Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітній ступінь «бакалавр» галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»


ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ, СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИСторінка3/18
Дата конвертації30.11.2018
Розмір0.7 Mb.
Назва файлуметод.doc
Навчальний закладКиївський національний торговельно-економічний університет
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ, СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

Виконання студентом курсової роботи починається з визначення її теми та об’єкта. Перелік реко­мендованих тем курсових робіт з навчальної дисци­пліни, передбачених навчальними планами, затверджується кафедрою міжнародної економіки щорічно до 30 вересня. Тематика щорічно переглядається та поновлюється з врахуванням наукових інтересів кафедри та розвитку економічної науки і практики.

Закріплення тем курсових робіт за студентами здійсню­ється на першому-другому тижні семестру за роз­поряд­жен­ням по кафедрі, в якому обов’язково зазначається дата захисту.

Орієнтовну тематику курсових робіт наведено у додатку А до методичних рекомендацій.

Студентові надається право самостійно обрати тему курсової роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою. Студент, за погодженням із керівником, може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (з врахуванням попередньої власної науково-дослідницької роботи, місця роботи, можливостей отримання необхідної інформації на об’єкті дослідження).

Оскільки курсова робота з міжнародної торгівлі може бути складовою части­ною випускної кваліфікаційної роботи, це враховується викладачами кафедри при розробці та затвердженні тематики курсових і випускних кваліфікаційних робіт. За умов, якщо студенти проходили практику на підприємствах або організаціях за кор­до­ном, це слід враховувати студенту та науковому керівнику при визначенні теми курсової роботи.

Основні критерії вибору теми – її актуальність, перспек­тивність, відповідність профілю навчання студента.

Студент може запропонувати іншу тему, яка має бути актуальною і відповідати тематичній спрямованості дисцип­ліни.

У разі нагальної потреби змінювати тему курсової роботи можна з дозволу завідувача кафедри за письмовою заявою студента та погодженням наукового керівника не пізніше одного місяця до закінчення строку виконання курсової роботи (проекту).

Для складання плану курсової роботи студенту варто: ознайомитися з проблемами, розв’язання яких перед­бачено в темі дослідження; самостійно опрацювати спеціальну науко­ву літературу, статистичні дані, законодавчі та нормативні до­кументи; методичні розробки, які послідовно та логічно роз­кривають визначену тему.

Складений студентом план курсової роботи погоджу­ється з викладачем – науковим керівником.

Студент оформлює спеціальний бланк-завдання (видається викладачем при затвердженні теми курсової роботи), у якому зазначається автор, тема та термін подання курсової роботи на кафедру. Завдання підписують науковий керівник, студент та завідувач кафедри міжнародної економіки.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Курсова робота
Список використаної
охорони праці
Зміст вступ
курсу групи
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
навчальних закладів
самостійної роботи
форми навчання
Міністерство освіти
Теоретичні основи
навчальний заклад
вищої освіти
Робоча програма
студент групи
Практичне заняття
Практична робота
молодших школярів
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
діяльності підприємства
контрольної роботи
виконання курсової
використаних джерел
роботи студентів
загальноосвітніх навчальних
навчального закладу
Загальні відомості
студентів спеціальності
Самостійна робота
світової війни
студентка групи
Історія виникнення
виробничої практики
загальна характеристика
охорони здоров
студентка курсу
фізичного виховання
Основні поняття
фізичної культури