Когда мы пытаемся понять и объяснить, почему дети, поставленные в одинаковые условия, достигают разных успехов, мы обращаемся к понятию способностиСкачати 333.61 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації11.01.2019
Розмір333.61 Kb.
Назва файлуStudmed.ru_kursova-rozvitok-tvorchih-zdbnostey-zasobami-horeografchnogo-navchannya_8df377e93f3.doc
  1   2   3   4   5   6   7

Курсова робота на тему

«Розвиток творчих здібностей засобами хореографічного навчання»

Зміст
Вступ………………………………………………………………………….3

Розділ І. Теоретичні основи розвитку творчих здібностей……………..6    1. Поняття творчих здібностей у педагогіці…………………………..6

    2. Фактори розвитку творчих здібностей…………………………….14

Розділ ІІ. Зміст, форми і методи формування та розвитку творчих здібностей засобами хореографії. ………………………………………..19

2.1. Хореографічна культура як соціокультурний чинник творчої діяльності і розвитку особистості дитини……………………………….19

2.2. Шляхи розвитку творчих здібностей у процесі хореографічного навчання……………………………………………………………………..23

Висновки……………………………………………………………………..32

Література…………………………………………………………………….34

Вступ

Проблема розвитку творчих здібностей особистості є однією з центральних в педагогіці, оскільки прогрес суспільства – це шлях постійної творчості, долання стереотипів і вироблення нових, нестандартних, часто несподіваних ідей, оригінальних підходів і шляхів до їх втілення. Одним з головних педагогічних завдань при цьому є виховання людини, здатної акумулювати і творчо переосмислювати набутий досвід, досягнення людства в науці, культурі, мистецтві, розвивати технології. Це завдання відображене в Національній доктрині розвитку освіти в України, у якій підкреслюється необхідність застосовувати нові педагогічні технології особистісно зорієнтованого виховання для формування творчих здібностей учнів.

Практично, будь-яке педагогічне дослідження певною мірою торкається розвитку творчих здібностей і виховання творчої особистості, оскільки педагогічний процес є творчим за своєю сутністю, включаючи творчість учня, вчителя, вихователя, батьків, організаторів дозвілля, керівників самодіяльних гуртків і об'єднань. Значна кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів присвячена дослідженню творчого процесу (В.Андрєєв, Т.Громов, В.Моляко, В.Николко та ін.), загальних проблем розвитку творчих здібностей та вихованню творчої особистості в різних видах діяльності (Д.Богоявленська, Г.Костюк, Б.Теплов, С.Рубінштейн, К.Платонов та ін.). Аналіз наукової літератури переконує, що ця проблематика є багатоаспектною і вимагає міждисциплінарного дослідження.

У педагогічній науці відомі різні підходи до розвитку творчих здібностей у процесі вивчення різних дисциплін, позакласної, гурткової роботи, зокрема засобами різних видів мистецтва: літератури, музики, образотворчого мистецтва, хореографії. Незважаючи на те, що останнім часом з'явилося багато ґрунтовних вітчизняних праць з окресленої проблематики: організації творчої діяльності учнів у позашкільному закладі (О.Рассказова), розвитку творчої активності молодших школярів засобами музичної ритміки (Н.Георгян), організації художньо-естетичного виховання (М.Лещенко, Л.Масол), різних аспектів підготовки майбутніх учителів, їх педагогічної майстерності, естетичної культури (Л.Зімакова, І. Зайцева; Л. Лимаренко) і т.д., – тема, обрана для даної курсової роботи, вимагає ґрунтовного аналізу. З одного боку, як переконує практика, більшість дитячих хореографічних гуртків і колективів зорієнтовані переважно на виконання, в той час як творчо-пізнавальна робота, її роль в розвитку самостійності й ініціативи, в духовно-творчому зростанні, самовираженні дітей все ще лишаються недостатньо дослідженими.

Усе це зумовлює актуальність теми даної курсової роботи – «Розвиток творчих здібностей засобами хореографічного навчання».

Мета роботи – дослідити особливості та шляхи розвитку творчих здібностей у процесі навчання хореографії.

Така мета роботи ставить перед нами необхідність розв’язання наступних завдань:  1. Розкрити зміст понять «здібності» та «творчі здібності» у сучасній психології та педагогіці.

  2. Розглянути основні умови розвитку творчих здібностей особистості.

  3. Проаналізувати роль хореографічного мистецтва у творчому розвитку особистості.

  4. Зробити висновок щодо специфіки розвитку творчих здібностей засобами хореографічного навчання.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Курсова робота
Список використаної
охорони праці
Зміст вступ
курсу групи
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
навчальних закладів
самостійної роботи
форми навчання
Міністерство освіти
Теоретичні основи
навчальний заклад
вищої освіти
Робоча програма
студент групи
Практичне заняття
Практична робота
молодших школярів
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
діяльності підприємства
контрольної роботи
виконання курсової
використаних джерел
роботи студентів
загальноосвітніх навчальних
навчального закладу
Загальні відомості
студентів спеціальності
Самостійна робота
світової війни
студентка групи
Історія виникнення
виробничої практики
загальна характеристика
охорони здоров
студентка курсу
фізичного виховання
Основні поняття
фізичної культури