Левіновська М. Я


Список використаної літературиСкачати 93.66 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації14.03.2019
Розмір93.66 Kb.
Назва файлу(виправлення)Левіновська М._Львів_стаття.docx
Навчальний закладНаціональний університет
1   2   3
Список використаної літератури

 1. Асмус Н. Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства : дисс. … канд. филол. наук : [спец.] 10.02.19 «Теория языка» / Челябинский государственный университет. Челябинск, 2005. 265 с.

 2. Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики. Львів : Вид. центр Львівського національного університету, 2003. 247 с.

 3. Гончаренко А. К. Вопросы теории поликодового текста // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. Тверь,

2011. № 2. С. 233-240.

 1. Зінченко О. В. Психологіний аналіз проблеми Інтернет-спілкування // Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон, 2014. № 2. С 26-31.

 2. Каратаєва М. В. Семіотика віртуальної комунікації (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. … канд. філол. наук: [спец.] 10.02.04

«Германські мови» / КНУ ім. Тараса Шевченка. К., 2014. 244 с.

 1. Кобрин Н. В. Твиттинг – новый социокоммуникативный жанр Интернет-коммуникации // Филологические науки. Вопросы теории и

практики. Тамбов : Грамота, 2016. № 9 (63). С. 109-111.

 1. Кузнецова М. О. Роль і місце полікодових текстів у сучасному англомовному кіберпросторі // Наукові записки. Серія “Філологічні науки” (мовознавство). Кіровоград, 2016. №. 145. С. 225–229.

 2. Кузнецова М. О., Шибеко А. П. Прагматичний потенціал засобів текстової комунікації у соціальній мережі TWITTER // Наукові записки. Серія : Філологічні науки. Кропивницький : КОД, 2018. № 164. С. 351-355.

 3. Луценко О. І. Лінгвістичні аспекти Інтернет-комунікації // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Острог, 2013. № 40. С. 64-66.

 4. Макарова П. М. Интернет-коммуникация в лингвистических описаниях // Вестник МГЛУ. М, 2009. № 557. С. 219-230.

 5. СВІТ соціальних комунікацій : наук. журн. / [за ред. О. М. Холода]. Т. 5. К. : КиМУ, ДонНУ, 2012. 153 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Виконав студент
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
Теоретичні основи
навчальних закладів
Практична робота
Робоча програма
студент групи
Міністерство освіти
Загальні відомості
вищої освіти
Конспект лекцій
навчальний заклад
виконання курсової
діяльності підприємства
молодших школярів
Практичне заняття
роботи студентів
виробничої практики
Самостійна робота
використаних джерел
контрольної роботи
інтелектуальної власності
Курсовая работа
Охорона праці
охорони здоров
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
курсового проекту
дітей дошкільного
студентка курсу
загальна характеристика
фізичного виховання
напряму підготовки