Контрольна робота з дисципліни «Фінансовий облік 2»Скачати 253.13 Kb.
Сторінка1/12
Дата конвертації12.06.2019
Розмір253.13 Kb.
Назва файлуФінансовий облік.docx
Навчальний закладКриворізький Національний Університет
ТипКонтрольна робота
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

контрольна РОБОТА

з дисципліни «Фінансовий облік – 2»

Варіант №4

Виконав:


студент(ка) гр. __________

_______________________

П.І.Б.
Перевірив:

_______________________

посада, П.І.Б.
Кількість балів__________

_______________________

підпис
Кривий Ріг –2019 р.


ЗМІСТ
Стор.

1. Теоретичні питання 3

1.1. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями 3

1.2. Сутність та облік доходів майбутніх періодів 8

2. Надати відповіді на питання 13

3. Тестові завдання 15

Список використаних джерел 21


1 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1.1. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями


Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності визначені ПБО 11 “Зобов’язання”. Це Положення (стандарт) застосовується з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо зобов’язань, які встановлені іншими нормативними документами. Відповідно зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

В процесі обслуговування довгострокових боргів підприємства виникає поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, тобто та, період якої наступить протягом року з дати складання фінансової звітності (балансу). До неї відносяться зобов’язання щодо погашення довгострокових кредитів банків як у національній, так і в іноземній валюті, погашення виданих довгострокових векселів, облігацій, зобов’язання по довгостроковій оренді (лізингу) та інші довгострокові зобов’язання [5].

Визнання таких зобов’язань відбувається згідно з умовами кредитних угод, угод оренди (лізингу), умов випуску облігацій та видачі векселів. Первинними документами, які оформлюються при погашенні заборгованості, є платіжні доручення, видаткові касові ордери тощо.

Синтетичний облік такої заборгованості ведеться на окремих субрахунках по зобов’язанням в національній та іноземній валюті на рахунку 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями». Рахунок 61 «Поточна заборгованість зa довгостроковими зобов’язаннями» призначенo для узагальнення інформації про cтан розрахунків за поточними зобов’язaннями, переведеними зі складу довгострокових, пpи настанні строку погашення протягом двaнадцяти місяців з дати бaлансу. Структуру рахунку наведено на рис. 1.1.

«61»

«611»


«612»

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті
Рис. 1.1 Структура рахунку 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» [1]
Частина довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом року з дати складання балансу, відображається за кредитом рахунку 61, погашення або списання такої заборгованості – за дебетом. Типові господарські операції за рахунком 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» наведено в табл.1.1

Таблиця 1.1Облік господарських операцій за рахунком 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» [1]

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Визнано поточні зобов’язання за довгостроковими кредитами банків в національній валюті

501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті»

2

в іноземній валюті

502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті»

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті»

3

Визнано поточні зобов’язання за довгостроковими векселями, виданими в національній валюті

511 «Довгострокові векселі, видані в національній валюті»

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті»

4

в іноземній валюті

512 «Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті»

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті»

5

Вартість довгострокових облігацій, термін погашення яких наступить протягом 12 місяців з дати складання балансу

521 «Зобов’язання за облігаціями»

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті»

6

Нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об'єкти довгострокової оренди

531 «Зобов’язання з фінансової оренди»

532 «Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів»611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті»

7

Нарахована поточна заборгованість по розрахунках з іншими кредиторами та за іншими операціями в національній валюті

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті»

8

в іноземній валюті

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті»

Облік операцій з погашення поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями здійснюється за такими проводками (Таблиця 1.2).

Таблиця 1.2

Облік операцій з погашення поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями [1]№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

готівкою:в національній валюті

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті»

301 «Каса в національній валюті»

2

Готівкою в іноземній валюті

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті»

302 «Каса в іноземній валюті»

3

з поточних рахунків в банках в національній валюті

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

4

з поточних рахунків в банках в іноземній валюті

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті»

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

5

підзвітною особою

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті»

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті»372 «Розрахунки з підзвітними особами»

15

Списано заборгованість

717 «Доходи від списання кредиторської заборгованості

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті»

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті»


Списання заборгованості відбувається таким чином:
Списано заборгованість

Дт. 717 «Доходи від списання кредиторської заборгованості

К. 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті»

К 612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті»


В процесі обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті необхідно враховувати вплив зміни валютних курсів шляхом нарахування курсових різниць [7].

Таблиця 1.3

Відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць по заборгованостям в іноземній валюті [1]№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Збільшення вартості заборгованості на дату складання звітності у разі зростання курсу валюти

945 «Втрати від операційної курсової різниці»

974 «Втрати від неопераційних курсових різниць»612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті»

2

Зменшення вартості заборгованості на дату складання звітності у разі зниження курсу валюти

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті»

714 «Дохід від операційної курсової різниці»

744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»3

Оплата кредиторської заборгованості в іноземній валюті

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті»

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

4

Нарахована позитивна курсова різниця у разі, якщо курс валюти на дату оплати нижчий того, що діяв на дату останньої оцінки заборгованості

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті»

714 «Дохід від операційної курсової різниці»

744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»5

Нарахована від’ємна курсова різниця у разі, якщо курс валюти на дату оплати вищий того, що діяв на дату останньої оцінки заборгованості

945 «Втрати від операційної курсової різниці»

974 «Втрати від неопераційних курсових різниць»612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті»

Аналітичний облік за рахунком 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» може вестися за наступними показниками (рис. 1.2).


Кредитор

Вид поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

Довгострокові позики

Довгострокові векселі видані

Довгострокові облігації

Довгострокова оренда

Інші довгострокові зобов’язання

Документ-підстава

Угода

Документ-підставаДокумент-підстава

Документ-підстава

Угода

Документ-підставаУгода

Документ-підстава

Документ-підстава

Документ-підстава

Угода

Документ-підставаУгода

Документ-підстава

Документ-підстава

Документ-підстава

Угода

Документ-підставаУгода

Документ-підстава

Документ-підстава

Документ-підстава

Угода

Документ-підставаУгода

Документ-підстава

Документ-підстава

Документ-підстава

Угода

Рис. 1.2 Аналітичний облік за рахунком 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» [1]


1.2.  Сутність та облік доходів майбутніх періодів


Доходи майбутніх періодів є не в кожного підприємства. Це, швидше, специфічні випадки, які виникають у певній сфері. Проте загальне уявлення про них потрібно мати, щоб ненароком не відобразити доходи раніше належного часу.  У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» визначені наступні критерії визначення доходу: «Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена».

За своєю природою доходи майбутніх періодів є неоднозначними та потребують кваліфікованої систематизації. За особливостями їхнього обліку можна простежити дію принципу нарахування та відповідності доходів і витрат. Недосконалість організації обліку спричиняє втрату частини інформації, її змісту і призначення, викривлення суті, зниження достовірності, унеможливлення дослідження та управління. Під організацією обліку доходів майбутніх періодів необхідно розуміти комплекс заходів зі встановлення порядку і методів збору, обробки, накопичення відомостей про доходи майбутніх періодів з метою отримання достовірної і своєчасної інформації та здійснення контролю за виконанням кошторису доходів і визначенням фінансового результату.До основних завдань раціональної організації обліку доходів майбутніх періодів належать: забезпечення правильного визначення моменту виникнення та достовірної оцінки доходів майбутніх періодів; розмежування доходів майбутніх періодів за часовою ознакою; повне та якісне відображення доходів майбутніх періодів у документах і облікових регістрах та наявність у них оптимального набору параметрів, реквізитів для можливості подальшої обробки, аналізу, контролю тощо; визначення способів списання (розподілу) доходів майбутніх періодів та суми, що включається до доходів звітного періоду; контроль за правильністю визначення фінансових результатів [8].

Згідно з Міжнародним стандартом фінансової звітності 18 «Дохід» (IAS 18), доходами майбутніх періодів (відкладеними доходами) є доходи, обумовлені фактами господарської діяльності та подіями поточного звітного періоду, але визнані в звіті «Про прибутки та збитки» майбутніх звітних періодів [6].

Законом України «Про бухгалтерський облік і звітність» №996 від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) визначено наступний принцип:

- Нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати приходу або оплати грошових коштів.

Наведемо основні терміни, що застосовуються підприємством при формуванні доходів майбутніх періодів.

Доходи майбутніх періодів - кошти, отримані у звітному періоді, але які відносяться відповідно до бухгалтерської звітності до майбутніх звітних періодів.

Авансові платежі - грошова сума, яку перераховують згідно з договором наперед у рахунок майбутніх розрахунків за товари (роботи, послуги), які повинні бути отримані (виконані, надані) [3, c. 168].

Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.

Транспортна послуга - перевезення вантажів та комплекс допоміжних операцій, пов'язаних з доставкою вантажів автомобільним транспортом [3, c. 182].

До об'єктів обліку доходів майбутніх періодів відносяться такі види доходів [1]:

- доходи у вигляді одержаних авансових платежів за передані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі);

- доходи у вигляді одержаних авансових платежів за ще не виконані вантажні перевезення [1];

- передоплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо;

- інші доходи майбутніх періодів.

Згідно з Інструкцією «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 21.12.1999 р. за №893/4186 (зі змінами та доповненнями), облік доходів майбутніх періодів здійснюється на рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів».

Розглянемо окремо основні господарські операції, які за своїми характеристиками є доходами майбутніх періодів. Відповідно до п. 6.3. П(С)БО №15 «Дохід», не визнаються доходами надходження у вигляді передоплати за продукцію (товари, роботи, послуги). Таким чином, отримані суми визнаються доходами майбутніх періодів на тій підставі, що ці суми, отримані у звітному періоді, будуть доходом в наступних звітних періодах у міру здійснення витрат, пов'язаних з їх отриманням.

Доходами майбутніх періодів визнаються надходження у вигляді авансових орендних платежів за договорами оренди за умови, що аванс сплачений більше ніж за один звітний період. Авансова оплата орендних платежів здійснюється за погодженням сторін (орендодавця й орендаря). Визнання авансових платежів з орендної плати доходами майбутніх періодів здійснюється у тому звітному періоді, в якому вони надійшли. Розподіл і включення до складу доходів звітного періоду надходжень, пов'язаних з авансовою оплатою орендних платежів, здійснюється рівними частинами протягом того періоду, за який отримано оплату. Підставою для включення сум даних надходжень до складу доходів звітного періоду є договір, в якому зафіксована щомісячна сума орендного платежу і терміни оплати.

Рахунки, на яких відображаються операції з оренди, з урахуванням авансових орендних платежів, визнаних доходами майбутніх періодів, визначаються так:  • рахунок 681 "Розрахунки по авансах по орендних платежах": по кредиту рахунку відображаються суми отриманих авансів по договорах оренди, по дебету – віднесення таких авансових платежів до складу доходів майбутніх періодів рахунку 69;

  • рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів": по кредиту рахунку відображаються доходи, визнані доходами майбутніх періодів, по дебету – їх закриття в групі рахунків 713 (залежно від виду ОС)

  • рахунок 713 "Дохід від оренди обладнання": відображаються доходи поточного періоду по орендних операціях [1].

Також доходами майбутніх періодів може бути визнана грошова сума, сплачена за останній місяць оренди в якості застави, яка в подальшому враховується в рахунок сплати орендної плати

Доходом майбутніх періодів визнається сума отриманої передоплати за ще не виконані вантажні перевезення за договором на перевезення вантажів і виконання яких відбудеться в наступних звітних періодах. Попередня оплата здійснюється за погодженням сторін. Визнання виручки за ще не виконані роботи, послуги доходом майбутніх періодів здійснюється у тому звітному періоді, в якому вона надійшла. Включення до складу доходів звітного періоду попередньої оплати за вантажні перевезення відбувається в момент надання (виконання) відповідних послуг на підставі Акту прийому-передачі наданих послуг.

Рахунки, на яких відображаються операції за транспортні послуги з урахуванням авансових орендних платежів, визнаних доходами майбутніх періодів, мають такий вигляд:


  • рахунок 681 "Розрахунки по авансах за транспортні послуги": по кредиту рахунку відображаються суми отриманих авансів по договорах на транспортування вантажів, по дебету – віднесення таких авансових платежів до складу доходів майбутніх періодів на рахунок 69

  • рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів": по кредиту рахунку відображаються доходи, визнані доходами майбутніх періодів, по дебету – їх списання на рахунок 703;

  • рахунок 703 "Дохід від реалізації транспортних послуг": відображаються доходи поточного періоду по зроблених транспортних послугах [1].

Як і у вищевикладених випадках, доходом майбутніх періодів визнається сума отриманої передоплати за газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку. Попередня оплата здійснюється за погодженням сторін. Визнання виручки за вищевказаними операціями відбувається в тому звітному періоді, в якому буде здійснюватися сама операція (наприклад, реалізація газети, періодичного видання, показ театрально-видовищного дійства, фактичне здійснення транспортного перевезення).

Крім усього іншого, на наш погляд, бухгалтер або фінансовий директор іноді може класифікувати й інші операції доходами майбутніх періодів. Наприклад, доходами майбутніх періодів може бути дохід, що надійшов з оплати за навчання.Ефективне управління доходами майбутніх періодів на підприємствах повністю залежить від всебічного інформаційного забезпечення управлінських рішень, що охоплює сукупність первинних і зведених даних, організацію зі збереження накопиченої інформації, способи її подання та методи перетворень, правила організації банку даних, методики кодування й пошуку інформації. При цьому необхідно, щоб споживач отримував необхідну інформацію з мінімальними витратами на її підготовку. Саме тому, важливу роль у процесі управління відіграє раціональна організація бухгалтерського обліку доходів майбутніх періодів.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Робоча програма
студент групи
Практична робота
вищої освіти
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
виробничої практики
Загальні відомості
діяльності підприємства
роботи студентів
Охорона праці
Практичне заняття
охорони здоров
контрольної роботи
використаних джерел
інтелектуальної власності
Самостійна робота
Курсовая работа
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
студентка курсу
загальна характеристика
загальноосвітніх навчальних
світової війни
студентка групи
фізичного виховання