Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"


ТЕМА 12. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІСторінка72/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   103
ТЕМА 12. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

План

12.1. Особливості державного управління в адміністративно-політичній сфері

12.2. Національна безпека та державне управління

12.1. Сутність та особливості державного управління в адміністративно-політичній сфері

Стабільність і безпека розвитку суспільства, гарантія державного суверенітету, територіальної цілісності й незалежності держави в значній мірі залежать від розвитку адміністративно-політичної сфери, до якої належать оборона, національна безпека, внутрішні справи, закордонні справи, юстиція.Особливостю державного управління в адміністративно-політичній сфері є високий ступінь централізації, жорстка регламентація діяльності, переважання владно-розпорядчих методів в управлінській діяльності та домінування субординаційних зв’язків в системі органів влади, що здійснюють різноманітні повноваження в галузі забезпечення законності, прав і свобод громадян, охорони власності та громадського порядку, оборони і безпеки, внутрішніх справ, забезпечення юстиції, закордонних справ, запобігання надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих, цивільної оборони.

Управління адміністративно-політичною діяльністю здійснюють органи державної влади на всіх рівнях управлінської вертикалі. Cуб’єктами управління адміністративно-політичною діяльністю є: Верховна Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів України; центральні органи виконавчої влади; державні правоохоронні органи спеціального призначення; місцеві державні адміністрації; територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

Значними повноваженнями щодо управління в адміністративно-політичній сфері наділений Президент України, який забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави; представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників силових структур та припиняє їхні повноваження на цих посадах.

Кабінет Міністрів України в контексті здійснення управління в адміністративно-політичній сфері: забезпечує проведення державної правової політики; вживає заходів щодо захисту прав і свобод, гідності, життя і здоров'я людини та громадянина від протиправних посягань, охорони власності та громадського порядку, забезпечення пожежної безпеки, боротьби із злочинністю, запобігання і протидії корупції; здійснює заходи щодо охорони та захисту державного кордону України і території України, зміцнення національної безпеки України, розробляє та затверджує державні програми з цих питань; здійснює заходи щодо забезпечення боєздатності Збройних Сил України; здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України; визначає пріоритетні напрями розвитку оборонно-промислового комплексу.

Однією з складових адміністративно-політичної сфери є оборона. Управління обороною базується на воєнній доктрині. На центральному рівні функції в фері управління обороною закріплені за Міністерством оборони України, основними завданнями якого є: формування і реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва, у галузі оборонного планування, військової освіти та науки; здійснення військово-політичного та адміністративного керівництва Збройними Силами; забезпечення формування військово-технічної політики у сфері оборони, військової кадрової політики.

Певне функціональне навантаження в сфері адміністративно-політичної діяльності несе міліція – державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. Міліція є диною системою органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України.

В системі органів державних органів, які здійснюють управління в адміністративно-політичній сфері, особлива роль відводиться Службі безпеки України – державному правоохоронному органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України і підпорядковується Президенту України.

На Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці. До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Виконав студент
Зміст вступ
Пояснювальна записка
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Практична робота
Робоча програма
Міністерство освіти
студент групи
вищої освіти
Загальні відомості
виконання курсової
навчальний заклад
Конспект лекцій
молодших школярів
діяльності підприємства
роботи студентів
виробничої практики
Практичне заняття
охорони здоров
використаних джерел
Самостійна робота
інтелектуальної власності
Охорона праці
Курсовая работа
контрольної роботи
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
фізичного виховання
студентка курсу
загальна характеристика
студентка групи
світової війни
загальноосвітніх навчальних