Адміністративно-правове регулювання в галузі внутрішніх справ


Розділ 1.Завдання, функції та принципи діяльності органів внутрішніх справСкачати 326.94 Kb.
Сторінка3/10
Дата конвертації30.11.2018
Розмір326.94 Kb.
Назва файлу0304_K_PMPMz-17-1_Maslii Myroslava Sergeevna.docx
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Розділ 1.Завдання, функції та принципи діяльності органів внутрішніх справ.


Відповідно до положень ст. 1 Закону України "Про Національну поліцію" від 7 листопада 2015 року., Національна поліція України (поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Визначення поліці містить у собі основні ознаки, що характеризують цей орган.

По-перше, поліція – це центральний орган виконавчої влади. Це значить, що поліція є частиною державного апарату, утворюється у встановленому законом порядку і наділена державно- владними повноваженнями, необхідними для здійснення покладених на неї функцій держави. Як державний орган, поліція має низку специфічних загальних рис, що відрізняють її від інших органів.

По-друге, – склад і порядок діяльності поліції визначаються нормативно-правовими актами:

Конституцією України, Законом України "Про Наіональну поліцію", а також іншими прийнятими на їхній основі нормативно- правовими актами.

Трете – підрозділи поліціїї уповноважені державою здійснювати чітко визначені задачі й функції, що випливають із загальних завдань і функцій, покладених на органи внутрішніх справ. З цією метою держава наділяє органи міліції державно-владними повноваженнями [26. с. 150-153].

Стаття 2 Закону "Про Національну поліцію" до основних завдань міліції' відносить:

1. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:

1) забезпечення публічної безпеки і порядку;

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

3) протидії злочинності;

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Особиста безпека громадян – це стан захищеності їх прав і свобод від будь-яких зазіхань ззовні.

У процесі своєї діяльності органи внутрішніх справ можуть вирішувати й інші завдання, покладені на них чинним законодавством. При цьому вони взаємодіють з іншими органами державної влади (прокуратурою, судами, органами Міністерства оборони України, СБУ і т.д.).

Необхідно розрізняти завдання та функції органів внутрішніх справ. Завдання органів внутрішніх справ – це коло тих питань, які вимагають свого вирішення і спрямовані на досягнення основної мети – захисту від протиправних посягань на життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, навколишнє середовище, інтереси суспільства і держави.

З погляду теорії, правоохоронні функції держави – це об'єктивно зумовлені її правовими потребами і сутністю державної влади однорідні, стійкі напрями її діяльності щодо задоволення цих потреб. З законодавчого визначення поняття "правоохоронні функції держави" не існує. Але аналіз Конституції і Закону України "Про основи національної безпеки" дає можливість виділити правоохоронні функції [25, с. 66].

Функції – це основні напрями діяльності органів внутрішніх справ, що дозволяють вирішити поставлені перед ними завдання.

Функції органів внутрішніх справ різноманітні і їх можна поділити на кілька груп:

1. Адміністративна функція полягає у виконавчо- розпорядницькій діяльності апарату, служб і підрозділів органів внутрішніх справ щодо організації і. здійснення охорони громадського порядку і громадської безпеки у межах визначених законом повноважень.

2. Профілактична функція полягає в попередженні злочинів та інших правопорушень, виявленні причин і умов, що їх породжують.

3. Оперативно-розшукова функція, яка здійснюється згідно із Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", полягає у виявленні відповідними органами внутрішніх справ інформації про скоєні або ті, що готуються, злочини, чи про осіб, що ухиляються від органів розслідування або відбування кримінального покарання та затримання цих осіб.

4. Кримінально-процесуальна функція полягає у розгляді заяв і повідомлень про скоєні злочини, проведенні дізнання і досудового слідства в кримінальних справах, розслідування яких покладене законом на органи внутрішніх справ.

5. Виконавча функція органів внутрішніх справ полягає у виконанні у рамках своєї компетенції адміністративних стягнень.

6. Охоронна функція органів внутрішніх справ полягає в охороні на договірних засадах майна усіх видів власності юридичних і фізичних осіб.

7. Контрольно-наглядова функція полягає в здійсненні органами внутрішніх справ на основі чинного законодавства адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, і здійсненні інших контрольно-наглядових повноважень [27, с. 150-152].

Як найбільш чисельний правоохоронний орган, що виконує важливі й відповідальні завдання, поліція організовує свою діяльність на основі відповідних принципів.

Принципи діяльності поліції – це основні положення, закріплені в Конституції й інших законах України, на яких базується устрій, порядок функціонування уповноваження органів поліції.

2 розділ Закону України"Про Національну поліцію" [9] називає такі принципи, на яких ґрунтується діяльність поліціії:

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Курсова робота
Список використаної
охорони праці
Зміст вступ
курсу групи
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
навчальних закладів
самостійної роботи
форми навчання
Міністерство освіти
Теоретичні основи
навчальний заклад
вищої освіти
Робоча програма
студент групи
Практичне заняття
Практична робота
молодших школярів
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
діяльності підприємства
контрольної роботи
виконання курсової
використаних джерел
роботи студентів
загальноосвітніх навчальних
навчального закладу
Загальні відомості
студентів спеціальності
Самостійна робота
світової війни
студентка групи
Історія виникнення
виробничої практики
загальна характеристика
охорони здоров
студентка курсу
фізичного виховання
Основні поняття
фізичної культури