Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітній ступінь «бакалавр» галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»


Вимоги до змісту та обсягів курсової роботиСторінка4/18
Дата конвертації30.11.2018
Розмір0.51 Mb.
Назва файлуметод.doc
Навчальний закладКиївський національний торговельно-економічний університет
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
3. Вимоги до змісту та обсягів курсової роботи

Курсова робота повинна мати обсяг 30-35 сторінок.

Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає інформаційні джерела (книги, брошури, статті, тощо), Інтернет-ресурси й відповідні нормативні документи і складає проект плану, який обговорює з керівником.

Якісне написання курсової роботи забезпечує оптимально збалан­сований план, в якому відображаються такі питання: • актуальність, значущість даної проблеми в сучасних умовах розвитку міжнародної торгівлі та участі в ній підприємств України;

 • теоретичні підходи, концепції, моделі, які характеризують ступінь наукової розробки проблеми заданої теми;

 • розгляд поточного стану та тенденцій розвитку даної проблеми (явища) за певний історичний період;

 • шляхи та перспективи еволюції досліджуваної проблеми (явища);

 • короткі висновки та рекомендації з досліджуваних питань;

 • перелік використаних джерел;

 • додатки.

При написанні плану варто використовувати складний варіант структури плану курсової роботи: (вступ, основна частина, що складається з трьох розділів, які, в свою чергу, містять кілька підпунктів, висновки, список вико­риста­них джерел, додатки).

Для тем курсових робіт, що характеризують географічно-регіональну спрямованість міжнародної торгівлі і відносяться до першого та другого тематичних напрямків, доцільно використовувати зміст, що наведено у додатку Б.

Головним завданням вступної частини (вступу) є загальне представлення роботи як актуального та практично значущого дослідження, презентація інформаційного, методичного забезпечення дослідження та отриманих результатів.

Доцільним є висвітлення таких питань: • актуальність і практична значущість обраної теми курсової роботи;

 • об’єкт та предмет дослідження;

 • теоретичний розгляд заданої теми в розробках вітчизняних та зарубіжних науковців;

 • стисла характеристика явища чи процесу, який піде піддано дослідженню;

 • перелік методів дослідження, які були використані в роботі;

 • загальна характеристика інформаційного забезпечення дослідження з акцентуванням уваги на нетрадиційні інформаційні джерела;

 • інформація про використання інформаційних технологій, стандартного або авторського програмного забезпечення.

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та шляхів розв’язання проблеми, обґрунтовуючи значення курсової роботи для розвитку певної галузі знань, діяльності.

Мета дослідження – запланований результат вирішення визначеної проблеми із використанням теоретичних, методологічних й практичних положень та методів дослідження.

Завдання дослідження визначаються поставленою метою і являють собою конкретні послідовні шляхи вирішення проблеми.

Слід чітко формулювати мету роботи, лаконічно викладати зав­дання, які необхідно виконати для її досягнення. Завдання мають відповідати основним параграфам дослідження, що було сформовано у плані курсової роботи.Предметом дослідження курсової роботи є одна з актуальних проблем, яка потребує вирішення професійних завдань, передбачених освітньої програмою спеціальності «Міжнародні економічні відносини» освітнього ступеню «бакалавр».

Методи дослідження – це спосіб набуття достовірних наукових знань, умінь та практичних навичок у різних сферах діяльності.

Обсяг вступу не повинен перевищувати 2-х сторінок.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
студент групи
Робоча програма
вищої освіти
Практична робота
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
Загальні відомості
роботи студентів
діяльності підприємства
виробничої практики
Практичне заняття
Охорона праці
інтелектуальної власності
використаних джерел
контрольної роботи
охорони здоров
Курсовая работа
Історія виникнення
Самостійна робота
студентка курсу
навчального закладу
загальна характеристика
студентів спеціальності
студентка групи
світової війни
фізичної культури
фізичного виховання