Контрольна робота з дисципліни: «господарське право»Скачати 390.37 Kb.
Сторінка8/11
Дата конвертації08.11.2018
Розмір390.37 Kb.
Назва файлу001_ Кр работа фин (Автосохраненный).docx
ТипКонтрольна робота
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
5.Вирішення спорів

5.1. Усі спори, що випливають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6.Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної чинності, що виникають після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ані передбачати, ані їм запобігти (форс-мажор).

6.2. Під обставинами «форс-мажор» варто розуміти: повені, землетрус, війну, будь-які стихійні явища та інші некеровані обставини за межами можливого контролю кожної зі Сторін, і якщо ці обставини перешкоджають виконанню умов Договору.

6.3. Сторона, що підпала під вплив форс-мажорних обставин, повинна не пізніше 10 (десяти) днів сповістити іншу сторону про початок і закінчення обставин форс-мажору, що перешкоджають виконанню Договору. Підтвердження з боку відповідної Торгово-промислової палати буде доказом існування вищевказаних обставин та їхньої тривалості. Несвоєчасне повідомлення відносно форс-мажорних обставин позбавляє відповідну Сторону права посилатися на ці обставини в майбутньому.

6.4. Якщо форс-мажорні обставини тривають довше 6 (шести) місяців, то кожна зі Сторін у праві розірвати Договір повністю або частково з попереднім (за 10 (десять) днів) повідомленням іншої Сторони з наступною двосторонньою реституцією без права вимагати відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду.

7.Дія договору

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін та діє до «31» грудня 2018 року включно. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання тих зобов’язань, що лишилися не виконаними. Умови Договору залишаються незмінними до повного виконання зобов’язань Сторонами. В разі якщо сторони за 15 днів до закінчення терміну дії даного Договору не направлять письмове повідомлення про припинення дії договору він вважається пролонгованим на наступний рік на тих же умовах.

7.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.3. Якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді або у чинному законодавстві України.

7.5. Якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді або у чинному законодавстві України.

7.7. Договір не втрачає чинності в разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, а також зміни організаційно – правової форми тощо. Про зазначені зміни Сторони у письмовій формі зобов’язані протягом 7 (семи) робочих днів повідомити одна одну.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Лабораторна робота
Методичні вказівки
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Курсова робота
Список використаної
охорони праці
Зміст вступ
курсу групи
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
Міністерство освіти
форми навчання
Теоретичні основи
навчальний заклад
Практичне заняття
вищої освіти
студент групи
Робоча програма
Практична робота
діяльності підприємства
молодших школярів
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
використаних джерел
навчального закладу
роботи студентів
виконання курсової
контрольної роботи
світової війни
загальноосвітніх навчальних
Загальні відомості
студентка групи
Самостійна робота
Історія виникнення
студентка курсу
студентів спеціальності
Охорона праці
охорони здоров
Вступ актуальність
Курсовая работа
фізичного виховання
Основні поняття