Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітній ступінь «бакалавр» галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»


Висновки Список використаних джерелСторінка18/18
Дата конвертації30.11.2018
Розмір0.7 Mb.
Назва файлуметод.doc
Навчальний закладКиївський національний торговельно-економічний університет
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Висновки

Список використаних джерел.

Додатки

Додаток В

Таблиця І.

Розрахунок показників динаміки експорту та імпорту товарів та послугВид показника

Формула розрахунку
Абсолютний приріст

Експорту (імпорту)

млн. дол. США
Yt -показник експорту(імпорту) поточного року

t- поточний рік

Yt-1-показник експорту(імпорту) попереднього року


Темп зростання,

%
Середній темп зростання, %

 x 100%

Середній абсолютний приріст,

млн. дол. США

Yn- показник експорту(імпорту) останнього року

n- кількість років

Y1- показник експорту(імпорту) першого року


Таблиця ІІ .

Методика розрахунку показників збалансованості зовнішньої торгівліВид показника та його характеристика

Формула розрахунку

Оцінка

Сальдо торговельного балансу (СТБ) – різниця між грошовими надходженнями від експорту і грошовими витратами з імпорту за певний проміжок часу. Характеризує збалансованість торгівлі країн, групи країнДе,

Ех –експорт товарів та послуг;

Ім. – імпорт товарів та послуг

Якщо експорт (надходження) перевищує імпорт (платежі), то сальдо додатне, а торговельний баланс активний. Якщо ж експорт (надходження) менший за імпорт (платежі), то сальдо від’ємне, а торговельний баланс пасивний. Рівність експорту та імпорту утворює нульове сальдо балансу, а сам баланс у таких випадках називається чистим, або нетто-балансом

Індекс покриття експортом імпорту (І покр.) дає можливість порівнювати країни за станом їх торговельних балансів.

 х100%

Де,

Ех –експорт товарів та послуг;

Ім. – імпорт товарів та послуг

Якщо індекс менший за 100, то торговельний баланс має від’ємне сальдо, а якщо перевищує 100, то він має позитивне сальдо. Індекси покриття імпорту експортом розраховуються не тільки по окремих країнах, а й по їх групах та світу в цілому

Індекс чистої торгівлі (І ч.т.) – показує по кожному з товарів (або товарній групі) рівень перевищення експорту над імпортом (при позитивному значенні індексу) або рівень перевищення імпорту над експортом (при від’ємному значенні індексу).

Де,


Ехі – обсяг експорту і-ї (го) продукції, країни, регіону, групи країн;

Іm – обсяг імпорту і-ї (го) продукції, країни, регіону, групи країнЗначення «–1» та «+1» відповідно є екстремальними. Інші від’ємні значення демонструватимуть ступінь перевищення імпорту над експортом, а інші позитивні – відповідно ступінь перевищення експорту над імпортом

Таблиця ІІІ

Розрахунок показників оцінки впливу міжнародної торгівлі на економіку країни.


Вид показника та його характеристика

Як визначається

Формула розрахунку

Оцінка впливу

Зовнішньоторговельна квота (Кзт): показник, що характеризує залежність економічного розвитку країни, групи країн або регіонів від міжнародної торгівлі.

Визначається як відношення суми вартості експорту та імпорту, поділеної наполовину і зіставленої з обсягом валового внутрішнього продукту

Де,

Ех – обсяг експорту (галузі, регіону, країни, групи країн);

Іm – обсяг імпорту (регіону, країни, групи країн);

ВВП – валовий внутрішній продукт (регіону, країни, групи країн).Якщо значення Кзт

-від 0 до 10% - зовнішня торгівля має незначний вплив на економічний розвиток країни;

- від 11%-25%- зовнішня торгівля має помірний вплив на економічний розвиток країни;

- від 26 до 40%- зовнішня торгівля має значний вплив на економічний розвиток країни;

-від 41% та вище –зовнішня торгівля є головним чинником розвитку економіки країни


Експортна квота (Ке) – характеризує відкритість економіки країни, групи країн або регіонів від участі у міжнародному поділі праці.

Визначається як обсяг експорту країни, групи країн або регіону до валового внутрішнього продукту країни, групи країн або регіону.

де Ех – обсяг експорту (галузі, регіону, країни, групи країн);ВВП – валовий внутрішній продукт (регіону, країни, групи країн).

-від 0 до 10% - експорт має незначний вплив на розвиток виробництва в країні;

- від 11%-25%- експорт має помірний вплив розвиток виробництва в країні;

- від 26 до 40%- експорт має значний вплив розвиток виробництва в країні;

-від 41% та вище –економіка країни є експорто орієнтованою і залежить переважно від розвитку експортних галузей виробництваІмпортна квота (Кі) як частка імпорту у валовому внутрішньому продукті країни, групи країн або регіонів характеризує також рівень залежності країни, групи країн та регіонів від імпорту товарів і послуг.

Визначається як обсяг імпорту країни, групи країн або регіону до валового внутрішнього продукту країни, групи країн або регіону.

Де,


Іm – обсяг імпорту (галузі, регіону, країни, групи країн);

ВВП – валовий внутрішній продукт (регіону, країни, групи країн)

-від 0 до 10% - імпорт має незначний вплив на розвиток споживання країни;

- від 11%-25%- імпорт має помірний вплив на розвиток споживання країни;

- від 26 до 40%

- імпорт має значний вплив на споживання в країни;

-від 41% та вище –економіка країни є імпорто орієнтованою і залежить переважно від розвитку імпортних поставок

Додаток Г.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра міжнародних економічних відносин


Курсова робота


з дисципліни «Міжнародна торгівля»
на тему: «_____________________________________________________»

Студента(ки) ___курсу___групи

спеціальності ________________

Прізвище та ініціали________


Керівник________________________

(посада, вчене звання, науковий

ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала_______


Кількість балів____________ Оцінка ЄКТС________
Члени комісії

________________ ___________

(прізвище та ініціали) (підпис)

___________________ ___________

(призвище та ініціали) (підпис)Київ 20___рік

1 Порівняльний аналіз, щодо можливостей розвитку зовнішньої торгівлі України з країнами, що входять до певних регіональних груп та економічних угруповань, здійснюється лише у випадку якщо між країнами існують однакові товарні позиції які є кращими як в експорті так і в імпорті.

2 Курсивом виділено назви видань, які знаходяться у бібліотеці КНТЕУ.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Курсова робота
Список використаної
охорони праці
Зміст вступ
курсу групи
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
навчальних закладів
самостійної роботи
форми навчання
Міністерство освіти
Теоретичні основи
навчальний заклад
вищої освіти
Робоча програма
студент групи
Практичне заняття
Практична робота
молодших школярів
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
діяльності підприємства
контрольної роботи
виконання курсової
використаних джерел
роботи студентів
загальноосвітніх навчальних
навчального закладу
Загальні відомості
студентів спеціальності
Самостійна робота
світової війни
студентка групи
Історія виникнення
виробничої практики
загальна характеристика
охорони здоров
студентка курсу
фізичного виховання
Основні поняття
фізичної культури