Пошук: інтелектуальної власності

Тема: Оцінка права інтелектуальної власностіТема: Оцінка права інтелектуальної власності
Гострий інтерес до інтелектуальної власності пов'язаний з можливістю отримання додаткового доходу від монопольного володіння правами на неї. До переліку об'єктів інтелектуальної власності, які найчастіше оцінюються, відносяться. курсова+4.doc
156.32 Kb. 2
читати
Зміст Вступ 2-3 Юридична природа права інтелектуальної власності та становлення права інтелектуальної власності в Україні. 4-7 Поняття права інтелектуальної власності 7-10 Недоліки законодавчої бази в сфері інтелектуальної власності в Україні 10-15Зміст Вступ 2-3 Юридична природа права інтелектуальної власності та становлення права інтелектуальної власності в Україні. 4-7 Поняття права інтелектуальної власності 7-10 Недоліки законодавчої бази в сфері інтелектуальної власності в Україні 10-15
Юридична природа права інтелектуальної власності та становлення права інтелектуальної власності в Україні. 4-7. Інтелектуальна власність.docx
Закон 43.31 Kb. 6
читати
Законодавчої бази України з питань інтелектуальної власності. Існуюча система законодавства України про ів. Основні рівні законодавчих актів України щодо інтелектуальної власностіЗаконодавчої бази України з питань інтелектуальної власності. Існуюча система законодавства України про ів. Основні рівні законодавчих актів України щодо інтелектуальної власності
Основні норми інтелектуальної власності, що містяться в Конституції, Цивільному,Господарському,Кримінальному І митному кодексах України. С1.doc
Закон 78.5 Kb. 1
читати
Реферат з дисципліни «Міжнародно-правовий захист прав інтелектуальної власності» На тему «Захист прав інтелектуальної власності в Україні»Реферат з дисципліни «Міжнародно-правовий захист прав інтелектуальної власності» На тему «Захист прав інтелектуальної власності в Україні»
Якщо особа хоче передати іншій особі майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, то для цього не треба укладати договір купівлі-продажу чи дарування, оскільки існує спеціальна договірна конструкція. Мисливий.docx
Реферат 26.98 Kb. 1
читати
Основні поняття та положення в галузі права інтелектуальної власностіОсновні поняття та положення в галузі права інтелектуальної власності
Загальний стан сучасної системи захисту прав інтелектуальної власності в Україні, закордонний. Готовий реферат.docx
51 Kb. 19
читати
План вступ Поняття права інтелектуальної власності; Законодавство України про інтелектуальну власність; Міжнародні нормативно-правові акти з питань інтелектуальної власності; Висновок Список використаної літератури ВступПлан вступ Поняття права інтелектуальної власності; Законодавство України про інтелектуальну власність; Міжнародні нормативно-правові акти з питань інтелектуальної власності; Висновок Список використаної літератури Вступ
Давно відомо, що інтелектуальна діяльність є однією з рушійних сил розвитку цивілізації, І означає результати інтелектуальної творчості людини. цивільне право реф.docx
Закон 137.98 Kb. 7
читати
Поняття та види інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності як вид речового праваПоняття та види інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності як вид речового права
Однією з найбільш важливих І характерних рис людини як частини живого світу є її здатність до осмисленої (цілеспрямованої) творчості. 115.doc
111.5 Kb. 7
читати
Міністерство освіти та науки україниМіністерство освіти та науки україни
Питання, які стосуються охорони інтелектуальної власності, сьогодні вийшли на перший план, тому що у сучасному світі об'єкти права інтелектуальної власності відіграють значну роль у забезпеченні конкурентоспроможності товарів І послуг І стають вирішальним. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ.docx
47.6 Kb. 6
читати
Напишіть конспект до теми 2 за планом: Національна система класифікації об\Напишіть конспект до теми 2 за планом: Національна система класифікації об'єктів інтелектуальної власності в Україні
Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності, особливості їх використання в україні. ПІДГОРНА 2Семінар.docx
Конспект 279.94 Kb. 9
читати
Оборотоздатність об\Оборотоздатність об'єктів інтелектуальної власності
Об'єкти інтелектуальної власності можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті. Оборотоздатність об\'єктів.docx
13.56 Kb. 1
читати
1. Поняття захисту прав інтелектуальної власності1. Поняття захисту прав інтелектуальної власності
Цивільно-правовий, кримінально-правовий, адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності. 736034.rtf
160.32 Kb. 1
читати
План Вступ Засоби цивільно-правового захисту права власності Об’єкти права інтелектуальної власності Способи набуття І припинення права власності Висновки Список використаних джерел ВступПлан Вступ Засоби цивільно-правового захисту права власності Об’єкти права інтелектуальної власності Способи набуття І припинення права власності Висновки Список використаних джерел Вступ
Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі. Держава не втручається у здійснення власником права власності. правове р-няя вдносин власності.docx
Закон 53.58 Kb. 11
читати
Право інтелектуальної власностіПраво інтелектуальної власності
Кожен має право володіти, користуватися І розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. 119____.docx
Реферат 102.75 Kb. 3
читати
Ессе з курсу «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» Студентки І курсу, ор «Магістр» Напрям підготовки «Прикладна фізика та наноматеріали» івт корнієнко НаталіїЕссе з курсу «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» Студентки І курсу, ор «Магістр» Напрям підготовки «Прикладна фізика та наноматеріали» івт корнієнко Наталії
З курсу «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». ESSE.docx
30.35 Kb. 1
читати
Проблеми права інтелектуальної власностіПроблеми права інтелектуальної власності
У статті доцільно узагальнити та проаналізувати погляди вчених щодо проблем І тенденцій розвитку правового регулювання договірних відносин у сфері промислової власності. -
26.15 Kb. 1
читати
1. Правова природа суб’єктивного права інтелектуальної власності на результат інтелектуальної, творчої діяльності1. Правова природа суб’єктивного права інтелектуальної власності на результат інтелектуальної, творчої діяльності
Задача: Громадянка М. О. Андріанович із Харківської області звернулася до відділу соціального захисту з питанням: чи зараховується до загального І спеціального стажу роботи час догляду за дитиною після виповнення їй 6 років. НА ЗАВТРА 1.docx
Задача 31.81 Kb. 3
читати
Українське та міжнародне законодавство з питань права інтелектуальної власностіУкраїнське та міжнародне законодавство з питань права інтелектуальної власності
На тему: «Українське та міжнародне законодавство з питань права інтелектуальної власності». Українське та міжнародне законодавство з питань права інтелектуальної власності.docx
Реферат 139.61 Kb. 5
читати
Українське та міжнародне законодавство з питань права інтелектуальної власностіУкраїнське та міжнародне законодавство з питань права інтелектуальної власності
На тему: «Українське та міжнародне законодавство з питань права інтелектуальної власності». referat.docx
Реферат 146.34 Kb. 6
читати
Положення про право інтелектуальної власностіПоложення про право інтелектуальної власності
urpr3945.doc
Положення 335.59 Kb. 36
читати
Кримінально-правова охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні: перспективи розвитку та гармонізації з Європейським законодавствомКримінально-правова охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні: перспективи розвитку та гармонізації з Європейським законодавством
Кримінально-правова охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні: перспективи розвитку та гармонізації. дисертац КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ.doc
1.16 Mb. 15
читати
Законодавча база інтелектуальної власності в УкраїніЗаконодавча база інтелектуальної власності в Україні
Розрізняють матеріальні І нематеріальні об'єкти власності. Матеріальні об'єкти, наприклад, автомобілі, будинки відчутні на дотик. Нематеріальні об'єкти, приміром, такі як винахід, музичний твір невідчутні. Контрольна Економ.docx
Закон 165.51 Kb. 7
читати
Державна політика в сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власностіДержавна політика в сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності
семінар.rtf
Реферат 255.86 Kb. 5
читати
Рішення Установи про видачу охоронних документів прав на об\Рішення Установи про видачу охоронних документів прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції. Аудіовізуальний твір
Установи для розгляду скарг, спорів на рішення Установи про видачу охоронних документів прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції. словник (Автосохраненный).docx
Рішення 28.18 Kb. 20
читати
Практична робота 1 Вивчення об’єктів інтелектуальної власності та законодавчої бази їх охорони в УкраїніПрактична робота 1 Вивчення об’єктів інтелектуальної власності та законодавчої бази їх охорони в Україні
Патентознавство_Практична робота 1.doc
Закон 53 Kb. 2
читати
З 6 січня 2003 р набув чинності новий Цивільний кодекс України. Праву власності присвячений розділ книги третьої цього КодексуЗ 6 січня 2003 р набув чинності новий Цивільний кодекс України. Праву власності присвячений розділ книги третьої цього Кодексу
Стаття 41 Конституції України декларує: „Кожен має право володіти, користуватися І розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності”. види і форми прав власності_куріленко.docx
202.8 Kb. 1
читати
1. класифікація об\1. класифікація об'єктів права інтелектуальної власності
Структура та особливості закону україни „про охорону прав на винаходи І корисні моделі”. 2966.doc
Закон 276.29 Kb. 5
читати
Право інтелектуальної власностіПраво інтелектуальної власності
Однією з найбільш важливих І характерних рис людини як частини живого світу є її здатність до осмисленої (цілеспрямованої) творчості. urprf189.doc
Реферат 125 Kb. 8
читати
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт та контрольних робіт з дисципліни: «Право інтелектуальної власності»Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт та контрольних робіт з дисципліни: «Право інтелектуальної власності»
Дипломні_ПІВ.doc
Методичні вказівки 0.73 Mb. 71
читати
«Методологія організації наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»«Методологія організації наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»
Сформувати практичні навички оформлення заявки на видачу охоронного документу на комп’ютерну програму. MNDI_Lab_11-13_.doc
29 Kb. 1
читати
\"Міжнародна правова охорона інтелектуальної власності\""Міжнародна правова охорона інтелектуальної власності"
Під інтелектуальною власністю у міжнародних угодах та законодавстві більшості держав розуміється сукупність немайнових та майнових прав на результати творчої діяльності та прирівняні до них результати. -
Реферат 275.56 Kb. 1
читати
Захист інтелектуальної власності в Європейському союзіЗахист інтелектуальної власності в Європейському союзі
Першою інтеграційною асоціацією в Європі є Європейська коаліція з вугілля І сталін був сформований підписанням 8 квітня 1951 року Бельгією, Нідерландами, Люксембург, Італія, Франція та фрн паризького договору (desvs). Захист інтелектуальної власності в Європейському союзі.docx
Реферат 47.47 Kb. 5
читати
Захист прав інтелектуальної власностіЗахист прав інтелектуальної власності
Для того, щоб запобігти у подальшому порушенню прав І компенсувати втрати, що виникають унаслідок порушення цих прав, вони повинні мати можливість захищати свої права. 4099 право ІВ.doc
178.62 Kb. 9
читати
Захист прав інтелектуальної власностіЗахист прав інтелектуальної власності
Для того, щоб запобіг­ти у подальшому порушенню прав І компенсувати втрати, що виникають унаслідок порушення цих прав, вони повинні мати можливість захищати свої права. реф.doc
Реферат 183.32 Kb. 9
читати
Відносини власності є основою економічної діяльності будь-якого суспільства І матеріальною основою існування кожної людини. Наявність власності завжди пов\Відносини власності є основою економічної діяльності будь-якого суспільства І матеріальною основою існування кожної людини. Наявність власності завжди пов'язувалася з матеріальним добробутом І наявністю влади
У соціальному характері відносин власності полягає її сутність, тому що поза суспільством немає й відносин власності. ІНДЗ ЕКО.docx
29.34 Kb. 6
читати
Технологічна політика міжнародних корпорацій Лук’янов В. Р. Студент 31-з Коли немає конкуренціїТехнологічна політика міжнародних корпорацій Лук’янов В. Р. Студент 31-з Коли немає конкуренції
Багато країн світу торгують не промисловою продукцією, а продуктами інтелектуальної власності. Про потенціал української науки свідчать принаймні досягнення в матеріалознавстві, теоретичній фізиці, математиці, зварювальному виробництві. менеджмент.doc
47.5 Kb. 2
читати
План Вступ Власність І право власності Колізійні питання права власності Висновок Список використаних джерел ВступПлан Вступ Власність І право власності Колізійні питання права власності Висновок Список використаних джерел Вступ
У праві власності практично неможлива міжнародна уніфікація цивільних матеріально-правових норм. Основну роль у регулюванні права власності та інших речових прав з іноземним елементом грає колізійне право. Право власності в міжнародному приватному праві.doc
77.5 Kb. 4
читати
\"Конституційне регулювання права власності у країнах світу \""Конституційне регулювання права власності у країнах світу "
Загальне поняття власності І права власності. Порівняльне конституційне право.doc
102.5 Kb. 7
читати
Підприємства колективної власностіПідприємства колективної власності
Підприємством колективної власності визнається корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновника. Підприємства колективної власності.docx
22.92 Kb. 1
читати
Контрольна робота з дисципліни \" Патентознавство \" Виконав: студентка 3 -го курсу Групи зді-32 Баранівська Л. ВКонтрольна робота з дисципліни " Патентознавство " Виконав: студентка 3 -го курсу Групи зді-32 Баранівська Л. В
Визначення поняття інтелектуальної власності, дослідження історичного розвитку її правової охорони та сучасних тенденцій розвитку законодавства у цій сфері ось ті перші питання, без яких є неможливим правильне застосування законодавства. Контрольна патеннт Люда.docx
Контрольна робота 47.61 Kb. 6
читати
Патентне право, його об\Патентне право, його об'єкти І суб'єкти Поняття, зміст, особливості патентного права
В основу правової охорони вказаних об'єктів покладено те, що виникнення права інтелектуальної власності на них пов'язується з одержанням охоронного документа, яким засвідчуються права на винаходи, корисні моделі й промислові зразки. реферат29 накидав.docx
82.75 Kb. 1
читатиБаза даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
Зміст вступ
курсу групи
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Міністерство освіти
Теоретичні основи
навчальний заклад
студент групи
Робоча програма
вищої освіти
Практична робота
Практичне заняття
молодших школярів
Конспект лекцій
діяльності підприємства
інтелектуальної власності
виконання курсової
роботи студентів
контрольної роботи
використаних джерел
загальноосвітніх навчальних
Самостійна робота
загальна характеристика
охорони здоров
навчального закладу
Історія виникнення
виробничої практики
Загальні відомості
світової війни
студентка курсу
студентів спеціальності
дітей дошкільного
студентка групи
Охорона праці
фізичної культури