Господарський суд м. Києва


про стягнення безпідставно набутого майнаСкачати 43.67 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації26.02.2019
Розмір43.67 Kb.
Назва файлудодатки єршов.docx
1   2   3
про стягнення безпідставно набутого майна
27.02.2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Злато-Актив» (далі – Позивач) та Фізичною особою – підприємем  Єршовим В.В. (далі - Відповідач) укладено Договір  №27/02/17 від 27 лютого 2017 року про надання послуг з питань проектно - технічної документації (далі – договір).

Предметом договору є надання ФОП Єрошовим В.В. (виконавцем) ТОВ «Злато-Актив»  (замовнику) послуг з питань, що стосуються оформлення документів на ввод в експлуатацію електричних мереж потужністю 170 кВт і отримання прямого договору в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та оформлення необхідних документів для укладення та підписання актів на групи нежитлових приміщень 1-8, за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, буд. 27, прим. «А», власником яких є позивач ( свідоцтво про право власності серії СТА 446566 № 43081345 від 01.09.2015  року).


За умовами договору відповідно до п. 2.1. договору, за оформлення документів та підписання акта ввода в експлуатацію відповідно до даного договору «Замовник»  сплачує «Виконавцеві» кошти у сумі 50 000  грн. (п’ятдесят тисяч грн.) (з урахуванням внесених виправлень).

Згідно до п. 2.2. Договору, оплата виконання робіт проводиться «Замовником» з авансовим платежем у розмірі 100% (сто відстотків), що становить 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень від вартості робіт за цим договором.

Згідно до п. 5.1.1. «Виконавець» бере на себе  зобов'язання виконати всі роботи, які визначені у договорі та додатках до нього, в повному обсязі та у встановлені строки і передати їх «Замовнику».
Навиконання договору  «Замовником» було виконано вимоги договору у частині оплати послуг, а саме, за  п. 2.2. договору та перераховано авансовий платіж на загальну суму 50 000 грн. (п’ятдесят тисяч грн.), що підтверджується Квитанцією до прибуткового касового ордера №1 від 28.02.2017 року ( на суму 30 000 грн. (тридцять тисяч грн.) та Квитанцією до прибуткового касового ордера №3 від 07.03.2017 року ( на суму 20 000 грн. (двадцять тисяч грн.)

Відповідно до п. 3.3. договору, датою завершення робіт «Виконавцем» вважається дата передачі «Замовнику» підписання прямого договору.


В порушення зазначеним вище  пунктам 3.3.  та 5.1.1. договору, відповідач своїх зобов'язань не виконав.
Частиною 1 статті 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (ненлежне виконання).
Ч. 1, ч. 2 ст. 509 ЦК України визначено,  що зобов'язанням є правовiдносини, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України,  цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. До підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, належать договори та інші правочини.


Зобов'язання повинно виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за вiдсутноcтi таких умов та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
01.03.2018 року,  позивачем до відповідача було направлено Лист - претензією, з вимогою повернення грошових коштів, сплачених авансом за послуги, які не були отримані. Відповідачем цей лист був проігнорований.

В ст. 615 ЦК України зазначається, що ((Одностороння відмова від зобов’язання), у разі порушення зобов’язання однією стороною друга має право частково або у повному обсязі відмовитися від зобов’язання, якщо це встановлено договором або законом. Внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання частково або у повному обсязі відповідно змінюються умови зобов’язання або воно припиняється).

З підстав зазначених у ст. 615 ЦК України, 12.12.2018 року, позивач направив до відповідача Лист – відмову, в якому повідомив про відмову від договору в односторонньому порядку.
Частинами 1, 3 ст. 612 ЦК України передбачено,  що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Якщо внаслідок прострочення боржника виконання зобов’язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.

Частиною 1 статті 611 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.


Отже, оскільки відповідач одержав гроші (набув майно), при цьому не виконав обов'язки за договором, він забов'язаний повернути це майно.

Відповідно до ст. 1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.Положення цієї глави застосовуються також до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 3) повернення виконаного однією із сторін у зобов'язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Крім того, безпідставно набуте майно підлягає поверненню з урахуванням  ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України,  боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповдно до п. 5.3.1. договору, у разі порушення виконання строку робіт, який передбачається цим договором та додатками до нього, «Виконавець» зобов’язаний сплатити «Замовнику»  за кожен прострочений день пеню, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від загальної вартості робіт за договором, яка зазначена в п. 2.1. цього Договору, а також 3% річних від простроченої суми та індекс інфляції.
Положеннями пунктів 3.1. та 3.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України “ Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань від 17.12.2013 №14 визначено, що інфляційні нарахування на суму боргу, сплата яких передбачена частиною другою статті 625 ЦК України, не є штрафною санкцією, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення коштів внаслідок інфляційних процесів за весь час прострочення в їх сплаті.

Зазначені нарахування здійснюються окремо за кожен період часу, протягом якого діяв відповідний індекс інфляції, а одержані таким чином результати підсумовуються за весь час прострочення виконання грошового зобов'язання.

Пунктом 4.1. цієї ж постанови визначено, що сплата трьох процентів річних від простроченої суми (якщо інший їх розмір не встановлений договором або законом), так само як й інфляційні нарахування, не мають характеру штрафних санкцій і є способом захисту майнового права та інтересу кредитора шляхом отримання від боржника компенсації (плати) за користування ним коштами, належними до сплати кредиторові.

 

Тобто, відповідач повинен повернути майно з урахуванням пені, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, а також 3% річних від простроченої суми та індекс інфляції.

Загальна сума, яка підлягає поверненню (стягненню) 86 763 грн. 43 коп. (вісімдесят шість тисяч сімсот шістдесят три грн. 43 коп.)Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Робоча програма
студент групи
Практична робота
вищої освіти
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
роботи студентів
Загальні відомості
діяльності підприємства
виробничої практики
Практичне заняття
Охорона праці
інтелектуальної власності
використаних джерел
охорони здоров
Курсовая работа
контрольної роботи
Історія виникнення
студентів спеціальності
Самостійна робота
навчального закладу
студентка курсу
загальна характеристика
світової війни
студентка групи
Дипломна робота
фізичного виховання