Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"


Сучасні системи державного управління в країнах світуСторінка23/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   103
4.2. Сучасні системи державного управління в країнах світу

В основу формування й функціонування державної влади в зарубіжних країнах покладено принцип її поділу. Виділяють три гілки влади – законодавчу, виконавчу й судову. Передбачається, що всі гілки є однаковими, рівноправними, самостійними й незалежними, слугують противагами одна одній, не допускаючи домінування однієї з них.Законодавча влада – це право і можливість приймати від імені народу або безпосередньо народом – корпусом виборців на референдумі загальнообов’язкові правила (закони) – нормативні акти державного значення, які мають найбільш загальний характер і вищу юридичну силу. В зарубіжних країнах законодавча влада представлена парламентами, а у федеративних утвореннях законодавчі повноваження надані також місцевим законодавчим органам.

За структурою парламенти в зарубіжних країнах поділяються на однопалатні (монокамеральні) і двопалатні (бікамеральні).

Безпосереднє управління державними справами в зарубіжних країнах забезпечує виконавча влада. Формою виконавчої влади є ієрархічно побудований адміністративний апарат. На сучасному етапі конституції зарубіжних країн закріплюють виконавчу владу або за главою держави і урядом (Франція, Австрія, Польща, Болгарія, Данія, Естонія, Іспанія, Кіпр), або за урядом (Велика Британія, Бельгія, Греція, Угорщина, Швеція), які делегують владні повноваження органам і посадовим особам нижчого рівня.

У відповідності із законодавством зарубіжних країн глава держави або належить до законодавчої і виконавчої гілок влади, або лише до виконавчої, або не належить до жодної. Залежно від форми правління главою держави в зарубіжних країнах є монарх або президент. Так, наприклад, в Бельгії, Іспанії, Данії, Швеції, Нідерландах глава держави – монарх (король), а в Франції, Австрії, Греції, Італії, Кіпрі – президент.

До повноважень глави держави, що є спільними для всіх країн, належать такі: представлення країни у внутрішніх і зовнішніх зносинах; право видання нормативних актів; право укладати та ратифікувати міжнародні договори й угоди; право брати участь у формуванні уряду (або його затвердженні) й у його відставці; право скликати парламент на чергові або позачергові сесії, відкривати або закривати сесію, право розпуску парламенту і призначення нових парламентських виборів; право промульгації законів; право призначення суддів та дипломатичних представників, надання громадянства та притулку, відзначення нагородами, помилування засуджених.

В системах державного управління більшості зарубіжних країн відправна роль належить уряду, владні повноваження, способи формування та місце в державно-управлінському механізмі якого, на відміну від парламенту, в кожній країні визначаються по різному. За найпоширенішим визначенням уряд – це колегіальний орган виконавчої влади загальної компетенції, який реалізує виконавчі та розпорядчі функції.

Структурі урядів зарубіжних країн також притаманна певна різноманітність. Поряд з основними членами – главою уряду і міністрами, до їх складу входять державні міністри, міністри без портфеля, молодші міністри, парламентські секретарі.

Роль уряду в системі державного управління визначається через його повноваження. Найтиповіші повноваження урядів зарубіжних країн можна представити в розрізі таких основних напрямів: 1) повноваження у сфері політичного керівництва – формування й реалізація внутрішньої і зовнішньої політики держави; 2) повноваження у сфері управління – вироблення механізмів управління всіма сферами життя суспільства в контексті досягнення окреслених програмних цілей; координація й спрямування діяльності всіх органів виконавчої влади; здійснення призначень на значну кількість вищих, середніх та інших цивільних й військових посад; 3) зовнішньополітичні повноваження – вироблення зовнішньої політики, укладання міжнародних угод і договорів, внесення у парламент проектів актів про ратифікацію договорів; 4) повноваження в сфері нормотворчої діяльності – розробка нормативно правових актів та організація їх реалізації; 5) надзвичайні повноваження уряду – вироблення механізмів адекватного реагування на екстраординарні події і ситуації в житті країни.

Органи виконавчої влади в зарубіжних країнах, які наділені конкретними повноваженнями, функціонують на певних управлінських рівнях, між якими налагоджені управлінські зв’язки, формують певні типи структурних моделей державного управління. Визначальний вплив на формування таких моделей має тип

Складовим елементом системи державного управління в зарубіжних країнах виступає судова влада. В зарубіжних країнах судові органи включають різних державних службовців, але відправна роль в забезпеченні функціонування судової системи належить суддям, які є незалежними і підпорядковуються тільки законам. Судді не можуть бути членами політичних партій, брати участь у політичних акціях і страйках, на них поширюється принцип несумісності посад.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Виконав студент
Зміст вступ
Пояснювальна записка
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Практична робота
Робоча програма
Міністерство освіти
студент групи
вищої освіти
Загальні відомості
виконання курсової
навчальний заклад
Конспект лекцій
молодших школярів
діяльності підприємства
роботи студентів
виробничої практики
Практичне заняття
охорони здоров
використаних джерел
Самостійна робота
інтелектуальної власності
Охорона праці
Курсовая работа
контрольної роботи
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
фізичного виховання
студентка курсу
загальна характеристика
студентка групи
світової війни
загальноосвітніх навчальних