Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"


Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осібСторінка99/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   103
16.3. Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб

Загальна і соціальна ефективність державного управління є наслідком конкретної соціальної ефективності окремих управлінських органів і посадових осіб і для оцінки останньої також використовуються певні критерії.

Ступінь відповідності напрямів, змісту і результатів управлінської діяльності органів і посадових осіб тим її параметрам, які відображені в правовому статусі органу і окремої посади, є вихідним критерієм конкретної соціальної ефективності.

Другий критерій конкретної соціальної ефективності виражається в законності рішень і дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб. Будь-які порушення принципів законності не можуть визнаватись ефективними.

Важливим критерієм конкретної соціальної ефективності державного управління є реальність управлінських впливів.

Зміст будь-яких управлінських актів (рішень, вчинків, дій і т.д.) з точки зору відображення в них запитів і потреб людей може виступати четвертим критерієм конкретної соціальної ефективності державного управління. З вказаним критерієм безпосередньо пов`язаний критерій, який показує рівень демократизму і полягає в характері і обсязі взаємозв`язків відповідних органів державної влади чи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з громадянами.

Критерієм конкретної соціальної ефективності державного управління служить міра забезпечення в рішеннях і діях органу і його посадових осіб престижу держави, як похідної іміджу влади.

Правдивість і доцільність управлінської інформації, яка видається органами та їх посадовими особами, – наступний критерій конкретної соціальної ефективності державного управління. Інтереси суспільства вимагають, щоб за будь-яких умов в систему державного управління йшла тільки достовірна, об`єктивна інформація.

Критерієм конкретної соціальної ефективності державного управління також є моральний, який полягає в морально-ідеологічному впливові управлінської діяльності на “зовнішнє” середовище, на людей, з якими управлінські органи і посадові особи стикаються, взаємодіють, спільно вирішують різні проблеми.

До критеріїв ефективності функціонування органів виконавчої влади також належить такий як якість надання адміністративних послуг. В свою чергу критеріями оцінки якості надання адміністративної послуги є показники, які визначають рівень задоволення потреб та інтересів одержувача, професійність діяльності адміністративних органів. Такими критеріями визначено:9

- результативність (спрямованість діяльності адміністративного органу на позитивне вирішення справи); своєчасність (дотримання встановленого законом строку надання адміністративної послуги); доступність (фактичну можливість особи звернутися за отриманням адміністративної послуги); зручність (врахування інтересів та потреб одержувача в процесі надання адміністративної послуги); відкритість (наявність та доступність інформації, необхідної для отримання адміністративної послуги); повага до одержувача. (ввічливе (шанобливе) ставлення до особи, її честі та гідності); професійність (наявність належного рівня кваліфікації працівників адміністративного органу);

Сумісність з управлінською системою, як критерій ефективності державних органів, означає що останні, виступаючи елементами системи, повинні володіти властивостями взаємопристосування, взаємоадаптивності. В системі державного управління діяльність кожного державного органу повинна бути сумісною не тільки з управлінською системою, але і зі всіма її складовими підсистемами і елементами державних органів.

Системне використання названих критеріїв дає змогу всесторонньо оцінити управлінську діяльність державних органів і посадових осіб.

Враховуючи, що сфера організаційної поведінки виділяє три рівні аналізу: індивідуальний, груповий і організаційний, які співпадають з трьома рівнями управлінської відповідальності, ефективність державного органу доцільно також розглядати в розрізі таких її видів як: індивідуальна; групова; організаційна.

Індивідуальна ефективність знаходиться на базовому рівні організації і відображає рівень виконання завдань конкретними працівниками організації.

Групова ефективність може розглядатись у двох ракурсах. В деяких випадках групова ефективність є простою сумою внесків всіх членів групи. В інших випадках ефективність – це дещо більше, ніж сума окремих внесків, внаслідок спільних дій і узгодженого з іншими внеску кожного із учасників колективної діяльності. Тобто ефективність виступає наслідком реалізації принципу синергізму.

Організаційна ефективність включає індивідуальну і групову ефективність, однак перевищує їх суму10. За рахунок синергічних ефектів державні установи і організації здатні досягати більш високих показників, ніж сума їх складових.

Між трьома видами ефективності існує тісний взаємозв’язок і взаємозалежність: групова ефективність залежить від індивідуальної, а організаційна ефективність від групової. Співвідношення між видами ефективності залежить від: типів державних органів; характеру завдань і цілей, що ними реалізуються; технологій, які застосовуються.

Рівень ефективності кожного виду залежить від цілого ряду факторів, які можна розглядати як джерела підвищення ефективності. До факторів індивідуальної ефективності належать: знання, вміння, здібності, ставлення до праці, мотивація, моральність, стрес, відповідальність, ініціативність. Саме індивідуальні відмінності працівників за цими якостями обумовлюють різницю в показниках їх діяльності. Групова ефективність визначається такими факторами як: взаємодія; розподіл обов’язків і повноважень; лідерство; владні відносини, норми поведінки; ролі; статус; структура. Визначальними факторами організаційної ефективності виступають зовнішні умови, вибрана стратегія, технології, що використовуються, організаційна структура, організаційна культура, процеси.

Рівень індивідуальної, групової, організаційної ефективності в державному органі досягається через забезпечення належної координації діяльності окремих працівників, структурних підрозділів, робочих груп, організації в цілому в процесі здійснення таких управлінських функцій: планування, організація, керівництво і контроль.

Важливим засобом аналізу і оцінки ефективності державного управління завжди виступає громадська думка, практично проходить співставлення, порівняння рівня і результатів управління з потребами і інтересами, ідеалами і очікуваннями людей.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Робоча програма
студент групи
Практична робота
вищої освіти
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
виробничої практики
Загальні відомості
діяльності підприємства
роботи студентів
Охорона праці
Практичне заняття
охорони здоров
контрольної роботи
використаних джерел
інтелектуальної власності
Самостійна робота
Курсовая работа
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
студентка курсу
загальна характеристика
загальноосвітніх навчальних
світової війни
студентка групи
фізичного виховання