Левіновська М. Я


Список використаної літератури



Скачати 102.19 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації14.03.2019
Розмір102.19 Kb.
Назва файлу(виправлення)Левіновська М._Львів_стаття.docx
Навчальний закладНаціональний університет
1   2   3
Список використаної літератури

 1. Асмус Н. Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства : дисс. … канд. филол. наук : [спец.] 10.02.19 «Теория языка» / Челябинский государственный университет. Челябинск, 2005. 265 с.

 2. Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики. Львів : Вид. центр Львівського національного університету, 2003. 247 с.

 3. Гончаренко А. К. Вопросы теории поликодового текста // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. Тверь,

2011. № 2. С. 233-240.

 1. Зінченко О. В. Психологіний аналіз проблеми Інтернет-спілкування // Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон, 2014. № 2. С 26-31.

 2. Каратаєва М. В. Семіотика віртуальної комунікації (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. … канд. філол. наук: [спец.] 10.02.04

«Германські мови» / КНУ ім. Тараса Шевченка. К., 2014. 244 с.

 1. Кобрин Н. В. Твиттинг – новый социокоммуникативный жанр Интернет-коммуникации // Филологические науки. Вопросы теории и

практики. Тамбов : Грамота, 2016. № 9 (63). С. 109-111.

 1. Кузнецова М. О. Роль і місце полікодових текстів у сучасному англомовному кіберпросторі // Наукові записки. Серія “Філологічні науки” (мовознавство). Кіровоград, 2016. №. 145. С. 225–229.

 2. Кузнецова М. О., Шибеко А. П. Прагматичний потенціал засобів текстової комунікації у соціальній мережі TWITTER // Наукові записки. Серія : Філологічні науки. Кропивницький : КОД, 2018. № 164. С. 351-355.

 3. Луценко О. І. Лінгвістичні аспекти Інтернет-комунікації // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Острог, 2013. № 40. С. 64-66.

 4. Макарова П. М. Интернет-коммуникация в лингвистических описаниях // Вестник МГЛУ. М, 2009. № 557. С. 219-230.

 5. СВІТ соціальних комунікацій : наук. журн. / [за ред. О. М. Холода]. Т. 5. К. : КиМУ, ДонНУ, 2012. 153 с.





Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Робоча програма
студент групи
Практична робота
вищої освіти
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
роботи студентів
Загальні відомості
діяльності підприємства
виробничої практики
Практичне заняття
Охорона праці
інтелектуальної власності
використаних джерел
охорони здоров
Курсовая работа
контрольної роботи
Історія виникнення
студентів спеціальності
Самостійна робота
навчального закладу
студентка курсу
загальна характеристика
світової війни
студентка групи
Дипломна робота
фізичного виховання