Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"


Регіональне управління: сутність та ціліСторінка79/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   103
13.4. Регіональне управління: сутність та цілі

Регіональна політика здійснюється через управління регіональними соціально-економічними процесами на засадах реалізації принципів та пріоритетів адміністративно-територіальної реформи, завдань регіоналізації управління соціально-економічним розвитком, впровадження інноваційних технологій, методів та інструментів управлінської діяльності.

В сучасних трансформаційних умовах розвитку національної економіки управління регіональним розвитком набуває нової якості, що проявляється в інтеграції всіх його функціональних механізмів, напрямів, видів як одного цілого в межах певного регіону. Таке управління має забезпечувати регіональну цілісність соціально-економічного розвитку, досягнення комплексного розвитку регіону, його природно-господарську збалансованість.

Регіональне управління об’єктивно зумовлене такими чинниками:  • адміністративно-правовими – пов’язаними з існуючим державним устроєм, адміністративно-територіальним поділом і наявністю системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які беруть на себе повноваження та зобов'язання щодо управління територією;

  • соціально-економічними – пов’язаними з геополітичними, природними, економічними, демографічними, соціальними умовами, специфікою територіального поділу праці та можливостями використання соціально-економічного потенціалу територій.

Регіональне управління розглядається як складова державного управління і формується на нормативно-правових, теоретико-методологічних, інституційних засадах державного управління в цілому, при одночасному врахуванні особливостей та потреб розвитку регіонів як об'єктів управлінського впливу.

Відповідно, регіональне управління - це цілеспрямований вплив місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на регіональні соціально-економічні процеси та явища з метою досягнення цілей розвитку регіонів шляхом реалізації державної регіональної політики через застосування методів, інструментів та технологій управлінської діяльності.

Згідно Концепції державної регіональної політики України основними цілями регіонального управління є: 1) створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного і екологічного розвитку регіонів; 2) підтримка конкурентноздатності територій, досягнення відповідного рівня розвитку регіонів на основі максимального використання їх соціально-економічного потенціалу; 3) забезпечення дотримання державних соціальних стандартів та гарантій рівня життя населення незалежно від місця його проживання; 4) здійснення переходу від переважно галузевого до програмно-цільового (територіального) типу регіонального управління; 5) ретельне врахування в рішеннях центральних органів влади інтересів регіонів, яких ці рішення стосуються; 6) досягнення консенсусу між центром і регіонами при формуванні та реалізації державної регіональної політики; 7) створення нормативно-правових та економічних умов для підвищення самостійності регіонів у вирішені власних проблем; 8) формування ефективної системи взаємовідносин між місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування в питаннях управління розвитком територій.

Слід зазначити, що в основі вироблення засад регіонального управління лежить врахування процесів регіоналізації управління соціально-економічним розвитком, базові положення яких закладені прийняттям "Європейської хартії про місцеве самоврядування", і мають на меті – досягнення оптимального поєднання державного управління і місцевого самоврядування, децентралізацію управління і розширення повноважень регіонів.Регіоналізація управління ґрунтується на тому, що "органи місцевого самоврядування в межах, встановлених законом, мають повну свободу дій для здійснення власних ініціатив з будь-якого питання, яке не виходить з їх компетенції і не внесене до компетенції іншого органу влади" (пункт 4.2 “Європейської хартії про місцеве самоврядування") і полягає в розширенні відповідальності місцевих органів влади і управління у вирішенні завдань життєзабезпечення і розвитку території з урахуванням місцевої специфіки, соціально-економічних особливостей і культурно-історичних традицій.

Регіоналізація управління означає децентралізацію управління, при якій центральні органи влади делегують регіональним органам повноваження та відповідальність за ефективне прийняття рішень з питань соціально-економічного розвитку відповідного регіону. Адже в сучасних умовах зростання масштабів суспільного виробництва; ускладнення механізмів управління регіональними процесами і явищами, зменшення можливості врахувати в центрі особливості кожного регіону при формуванні завдань і пріоритетів державної регіональної політики саме регіоналізація управління розвитком територій дозволить забезпечити:

- розширення прав регіонів, що дозволяє з більшою обґрунтованістю приймати рішення, не завантажуючи центральні органи управління тими питаннями, які можуть бути розв'язанні на місцях;

- економічну та організаційну самостійність регіонів, і на цій основі - підвищення ініціативи і діловитості працівників органів регіонального управління;

- забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень відповідними органами управління на основі максимального врахування специфічних особливостей регіону та ефективного використання всіх ресурсів, якими володіє регіон.

Поєднання принципів централізації і децентралізації влади, а також засад самоврядування в процесі регіоналізації управління соціально-економічним розвитком дозволить забезпечити створення дієздатного громадсько-правового механізму розв'язання регіональних і місцевих проблем, раціонального поєднання державного, регіонального управління і місцевого самоврядування.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Виконав студент
Зміст вступ
Пояснювальна записка
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Практична робота
Робоча програма
Міністерство освіти
студент групи
вищої освіти
Загальні відомості
виконання курсової
навчальний заклад
Конспект лекцій
молодших школярів
діяльності підприємства
роботи студентів
виробничої практики
Практичне заняття
охорони здоров
використаних джерел
Самостійна робота
інтелектуальної власності
Охорона праці
Курсовая работа
контрольної роботи
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
фізичного виховання
студентка курсу
загальна характеристика
студентка групи
світової війни
загальноосвітніх навчальних