочної форми навчання
Держава виникає як результат природного потягу до сімейних взаємин, а влада государя є продовженням влади батька. Тести.docx
118.26 Kb. 4
читати
Зміст дисципліни „ Основи менеджменту „Зміст дисципліни „ Основи менеджменту „
Менеджмент: Конспект лекцій для студентів 3 курсу заочної форми навчання спец. 050100 „Економіка підприємства” й „Облік І аудит”. Макаренко_Конспект-менеджмент_-_ЕП%2C_ОА_печ.вар.7%2C06.doc
Конспект 0.69 Mb. 63
читати
Методичні рекомендації до курсу „Історія костюму для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності: 7010103. Хореографія. Спеціалізація: художня культураМетодичні рекомендації до курсу „Історія костюму для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності: 7010103. Хореографія. Спеціалізація: художня культура
Історія костюму (1).doc
Методичні рекомендації 194 Kb. 21
читати
Перелік тем випускних робіт кафедри філософії та економіки освіти для слухачів дистанційної форми навчанняПерелік тем випускних робіт кафедри філософії та економіки освіти для слухачів дистанційної форми навчання
Філософсько-педагогічні ідеї при викладанні мови. перелік тем кафедри філософії.doc
18 Kb. 1
читати
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчанняМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Бакалаврському рівні вищої освіти спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування. -
Методичні рекомендації 0.59 Mb. 17
читати
У чому полягає сутність принципів навчання? ПринципиУ чому полягає сутність принципів навчання? Принципи
Принципи навчання виконують регулятивну функцію з погляду моделювання дидактичних теорій І способу регуляції практики навчання. На них ґрунтуються підходи до навчання усіх дисциплін, визначаючи певною мірою їх зміст. педагогика.docx
Закон 109.65 Kb. 11
читати
Київський національнийКиївський національний
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Експериментальна психологія» для студентів спеціальності 03010201 «Психологія», заочної форми навчання. _psihologiya_bushuvat.v._2013.doc
Протокол 385.66 Kb. 38
читати
Методичні вказівки до виконання магістерської роботиМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи
Прикладна математика" та 122 "Комп'ютерні науки" другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання. 04_01_25new.doc.docx
Методичні вказівки 301.29 Kb. 19
читати
«Проблеми ідентифікації елементів неосяжних ресурсів»«Проблеми ідентифікації елементів неосяжних ресурсів»
Виконала: Студентка 6 курсу, групи 607-зм (507-зм) заочної форми навчання Бричка Марина Ігорівна Перевірив: Доцент Шевчук Н. В. Бричка_507_зм_Наукова_робота.docx
Програма 68.36 Kb. 5
читати
Міністерство оборони україниМіністерство оборони україни
Ф95 Прикладна математика для віськовослужбовців та студентів заочної форми навчання з варіантами контрольних робіт: навч посіб. О. К. Фурсенко, В. П. Похальчук. – Х.: Хупс, 2010. – 58 с. передмова.doc
Програма 33 Kb. 1
читати
Постернака Л.І., доцента внауПостернака Л.І., доцента внау
Назва Конярство. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 204 «Технологія виробництва І переробки продукції тваринництва». Рецензії.docx
Методичні вказівки 19.46 Kb. 1
читати
Виконала: студентка курсу заочної форми навчання Групи фм – (17. 18/1) Денисова Катерина Віталіївна Залікова книжка №17. 18-12 ПеревіривВиконала: студентка курсу заочної форми навчання Групи фм – (17. 18/1) Денисова Катерина Віталіївна Залікова книжка №17. 18-12 Перевірив
Порядок заповнення та подання Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф. №2д, №2м). звітність в бюджетних установах.docx
62.8 Kb. 1
читатиБаза даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Лабораторна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
Пояснювальна записка
Виконала студентка
Історія розвитку
Міністерство освіти
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
студент групи
навчальний заклад
вищої освіти
Практичне заняття
Робоча програма
діяльності підприємства
використаних джерел
інтелектуальної власності
роботи студентів
молодших школярів
виконання курсової
Практична робота
Загальні відомості
Історія виникнення
Конспект лекцій
Самостійна робота
навчального закладу
загальноосвітніх навчальних
студентка курсу
студентка групи
фізичного виховання
Вступ актуальність
Охорона праці
контрольної роботи
Курсовая работа
Основні поняття
світової війни
охорони здоров
Студент групи