Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"


Стратегічне управління в органі державної владиСторінка92/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   103
15.4. Стратегічне управління в органі державної влади

Стратегічний менеджмент є сферою діяльності вищого керівництва державних органів, основне завдання якого полягає у визначенні пріоритетних напрямків і траєкторій розвитку організації, постановці цілей, розподілі ресурсів і всього того, що забезпечує ефективне функціонування цих організацій.

Стратегічний менеджмент часто ототожнюється з стратегічним управлінням. Під стратегічним управлінням розуміють сукупність передбачуваних дій, спрямованих на трансформацію організації з її наявного стану в стан бажаний, наперед фіксований, наперед визначений з врахуванням факторів зовнішнього середовища.Специфіка стратегічного менеджменту в державних органах виражається в наступних моментах:

  • стратегічний менеджмент забезпечує одночасно своєчасну реакцію державних органів на динамізм зовнішнього середовища та пошук компромісу між його елементами в процесі прийняття багатоцільових рішень;

  • запровадження і реалізація механізму стратегічного менеджменту в державних органах натикається на численні політичні обмеження, так як представники найрізноманітніших політичних лобістських організацій намагаються вплинути на діяльність державних органів;

  • розробка і реалізація стратегій державних органів здійснюється в рамках визначених державною політикою стратегій розвитку окремих сфер життєдіяльності, реформування управлінських систем різних рівнів, розв’язання соціальних проблем та досягнення визначених цілей;

  • параметри і критерії, що повинні бути досягнуті в процесі реалізації стратегій державних органів, закріплюються законодавчо-нормативними актами;

  • ресурсне забезпечення розробки і реалізації стратегій державних органів значною мірою визначається обсягом бюджетного фінансування;

  • процес стратегічного менеджменту державних органів зорієнтований на підвищення якості управлінських, адміністративних, громадських послуг.

Структурно стратегічний менеджмент можна представити як сукупність взаємопов’язаних управлінських процесів, до яких належать: аналіз середовища; визначення місії і цілей; вибір стратегії; реалізація стратегії; оцінка і контроль реалізації і стратегії.

Важливими елементами стратегічного менеджменту в державному органі є визначення його місії і цілей. Місія державного органу визначається з врахуванням таких основних факторів: положень Конституції, законодавчих і нормативних актів; пріоритетів державної політики та механізмів реалізації економічних соціальних цілей суспільства; тенденцій розвитку державних управлінських, адміністративних, громадських послуг; вимог споживачів державних послуг.Система цілей державних органів включає стратегічні, тактичні та оперативні цілі; короткострокові і довгострокові, кінцеві і проміжні, цілі різних рівнів управління, а також предметні і формальні цілі.

Стратегія – це довгостроковий, якісно визначений напрямок розвитку організації, що стосується сфери, засобів і форм її діяльності, системи взаємовідносин усередині організації, а також позиції організації в оточуючому середовищі, що приводить організацію до її цілей.

Д
ержавні органи повинні здійснювати постійне погодження цілей в процесі пошуку компромісу. Враховуючи це, цілі державного органу німецькі фахівці представили у вигляді «магічного чотирикутника» управління (рис.15.11).


Рис.15.11. «Магічний чотирикутник» управління державним органом


Процес вибору стратегії державного органу доцільно здійснювати в такі послідовні етапи: 1) визначаються сильні і слабкі сторони організації; оцінюються можливості ресурсного забезпечення дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей. Проводиться оцінка ризику з врахуванням виявлених можливостей і загроз; 2) формуються стратегічні альтернативи, що враховують різний стан зовнішнього середовища, ресурсів державного органу та стратегічні цілі; 3) здійснюється оцінка відібраних стратегічних альтернатив; 4) вибір однієї або декількох найкращих стратегій; 5) формування необхідних передумов для успішної її реалізації.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Робоча програма
студент групи
Практична робота
вищої освіти
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
виробничої практики
Загальні відомості
діяльності підприємства
роботи студентів
Охорона праці
Практичне заняття
охорони здоров
контрольної роботи
використаних джерел
інтелектуальної власності
Самостійна робота
Курсовая работа
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
студентка курсу
загальна характеристика
загальноосвітніх навчальних
світової війни
студентка групи
фізичного виховання