Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"


Класифікація цілей державного управлінняСторінка11/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   103
Класифікація цілей державного управління

 1. За значимістю:

- основні;

- конкретизовані (допоміжні).

2. За суттю і змістом:


 • суспільно-політичні, що охоплюють комплексний, цілісний, збалансований і якісний розвиток суспільства;

 • соціальні, які відображають вплив суспільно-політичних цілей на соціальну структуру суспільства, взаємовідносини її елементів, стан і рівень соціального життя людей;

 • духовні, пов'язані в одному аспекті із сприйняттям духовних (культурних) цінностей, якими керується суспільство, а в другому - з підключенням духовного потенціалу суспільства в реалізацію суспільно-політичних і соціальних цілей.

 • економічні, які характеризують і утверджують економічні відносини, що забезпечують матеріальну основу реалізації суспільно-політичних і інших цілей.

3. За функціональною ознакою:

 • виробничі, що полягають у створенні й підтриманні активності тих керованих об'єктів, які відповідають за досягнення вищеназваних цілей і сприяють їх реалізації;

 • організаційні, які спрямовані на вирішення організаційних проблем у суб'єктах і об'єктах державного управління - побудову відповідних функціональних і організаційних структур;

 • діяльнісні, що передбачають розподіл і регулювання діяльності за конкретними структурами механізму держави та державного апарату;

 • інформаційні, що забезпечують процеси визначення цілі, її реалізації та оцінки необхідною, достовірною, достатньою та адекватною інформацією;

 • роз'яснюючі, що вимагають відпрацювання знань, мотивів і стимулів, які сприяють практичному досягненню комплексу цілей державного управління.

4. За критерієм масштабності:

 • стратегічні, пов'язані з якістю суспільства, його збереженням і перетворенням;

 • тактичні, що фіксують великі блоки дій по досягненню стратегічних цілей;

 • оперативні, які визначають щоденні й конкретні дії із досягнення стратегічних і тактичних цілей.

5. За обсягом:

- загальні (для всього державного управління );

- часткові (для окремих його підсистем, ланок конкретних компонентів).

6. За результатами:

- кінцеві;

- проміжні.

7.За часом:

- віддалені;

- близькі;

- безпосередні.

8. За складністю:

– складні;

- прості.

Цілі державного управління, як правило, проголошуються і фіксуються в спеціальних державно-управлінських рішеннях – конституціях, спеціальних законах, стратегіях розвитку країни, концепціях і програмах діяльності уряду тощо.

Побудова "дерева" цілей дозволяє сформувати структуру цілей державного управління, розмістити їх в строгій логічній послідовності, прослідкувати взаємозв’язки і взаємозалежності між цілями різного змісту, їх логіку при досягненні основної цілі.

Цілі державного управління, які представлені в певному "дереві", повинні відповідати таким вимогам: • бути об'єктивно обумовленими й обґрунтованими, виходити з об'єктивних закономірностей і тенденцій суспільного розвитку й діяльності людей;

 • бути соціально мотивованими, тобто йти від потреб, запитів і інтересів людей, відповідати їм і викликати цим самим розуміння, підтримку цілей, прагнення втілити їх у життя;

 • бути науково обґрунтованими, тобто підкріпленими відповідними науковими дослідженнями, прогнозами економічного, соціального та духовного розвитку суспільства;

 • бути системно організованими, включати в певній послідовності цілі стратегічні, тактичні і оперативні, загальні й часткові, головні і забезпечуючі, кінцеві і проміжні, віддалені, близькі й безпосередні тощо;

 • бути забезпеченими в ресурсному відношенні як з інтелектуального, так і з матеріального боку, базуватись на реальному, а не на уявному потенціалі.

Юридичне забезпечення державного управління визначене сучасною нормативно-правовою базою: Конституцію України, Законодавством України про державний устрій, державну службу, державне управління, регіональне управління.

Ресурсне забезпечення державного управління передбачає наявність ресурсів на макро- і мікрорівні; наявність ресурсів для функціонування і реалізації цілей держави і окремого державного органу.

Система ресурсного забезпечення державного управління включає: матеріальні, фінансові і людські ресурси, ресурси права, ресурс організації як функції упорядкування, інноваційно-інтелектуальний ресурс, організаційно-функціональні ресурси, інформаційно-технологічні ресурси, соціальні і моральні норми.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Виконав студент
Зміст вступ
Пояснювальна записка
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Практична робота
Робоча програма
Міністерство освіти
студент групи
вищої освіти
Загальні відомості
виконання курсової
навчальний заклад
Конспект лекцій
молодших школярів
діяльності підприємства
роботи студентів
виробничої практики
Практичне заняття
охорони здоров
використаних джерел
Самостійна робота
інтелектуальної власності
Охорона праці
Курсовая работа
контрольної роботи
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
фізичного виховання
студентка курсу
загальна характеристика
студентка групи
світової війни
загальноосвітніх навчальних