Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітній ступінь «бакалавр» галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»


ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ, СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИСторінка3/18
Дата конвертації30.11.2018
Розмір0.51 Mb.
Назва файлуметод.doc
Навчальний закладКиївський національний торговельно-економічний університет
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ, СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

Виконання студентом курсової роботи починається з визначення її теми та об’єкта. Перелік реко­мендованих тем курсових робіт з навчальної дисци­пліни, передбачених навчальними планами, затверджується кафедрою міжнародної економіки щорічно до 30 вересня. Тематика щорічно переглядається та поновлюється з врахуванням наукових інтересів кафедри та розвитку економічної науки і практики.

Закріплення тем курсових робіт за студентами здійсню­ється на першому-другому тижні семестру за роз­поряд­жен­ням по кафедрі, в якому обов’язково зазначається дата захисту.

Орієнтовну тематику курсових робіт наведено у додатку А до методичних рекомендацій.

Студентові надається право самостійно обрати тему курсової роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою. Студент, за погодженням із керівником, може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (з врахуванням попередньої власної науково-дослідницької роботи, місця роботи, можливостей отримання необхідної інформації на об’єкті дослідження).

Оскільки курсова робота з міжнародної торгівлі може бути складовою части­ною випускної кваліфікаційної роботи, це враховується викладачами кафедри при розробці та затвердженні тематики курсових і випускних кваліфікаційних робіт. За умов, якщо студенти проходили практику на підприємствах або організаціях за кор­до­ном, це слід враховувати студенту та науковому керівнику при визначенні теми курсової роботи.

Основні критерії вибору теми – її актуальність, перспек­тивність, відповідність профілю навчання студента.

Студент може запропонувати іншу тему, яка має бути актуальною і відповідати тематичній спрямованості дисцип­ліни.

У разі нагальної потреби змінювати тему курсової роботи можна з дозволу завідувача кафедри за письмовою заявою студента та погодженням наукового керівника не пізніше одного місяця до закінчення строку виконання курсової роботи (проекту).

Для складання плану курсової роботи студенту варто: ознайомитися з проблемами, розв’язання яких перед­бачено в темі дослідження; самостійно опрацювати спеціальну науко­ву літературу, статистичні дані, законодавчі та нормативні до­кументи; методичні розробки, які послідовно та логічно роз­кривають визначену тему.

Складений студентом план курсової роботи погоджу­ється з викладачем – науковим керівником.

Студент оформлює спеціальний бланк-завдання (видається викладачем при затвердженні теми курсової роботи), у якому зазначається автор, тема та термін подання курсової роботи на кафедру. Завдання підписують науковий керівник, студент та завідувач кафедри міжнародної економіки.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
студент групи
Робоча програма
вищої освіти
Практична робота
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
Загальні відомості
роботи студентів
діяльності підприємства
виробничої практики
Практичне заняття
Охорона праці
інтелектуальної власності
використаних джерел
контрольної роботи
охорони здоров
Курсовая работа
Історія виникнення
Самостійна робота
студентка курсу
навчального закладу
загальна характеристика
студентів спеціальності
студентка групи
світової війни
фізичної культури
фізичного виховання