Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"Сторінка20/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   103
3.4. Стадії управлінської діяльності

В процесі досягнення цілей управління форми і методи управлінської діяльності застосовуються в певній послідовності, циклічності, що визначається специфікою підготовки, прийняття, реалізації управлінських рішень і представлене певними стадіями.Стадії управлінської діяльностіце послідовні етапи її здійснення із своїм особливим набором форм і методів. Стадії мають логічний зв’язок і утворюють в сукупності певний цикл управлінських дій.

В науковій літературі3 виокремлюють сім стадій управлінської діяльності: аналіз і оцінювання управлінської ситуації; прогнозування і моделювання необхідних (і можливих) дій щодо збереження та зміни стану управлінської ситуації (в суб’єкті й об’єктах державного управління); розробка необхідних правових актів або організаційних заходів; обговорення і прийняття правових актів і здійснення організаційних заходів; організація виконання прийнятих рішень (правових і організаційних); контроль виконання й оперативне інформування; узагальнення проведених етапів управлінської діяльності, оцінка нової (результативної) ситуації (рис. 3.2).Рис. 3.2. Стадії управлінської діяльності


Кожна із стадій відрізняється набором інтелектуальних і практичних дій і несе певне функціональне навантаження. Так, зокрема при оцінці і аналізі досліджуваних процесів формується системне “бачення” об’єктів управління, досліджуються закономірності і організаційні форми процесів, що визначаються; дається конкретна історична оцінка стану керованих об’єктів.

На стадії прогнозування і моделювання окреслюються обмежуючі фактори і умови, оцінюються наявні й можливі ресурси, враховуються рамки, встановлені законодавством, встановлюється час з метою вибору оптимального варіанту рішення. В залежності від специфіки управлінської ситуації можуть бути сформовані такі види управлінських рішень: 1) стандартне (на основі фіксованого набору альтернатив); 2) бінарне (“так” або “ні”); 3) багатоальтернативне рішення (при наявності значної кількості альтернатив); 4) інноваційне (новаторське), коли немає прийнятних альтернатив.

В процесі розробки правових актів і організаційних заходів формується їх набір, здійснюється узгодження всіх регламентів. З метою зацікавленості всіх учасників управлінської діяльності, узгодження всіх аспектів управлінського рішення, що розробляється, доцільним є налагодження дієвої взаємодії керівної ланки і оперативно виконавчого персоналу .

Обговорення і прийняття правових актів та здійснення організаційних заходів націлені на втілення в них достатнього потенціалу управлінських впливів. На цій стадії має бути: дана об’єктивна характеристика питання, що розглядається; пояснено причини, що обумовили вибір варіанту рішення; охарактеризовано умови, в яких буде вирішуватись поставлене завдання, визначено ресурси, достатні для реалізації, встановлено термін вирішення і виконавців; названо очікувані результати і критерії ефективності рішення.

Організація виконання прийнятих рішень охоплює набір процедур, починаючи з їх документального оформлення і завершуючи конкретними діями щодо втілення у життя. На даній стадії важливо: забезпечити адресне доведення рішення до виконавців; досягти розуміння й адекватного трактування змісту рішення; забезпечити обговорення і узгодження між виконавцями заходів з реалізації рішення; скоординувати дії з реалізації визначених заходів по досягненню цілей, окреслених в рішеннях.

На стадії контролю виконання і оперативного інформування здійснюється підведення підсумків і налагодження зворотного зв’язку, який би інформував про хід і стан реалізації рішення, виділення критичних точок, в яких має місце ризик відхилення від визначеного порядку вирішення поставленого завдання.

Узагальнення проведеної управлінської діяльності спрямоване на оцінку результатів реалізації рішень, об’єктивну оцінку управлінської ситуації, яка утворилась в результаті управлінських дій. На цій стадії слід: співставити отримані результати реалізації рішення з тими цілями і завданнями, які були в ньому визначені; оцінити дієвість методів й засобів та ефективність використання всіх видів ресурсів; встановити та проаналізувати ті моменти, які були вирішальними в досягненні одержаного результату.

Уміле застосування можливостей, які надають для прийняття рішень окремі стадії управлінської діяльності, сприяє її упорядкуванню та кращій реалізації цілей і функцій державного управління.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Виконав студент
Зміст вступ
Пояснювальна записка
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Практична робота
Робоча програма
Міністерство освіти
студент групи
вищої освіти
Загальні відомості
виконання курсової
навчальний заклад
Конспект лекцій
молодших школярів
діяльності підприємства
роботи студентів
виробничої практики
Практичне заняття
охорони здоров
використаних джерел
Самостійна робота
інтелектуальної власності
Охорона праці
Курсовая работа
контрольної роботи
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
фізичного виховання
студентка курсу
загальна характеристика
студентка групи
світової війни
загальноосвітніх навчальних