Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"


Методи державного регулювання економікиСторінка51/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   103
10.5. Методи державного регулювання економіки

Під методами державного регулювання економіки слід розуміти способи впливу держави на кон’юнктуру та структуру економіки, а також на суб’єктів ринкової економіки з метою створення сприятливих умов їхнього ефективного функціонування відповідно до прийнятої економічної політики держави.

Методи класифікують за формами впливу на суб’єктів ринку (прямі, опосередковані) та способом реалізації (правові, адміністративні, економічні).

Методи прямого регулювання – способи безпосереднього втручання держави в економічні процеси та економічну діяльність суб’єктів. Такий вплив передбачає здійснення заходів із застосуванням інструментів адміністративного регулювання та використання бюджету в частині державних асигнувань. До них, зокрема, відносять: державне цільове фінансування; надання цільових дотацій; встановлення та обмеження цін; встановлення квот на виробництво, ввезення і вивезення продукції; ліцензування діяльності та операцій з експорту та імпорту; проведення державної експертизи та встановлення державних стандартів; встановлення нормативних вимог до якості і сертифікації технологій і продукції і т.ін. Прямі методи державного регулювання економіки не пов’язані з створенням додаткового матеріального стимулу і базуються на силі державної влади.

Методи непрямого регулювання полягають у формуванні сприятливого економічного середовища, яке змушує суб’єктів ринкової економіки діяти у потрібному для держави напрямі. Опосередковане регулювання – це вплив держави на економічні інтереси, який здійснюється інструментами фінансово-бюджетної, грошово-кредитної, цінової, інвестиційної та інших політик. Серед основних засобів можна виділити такі: встановлення системи податків, рівнів оподаткування, преференцій в оподаткуванні, диференціювання податків; надання пільг в кредитуванні; маніпулювання обліковою ставкою, ставкою рефінансування; регулювання валютного курсу національної грошової одиниці; митне регулювання експорту й імпорту; встановлення валютних курсів та умов обміну валют тощо.Правові методи – є способом реалізації функції регулювання через створення правового поля функціонування суб’єктів ринку, забезпечення механізмів реалізації законодавчо-нормативних актів та контролю за виконанням. Правове регулювання – це діяльність держави щодо встановлення обов’язкових норм (правил) поведінки суб’єктів ринку.

Адміністративні методи ґрунтуються на силі державної влади і полягають у застосуванні заборони, дозволу і примусу. У країнах з розвиненою ринковою економікою сфера використання адміністративних методів обмежується головним чином: охороною навколишнього середовища (екологічні норми, ліміти, штрафи, санкції); підтриманням мінімальних параметрів рівня життя населення (мінімальна зарплата, соціальні нормативи, соціальні стандарти); ліквідацією негативних наслідків ринкової конкуренції (монополізму – через встановлення квот на виробництво, обмеження цін, рентабельності, стандартизації) та боротьбою з тіньовим бізнесом.

Адміністративні методи реалізуються системою інструментів адміністративного регулювання і передбачають такі механізми як квотування, лімітування, ліцензування, нормування, стандартизацію, державні замовлення тощо.Економічні методи використовуються з метою створення економічного середовища, яке спонукає суб’єктів ринку діяти в необхідному для суспільства напрямі та розв’язувати завдання соціально-економічного розвитку країни.

Система економічних методів включає методи фінансово-бюджетного, грошово-кредитного, цінового та валютного регулювання.

Методи фінансово-бюджетного регулювання (ФБР) передбачають використання системи оподаткування та управління видатками з метою встановлення рівноваги на ринку. Методи ФБР реалізуються наступною системою інструментів: державний бюджет та бюджети всіх рівнів; система податків, ставки оподаткування, регресивні і прогресивні ставки оподаткування, податкові преференції; державні видатки, дотації, субсидії, субвенції, допомоги; державні кредити і державні інвестиції; державні закупівлі.

Методи грошово-кредитного регулювання (ГКР) є методами впливу держави на механізми ринкової економіки, які є способом реалізації монетарної політики. Сутність ГКР полягає у здійсненні сукупності заходів, спрямованих на зміну обсягів грошової маси в обігу, кредитних ресурсів та емісії (тобто, впливу на грошову пропозицію). ГКР реалізується такою системою основних інструментів як: облікова ставка; норми обов’язкових резервів; операції на відкритому ринку цінних паперів; грошова та кредитна емісія; валютний курс.

Методи цінового регулювання (державного регулювання цін) – є системою впливу держави на ціни та ціноутворення з метою сприяння стабільному розвитку національної економіки (встановленя фіксованих цін, встановлення «граничних стель» цін, граничних рівнів рентабельності тощо), а також попередження розгортання інфляційних процесів.

Методи валютного регулювання економіки – є системою заходів, спрямованою на регламентацію валютних операцій, міжнародних розрахунків та порядку здійснення угод з валютними цінностями. За допомогою валютних методів держава прагне поставити під контроль: валютні операції, надання іноземним особам кредитів і позик, ввезення і вивезення валюти за кордон; підтримання рівноваги платіжного балансу та стійкості власної валюти. Основними інструментами валютного регулювання є: дисконтні ставки центрального банку (дисконтна політика); валютна інтервенція і валютні обмеження; валютний курс грошової одиниці (девальвація або ревальвація); валютні резерви тощо.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Робоча програма
студент групи
Практична робота
вищої освіти
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
виробничої практики
Загальні відомості
діяльності підприємства
роботи студентів
Охорона праці
Практичне заняття
охорони здоров
контрольної роботи
використаних джерел
інтелектуальної власності
Самостійна робота
Курсовая работа
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
студентка курсу
загальна характеристика
загальноосвітніх навчальних
світової війни
студентка групи
фізичного виховання