Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"


Місцеві органи влади в системі публічного управління країн світу: види, структура компетенціїСторінка24/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір2.6 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   103
4.3. Місцеві органи влади в системі публічного управління країн світу: види, структура компетенції

Розвиток публічного управління в зарубіжних країнах зумовив поширення в них концепції субнаціональної – місцевої та регіональної – демократії, як такої, що відповідає основним демократичним цінностям: правам людини та верховенству права.

Організація місцевого управління в зарубіжних країнах детермінується їх адміністративно-територіальним устроєм, у відповідності до якого, по-перше, будується система місцевих органів загальнодержавної адміністрації, що представляють уряд, різні міністерства й департаменти; по-друге, формується система виборних органів місцевого самоврядування.

В адміністративно-територіальних одиницях європейських країн, управління здійснюється місцевими органами управління – місцевими державними органами, що призначаються центральними органами влади, або органами місцевого самоврядування – представницькими і виконавчими органами, що обираються населенням відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Можливі варіанти одночасного функціонування на одному територіальному рівні як місцевих державних органів, так і органів місцевого самоврядування. Хоча об’єкт управління один (територія) - функції державних органів і органів місцевого самоврядування різні. Якщо перші забезпечують реалізацію національних цінностей і гарантій досягнення мінімальних соціальних норм, то другі діють в інтересах населення, що проживає на даній території.

З метою адаптації адміністративно-територіального поділу до сучасних вимог організації суспільної життєдіяльності в другій половині ХХ століття в багатьох країнах, які увійшли до складу ЄС, були проведені адміністративно-територіальні реформи, результатом яких стало суттєве скорочення низових територіальних утворень, неспроможних самостійно вирішувати свої проблеми, шляхом: а) їх об’єднання в таких країнах як Данія, ФРН, Нідерланди; б) створення єдиних органів управління великими містами, до складу яких влились невеликі поселення, містечка, селища формуючи єдину агломерацію (таким чином були сформовані міста-райони або міста поза районами в ФРН і в Австрії, муніципалітети і нові общини в Греції); в) формування третього рівня територіальної організації на основі створення нових великих територіальних одиниць з метою підвищення ефективності економічного планування та державного контролю розвитку самоврядних територій.

Основні завдання місцевого самоврядування реалізуються на рівні первинних адміністративно-територіальних одиниць, що в світовій практиці отримали назву муніципальних утворень.Муніципальне утворення – це первинна адміністративно-територіальна одиниця держави, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування, представлене територіальною громадою та виборними органами і забезпечене певним чином фінансово-матеріальною основою. В зарубіжних країнах муніципальні утворення мають такі назви: община – в Австрії, Німеччині, Болгарії; комуна – в Данії, Італії, Нідерландах, Швеції; Франції; гміна – в Польщі; волость – в Латвії.

На основі узагальнення діяльності органів місцевого управління європейських країн в науковій літературі виділяють три основні групи повноважень, що реалізуються інститутами місцевої влади повсюдно. Перша група – це повноваження, що традиційно здійснюються на муніципальному рівні: комунальні послуги, шляхове будівництво місцевого значення, будівництво і утримання соціальних об’єктів, регулювання забудови. Друга група – це повноваження в соціальній сфері, в сфері охорони здоров’я, освіти, зайнятості, пов’язані з реалізацією доктрини соціальної держави. В цій групі повноважень розбіжності в різних країнах є достатньо суттєвими. Так, наприклад, у Фінляндії, Швеції, Данії питання медичного обслуговування і охорони здоров’я знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування, держава не втручається в ці питання, хоча й забезпечує через дотації виділення значної частини коштів. У Франції й Італії, навпаки, органи місцевого самоврядування займаються тільки другорядними питаннями в цій сфері, такими як забезпечення відвідування медсестрою на дому, інформування населення з цих питань і т. п.. Третя група повноважень – в сфері охорони навколишнього середовища, економічного і територіального планування, здійснення зовнішньоекономічних зв’язків, міжнародного і культурного співробітництва. До цих трьох груп також додають повноваження, делеговані органам місцевого самоврядування державою.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
Зміст вступ
Пояснювальна записка
курсу групи
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Міністерство освіти
Теоретичні основи
студент групи
навчальний заклад
Практична робота
Робоча програма
вищої освіти
молодших школярів
Практичне заняття
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
роботи студентів
виконання курсової
діяльності підприємства
Самостійна робота
контрольної роботи
використаних джерел
Охорона праці
охорони здоров
Загальні відомості
виробничої практики
загальноосвітніх навчальних
навчального закладу
світової війни
загальна характеристика
Історія виникнення
Дипломна робота
студентка курсу
студентів спеціальності
Вступ актуальність
фізичної культури