Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"


Механізм фінансово-бюджетного і грошово-кредитного регулювання економікиСторінка52/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   103
10.6. Механізм фінансово-бюджетного і грошово-кредитного регулювання економіки

Важлива роль в системі державного регулювання економіки належить фінансово-бюджетному регулюванню. Механізм фінансово-бюджетного регулювання економіки забезпечує реалізацію фіскальної політики держави і передбачає систему урядових дій з формування фінансових ресурсів країни та управління бюджетними видатками з метою забезпечення рівноваги внутрішнього ринку та розв’язання проблем соціально-економічного розвитку. Тобто, це заходи держави у сфері оподаткування та державних витрат.

В механізмі фінансово-бюджетного регулювання економіки можна виокремити чотири взаємозв’язані і взаємодоповнюючі напрями: 1) формування фінансових ресурсів держави; 2) управління державними видатками; 3) фінансування бюджетного дефіциту; 4) регулювання міжбюджетних відносин.

Складовою механізму фінансово-бюджетного регулювання є механізм податкового регулювання. Податкове регулювання це діяльність держави у сфері встановлення, правового регламентування, організації стягнення податків, податкових платежів. Воно передбачає використання диференційованого підходу до оподаткування з метою регулювання народногосподарської кон’юнктури, підприємницької активності і споживчого попиту, рівня споживання тощо.Управління видатками здійснюється на цілі і в межах, затверджених законодавчим органом і виконує функції політичного, соціального і економічного регулювання. Використовуючи бюджетні кошти, держава може активно впливати на розв’язання поточних завдань, ліквідацію соціальних та економічних проблем, забезпечення економічного зростання та підтримання економічної рівноваги.

Механізм грошово-кредитного регулювання є сукупністю інструментів впливу держави на пропозицію грошей та ціну кредиту і реалізується з метою контролю за грошовою масою в обігу. Основним завданням грошово-кредитного регулювання є забезпечення внутрішньої стабільності грошей. Серед інших завдань слід виокремити: а) сприяння підвищенню ділової активності; б) вплив на динаміку інфляції з метою її зниження; в) активізацію інвестиційної діяльності; г) підтримання рівноваги платіжного балансу. Суб’єктом грошово-кредитного регулювання виступає центральний (в Україні – Національний) банк. В Україні регулюючі функції НБУ реалізує через банківську систему, яка включає в себе комерційні банки, інвестиційні фонди, ощадний банк, страхові компанії, банки спеціального призначення.

Механізм грошово-кредитного регулювання здійснюється з використанням таких методів:

1) зміна (збільшення чи зменшення) розмірів облікової ставки та норм банківського резервування. Обов'язкові резерви – це обов'язкова норма ресурсів, яку комерційні банки повинні зберігати в центральному банку у відсотках до залучених депозитів. Через зміну норми обов'язкового резервування національний банк впливає на кредитні можливості комерційних банків і зміну грошової маси в обігу. Облікова ставка є одним із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період;

2) здійснення операцій на ринку цінних паперів. Сутність цього методу полягає в купівлі-продажу Національним банком облігацій внутрішньої державної позики, казначейських зобов'язань, власних зобов'язань (депозитних сертифікатів) Національного банку України, комерційних векселів, інших цінних паперів та боргових зобов'язань. Купівля центральним банком цінних паперів на відкритому ринку призводить до збільшення грошової маси, а операції з продажу – до скорочення грошових ресурсів в обігу;

3) проведення чи призупинення кредитної емісії;

4) встановлення валютного курсу національної грошової одиниці (девальвації або ревальвації).

Виходячи з цього, виділяють два основні напрями грошово-кредитного регулювання: 1) грошово-кредитна експансія (політика “дешевих” грошей); 2) грошово-кредитна рестрикція (політика “дорогих” грошей).

З метою подолання диспропорцій в економічній системі та забезпечення стійкої рівноваги уряди країн проводять кон’юнктурну політику, яка є системою дій, що йдуть у протилежному до поточної економічної кон’юнктури напрямку. При цьому використовуються методи як фіскальної так і монетарної політики.

З метою активізації сукупного попиту держава може застосовувати: 1) фіскальну політику розширення (збільшення видатків та зменшення податків); 2) стимулювання інвестицій за допомогою зниження процентних ставок за кредит; 3) збільшення грошової маси шляхом розширення кредитної емісії, зменшення норм банківського резервування та облікових ставок; 4) втручання в ринок цінних паперів шляхом скуповування державних зобов’язань.

Стримування сукупного попиту здійснюється через проведення: а) фіскальної рестриктивної політики стримування (скорочення видатків та збільшення податків); б) стримування інвестицій через підвищення процентних ставок по кредитах, депозитах; в) зменшення грошової маси; г) втручання в ринок цінних паперів шляхом викидання на ринок більшої кількості державних зобов’язань.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Виконав студент
Зміст вступ
Пояснювальна записка
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Практична робота
Робоча програма
Міністерство освіти
студент групи
вищої освіти
Загальні відомості
виконання курсової
навчальний заклад
Конспект лекцій
молодших школярів
діяльності підприємства
роботи студентів
виробничої практики
Практичне заняття
охорони здоров
використаних джерел
Самостійна робота
інтелектуальної власності
Охорона праці
Курсовая работа
контрольної роботи
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
фізичного виховання
студентка курсу
загальна характеристика
студентка групи
світової війни
загальноосвітніх навчальних