Контрольна робота з дисципліни "Управління міським господарством" Виконав: ст гр. Мб-18-2м вовк О. П. Перевірила: Салоїд Н. В


Наведіть класифікацію методів управлінняСкачати 71.64 Kb.
Сторінка2/6
Дата конвертації26.02.2019
Розмір71.64 Kb.
Назва файлу6.docx
Навчальний закладКиївський Національний Університет Будівництва і Архітектури
ТипКонтрольна робота
1   2   3   4   5   6
1. Наведіть класифікацію методів управління.

Підвищення ефективності управління ресурсами міського господарства повинне передусім забезпечити приведення наявних управлінських форм і методів у відповідність з потребами стратегічного розвитку територій. Воно має передбачати використання комплексу економічних, правових і адміністративних важелів та формуватися з урахуванням принципів соціальної справедливості, ефективності, прозорості, відкритості, законності.

На цей час мало приділяється уваги формам і методам керування комунальними ресурсами міста. Ні в міської влади, ні в керівників комунальним майном не має вітчизняних традицій самостійної, високо ефективної і розрахованої на перспективу господарської діяльності.

Теоретичні та методологічні питання управління комунальними ресурсами міста були дослідженні в роботах таких економістів – Адамов Б., Строкань Т., Кирилов Ю., Воронін А., Потапова Н., Фінагін В. та ін..

Суб’єктом управління комунальними ресурсами міста є територіальна громада, якій належить право комунальної власності. Однак реальне управління здійснюється органами місцевого самоврядування, тобто міською радою та її виконавчими органами.

Згідно з Законом України “Про місцеве самоврядування” (ст. 26) органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктам права комунальної власності. У зв’язку з цим, однією з перспектив розвитку та підвищення ефективності міської економіки є підвищення оперативності управління комунальною власністю міської територіальної громади, ефективності її використання на договірних засадах, накопичення коштів, отриманих від оренди та приватизації комунальних ресурсів та ін.

Реалізації заходів управління органів місцевого самоврядування повинна передувати розробка методичних підходів, що враховують загальні принципи керування комунальними ресурсами міста і специфічними, обумовленими особливостями їхнього функціонування. До загальних потрібно віднести наступні принципи: дослідження конкретних проблем; виключення дублювання у керуванні; створення координуючого центра; договірна основа взаємин об'єктів власності з міськвиконкомом та розробка умов, що гарантують виконання цих зобов'язань та ін.

Управління комунальними ресурсами здійснюється на основі загальних положень науки управління. В той же час воно має свої особливості, обумовлені рядом специфічних факторів, до числа яких відносяться: багаточисельність об'єктів управління і велика відмінність ресурсів міського господарства за призначенням.

У процесі керування ресурсами міського господарства різні керуючі органи виконують визначені функції, сукупність яких охоплює весь склад господарських задач. Систему взаємозалежних функцій класифікують на загальні (планування, організація, регулювання , мотивація і контроль) і спеціальні (облік, стандартизація, правове й інформаційне забезпечення й ін). В реальній практиці господарської діяльності загальні і спеціальні функції керування не існують окремо, а знаходяться в діалектичному взаємозв'язку і взаємно доповнюють один одного. Тому формування механізму керування об'єктивно вимагає реалізації всього комплексу управлінських функцій. Задачею органів місцевого самоврядування є об'єднання інструментів механізму керування комунальними ресурсами у єдину систему з урахуванням регіональних особливостей.

Крім того, підвищується роль організаційно-економічних методів управління, які є невід'ємною частиною механізму управління. Для управління ресурсами міського господарства це: постанови та рішення Ради народних депутатів; координація діяльності об'єктів комунальної власності; розробка рекомендацій з удосконалення організаційного забезпечення управління власністю міста; сприяння розвитку ринкової інфраструктури регіону; регулювання процесів приватизації та демонополізації; забезпечення структурної перебудови місцевого господарства; розвиток об'єктів комунальної власності; підвищення відповідальності управлінців різних рівнів та ін.

Управління ресурсами комунальної власності за допомогою організаційних методів повинно здійснюватися в межах існуючого законодавства та чітких нормативних актів місцевих влад. На сучасному етапі організаційні методи управління тісно пов'язані з економічними, вони суттєво доповнюють один одного.

Важливим інструментом регулювання ефективного використання ресурсів міського господарства в умовах ринку стають економічні методи управління. Ефективне застосування податкового, кредитного, дотаційного та субвенційного регулювання, а також інвестування, приватизація та роздержавлення повинні стати важелями прискорення темпів економічного росту, розвитку соціальної та виробничої інфраструктури міста, відтворення робочої сили та ін.

Економічні методи управління, що здійснюються на основі податкової політики повинні забезпечувати: ощадливе й економічно безпечне використання ресурсів міста, зацікавленість рад у розвитку та підвищенні ефективності виробництва у комунальному секторі економіки, соціальну захищеність жителів міста та ін.

На сьогодні в Україні існують 16 місцевих податків та зборів, які приносять місцевим бюджетам 2-4% доходів. У зарубіжних містах з сталою ринковою економікою - 40-60%. Світовий досвід свідчить, що місцеві податки та збори повинні стати основним джерелом фінансування видатків міста (наприклад - соціальної інфраструктури). Разом з тим фіскальні функції місцевих податків повинні доповнюватися їх використанням в якості інструмента регулювання бюджету міста і стимулювання розвитку підприємств міста.

Також необхідно більш широко застосовувати кредитне регулювання. Для цього в містах потрібно створити муніципальні банки або кредитні спілки. Кредитне регулювання дозволить більш широко взаємодіяти міським органам управління з фінансо¬вими структурами, сприяти комплексному розвитку міського господарського комплексу ін.

Одним з методів управління є регулювання інвестицій. Безперечно, що міські органи управління повинні: залучати додаткові капітальні вкладення; розробляти умови, які б гарантували виконання договірних зобов'язань; забезпечити організаційно-методичну єдність по відношенню до сукупності об'єктів, що складають комунальний майновий комплекс міста та ін.

Крім того, проблемою, яка сьогодні існує в площині управління ресурсами міста, є відсутність критеріїв оцінки їх діяльності. Такі критерії вкрай необхідні для органів місцевої влади, які з одного боку підзвітні своїм ви¬борцям в питанні управління майном, що належить територіальній громаді, а з другого зобов'язані здійснювати контроль за використанням комунальних ресурсів.

Таким чином, врахування усіх факторів повинно стати визначальним при виборі політики управління ресурсами міста. Запропоновані економічні, правові, адміністративні, фінансові, організаційні та інші заходи, спрямовані на удосконалення механізму управління ресурсами міського господарства, які мають створити необхідні ринкові передумови щодо реалізації інвестиційного та бюджетного потенціалів міста, забезпечення його нормативно-правового функціонування і цивілізованого регулювання, що дозволить забезпечити формування інфраструктури місцевого самоврядування, сприятиме комплексному розвитку міського господарства в цілому.

Отже, належне й раціональне керування ресурсами міського господарства ставить перед органами керування відповідні завдання у відношенні цільового, ощадливого й ефективного керування й розпорядження ресурсами комунальної власності в інтересах територіальних громад. Оскільки саме від їхньої ефективної діяльності в цьому напрямку залежить становлення й твердження процесу керування комунальною власністю.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Робоча програма
студент групи
Практична робота
вищої освіти
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
виробничої практики
Загальні відомості
діяльності підприємства
роботи студентів
Охорона праці
Практичне заняття
охорони здоров
контрольної роботи
використаних джерел
інтелектуальної власності
Самостійна робота
Курсовая работа
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
студентка курсу
загальна характеристика
загальноосвітніх навчальних
світової війни
студентка групи
фізичного виховання