Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"


Структурна та інвестиційна політика: державне регулювання структурних зрушень та інвестиційної діяльностіСторінка54/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   103
10.8. Структурна та інвестиційна політика: державне регулювання структурних зрушень та інвестиційної діяльності

Економічній системі суспільства притаманна складна структура. Розрізняють такі види структур економіки:  • відтворювальну, яка характеризує співвідношення: між стадіями суспільного відтворення (виробництвом, обміном, розподілом та споживанням); між проміжним і кінцевим виробництвом; між фондом нагромадження та фондом споживання; між виробництвом засобів виробництва та предметів споживання;

  • галузеву, яка характеризує поділ економіки на окремі галузі і сектори економіки та відображає складені пропорції за видами економічної діяльності;

  • територіальну, яка відображає частку у виробництві валового внутрішнього продукту (валового випуску) кожної адміністративної території, регіону, виробничо-територіальних комплексів;

  • інституційну, що характеризує співвідношення у виробництві валового внутрішнього продукту за формами власності, інституційними секторами, ринковими і неринковими інститутами;

  • зовнішньоекономічну, яка відображає співвідношення між експортом та імпортом товарів, послуг та капіталів;

  • технологічну, що характеризує співвідношення технологічних укладів економічної системи.

Структурна політика держави є сукупністю практичних заходів, спрямованих на зміну внутрішніх пропорцій в економічній системі. У широкому розумінні структурна політика держави – це обґрунтування цілей та характеру структурних перетворень, визначення комплексу заходів щодо підтримки розвитку тих елементів економічної системи, які забезпечують економічне зростання та розв’язання актуальних проблем функціонування національної економіки.

Головною метою структурної політики є збалансування національної економіки, підтримка такої її пропорційності, при якій досягається найбільш динамічний, стійкий та безкризовий розвиток національного господарства та забезпечується органічне включення у світогосподарську економічну систему.

В програмних документах уряду України визначені наступні цілі структурної політики, які мають стратегічне і тактичне спрямування: встановлення оптимальних макроекономічних пропорцій та формування раціональної структури національної економіки; формування інноваційної моделі економічного розвитку; підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва та збільшення експортного потенціалу країни; розвиток виробництв, які здатні на внутрішньому ринку замінити імпортну продукцію; зниження ресурсо- і, насамперед, енергомісткості виробництва; розвиток конкуренції через реструктуризацію та диверсифікацію виробництва.

При формуванні структурної політики важливе значення має вибір пріоритетних напрямків розвитку окремих видів виробництв, галузей, регіонів. При цьому враховуються такі критерії їхньої пріоритетності: 1) наукомісткість та високотехнологічність виробництва; 2) експортний потенціал галузі; 3) перспективи попиту на продукцію галузі на внутрішньому ринку; 4) досягнення вищої індустріальної стадії розвитку; 5) мінімізація залежності від імпорту сировини, енергії та зниження ресурсомісткості виробництва до оптимального рівня; 6) позитивний побічний ефект; 7) можливість вирішення соціальних та екологічних проблем, гарантування безпеки країни, забезпечення зростання наукового та інтелектуального потенціалу країни.

Структурне корегування національної економіки здійснюється методами прямого і непрямого (опосередкованого) регулювання. До методів прямого регулювання відносять: 1) визначення пріоритетів структурної трансформації національної економіки, розроблення державних програм структурної перебудови та реструктуризації виробництва; 2) фінансове забезпечення структурних зрушень в економіці шляхом прямого державного інвестування та кредитування; 3) формування спеціальних фондів для фінансування програм структурної перебудови економіки; 4) залучення та спрямування іноземних інвестицій на цілі структурної трансформації економіки; 5) використання системи державних замовлень та закупівель.

Опосередковане регулювання структурної перебудови національної економіки передбачає реалізацію системи заходів, пов’язаних: а) з наданням податкових та кредитних пільг та їхньою диференціацією за відповідними галузями, які визначені як пріоритетні; б) страхуванням та гарантуванням іноземного інвестування і кредитування галузей, які здійснюють структурне оновлення виробництва; в) здійсненням політики прискореної амортизації; г) фінансовою селективною підтримкою пріоритетних виробництв та розробленням державних програм санації підприємств.Відправною умовою здійснення структурних перетворень є інвестиції. Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. Реалізуються інвестиції в процесі інвестиційної діяльності, що може здійснюватися громадянами і юридичними особами України та іноземних держав, а також державами.

Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою переорієнтації інвестиційних потоків в пріоритетні сфери діяльності та галузі національної економіки. Воно включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності.

До основних форм активізації інвестиційної діяльності належать: податкове, фінансове та кредитне стимулювання; інфраструктурне та організаційне забезпечення інвестиційної діяльності; стимулювання конкретних інвестиційних проектів; заохочення та захист іноземних інвестицій. (табл. 10.2).Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Виконав студент
Зміст вступ
Пояснювальна записка
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Практична робота
Робоча програма
Міністерство освіти
студент групи
вищої освіти
Загальні відомості
виконання курсової
навчальний заклад
Конспект лекцій
молодших школярів
діяльності підприємства
роботи студентів
виробничої практики
Практичне заняття
охорони здоров
використаних джерел
Самостійна робота
інтелектуальної власності
Охорона праці
Курсовая работа
контрольної роботи
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
фізичного виховання
студентка курсу
загальна характеристика
студентка групи
світової війни
загальноосвітніх навчальних