Бойко Тетяна студентка 2 курсу фдссо науковий керівник: Л. В. МакаренкоСкачати 30.47 Kb.
Дата конвертації28.01.2019
Розмір30.47 Kb.
Назва файлутези.docx

Бойко Тетяна

студентка 2 курсу


ФДССО

Науковий керівник: Л.В.Макаренко,

канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки (БДПУ)

ПРО ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Проблема екологічного виховання школярів турбує людство протягом багатьох віків. Її коріння можна простежити на будь-якому відрізку людської цивілізації, починаючи з часів зародження продуктивних сил суспільства і виникнення наук, і до наших днів. Необхідність екологічного виховання відбито у працях видатних педагогів. Відомі діячи (Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Ф. Прокопович, Й. Песталоцці, Я. Козельський, К. Ушинський, Г. Ващенко, В. Сухомлинський та ін.) наголошували на великому значенні екологічного виховання, доводили, що екологічна вихованість особистості підвищує рівень естетичної культури учня, сприяє розвиткові логічного мислення, уяви.

Мета нашого дослідження полягала в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці методики екологічного виховання молодших школярів.

Екологічне виховання – це процес екологізації учнів, підтримки взаємодії з навколишнім середовищем за допомогою педагогічного процесу та різних факторів навколишнього середовища. Відповідальне ставлення до всього живого залежить від розуміння законів природи, морального та правового ставлення до використання природних ресурсів.

Зміст екологічного виховання – це система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими створює підґрунтя для формування світоглядних ціннісних орієнтацій учнів щодо природнього середовища. Найпотужніший змістовий потенціал екологічного виховання містить освітня галузь і навчальна дисципліна «Природознавство» [2; 4], метою якої є формування природознавчої компетентності учня шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу, способів навчально-пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.

Педагогічний експеримент з організації екологічного виховання молодших школярів проходив у три етапи. Під час теоретичного етапу визначено наукову проблему, проаналізовано педагогічну і навчально- методичну літературу, досвід роботи вчителів початкових класів з реалізації екологічного виховання, висунуто гіпотезу дослідження – екологічне виховання молодших школярів буде ефективним, якщо в його реалізації враховано такі умови: зв‘язок із життям; поєднання урочної та позаурочної діяльності школярів; оптимальний вибір форм, методів і засобів виховних упливів екологічного спрямування. Практичний етап дослідження був пов‘язаний із розробкою шляхів реалізації гіпотези і розв‘язанням завдань експерименту, проведенням формувальних упливів в експериментальному класі. На аналітичному етапі здійснено порівняння результатів виконання.

Бердянський державний педагогічний університет 22 учнями експериментальних і контрольних класів діагностичних завдань, узагальнено отримані даних.

Основними напрямками планування педагогічного експерименту були такі: добір змісту навчального матеріалу, спрямованого на розв‘язання життєво важливих проблем природоохоронної діяльності; визначення оптимального варіанту поєднання урочної та позаурочної екологічно спрямованої пізнавальної діяльності молодших школярів; розробка ефективного методичного інструментарію організації екологічного виховання учнів.

Наслідком планування експерименту відповідно до названих положень була авторська програма екологічного виховання молодших школярів. Відповідно до неї екологічне виховання здійснювалось у різноманітних видах діяльності: навчальній, трудовій, громадсько-корисній; значну роль відведено практичній і дослідницькій роботі учнів у природних умовах. Основними формами екологічного виховання були урок, екскурсії і виховні заходи в позаурочний час; методами виховання – бесіди, роз‘яснення, спостереження, доручення, привчання, дидактичні ігри, заохочування, педагогічна вимога, різноманітні інтерактивні методи. Оптимальне поєднання форм, методів, засобів навчання і виховання екологічного змісту з курсу «Природознавство» ефективно вплинуло на якість знань молодших школярів про природу, формування в них готовності до природоохоронної діяльності. Статистичні дані засвідчили позитивний приріст кількості школярів із високим і достатнім рівнями екологічного виховання і від‘ємний приріст кількості дітей із середнім і низьким рівнями.

ЛІТЕРАТУРА

1. Навчальні програми для початкової школи [Електронний ресурс] /

Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/pochatkova-shkola.html.

2. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної

освіти. Постанова Кабінету Міністрів України ғ 462 від

20.04.2011[Електронний ресурс] / Режим доступу :http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
Пояснювальна записка
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Міністерство освіти
вищої освіти
студент групи
Практична робота
Робоча програма
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
роботи студентів
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
Практичне заняття
діяльності підприємства
Загальні відомості
використаних джерел
виробничої практики
Охорона праці
контрольної роботи
Історія виникнення
охорони здоров
Самостійна робота
навчального закладу
Курсовая работа
загальна характеристика
світової війни
загальноосвітніх навчальних
фізичної культури
дітей дошкільного
студентів спеціальності
студентка курсу