Аналіз проблем пожежної безпеки на біотехнологічних виробництвахСкачати 47.32 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.06.2018
Розмір47.32 Kb.
Назва файлу-
ТипРішення
  1   2

Аналіз проблем пожежної безпеки на біотехнологічних виробництвах
В наш час біологія є однією з найпродуктивніших галузей науки що розвивається. Це стосується і одного з її напрямів — біотехнології.

Біотехнологія — це один з напрямів біології, який вивчає застосування біологічних об’єктів та хімікобіологічних процесів з метою отримання різноманітної продукції для вирішення народногосподарських проблем.

Нині нова біотехнологія є одним з пріоритетних напрямів сучасної науки, які забезпечують прискорення науковотехнічного прогресу, а також дійовим засобом для подолання сировинних, продовольчих, енергетичних, екологічних та економічних проблем. Біотехнологічні виробництва набувають популярності по всьому світі та починають свій розвиток і в Україні.

США і ЄС є найпотужнішими світовими центрами наукових досліджень в галузі біотехнології. Китай, Бразилія та Індія стали на шлях прискореного впровадження досягнень генної інженерії перш за все у галузі сільськогосподарського виробництва, зокрема рослинництва. На сьогодні США зберігають свої чільні позиції, за ними або поряд іде Західна Європа, а Китай останнім часом здійснив величезний ривок вперед, особливо у сфері сільськогосподарської біотехнології.

Причиною широкого застосування біотехнологій за останні 5-10 років справедливо вважається потенціал їх можливостей для вирішення таких глобальних проблем, як: охорона здоров’я; розробка нових видів палива для зменшення антропогенного впливу на навколишнє середовище; підвищення врожайності.

Основними проблемами становлення та розвитку біотехнологічної галузі України можна виділити такі: низький попит на біотехнологічні інновації з боку галузей економіки, відсутність системної законодавчої бази, яка регулює біотехнології, відсутність конкурентоспроможних вітчизняних розробок і брак фінансування для розвитку власних технологій, недостатнє державне фінансування.

Разом з тим, через використання в біотехнологічному виробництві електротехнологій та газоустановок різних типів, воно є досить пожежонебезпечним. Ця ситуація потребує детального огляду та проведення аналізу основних проблем пожежної безпеки на біотехнологічних виробництвах та шляхів її уникнення.

Сама по собі система пожежної безпеки — це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збиткам від неї (ДСТУ 2272-2006 ССБП).

Пожежобезпечність об'єкта — стан об'єкта, за якого з регламентованою ймовірністю виключають можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей її небезпечних чинників, а також забезпечують захист матеріальних цінностей. Основним напрямом забезпечення пожежної безпеки є усунення умов виникнення пожежі та мінімізація її наслідків.

Згідно зі статистичними даними основними причинами пожеж в Україні є: необережне поводження з вогнем 58-60%; порушення правил монтажу та експлуатації (ППМЕ) електроустаткування та побутових електроприладів 18-20%; ППМЕ приладів опалення 11-12%; пустощі дітей з вогнем 7-8%; підпали 2% . Причини пожеж у виробничій сфері основні причини пожеж та їх показники змінюються не суттєво .

Для кожного виробничого об'єкта потрібно розробити інструкції з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, які відображають:

1.        Правила безпечної експлуатації обладнання й установок.

2.        Найнебезпечніші ланки технологічного процесу, на яких можуть виникнути вибух, пожежа, гострі отруєння або професійні захворювання, та основні заходи запобігання аварійним ситуаціям, а в разі виникнення аварійного стану — правила поведінки працівників в аварійних умовах.

3.        Правила та прийоми безпечної роботи в разі підготовки обладнання до завантаження, під час технологічного процесу, планових і позапланових зупинок обладнання на ремонт, підготовки обладнання до, а також введення в експлуатацію після ремонту.

4.        Порядок дій у разі виникнення аварійних ситуацій і правил використання та надання долікарської допомоги потерпілим.

Інструкції зазвичай складають для всього цеху, відділення, у яких розміщено декілька стадій виробництва, або окремих виробництв. Інструкції з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки для вибухонебезпечних виробництв потрібно переглядати та повторно затверджувати один раз на три роки, для всіх інших — один раз на п'ять років.

На підприємствах які займаються розробкою біотехнологій основними джелерами пожежної небезпеки є електрообладнання та газонебезпечні роботи, тому є основні етапи проведення перевірок пожежної безпеки цих об’єктів:

Усе електрообладнання підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог розділів Правил улаштування електроустановок (ПУЕ). На підприємстві слід встановити порядок відключення напруги з електрообладнання, силових та контрольних кабелів на випадок пожежі. При цьому електроживлення систем пожежної автоматики, протипожежного водопостачання та експлуатаційного (аварійного) освітлення не повинно відключатися. В усіх приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їхнього живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, які за вимогами технології працюють цілодобово).  Електроприлади та апаратура повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з’єднань та електророзеток заводського виготовлення.

Несправності в електромережах та електроапаратурі, які можуть викликати іскріння, коротке замикання, понаднормовий нагрів горючої ізоляції кабелів і проводів, повинні негайно ліквідовуватися черговим персоналом.

Електропостачання всіх протипожежних пристроїв (пожежних насосів, вогнезатримуючих клапанів з електроприводом, централізованої системи оповіщення про пожежу, установок охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, електрозасувок на протипожежних водопроводах, сигналізаторів вибухонебезпечних концентрацій горючих газів, вибухонебезпечних парів, пилу тощо слід виконувати за першою категорією надійності, крім випадків, обумовлених у нормативних документах.

На підприємствах, де виконуються газонебезпечні роботи в замкнутому просторі, повинна бути розроблена загально - заводська інструкція згідно нормативних документів з охорони праці та промислової безпеки, що визначають роботи НПАОП 0.00-5.11-85, уточнюючи порядок підготовки та безпечного проведення газонебезпечних робіт стосовно до конкретних виробничих умов, яка узгоджується газорятувальною службою, службою техніки безпеки, затверджується головним інженером підприємства та узгоджується з профспілковим комітетом. Вимоги безпеки цієї інструкції повинні бути не нижче вимог галузевої інструкції.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Виконав студент
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
Теоретичні основи
навчальних закладів
Практична робота
Робоча програма
студент групи
Міністерство освіти
Загальні відомості
вищої освіти
Конспект лекцій
навчальний заклад
виконання курсової
діяльності підприємства
молодших школярів
Практичне заняття
роботи студентів
виробничої практики
Самостійна робота
використаних джерел
контрольної роботи
інтелектуальної власності
Курсовая работа
Охорона праці
охорони здоров
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
курсового проекту
дітей дошкільного
студентка курсу
загальна характеристика
фізичного виховання
напряму підготовки