Аналіз рекламної діяльності готелю «Галицька садиба»Скачати 104.65 Kb.
Дата конвертації15.03.2019
Розмір104.65 Kb.
Назва файлу_Analiz_reklamnoyi_diyal-n26.doc

Аналіз рекламної діяльності готелю «Галицька садиба»

Можна стверджувати, що сервіс починається з інформації. Друкована чи усна інформація - невід'ємна приналежність сервісу найвищого рівня. І очевидно, що в сучасних умовах програють ті готелі, які приділяють недостатньо уваги інформаційній діяльності загалом та рекламі зокрема.

Реклама готелю — це платне, односпрямоване і неособисте звертання, що здійснюється через ЗМІ та інші види комунікацій, що пропагує цей готель. Реклама в цілому покликана просувати готельні послуги за марками готелів, що їх надають. Грамотна й ефективна реклама готелю здатна підтримати його добру репутацію, сприяти продажам, зробити його відомим для широкого кола громадськості.

Об'єктом рекламного впливу може бути як широка публіка, так і спеціальні групи споживачів, наприклад представники фінансових і промислових ділових кіл, спортсмени, представники творчих професій і інші групи споживачів, для яких потрібна спеціальна готельна пропозиція. Реклама для широкої публіки звичайно здійснюється через ЗМІ, за допомогою радіо, телебачення, друкованої реклами, популярної преси. Реклама готельних послуг, що розраховані на більш вузьке коло споживачів, здійснюється через спеціальні видання, поштою і за допомогою спрямованих публікацій. З точки зору способу впливу виділяється раціональна та емоційна реклама.

Раціональна реклама носить предметний характер. Вона звертається до розуму потенційних споживачів, приводить аргументи і супроводжує свої доводи ілюстраціями для посилення враження від сказаного.

Емоційна ж спрямована на поза розумовий, підсвідомий вплив на споживача.

Найкращу рекламу готелям роблять задоволені обслуговуванням гості. Найвишуканіша реклама буде безпорадною, якщо прибувши на місце, гості переконаються, що реальність далека від рекламного образу. Тому рекламні кампанії готелів мають здебільшого інформаційний характер, а рекламовані характеристики готельних послуг не повинні бути занадто перебільшеними.

Даний готель має красивий зовнішній вигляд, професіонально спроектований ландшафт, красиве озеленення, акуратний невеликого розміру ставочок з живою рибою, викликає неабиякий захват. Але цього недостатньо для ефективної роботи готелю. На мою думку успішна робота маркетингу залежить не тільки від потрібного продукту хорошої якості, доступної ціни, досконалого каналу збуту, але і від правильного вибору методів просування. Неможливо досягти бажаного результату, якщо використовувати тільки один комунікаційний канал. Тому в програмі просування готелю “Галицька садиба” використовує наступні методи, а саме:

- реклама;

- стимулювання збуту;

- налагодження зв’язків з громадськістю;

Готель “Галицька садиба”, як і будь-яке інше підприємство не може

обійтися без реклами. На рекламу і інші маркетингові заходи «Галицька садиба» витрачає щороку приблизно 20000 грн. Отже розглянемо детальніше, як в своїх цілях використовує рекламу досліджуване підприємство.

Для забезпечення ефективності реклами “Галицька садиба” застосовуються такі рекламні засоби, а саме:

1) Реклама в засобах масової інформації. Рекламу на телебаченні готель “Галицька садиба” подає у форматі невеликого відео ролика на каналі «Галичина», це дає можливість поінформувати велику аудиторію. Крім реклами на каналі «Галичина», для забезпечення більш масштабного охоплення Західного регіону України реклама подається на інших каналах місцевого бачення. Реклама готелю «Галицька садиба» проходить також на всіх місцевих радіостанціях.

Щодо реклами у періодичних видання, то вона подається у форматі рекламних статей про готель та послуги які ним надаються, а ще інформація надається у вигляді каталогів, брошур, проспектів. Дана продукція випускається два рази на рік перед зимовим і літнім сезонами. В каталогах, проспектах готелю “ Галицька садиба ” міститься вся корисна інформація для потенційних туристів: описи послуг, які будуть надаватися протягом сезону, фотографії номерів, а також різноманітні акції. Всі рекламні буклети друкуються на різних мовах: українській, російській та англійській.

Готельна реклама у вигляді розхідних матеріалів виконує довідково-інформаційні функції (повідомляє про тарифи, послуги, визначні місця міста) і водночас служить сувеніром, тому її художнє, документальне і текстове вирішення повинні бути бездоганними.

2) Зовнішня реклама. «Галицька садиба» використовує рекламні щити. Використання цього виду реклами направлене для інформування потенційних клієнтів про акції, які проводить готель “ Галицька садиба ”. Причому інформація на щиті є короткою і ясною, оскільки об'єм інформації, що повідомляється, обмежений не тільки розмірами щита, але і здатністю людини сприйняти її. Велика частина її передається через символи і картинки. Цей вид реклами використовують як доповнення до реклами у вищевказаних ЗМІ.

3) Стимулювання збуту.

Обсяги продажу і прибуток готелю “Галицька садиба” в значній мірі залежать від того, яким способом він мотивує турагентів і споживачів. Готель “ Галицька садиба ” використовує методи стимулювання такі,як надання різноманітних знижок та акцій.

Готель приймає активну участь в туристичних виставках, ярмарках. Виставки і ярмарки займають важливе місце в маркетингу. Їх основною рисою є можливість представити покупцям товар (чи послуги) в справжньому вигляді, а також у дії. У будь-якому випадку відвідувачі приходять в павільйони з чітким наміром дізнатися щось нове для себе, і таке ставлення активно сприяє впровадженню на ринок нових товарів і послуг. Особисті контакти між стендистами (представник-ами продавця) і потенційними покупцями дозволяють сформувати атмосферу довіри і доброзичливості, що сприяє розвитку ділових відносин. Фірма-експонент (яка виставляє зразки своїх товарів) може виступити з докладами на симпозіумах, що зазвичай проходять під час виставки (ярмарки), розповсюдити при цьому друковану рекламу, показати кіно- або телефільми, дарувати рекламні пакети, сумочки, папки і т.п. Вміла виставкова діяльність відіграє не меншу, а іноді і велику роль, ніж публікація рекламних оголошень в пресі про товари виробничого призначення.

Проте робота на виставці буде ефективною лише у тому випадку, коли вона ведеться строго за планом і цілеспрямовано. Фахівці, що знаходяться на стенді, повинні чітко уявляти собі, заради яких комерційних цілей фірма (підприємство) бере участь у виставці, і робити все від них залежне, щоб ця мета була досягнута.

Готель “Галицька садиба” постійно приймає участь у регіональних, туристичних виставках та салонах. Це дає можливість не тільки розповсюдити потенційним клієнтам рекламні матеріали, але і заключити договори із туристичними операторами та агентами. Як правило туристичні виставки та салони проходять два рази на рік перед початком зимового чи літнього сезонів.

Позитивно налаштована по відношенню до курорту і добре проінформована громадськість є одним з вирішальних чинників виживання туристичного підприємства.

4) налагодження зв’язків з громадськістю;

Public relations — це використання інформації для впливу на громадську думку. Це частина комунікаційної роботи фірми. Його мета — створення хорошої репутації фірми або місця відпочинку туристів, підкріпленої фактами, так, щоб фірма могла досягти свої цілі в атмосфері сприятливої думки про себе.

Готель “Галицька садиба” зв'язки з громадськістю використовує з метою створення і збереження позитивного іміджу, які здатні вплинути на громадську думку (журналістів, видавців і т.д.) або у туристичних посередників (турагентів, туроператорів).

Окрему увагу досліджуваному підприємству слід приділяти рекламі через Internet. У сьогоднішньому світі глобальної комп'ютеризації просто необхідно використовувати сучасні технологічні ресурси. Одним з таких ресурсів є всесвітня мережа «Internet». Сьогодні Internet — це найлегший спосіб отримання інформації з будь-якої точки земної кулі. Інформація про досліджуваний готель розміщена на різноманітних сайтах туроператорів, яка може знадобитися не тільки туристу, але і туристичним посередникам — агентам і операторам. Перелік послуг, ціни, опис готелю. З розвитком технологій, а особливо у всесвітній мережі Інтернет дає змогу представити свої послуги ширше, і набагато ширше. Тобто створення власного Web-сайту, який дай змогу його відвідувачам отримати більш якіснішу інформацію, а також безпосередньо здійснювати бронювання номерів.

Навіщо ж фірмі може знадобитися реклама в Інтернет? Відповідей багато. Однак насамперед така реклама націлена на:

- створення сприятливого іміджу фірми чи товару/послуги.

- забезпечення доступності інформації про фірму чи продукцію для сотень мільйонів людей, у тому числі географічно віддалених.

- реалізація всіх можливостей подання інформації про товар: графіка, звук, анімація, відеозображення і багато чого іншого.

- оперативна реакція на ринкову ситуацію: відновлення даних прайс-листа, інформації про фірму чи товар, анонс нової продукції.

- продаж продукції через Інтернет (одне віртуальне представництво дозволить Вам не відкривати нових торгових точок).

Перспективи розвитку реклами в інтернеті, в Україні починається активно впроваджуватись нові технології, за зразком західних і придумувати нові способи рекламування. З'являються рекламні мережі відповідаючи західним стандартам, але все-таки технічна відсталість середньостатистичного кориcтувача гальмує розвиток нових технологій. Затримка постачання нового програмного забезпечення не дає користувачу можливості відчути всю принадність нового віртуального світу, а низька пропускна здатність і ненадійність комунікаційних каналів ще більш сповільнює це впровадження. Однак зараз чітко просліджується тенденція розвитку ліній зв'язку, і в майбутньому збільшення швидкості зв'язку безсумнівно відіб'ється на якісному рівні реклами.

Узагалі, вся інтернет-реклама найбільше й оперативніше усіх вирішує одну з головних задач реклами - дія на цільову аудиторію. Досягнення в програмуванні дозволяють зробити це з мінімальної, практично нульовою погрішністю.

Поліграфічна реклама (календарики, буклети) також розроблялися працівниками програмного забезпечення готелю та туристичним відділом. Друк відбувається у м. Львів на фірмі "Карден графіка" за домовленістю директорів (готелю та друкарні).

Перше місце серед джерел інформації займають спеціалізовані виставки. В даний час в м. Києві проводиться спеціалізовані виставки, що стосується ринку готельних послуг та туризму, яка проводяться компаніями які зацікавлені у прибутку та у розвитку конкретної галузі. Наступним по значущості джерелом інформації для клієнтів виступає думка колег і друзів. Розрахувати цей ефект достатньо складно, але можна зробити однозначний висновок, що зроблений вплив буде безумовно позитивним.

Третім по значущості джерелом інформації виступають спеціалізовані періодичні видання і каталоги. Згідно даним дослідження клієнти одержують інформацію з цих джерел в 61,5% випадків. Слід зазначити, що зважаючи на відсутність єдиної служби маркетингу на підприємстві, рекламна політика компанії носила епізодичний і безсистемний характер. Ефективність проведених рекламних компаній не розраховувалася.

Тому наступним заходом, здатним зробити вплив на зростання валового доходу компанії, можна провести рекламну компанію в спеціалізованих виданнях і каталогах.

Зараз список спеціалізованих видань, які розміщують на своїх сторінках публікації про ринок готельних та туристичних послуг України, достатньо малий. Оскільки все з видань направлені тільки на цільову аудиторію і є визнаними авторитетами даного сегменту ринку, а також зважаючи на відсутність об'єктивних даних щодо тиражу видань, числа читачів серед цільової аудиторії того або іншого видання, розрахунок рейтингів видань недоцільний.

План подачі рекламних оголошень і рекламної статі повинен відповідати призначенню видання (див. таблицю).

Таблиця Рекламна кампанія готелю «Галицька садиба»


№ пп.

Найменування видання

Заявлений тираж, шт.

Періодичність виходу

Призначення видання

Характер розміщуваної реклами

Вартість реклами, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Журнал «Туризм»

10000

1 раз на рік

1 кольорова смуга
4610,00

2.

Каталог виставки

1000

1 раз на рік

Перелік експонентів виставки, короткий огляд діяльності

2 стор. обкладинки, кольорова вставка

10 635,74

Разом
15245,74

Готель «Галицька садиба» приймає участь в виставках і ярмарках по своїй галузі - туризм, готелярство. Витрати на виставках 1 м кв. - 100 $ Фірма займає 4-5 м кв., оплата представникам з Фірми на виставці - відрядні.

Сучасна економіка розвинутих країн характеризується змінами в поведінці покупців, появою нової шкали цінностей щодо визначення потреб, статичністю ринків, конкуренцією, що постійно зростає, та потребою у повсякчасному оновленні як процесу виробництва, так і процесів комунікації. Динамізм розвитку породжує намагання підприємств позбутися вузьких торгових зв'язків і шукати нові способи ділових контактів. Відповідно змінилося колишнє байдуже ставлення підприємств до виставок і ярмарків, які нині вважають однією з вирішальним складових системи: клієнт — конкурент — оновлення. Значні зміни сталися і в галузі комунікацій.

Сучасна інтернаціоналізація економіки розвинутих країн створює умови для переходу від індустріального до інформативного суспільства. Останньому притаманні такі риси:

- постійне зменшення тривалості життєвого циклу товарів;

- прискорене економічне знецінення технологічного обладнання;

- інтенсивна присутність інформатики в усіх сферах життя;

- активна участь споживачів у формуванні подій в економіці;

- неможливість адекватно реагувати на зміни в економіці без знання відповідної інформації тощо.

Тому найбільшим клопотом кожного сучасного підприємства є бажання забезпечити собі тривале перебування у світовому підприємницькому товаристві. Адекватним засобом для цього є система торгових виставок та ярмарків. Вона забезпечує як поширення, так і отримування широкого спектра економічних, тех-нічних і комерційних повідомлень за доступної їхньої вартості. На думку фахівців, вона забезпечує: швидку реакцію на вимоги ринку за допомогою товарів, які поєднують високу якість, сучасний дизайн і нові технології; відповідність виготовленої продукції вимогам ринку; гнучку адаптацію до еволюції економічного середовища; точне прогнозування дій конкурентів та винахідливість у створенні нових цінностей.Появу торгових виставок та ярмарків пов'язано з необхідністю порівнювання пропозиції та попиту. На думку спеціалістів, заходи такого плану є концентрованим вираженням самої сутності ринку.

Виставки та ярмарки поступово стали дзеркалом технічного розвитку, біржею інформації, індикатором цін, економічно-політичним форумом прогнозування кон'юнктурних змін, а також особливим соціальним явищем з економічним, політичним і культурним змістом.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
Пояснювальна записка
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Міністерство освіти
вищої освіти
студент групи
Практична робота
Робоча програма
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
роботи студентів
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
Практичне заняття
діяльності підприємства
Загальні відомості
використаних джерел
виробничої практики
Охорона праці
контрольної роботи
Історія виникнення
охорони здоров
Самостійна робота
навчального закладу
Курсовая работа
загальна характеристика
світової війни
загальноосвітніх навчальних
фізичної культури
дітей дошкільного
студентів спеціальності
студентка курсу