Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"Сторінка103/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   103
16.6. Громадський контроль

Громадський контроль – один з видів соціального контролю, який здійснюється об`єднаннями громадян та самими громадянами. Він є важливою формою реалізації демократії і способом залучення населення до управління суспільством та державою.

Суб’єктами громадського контролю є громадські об’єднання і політичні партії, професійні спілки, молодіжні та інші громадські організації, органи самоорганізації населення, трудові колективи, збори громадян за місцем проживання, а також окремі громадяни.

Характерною рисою громадського контролю є попередження порушень у сфері державного управління за допомогою засобів суспільного впливу.

Об`єктом громадського контролю є діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а також поведінка окремих громадян.

Своє право контролю над державними інституціями громадяни реалізують через різноманітні громадські об’єднання, що створюються на основі Закону України «Про громадські об’єднання. Костуючись зазначеними правами, громадські об`єднання здійснюють контроль за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування і використовують для цього такі форми як вибори, референдуми, загальнонародні обговорення, звернення громадян до органів влади, інформаційні запити, опитування, громадські слухання, громадські експертизи тощо.

Профспілки, як впливова громадська організація, здійснюють громадський контроль через свої комітети, різноманітні контрольні комісії, збори первинних організацій за виконанням колективних договорів, дотриманням санітарних умов і техніки безпеки на виробництві, вимог трудового законодавства, законодавчих та нормативних актів з питань соціального захисту.Основним методом громадського контролю є перевірка виконання вимог чинного законодавства та прийнятих рішень на підконтрольних об`єктах. До основних елементів громадсько-контрольної системи за владою можна віднести такі: спостережні групи та організації, зорієнтовані на проведення моніторингу взаємовідносин громадян з державними інституціями в процесі реалізації громадянських прав, закріплених конституцією; розвиток практик незалежних громадських експертиз владних політичних та економічних стратегій, рішень та контроль за їх реалізацією. Формою участі громадськості у виробленні місцевої політики є відкриті громадські слухання; громадський моніторинг підготовки та виконання рішень органами влади, надання останнім експертних пропозицій; активну позицію засобів масової інформації в питаннях представлення і відстоювання суспільних інтересів, пропагування досвіду ефективного становлення і функціонування системи громадського контролю за владою.

1 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. – М.: Изд-во «Юрид.лит.»,1997. – C.34.

2 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер с англ. – М.: “Дело ЛТД”, 1995. – 704 с.

3 Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. – М.: Издатиельство “Юридическая литература”, 1997.– С.178.

4 Мороз О.Ю. Політичний режим. О.Ю. Мороз./ Енциклопедія державного управління. Том 8. – Національна академія державного управління при Президентові України.– К.: 2011.–С. 438.

5Енциклопедія державного управління: у 8 томах/ Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Том 4 - К.: НАДУ, 2011.–С.122.

6 Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: До ефективніших суспільств. Доповідь римському клубові. – К., 1993.


7 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления.– М.:Изд-во «Юридическая литература», 1997. – С.352.

8 Скрипнюк О. Правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина в процесі реалізації державного управління// Право України. - 2007.- №4. – С.6.

9 Наказ Міністерства економіки України від 12.07.2007 №219 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів надання адміністративних послуг»// http://lawua.info/jurdata/dir115/dk115029.htm.

10 Гибсон Дис, Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х. Организации: поведение, структура, процесы. Пер.с англ. – 8-е изд. –М.: ИНФРА – М.; 2000, 662 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Виконав студент
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
Теоретичні основи
навчальних закладів
Практична робота
Робоча програма
студент групи
Міністерство освіти
Загальні відомості
вищої освіти
Конспект лекцій
навчальний заклад
виконання курсової
діяльності підприємства
молодших школярів
Практичне заняття
роботи студентів
виробничої практики
Самостійна робота
використаних джерел
контрольної роботи
інтелектуальної власності
Курсовая работа
Охорона праці
охорони здоров
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
курсового проекту
дітей дошкільного
студентка курсу
загальна характеристика
фізичного виховання
напряму підготовки