Аудиторські доказиСкачати 17.52 Kb.
Дата конвертації30.11.2018
Розмір17.52 Kb.
Назва файлуаудит.docx

 "Аудиторські докази" означає інформацію, одержану аудитором для вироблення думок, на яких ґрунтується підготовка аудиторського висновку й звіту. 

залежно від способу отримання:

 • прямі докази (первинні) – це об’єктивна і повна характеристика об’єкта, одержана в результаті проведення аудитором незалежних процедур перевірки стану об’єкта контролю;

 • непрямі докази (вторинні) – це дані внутрішнього контролю, інформація, що надійшла від адміністрації, третіх осіб;

За носіями інформації :
 • документальні

 • усні;

Аудиторські докази повинні задовольняти такі вимоги:

 1. достатність; це повнота отриманої інформації , котра характеризує зміст чи стан об’єкта аудиту.

 2. Доречність  інформація, яку використовує аудитор, повинна дозволити йому зробити обґрунтований висновок стосовно:


 3. Достовірність аудиторських свідчень підтверджують результати , одержані під час документального чи фактичного контролю. Вибір прийомів отримання доказів залежить від специфіки об’єкта аудиту. 

На достатність впливають такі фактори:

 • знання стану справ і галузі , до якої належить підприємство;

 • оцінювання аудитором характеру та розміру ризику, притаманних як на рівні фінансової звітності, так і на рівні залишків на рахунку або класу операцій;

 • характер систем обліку та внутрішнього контролю й оцінювання ризиків контролю; суттєвість питань, що вивчаються і розглядаються;

 • досвід, набутий протягом попередніх аудиторських перевірок; результати аудиторських процедур, разом із можливими виявленими випадками шахрайства чи помилок; джерело та надійність наявної інформації;

 • переконливість аудиторських свідчень, яка підтверджується достатністю інформації , необхідної для подальшого висновку про стан справ або якість об’єкта господарювання.

Процедури отримання аудиторських доказів

Аудитор одержує аудиторські докази шляхом застосування однієї або декількох із зазначених нижче процедур: перевірки, спостереження….

Перевірка складається з вивчення бухгалтерських реєстрів, документів чи матеріальних активів.

Спостереження. Цей процес полягає в спостереженні процесу або процедури, що виконується іншими особами, наприклад спостереження аудитора за підрахунком товарно-матеріальних запасів працівниками компанії

Повторне виконання виконання процедур клієнта

Запит – процес звернення за інформацією :

-зовнішнє підтвердження

-аналітичні процедури

-повторне обчислення

Основні джерела інформації для отримання аудиторських доказів

 • дані первинних документів , в яких відображається зміст відповідних господарських операцій або первинних звітів, де наведено узагальнені дані про об’єкт контролю за певний період часу;

 • облікові регістри, в котрих узагальнюється та накопичується інформація з відповідних первинних документів і звітів у розрізі їх економічного змісту;

 • головна книга – регістр синтетичного обліку , де відображаються залишки на початок і кінець звітного періоду та обіг по дебіту й кредиту відповідного рахунку;

 • фінансова звітність;

 • плани , кошториси, калькуляції, розпорядчі документи;

 • матеріали перевірок і ревізій, проведених державними контролюючими органами;

 • матеріали внутрішньогосподарського контролю підприємства, в тому числі за результатами позапланових перевірок та інвентаризацій;

 • дані, отримані аудитором при проведенні документального і фактичного контролю;

 • письмові та усні свідчення працівників підприємства

МСА520 «Письмові доповнення»

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
Зміст вступ
Пояснювальна записка
курсу групи
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Міністерство освіти
Теоретичні основи
студент групи
навчальний заклад
Практична робота
Робоча програма
вищої освіти
молодших школярів
Практичне заняття
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
роботи студентів
виконання курсової
діяльності підприємства
Самостійна робота
контрольної роботи
використаних джерел
Охорона праці
охорони здоров
Загальні відомості
виробничої практики
загальноосвітніх навчальних
навчального закладу
світової війни
загальна характеристика
Історія виникнення
Дипломна робота
студентка курсу
студентів спеціальності
Вступ актуальність
фізичної культури