Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"


Основні теорії державного та регіонального управлінняСторінка9/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   103
1.6. Основні теорії державного та регіонального управління

Розвиток теорії управління як галузі науки, визначення відправних теоретичних засад його розвитку на сучасному етапі, передбачає вивчення теоретичних підходів, що сформувались впродовж тривалого періоду і знайшли підтвердження в рамках загальносистемних, теоретико-інформаційних, кібернетичних, економічних, правових, соціологічних досліджень.

Державне управління стоїть перед дилемою у своїх спробах створити всеохоплюючу теорію державного управління, яка б синтезувала раціональні підходи раніше сформованих теорій і сприяла підвищенню його ефективності.

М. Мескон2 виділяє чотири основні підходи в розвитку теорії та практики управління: школи в управлінні; процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.

Перший підхід, який названий школою в управлінні, містить низку особливостей, характерних для різних шкіл, а саме: підхід з точки зору наукового управління – школа наукового управління (1885 – 1920); адміністративний підхід – класична або адміністративна школа в управлінні (1920 – 1950); підхід з позицій людських відносин – школа людських відносин (1930 – 1950); поведінковий підхід – біхейвіористична школа (1950 – по цей час); підхід з точки зору кількісних методів – школа науки управління, або кількісний підхід (1950 – кінець 1960); підхід з точки зору “чутливої” (“responsive”) адміністрації.

На відміну від охарактеризованих шкіл в управлінні, процесний підхід, що вперше запропонований прибічниками школи адміністративного управління, розглядає управління як процес, як діяльність, тобто як здійснення певної серії взаємопов’язаних послідовних дій, що являють собою управлінські функції.Системний підхід дозволяє аналізувати проблему чи синтезувати необхідний об’єкт, спрямований на досягнення певної мети, у єдності всіх його складових, що безперервно взаємодіють як між собою, так і з зовнішнім середовищем.

Ситуаційний підхід, як подальший розвиток системного підходу, передбачає можливість прямого використання досягнень науки в конкретних ситуаціях і умовах. Його центральним моментом є ситуація, тобто конкретний комплекс обставин, що впливають на об’єкт дослідження в даний час.

Теорія державного управління – система наукового знання про сутність, становлення та розвиток феномену державного управління, на якій базується відповідна галузь науки та практичної діяльності.

До теорій державного управління також належать економічна теорія держави, теорія суспільного вибору, теорія соціології.

В процесі пошуку ефективних адміністративно-управлінських моделей в науці і практиці державного управління сформувались нові теоретико-методологічні підходи, зокрема: концепція та практика нового державного менеджменту (new public management); теорія суспільно-політичних мереж (social- political networks); концепція нового способу управління – «врядування» (governance).

Основні теорії регіонального управління. Системні засади регіональної економіки, теорій використання простору та регіонального управління заклали англійський вчений Й. Г. фон Тюнен (1783-1850), німецький економіст А. Вебер (1868-1958), німецький географ В. Кристаллер (1883-1969).

В. Кристаллер створив і обґрунтував цілісну концепцію - теорію центральних місць.Модель просторової організації господарства А. Льоша, яка закладає принципові основи концепції просторової рівноваги, передбачає необхідність врахування особливостей податкової системи, конкуренції, державних кордонів, впливу технічного прогресу на розвиток території.

Теоретико-методологічне обґрунтування регіонального розвитку та регіонального управління в сучасних умовах визначається у таких напрямах:

– нової парадигми та концепцій сутності регіону, згідно яких регіон може розглядатись як квазідержава, квазікорпорація, окремий ринок, або як соціум;

– розміщення діяльності, відповідно до якого закономірності розміщення обґрунтовуються на основі аналізу суперечностей індивідуальних, регіональних, корпоративних та державних інтересів (теорія Т. Хагерстанда дифузії інновацій, теорія життєвого циклу);

– просторової організації економіки (теорія Ф. Перру "полюсів зростання", теорії формування територіальних виробничих комплексів, сучасні теорії міжрегіональних економічних взаємодій);

– концепції регіоналізму розвинулись в умовах посилення процесів глобалізації та європейської регіоналізації. Різновидами концепцій регіоналізму є: концепція єврорегіонів, спеціальних (вільних) економічних зон, теорія економічних кластерів; новий регіоналізм на базі регіонального саморозвитку, створення центрів регіонального розвитку, підтримки полюсів зростання, врахування інтересів регіонів і покладання відповідальності за розвиток регіонів на місцеву владу.

Тема 2. ЦІЛІ, ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯПлан

2.1. Цілі державного управління, їх юридичне та ресурсне забезпечення

2.2. Поняття й види функцій державного управління

2.3. Функціональна структура державного управління

2.4. Сутнісні характеристики (риси) організаційної структури державного управління

2.5. Державний устрій як основа організації державного управління

2.6. Основи побудови організаційної структури державного управлінняПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Робоча програма
студент групи
Практична робота
вищої освіти
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
виробничої практики
Загальні відомості
діяльності підприємства
роботи студентів
Охорона праці
Практичне заняття
охорони здоров
контрольної роботи
використаних джерел
інтелектуальної власності
Самостійна робота
Курсовая работа
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
студентка курсу
загальна характеристика
загальноосвітніх навчальних
світової війни
студентка групи
фізичного виховання