Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"


Складові державної регіональної політики: особливості формування та реалізаціїСторінка77/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   103
13.2. Складові державної регіональної політики: особливості формування та реалізації

Політика регіонального розвитку за структурою досить складна, і охоплює всі процеси та явища, що відбуваються на регіональному рівні. З огляду на це, основними складовими державної регіональної політики є: регіональна економічна політика, регіональна соціальна та культурна політика, структурно-інвестиційна політика регіону, регіональна інноваційна політика, регіональна екологічна політика, регіональна гуманітарна та національна політика, регіональна поселенська (екістична) політика.

Кожна з цих складових характеризується своїми специфічними напрямами, пріоритетами, засобами та механізмами реалізації. Проте, в цілому, складові державної регіональної політики взаємозв'язані, спрямовані на досягнення єдиного завдання – забезпечення комплексного, збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку регіону.

Так, метою державної регіональної економічної політики є розв'язання соціально-економічних проблем регіонів шляхом реалізації державного механізму стимулювання розвитку регіонів і депресивних територій, створення умов для зменшення відмінностей у рівнях соціально-економічного розвитку через стимулювання використання соціально-економічного потенціалу та конкурентних переваг регіонів, оптимізацію структури регіональної економіки, узгодження інтересів загальнодержавного і регіонального розвитку, забезпечення фінансової самодостатності регіонів.Механізми розробки і реалізації державної регіональної економічної політики включають такі складові:

- державне стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів і депресивних територій засобами фінансово-бюджетного, грошово-кредитного регулювання, інноваційної та інституційної підтримки;

- державне стратегічне програмування та планування регіонального розвитку; запровадження розробки стратегій розвитку регіонів органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади;

- розмежування функцій і повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо управління регіональним розвитком;

- управління комунальною власністю, передачу державного майна (насамперед об’єктів соціальної сфери) у комунальну власність, розмежування об’єктів спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районних та обласних рад;

- механізми концентрації та оптимізації потоків державних ресурсів, що спрямовуються у регіони у вигляді поточного фінансування державних установ, капітальних вкладень головними розпорядниками коштів державного бюджету з метою досягнення найбільш ефективного їх використання при вирішенні проблем регіонального розвитку;

- застосування договірних засад при визначенні спільних дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо стимулювання регіонального розвитку;

- оптимізація мережі та створення умов для підвищення ефективності функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку;

- розвиток інфраструктури регіональних та міжрегіональних ринків; формування інфраструктурної підтримки підприємництва у регіоні;

- формування в регіонах сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату, розв’язання проблем зайнятості населення;

- підтримка розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

- упорядкуванння міжбюджетних відносин шляхом удосконалення порядку розподілу трансфертів з державного бюджету на основі запровадження державних соціальних стандартів, удосконалення практики надання трансфертів з державного бюджету України на основі об’єктивних критеріїв, неухильне дотримання принципу збалансованості місцевих бюджетів;

- програмування та фінансування пріоритетних заходів державних цільових довгострокових програм, спрямованих на стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Безпосередня державна участь капіталом у фінансуванні пріоритетних заходів, спрямованих на вирішення проблемних питань розвитку регіонів.

Регіональна соціальна політика – це система цілей, дій та заходів державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктів громадянського суспільства, спрямована на забезпечення і впорядкування комплексу соціальних відносин, що виникають в регіоні, а також на формування середовища життєдіяльності, адекватною змінам соціальних потреб населення та всього суспільства.

Завданнями регіональної соціальної політики є – розв'язання соціальних проблем, що виникають в регіоні; підвищення рівня та якості життя населення регіону; забезпечення комплексного розвитку соціальної інфраструктури; зниження територіальної диференціації у рівнях та структурі споживання населенням основних соціальних благ і послуг.

Реалізація регіональної соціальної політики здійснюється в розрізі її основних компонентів: 1) соціального захисту населення (зокрема щодо підтримки економічно активного населення в сфері доходів, прикладання праці та оплати праці); 2) соціального забезпечення (як сукупності засобів підтримки соціально вразливих верств населення, таких як державне пенсійне страхування; соціальне обслуговування; спеціальні допомоги і компенсації; соціальні допомоги); 3) соціального страхування (як засобу захисту соціальних потреб громадян в разі тимчасової втрати їх працездатності, або тимчасової втрати роботи); 4) соціального партнерства (шляхом запровадження договірних засад в сфері праці та оплати праці); 5) соціальної роботи (як засобу соціального забезпечення спеціальних категорій громадян).

В контексті забезпечення сталого розвитку держави та регіонів, регіональна екологічна політика передбачає застосування системи заходів, цілей і дій органів державної влади всіх ієрархічнх рівнів, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки, якості навколишнього середовища, відтворення природних ресурсів, раціонального природокористування, задоволення екологічних потреб населення і створення відповідних екологічних умов життєдіяльності громадян.

Основними завданнями регіональної екологічної політики є: врегулювання природо-господарської збалансованості регіонів; застосування програмно-цільового підходу до поліпшення природокористування і охорони навколишнього природного середовища регіонів; ефективне використання та відтворення природних ресурсів; впровадження економічного механізму природокористування; екологічно обґрунтоване розміщення об’єктів господарського комплексу регіону; використання нормативно-правових та адміністративних засобів екологічного регулювання; екологізація технології в галузях економіки регіону; здійснення заходів щодо зменшення транскордонних переносів забруднюючих речовин; ліквідація наслідків глобальних та локальних екологічних криз; стабілізація екологічного стану в містах та промислових центрах здійснення заходів щодо поліпшення якості питної води; здійснення заходів по залученню підприємницьких структур до реалізації екологічних проектів; залучення громадськості, наукових, освітніх закладів до здійснення природоохоронних та еколого спрямованих заходів; створення повноцінного інформаційного середовища щодо екологічного регулювання; здійснення екологічного моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Виконав студент
Зміст вступ
Пояснювальна записка
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Практична робота
Робоча програма
Міністерство освіти
студент групи
вищої освіти
Загальні відомості
виконання курсової
навчальний заклад
Конспект лекцій
молодших школярів
діяльності підприємства
роботи студентів
виробничої практики
Практичне заняття
охорони здоров
використаних джерел
Самостійна робота
інтелектуальної власності
Охорона праці
Курсовая работа
контрольної роботи
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
фізичного виховання
студентка курсу
загальна характеристика
студентка групи
світової війни
загальноосвітніх навчальних