Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітній ступінь «бакалавр» галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»Сторінка15/18
Дата конвертації30.11.2018
Розмір0.7 Mb.
Назва файлуметод.doc
Навчальний закладКиївський національний торговельно-економічний університет
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
СПИСОК ДЖЕРЕЛ
Основний

 1. Алексєєва Т.І. Міжнародна торгівля : навч. посіб. / Т.І. Алексєєва. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 250 с.

 2. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі / І. Бураковський. – К., 2000. – 2-е вид. – 240 с.

 3. Дахно І.І. Міжнародна торгівля : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., доповн. / І.І. Дахно. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 292с.2

 4. Киреев А.П. Международная экономика : учеб. пособие для вузов.
  В 2-х ч. Ч.1: Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства / А.П. Киреев. – М. : Междунар. отношения, 2002. – 416 с.


 5. Козак Ю.Г. Міжнародна торгівля : підручник / Ю.Г. Козак. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 510 с.

 6. Крилова Н.В. Міжнародна торгівля : навч. посіб. для студ. вузів / Н.В. Крилова. – К. : Знання, 2008. – 365 с.

 7. Міжнародна торгівля : підруч. для студ. вищ. навч. закл. – 4-те вид., переробл. та доповн. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. – 510 с.

 8. Фомичов В.И. Международная торговля / В.И. Фомичов. – М. : ИНФРА, 2001. – 2-е изд. – 444 с.

 9. Павленко І.І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / І.І. Павленко. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 256 с.

 10. Циганкова Т.М. Міжнародна торгівля : навч. посіб. / Т.М. Циганкова. – К. : КНЕУ, 2001. – 488 с.


Додатковий


 1. Бабенко В.П. Міжнародна економіка : навч. посіб. / В.П. Бабенко. – К. : Основа, 2010. – 182 с.

 2. Білорус О.Г. Глобальні трансформації торгівлі / О.Г. Білоус, В.І. Власов. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 226 с.

 3. Гупало О.Г. Міжнародна економіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Гупало, У.Д. Балагурак, П.Ю. Буряк, Ю.Г. Гнатенко. – К. : Хай-Тек Прес, 2007. – 368 с.

 4. Дахно І.І. Міжнародна економіка : навч. посіб. / І.І. Дахно. – К. : МАУП, 2006. – 2-ге вид., випр. і доповн. – 245 с.

 5. Задоя А.О. Міжнародна економіка : навч. посіб. / А.О. Задоя. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 416 с.

 6. Козак Ю.Г. Международная экономика / Ю.Г. Козак. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 608 с.

 7. Савельєв С.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі i фінансів / С.В. Савельєв : підруч. для магістрантів з міжнар. економіки i держ. служби. – Т. : Економічна думка, 2001.

 8. Румянцев А.П. Міжнародна економіка : підручник / А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча, В.Ю. Шевченко. – К. : Знання, 2004. – 2-ге вид., випр. і доповн. – 450 с.

 9. Білоцерковець В.В. Міжнародна економіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Білоцерковець. – К. : ЦУЛ, 2012.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
Зміст вступ
Пояснювальна записка
курсу групи
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Міністерство освіти
Теоретичні основи
студент групи
навчальний заклад
Практична робота
Робоча програма
вищої освіти
молодших школярів
Практичне заняття
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
роботи студентів
виконання курсової
діяльності підприємства
Самостійна робота
контрольної роботи
використаних джерел
Охорона праці
охорони здоров
Загальні відомості
виробничої практики
загальноосвітніх навчальних
навчального закладу
світової війни
загальна характеристика
Історія виникнення
Дипломна робота
студентка курсу
студентів спеціальності
Вступ актуальність
фізичної культури