Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"


Інформаційне та комунікаційне забезпечення внутрішньої організації органу державної владиСторінка93/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   103
15.5. Інформаційне та комунікаційне забезпечення внутрішньої організації органу державної влади

Управління будь-якою організацією пов'язане з використанням інформаційних ресурсів та інформаційними процесами.Управлінська інформація – це сукупність відомостей про внутрішній і зовнішній стан керованої системи (об’єкта управління), що використовуються для оцінки ситуації і розробки управлінських рішень.

Інформація, що використовується в системі менеджменту державного органу, може бути класифікована за рядом ознак: за різними аспектами управління (характером завдань, що постають); за часом її використання; за відношенням до часу прийняття управлінських рішень; за періодичністю надходження; за джерелами виникнення; за відношенням до управлінської системи; за ступенем охоплення об’єкта управління; за формою представлення (рис. 15.12).


Рис. 15.12. Класифікація управлінської інформації, що використовується в системі менеджменту державних органів

Інформація, що використовується в системі менеджменту державних органів, повинна відповідати певним вимогам: 1) необхідна і достатня кількість і якість інформації, причому домінуюче значення має якісна сторона; 2) достовірність і точність інформації; 3) корисність інформації; 4) повнота інформації; 5) своєчасність одержання інформації; 6) технічні характеристики інформації, до яких можна віднести щільність її розміщення, можливість збереження в різних умовах, швидкість обробки, виділення, представлення.

Інформаційні системи державних органів виступають в ролі основного інструменту реалізації управлінських механізмів і потребують забезпечення наступних умов їх використання: створення служб інформаційних ресурсів; формування нормативної основи їх функціонування; формування інфраструктурного забезпечення їх діяльності; створення системи інформаційного моніторингу; формування системи інформаційного сервісу.

Комунікації в державному органі – це обмін інформацією, на основі якого керівник отримує дані, необхідні для прийняття управлінських рішень і доводить їх до працівників державного органу.

В залежності від взаємодіючих сторін розрізняють такі види комунікацій в державних органах, як: організаційні, міжособові, зовнішні, внутрішні, горизонтальні, вертикальні, висхідні, низхідні, формальні, неформальні.Комунікаційний процес – це обмін інформацією між двома і більше особами. При цьому ставиться мета забезпечити розуміння отримувачем інформації, яка є предметом обміну.

Вирізняють чотири основні елементи процесу обміну інформацією:  • відправник (особа яка генерує ідею, збирає, опрацьовує та передає інформацію);

  • повідомлення (інформація, закодована за допомогою символів);

  • канал (засіб передачі інформації);

  • одержувач (адресат, особа, якій призначена інформація).

Етапи комунікаційного процесу: 1) зародження ідеї – відправник вирішує, яку ідею чи повідомлення варто зробити предметом обміну; 2) кодування – це процес перетворення ідеї у символи, зображення, малюнки, форми, звуки, мову тощо; 3) вибір каналів передачі – засобів, за допомогою яких сигнал спрямовується від відправника до одержувача; 4) передача інформації – передбачає поступлення повідомлення через відправника в канал передачі, з допомогою якого воно рухається в напрямку адресата; 5) декодування – процес, за допомогою якого одержувач повідомлення перетворює одержані символи в конкретну інформацію та інтерпретує її значення; 6) зворотний зв’язок – це обмін ролями учасників процесу комунікації, при якому весь цикл, повторюється знову, але у зворотному напрямку. Зворотний зв’язок замикає комунікативний контур і дає можливість переконатись, чи дійшло посилання і в якому значенні, в якій мірі було зрозуміле і сприйняте початкове повідомлення. Через зворотний зв’язок підвищується ефективність комунікаційного процесу.

Комунікаційні процеси в державних органах характеризуються такими особливостями:

  • комунікації в більшості випадків носять обов’язковий характер і процеси їх здійснення визначаються зовні, нормативними актами або розпорядженнями вищестоящих органів. Це стосується представлення звітів, аналітичних записок, проведення громадських слухань тощо;

  • комунікаційні процеси в державних органах дуже часто виступають складовими елементами процедури надання ними управлінських, адміністративних послуг (наприклад, представлення на веб-сайтах державних органів умов одержання управлінських послуг);

  • відлагоджені комунікаційні процеси з чітко налагодженим зворотним зв’язком державні органи використовують як засіб формування партнерських зв’язків з громадськими організаціями та іншими державними інституціями, залучення ресурсів, спеціалістів;

  • підвищення ефективності комунікаційних процесів в державних органах обмежується недостатнім рівнем їх технічної оснащеності та інформатизації основних технологічних процесів;

  • через налагодження комунікаційних процесів державні органи здійснюють оперативний контроль за дієвістю свого впливу на вирішення суспільних проблем;

  • при формуванні комунікаційних процесів в державних органах використовуються єдині, нормативно закріплені підходи до стандартизації і уніфікації.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Робоча програма
студент групи
Практична робота
вищої освіти
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
виробничої практики
Загальні відомості
діяльності підприємства
роботи студентів
Охорона праці
Практичне заняття
охорони здоров
контрольної роботи
використаних джерел
інтелектуальної власності
Самостійна робота
Курсовая работа
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
студентка курсу
загальна характеристика
загальноосвітніх навчальних
світової війни
студентка групи
фізичного виховання