Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"


ТЕМА 16. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. КОНТРОЛЬ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІСторінка97/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір2.6 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   103
ТЕМА 16. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. КОНТРОЛЬ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

План

16. 1. Загальна соціальна ефективність державного управління

16.2. Ефективність організації і функціонування суб`єктів державного управління

16.3. Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб

16.4. Поняття та види контролю в державному управлінні

16.5. Контроль інституціоналізований за гілками державної влади

16.6. Громадський контроль
16.1. Загальна соціальна ефективність державного управління

Проблема ефективності стосується усіх сфер, видів, форм, методів організації життєзабезпечення людини. Найбільшою мірою це відноситься до управління як діяльності, що здійснюється людьми, стосовно людей та виключно в інтересах людей. Від ступеня ефективності цієї діяльності безпосередньо залежить добробут людини. В кінці, як зазначив Б. Гаврилишин, йдеться про ефективність суспільної системи6.

Суспільству, самій державі необхідні повні і достовірні знання того, яку користь приносять витрати на управління, в чому полягає об`єктивізація управління, глибина і дієвість його впливу на керовані процеси.

У державному управлінні при оцінці його результативності та ефективності повинні, як мінімум, порівнюватись: цілі, які практично реалізуються в ньому, з цілями, які об’єктивно детерміновані суспільними запитами; цілі, які реалізовані в управлінських процесах, з результатами, одержаними при об’єктивізації державного управління (рішень і дій його управлінських компонентів); об’єктивні результати управління з суспільними потребами та інтересами; суспільні витрати на державне управління з об’єктивними результатами, одержаними внаслідок управління; можливості, закладені в управлінському потенціалі, зі ступенем їх реального використання.

Виходячи з найбільш поширеного трактування поняття ефективності, ефективність управління – це результат, співставлений із затратами на його досягнення (вони включають не лише прямі витрати на систему управління, а й витрати на реалізацію управлінських рішень). Проте це міркування не дає змоги кількісно визначити соціальні наслідки як результат досягнення мети управління. Визначити результат управління і оцінити зумовлений ним ефект дуже складно. Тому, насамперед, потрібно виділити критерії, на основі яких можна було б виміряти об`єктивізацію управління (наближення суб`єктивності управління до об`єктивних тенденцій, закономірностей, форм суспільної життєдіяльності) і висловити з цього приводу достовірні і обгрунтовані судження.

Критерії ефективності являють собою ознаки, сторони, прояви управління, аналізуючи які можна визначати рівень і якість управління, його відповідність потребам і інтересам суспільства. Виходячи з соціальної спрямованості цілей державного управління визначальною для його оцінки є соціальна ефективність. Соціальна ефективність державного управління розкриває результати функціонування системи, тобто сукупності суб`єкта і керованих об`єктів державного управління, носить комплексний характер.

Беручи до уваги зазначене, розрізняють три основних поняття ефективності державного управління: 1) загальна соціальна ефективність державного управління; 2) ефективність організації і функціонування суб’єктів державного управління; 3) ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб.

Загальна соціальна ефективність державного управління дає можливість бачити і, бажано, вимірювати досягнутий через державне управління рівень задоволення назрілих потреб, інтересів і цілей суспільства, окремої соціальної групи, конкретної особи. Для оцінки загальної соціальної ефективності використовують критерії, які спрямовують державне управління на потреби і проблеми суспільства та характеризують управлінський рівень їх вирішення.

До критеріїв загальної соціальної ефективності державного управління можна віднести: рівень продуктивності праці, співвіднесений з світовими параметрами за її відповідними видами; темпи і масштаби приросту національного багатства; рівень життя населення в порівнянні з стандартами розвинутих країн; впорядкованість, безпеку, сталість та надійність суспільних відносин, їх відтворення з наростаючим позитивним результатом.7 Наведені узагальнюючі критерії загальної соціальної ефективності державного управління диференціюються за сферами суспільної життєдіяльності.

В умовах демократизації державного управління та зростання активності самоуправління керованих об’єктів державно-управлінської системи її ефективність в значній мірі визначається оптимальністю меж втручання держави у функціонування сфер суспільної життєдіяльності. Своєрідним шляхом визначення меж застосування важелів державного управління науковці8 розглядають поняття «безпеки» як безпеки нації, суспільства та окремого індивіда, а критерієм ефективності державного управління – усунення загроз національній безпеці.

У внутрішньополітичній сфері такими загрозами визначено: порушення з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування Конституції і законів України, прав і свобод людини і громадянина; у сфері економічної безпеки – істотне скорочення внутрішнього валового продукту; зниження інвестиційної та інноваційної активності і науково-технічного та технологічного потенціалу; ослаблення системи державного регулювання і контролю у сфері економіки; нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки; відсутність ефективної програми запобігання фінансовим кризам; зростання кредитних ризиків; критична залежність національної економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків, низькі темпи розширення внутрішнього ринку; нераціональна структура експорту з переважно сировинним характером та низькою питомою вагою продукції з високою часткою доданої вартості; велика боргова залежність держави, критичні обсяги державних зовнішнього і внутрішнього боргів та ін.; у сфері соціальної безпеки – невідповідність програм реформування економіки країни і результатів їх здійснення визначеним соціальним пріоритетам; неефективність державної політики щодо підвищення трудових доходів громадян, подолання бідності та збалансування продуктивної зайнятості працездатного населення; криза системи охорони здоров’я і соціального захисту населення; загострення демографічної кризи; зниження можливостей здобуття якісної освіти представниками неімущих прошарків суспільства тощо. Нейтралізація і ліквідація наведеного переліку загроз національній безпеці можливі за умови забезпечення належного рівня ефективності державного управління, до найважливіших критеріїв оцінки якої перші і належать.

Для оцінки ефективності державного управління в країнах світу Світовим банком використовуються такі критерії: врахування думки населення і підзвітність державних органів; політична стабільність і відсутність насилля; ефективність роботи уряду; якість законодавства; верховенство закону; боротьба з корупцією.

Оцінка ефективності державного управління за наведеними критеріями здійснюється Світовим банком на основі використання великих обсягів інформації, що одержується із значної кількості різноманітних її джерел з метою здійснення порівняльного аналізу в розрізі різних країн.

Врахування зазначених підходів важливе для об’єктивної оцінки ефективності державного управління в нашій країні і вироблення підходів щодо її підвищення.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
студент групи
Практична робота
вищої освіти
Робоча програма
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
діяльності підприємства
роботи студентів
інтелектуальної власності
Практичне заняття
виробничої практики
охорони здоров
Загальні відомості
Охорона праці
використаних джерел
контрольної роботи
Історія виникнення
навчального закладу
Курсовая работа
Самостійна робота
загальна характеристика
дітей дошкільного
студентів спеціальності
загальноосвітніх навчальних
студентка курсу
світової війни
студентка групи