Методи дослідження тексту в сучасній лнгвістиціСкачати 233.88 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації30.10.2018
Розмір233.88 Kb.
Назва файлуthe main methods of modern linguistics of text.doc
  1   2   3   4   5   6

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ЛНГВІСТИЦІ

Олена Селіванова

(Черкаси)

У статті розглянуто головні методи сучасної лінгвістики тексту, які згідно із запропонованою класифікацією належать до функціонального парадигмального методу, до міжпарадигмальних чи комбінованих методів мовознавства. Описано основні процедурні ланки контекстуально-інтерпретаційного методу, методу діалогічної інтерпретації, когнітивного картування й наративного аналізу.

This article focuses on the main methods of modern linguistics of text. These methods belong to the functional method or the combined methods of linguistics in accordance with the offered classification. We are described the basic procedural links of contextual-interpretation method, method of dialogic interpretation, cognitive mapping and narrative analysis.

Наприкінці ХХ ст. мовознавча наука пострадянського простору опинилася у стані методологічної кризи, з одного боку, через декларування відмови від жорстких канонів марксистсько-ленінської теорії пізнання, з іншого, через еклектизм методологічних позицій світової лінгвістики. Пошук виходу із кризового стану зумовив численні наукові розвідки, присвячені проблемам методологічних настанов лінгвістичних досліджень і зумовлені прагненням переглянути загальні підходи та принципи дослідження мови, визначитися стосовно її ролі в житті людини, соціумі, культурі; з’ясувати функціональну природу мови як семіотичної системи і, врешті-решт, упорядкувати й виробити відповідний новому парадигмальному просторові інструментарій її дослідження.

Вітчизняна лінгвістика, на жаль, почасти продовжує нести на собі тягар методологічних постулатів радянських часів, про що свідчать матеріали більшості дисертаційних робіт, монографічних видань і навіть енциклопедичних і термінологічних словників. Спостерігаються плутанина у визначенні загальнофілософських і теоретичних засад багатьох загалом цікавих і вагомих лінгвістичних розвідок, жонглювання термінами, які стосуються методів аналізу матеріалу, спрощене й вільне тлумачення багатьох доволі складних понять мовознавства. Як наголошує український мовознавець О. Лещак: «Здебільшого лінгвісти взагалі не переймаються питаннями щодо методологічної основи свого дослідження, оскільки думають, що просте та строге слідування фактам або традиційним постулатам забезпечить необхідний рівень «науковості» й «об’єктивності» їхньої роботи» [11; 46].

З огляду на це особливої ваги в сучасній лінгвістиці набуває нова галузь − лінгвометодологія, спрямована на встановлення природи мови у співвідношенні зі свідомістю її носіїв, соціумом, культурою, дійсністю, комунікацією, процесами пізнання світу, а також на формування інструментарію, засад і способів опису й аналізу мови та її продуктів.

Головними завданнями лінгвометодології є 1) розгляд еволюції методологічного простору лінгвістики, починаючи з часів античності; 2) з’ясування співвідношення методології, парадигми, епістеми; 3) вияв у наукових мовознавчих парадигмах і школах світосприймальних домінанат (епістем), специфіки оцінок пізнавальної природи людської свідомості, її взаємодії зі світом дійсності; 4) визначення предмета й об’єкта мовознавчих досліджень; 5) обґрунтування зв’язку пізнавальної здатності людини з мовою й мовленням, процесами комунікації; 6) вияв напрямів взаємної детермінованості мови, свідомості її носіїв, соціуму, культури, комунікативної діяльності; 7) інвентаризація й систематизація дослідницьких принципів у ракурсі різних епістем і парадигм; 8) упорядкування лінгвістичних методів у розрізі наявних у лінгвістиці епістем; 9) розробка способів оцінки достовірності отриманих результатів лінгвістичного пошуку; 10) оцінка сукупності проблем мовознавства, які потребують розв’язання; 11) вияв причин методологічного еклектизму лінгвістичних теорій і шкіл; 12) пошук виходу зі станів методологічної кризи в лінгвістиці тощо.

Мета нашої статті − з’ясувати статус методів дослідження тексту в системі інших методів мовознавства, описати головні процедурні ланки аналізу тексту з огляду на домінанти та пріоритети сучасного парадигмального простору лінгвістики.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Лабораторна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
Пояснювальна записка
Виконала студентка
Історія розвитку
Міністерство освіти
навчальних закладів
самостійної роботи
Теоретичні основи
форми навчання
навчальний заклад
вищої освіти
Практичне заняття
Робоча програма
студент групи
діяльності підприємства
використаних джерел
молодших школярів
інтелектуальної власності
роботи студентів
Практична робота
виконання курсової
Самостійна робота
Історія виникнення
студентка курсу
студентка групи
загальноосвітніх навчальних
Загальні відомості
Конспект лекцій
навчального закладу
контрольної роботи
Курсовая работа
Вступ актуальність
фізичного виховання
Охорона праці
світової війни
Основні поняття
охорони здоров
Студент групи