Бойко Тетяна студентка 2 курсу фдссо науковий керівник: Л. В. МакаренкоСкачати 30.47 Kb.
Дата конвертації28.01.2019
Розмір30.47 Kb.
Назва файлутези.docx

Бойко Тетяна

студентка 2 курсу


ФДССО

Науковий керівник: Л.В.Макаренко,

канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки (БДПУ)

ПРО ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Проблема екологічного виховання школярів турбує людство протягом багатьох віків. Її коріння можна простежити на будь-якому відрізку людської цивілізації, починаючи з часів зародження продуктивних сил суспільства і виникнення наук, і до наших днів. Необхідність екологічного виховання відбито у працях видатних педагогів. Відомі діячи (Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Ф. Прокопович, Й. Песталоцці, Я. Козельський, К. Ушинський, Г. Ващенко, В. Сухомлинський та ін.) наголошували на великому значенні екологічного виховання, доводили, що екологічна вихованість особистості підвищує рівень естетичної культури учня, сприяє розвиткові логічного мислення, уяви.

Мета нашого дослідження полягала в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці методики екологічного виховання молодших школярів.

Екологічне виховання – це процес екологізації учнів, підтримки взаємодії з навколишнім середовищем за допомогою педагогічного процесу та різних факторів навколишнього середовища. Відповідальне ставлення до всього живого залежить від розуміння законів природи, морального та правового ставлення до використання природних ресурсів.

Зміст екологічного виховання – це система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими створює підґрунтя для формування світоглядних ціннісних орієнтацій учнів щодо природнього середовища. Найпотужніший змістовий потенціал екологічного виховання містить освітня галузь і навчальна дисципліна «Природознавство» [2; 4], метою якої є формування природознавчої компетентності учня шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу, способів навчально-пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.

Педагогічний експеримент з організації екологічного виховання молодших школярів проходив у три етапи. Під час теоретичного етапу визначено наукову проблему, проаналізовано педагогічну і навчально- методичну літературу, досвід роботи вчителів початкових класів з реалізації екологічного виховання, висунуто гіпотезу дослідження – екологічне виховання молодших школярів буде ефективним, якщо в його реалізації враховано такі умови: зв‘язок із життям; поєднання урочної та позаурочної діяльності школярів; оптимальний вибір форм, методів і засобів виховних упливів екологічного спрямування. Практичний етап дослідження був пов‘язаний із розробкою шляхів реалізації гіпотези і розв‘язанням завдань експерименту, проведенням формувальних упливів в експериментальному класі. На аналітичному етапі здійснено порівняння результатів виконання.

Бердянський державний педагогічний університет 22 учнями експериментальних і контрольних класів діагностичних завдань, узагальнено отримані даних.

Основними напрямками планування педагогічного експерименту були такі: добір змісту навчального матеріалу, спрямованого на розв‘язання життєво важливих проблем природоохоронної діяльності; визначення оптимального варіанту поєднання урочної та позаурочної екологічно спрямованої пізнавальної діяльності молодших школярів; розробка ефективного методичного інструментарію організації екологічного виховання учнів.

Наслідком планування експерименту відповідно до названих положень була авторська програма екологічного виховання молодших школярів. Відповідно до неї екологічне виховання здійснювалось у різноманітних видах діяльності: навчальній, трудовій, громадсько-корисній; значну роль відведено практичній і дослідницькій роботі учнів у природних умовах. Основними формами екологічного виховання були урок, екскурсії і виховні заходи в позаурочний час; методами виховання – бесіди, роз‘яснення, спостереження, доручення, привчання, дидактичні ігри, заохочування, педагогічна вимога, різноманітні інтерактивні методи. Оптимальне поєднання форм, методів, засобів навчання і виховання екологічного змісту з курсу «Природознавство» ефективно вплинуло на якість знань молодших школярів про природу, формування в них готовності до природоохоронної діяльності. Статистичні дані засвідчили позитивний приріст кількості школярів із високим і достатнім рівнями екологічного виховання і від‘ємний приріст кількості дітей із середнім і низьким рівнями.

ЛІТЕРАТУРА

1. Навчальні програми для початкової школи [Електронний ресурс] /

Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/pochatkova-shkola.html.

2. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної

освіти. Постанова Кабінету Міністрів України ғ 462 від

20.04.2011[Електронний ресурс] / Режим доступу :http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Робоча програма
студент групи
Практична робота
вищої освіти
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
роботи студентів
Загальні відомості
діяльності підприємства
виробничої практики
Практичне заняття
Охорона праці
інтелектуальної власності
використаних джерел
охорони здоров
Курсовая работа
контрольної роботи
Історія виникнення
студентів спеціальності
Самостійна робота
навчального закладу
студентка курсу
загальна характеристика
світової війни
студентка групи
Дипломна робота
фізичного виховання