Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітній ступінь «бакалавр» галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»


Вимоги до змісту та обсягів курсової роботиСторінка4/18
Дата конвертації30.11.2018
Розмір0.7 Mb.
Назва файлуметод.doc
Навчальний закладКиївський національний торговельно-економічний університет
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
3. Вимоги до змісту та обсягів курсової роботи

Курсова робота повинна мати обсяг 30-35 сторінок.

Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає інформаційні джерела (книги, брошури, статті, тощо), Інтернет-ресурси й відповідні нормативні документи і складає проект плану, який обговорює з керівником.

Якісне написання курсової роботи забезпечує оптимально збалан­сований план, в якому відображаються такі питання: • актуальність, значущість даної проблеми в сучасних умовах розвитку міжнародної торгівлі та участі в ній підприємств України;

 • теоретичні підходи, концепції, моделі, які характеризують ступінь наукової розробки проблеми заданої теми;

 • розгляд поточного стану та тенденцій розвитку даної проблеми (явища) за певний історичний період;

 • шляхи та перспективи еволюції досліджуваної проблеми (явища);

 • короткі висновки та рекомендації з досліджуваних питань;

 • перелік використаних джерел;

 • додатки.

При написанні плану варто використовувати складний варіант структури плану курсової роботи: (вступ, основна частина, що складається з трьох розділів, які, в свою чергу, містять кілька підпунктів, висновки, список вико­риста­них джерел, додатки).

Для тем курсових робіт, що характеризують географічно-регіональну спрямованість міжнародної торгівлі і відносяться до першого та другого тематичних напрямків, доцільно використовувати зміст, що наведено у додатку Б.

Головним завданням вступної частини (вступу) є загальне представлення роботи як актуального та практично значущого дослідження, презентація інформаційного, методичного забезпечення дослідження та отриманих результатів.

Доцільним є висвітлення таких питань: • актуальність і практична значущість обраної теми курсової роботи;

 • об’єкт та предмет дослідження;

 • теоретичний розгляд заданої теми в розробках вітчизняних та зарубіжних науковців;

 • стисла характеристика явища чи процесу, який піде піддано дослідженню;

 • перелік методів дослідження, які були використані в роботі;

 • загальна характеристика інформаційного забезпечення дослідження з акцентуванням уваги на нетрадиційні інформаційні джерела;

 • інформація про використання інформаційних технологій, стандартного або авторського програмного забезпечення.

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та шляхів розв’язання проблеми, обґрунтовуючи значення курсової роботи для розвитку певної галузі знань, діяльності.

Мета дослідження – запланований результат вирішення визначеної проблеми із використанням теоретичних, методологічних й практичних положень та методів дослідження.

Завдання дослідження визначаються поставленою метою і являють собою конкретні послідовні шляхи вирішення проблеми.

Слід чітко формулювати мету роботи, лаконічно викладати зав­дання, які необхідно виконати для її досягнення. Завдання мають відповідати основним параграфам дослідження, що було сформовано у плані курсової роботи.Предметом дослідження курсової роботи є одна з актуальних проблем, яка потребує вирішення професійних завдань, передбачених освітньої програмою спеціальності «Міжнародні економічні відносини» освітнього ступеню «бакалавр».

Методи дослідження – це спосіб набуття достовірних наукових знань, умінь та практичних навичок у різних сферах діяльності.

Обсяг вступу не повинен перевищувати 2-х сторінок.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Курсова робота
Список використаної
охорони праці
Зміст вступ
курсу групи
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
навчальних закладів
самостійної роботи
форми навчання
Міністерство освіти
Теоретичні основи
навчальний заклад
вищої освіти
Робоча програма
студент групи
Практичне заняття
Практична робота
молодших школярів
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
діяльності підприємства
контрольної роботи
виконання курсової
використаних джерел
роботи студентів
загальноосвітніх навчальних
навчального закладу
Загальні відомості
студентів спеціальності
Самостійна робота
світової війни
студентка групи
Історія виникнення
виробничої практики
загальна характеристика
охорони здоров
студентка курсу
фізичного виховання
Основні поняття
фізичної культури