Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"


Механізм управління державним сектором економікиСторінка57/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   103
10.10. Механізм управління державним сектором економіки

В структурі економіки України суттєва роль належить державному сектору економіки, який охоплює: підприємства, установи та організації, що перебувають у повній або частковій власності держави й функціонують з метою отримання прибутку (соціального ефекту) та вирішення загальнонаціональних та регіональних проблем; державні фінанси; державні ресурси; державні резерви.

В сфері державного володіння та державного управління знаходяться надра, земля, водні ресурси, ліси, території, які знаходяться під особливою охороною (державні природні заповідники, дендрологічні парки та ботанічні сади, пам’ятки природи, лікувально-оздоровчі місцевості та курорти), оборонні об’єкти та об’єкти атомної енергетики, залізничний транспорт, нерухомість (житловий та нежитловий фонд), що залишаються в державній (державній або комунальній) власності, державна власність на фінансових ринках, держбюджетні установи, нематеріальні права на яку-небудь діяльність.

Державні підприємства формують, так званий, сектор державного підприємництва. Державне підприємництво – організаційно-господарська діяльність державних підприємств з виробництва матеріальних благ та надання послуг суб’єктам економіки, порядок створення державою власних підприємств, планування й управління різними їх формами.

Підприємства державного сектора в країнах з соціальною ринковою економікою створюються для: 1) забезпечення робочих місць, послаблення циклічних коливань в економіці, зокрема економічної кризи; 2) утримання галузей виробничої та соціальної інфраструктури, що зумовлено необхідністю створення спеціальних гарантій споживання цих видів послуг для абсолютної більшості населення і, відповідно, контролю за цінами в цих галузях; 3) забезпечення обороноздатності країни, яка під впливом інтересів військових лобі у законодавчих органах та інших факторів перевищує межі доцільності, переростає у гігантський ринок зброї; 4) поповнення державного бюджету; 5) розвитку сфер з пролонгованим ефектом (фундаментальні науки, аерокосмічна техніка, технологія).

Держава здійснює управління державним сектором економіки відповідно до засад внутрішньої і зовнішньої політики. Суб'єктами управління об'єктами державної власності є: Кабінет Міністрів України; Фонд державного майна України; міністерства та інші органи виконавчої влади; органи, які здійснюють управління державним майном відповідно до повноважень, визначених окремими законами; державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації; юридичні та фізичні особи, які виконують функції з управління корпоративними правами держави; Національна академія наук України, галузеві академії наук.Функціональні механізми управління державною власністю значною мірою визначаються способом використанням державної власності та способами перетворення форм і відносин власності. Так, зокрема, оренда державного майна розглядається як засноване на угоді тимчасове володіння і користування землею, іншими природними ресурсами, підприємствами і майновими комплексами, а також майном або правами, необхідними орендарю для самостійного здійснення підприємницької діяльності. В якості об’єктів оренди у держави можуть бути взяті: земельні ділянки та відособленні природні об’єкти, підприємства та інші види майнових комплексів, окремі будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, інше майно, сировина, продукція, право вимоги, борги, право позначення продукції тощо.

Практика ринкових відносин в країнах з розвинутими ринковими відносинами свідчить, що одним із способів управління державною власністю є застава державного майна. Предметом застави можуть бути речі, цінні папери, інше майно, майнові права, які можуть бути за законодавством відчужені. Право застави виникає з моменту передачі цього майна. Застава, при якій об'єктом застави є підприємства, будови, споруди і інші об'єкти, безпосередньо пов'язані з землею, називається іпотекою. Іпотека дозволяє органам державного управління, в рамках заходів з урегулювання проблем неплатоспроможності, здійснювати реструктуризацію та фінансове оздоровлення підприємств, які попали в кризову ситуацію.

Способом управління державною власністю також є концесія. Концесія – надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом влади на підставі концесійного договору на платній та строковій основі суб'єкту підприємницької діяльності права на створення та управління об'єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб'єктом підприємницької діяльності на себе зобов'язань по створенню та управлінню об'єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику. Об'єкти, які можуть надаватися у концесію, визначаються відповідно до Закону України «Про концесії».

До акціонерних підприємств з державною участю застосовується механізм управління державними пакетами акцій. Стосовно акціонерних товариств, державний пакет акцій яких доцільно реалізувати якомога швидше, зусилля державних органів управління спрямовуються на пошук інституційного інвестора. Що стосується акціонерних товариств, державний пакет акцій яких доцільно зберегти упродовж тривалого періоду за державою, то основна мета державних органів полягає в забезпеченні стійкої роботи підприємств та отриманні суттєвих дивідендів на акції. Найбільш перспективною формою управління частками державної власності на змішаних підприємствах є передача державних акцій в довірче управління уповноваженій особі відповідно до договору доручення.

Провідне місце в системі способів управління перетворенням державної власності займає приватизація державного майна. Механізм приватизації регулюється законодавством України про приватизацію. Основним державним документом, який визначає цілі, пріоритети та умови приватизації, зазвичай є Державна програма приватизації.

Приватизація державного майна здійснюється шляхом: 1) продажу об’єктів приватизації на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни); 2) продажу об’єктів приватизації за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону; 3) продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у господарських товариствах, на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах та іншими способами, що передбачають загальнодоступність та конкуренцію покупців; 4) продажу на конкурсній основі єдиного майнового комплексу державного підприємства, що приватизується, або контрольного пакета акцій акціонерного товариства при поданні покупцем бізнес-плану або техніко-економічного обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта; 5) викупу об’єктів приватизації; 6) продажу акцій на міжнародних фондових ринках, у тому числі у вигляді депозитарних розписок; 7) іншими способами, які встановлюються спеціальними законами, що регулюють особливості приватизації об’єктів окремих галузей.

Серед способів управління державною власністю слід виділити механізм банкрутства та ліквідації підприємств. Суть процедури банкрутства теоретично полягає в ліквідації підприємства як суб’єкта господарської діяльності та розпродажі його майна з метою задоволення потреб його кредиторів. Юридично банкрутство наступає після відповідного рішення арбітражного суду або офіційного оголошення про це самим боржником. З позиції державних органів управління банкрутство є крайньою виключною мірою впливу на підприємство-боржника.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Робоча програма
студент групи
Практична робота
вищої освіти
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
виробничої практики
Загальні відомості
діяльності підприємства
роботи студентів
Охорона праці
Практичне заняття
охорони здоров
контрольної роботи
використаних джерел
інтелектуальної власності
Самостійна робота
Курсовая работа
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
студентка курсу
загальна характеристика
загальноосвітніх навчальних
світової війни
студентка групи
фізичного виховання