Державна фіскальна служба україни



Скачати 203.5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.11.2018
Розмір203.5 Kb.
Назва файлуРозрахункові-пустограф_1527077436.doc
ТипРозрахунок
  1   2   3

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Кафедра товарознавства

та техногенно-

екологічної безпеки


РОЗРАХУНКОВІ РОБОТИ

З КУРСУ «ЕКОЛОГІЯ»




ВАРІАНТ № 9

Виконав: ст. групи ПТБЗ-17-1

Пайцун Владислав Ростиславович
Перевірив: к.т.н., доцент,

доцент Авраменко Н.Л.



Відповіді


Розрахункова робота № 1

106475,65грн

Розрахункова робота № 2

941602,5грн.

Розрахункова робота № 3

406108грн.

Розрахункова робота № 4

21585,65тис.грн.


Ірпінь 2018


ЗМІСТ


Розрахункова робота № 1


Порядок обчислення екологічних податків»






Розрахункова робота № 2

Визначення збитків від забруднення навколишнього природного середовища”








Розрахункова робота № 3

Розрахунок показників загальноекономічних збитків від забруднення довкілля”








Розрахункова робота № 4

Визначення економічного ефекту природоохоронних заходів”








Використана література





РОЗРАХУНКОВА РОБОТА № 1


Тема:

Порядок обчислення екологічних податків


Мета:

навчитись розраховувати екологічні податки за викиди в атмосферне повітря, за скиди у водні об’єкти та за розміщення відходів.

Хід роботи

Завдання: розрахувати суму екологічних податків, що підлягає сплаті до бюджету.

Дані для розрахунку (в кг)



вар.

Підприємство

МН2S

МCS2

MМn*

Mстирол

Мнітритів

Мфосфатів

Мтв




ВАТ Хімволокно

120

6700

156

7800

3400

190

12000

Виражаємо відповідні маси полютантів в тоннах (т):




ВАТ Хімволокно

1

060

1440

8281

51

6120

12

В розрахунковій роботі нам необхідно визначити суму податків за забруднення навколишнього природного середовища підприємством ВАТ Хімволокно, що знаходиться в м. Києві. Для цього розраховуємо:

  • суму податків за забруднення атмосферного повітря;

  • суму податків за розміщення відходів;

  • суму податків за скиди у водні об’єкти.

Сума податків за забруднення атмосферного повітря

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок (проіндексованих ставок) податку за формулою:

Пвс =

де Мі – фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які наведені у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення


Назва забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень за тонну

Марганець та його сполуки Мn

9664

Сірководень H2S

3924

Сірковуглець CS2

2550

Стирол

8916

Використовуючи дані ставок податку за викиди в атмосферне повітря (табл.1), визначаємо податки за забруднення атмосферного повітря полютантами):



Пвс (H2S)= 0,12т *3924 грн./т = 470,88грн.;

Пвс (CS2) =6,7т *2550 грн./т = 17085 грн.;

Пвсn)= 0,156т * 9664 грн./т = 1507,584 грн.;

Пвс (стирол)= 7,8т * 8916грн./т = 69544,8грн.

Знаходимо суму податків за забруднення атмосферного повітря:



ΣПвс =470,88грн.+17085грн.+1507,584грн.+69544,8грн. = 88608,264грн.

Сума податків за скиди у водні об’єкти

Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пс), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок (проіндексованих ставок) податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

Пс =

де Млі – обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту в тоннах (т);

Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які наведені у таблиці 1.2;

Кос – коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (у іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1).


Таблиця 1.2.

Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:



Назва забруднюючої речовини

Ставка податку,

гривень за тонну



Нітрити

3939

Фосфати

641

Використовуючи значення ставок податку за скиди полютантів (табл.2), знаходимо суму податків за скиди у водні об’єкти:

∑Пс= Пс(нітритів)+ Пс(фосфатів)

Пс(нітритів)= 3,4т * 3939грн./т = 13392,6 грн.;

Пс(фосфатів)= 0,19т * 641грн./т = 121,79грн.

Отже, ∑Пс= 13392,6 + 121,79 = 13514,39грн.



Сума податків за розміщення відходів

Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок (проіндексованих ставок) податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

Прв =

де Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду відходів, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які наведені у таблиці 1.3;


Таблиця 1.3.

Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:

Клас небезпеки відходів

Рівень небезпечності відходів

Ставка податку,

гривень за тонну



I

надзвичайно небезпечні

700

II

високонебезпечні

25,5

III

помірно небезпечні

6,4

IV

малонебезпечні

2,5




малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості

0,25

Млі – обсяг відходів і-того виду у тоннах (т);

Кт – коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів і який наведено у табл. 1.4;



Таблиця 1.4.

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі Кт

Місце (зона) розміщення відходів

Коефіцієнт

В адміністративних межах населених пунктів або

на відстані менше 3 км від них



3

За межами населених пунктів (на відстані більше 3 км від їх меж)

1

Ко – коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів (табл. 1.5).



Таблиця 1.5.

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від характеру обладнання місця розміщення відходів Ко

Характер місця розміщення відходів

Коефіцієнт

Спеціально створені місця складування (полігони), що забезпечують захист атмосферного повітря та водних об’єктів від забруднення.

1

Звалища, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів.

3

У практичній роботі береться до уваги, що 50% відходів належить до І класу небезпечності і 50 % відходів – до ІІ класу небезпечності.

Загальна маса твердих відходів становить __12____ тонн:

Мт.в.(1-го класу)=_6т.________; Мт.в.(2-го класу)=_6т.__________.

Використовуючи значення ставок податків за відходи в залежності від класу небезпечності (табл. 1.3) та значення коригувальних коефіцієнтів (табл.1.4 і 1.5), знаходимо суму податків за розміщення відходів:

ΣПрв= Прв1+ Прв2.

Прв1= 6т * 700грн./т *3 * 1= 4200грн.

Прв2= 6т * 25,5грн./т * 3 * 1 = 153грн.

Отже, ΣПрв= 4200 + 153 = 4353грн.


Висновок:

Загальна величина екологічних податків становить:



ΣПвс + ∑Пс + ΣПрв =88608,264грн. + 13514,39грн. + 4353грн. = 106475,65грн.


РОЗРАХУНКОВА РОБОТА № 2


Тема: “Визначення збитків від забруднення навколишнього

природного середовища”

Мета: навчитись визначати економічні збитки від забруднення НПС у випадку, коли відомо маси полютантів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
студент групи
Робоча програма
вищої освіти
Практична робота
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
Загальні відомості
роботи студентів
діяльності підприємства
виробничої практики
Практичне заняття
Охорона праці
інтелектуальної власності
використаних джерел
контрольної роботи
охорони здоров
Курсовая работа
Історія виникнення
Самостійна робота
студентка курсу
навчального закладу
загальна характеристика
студентів спеціальності
студентка групи
світової війни
фізичної культури
фізичного виховання