Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітній ступінь «бакалавр» галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»


Вимоги до змісту та обсягів курсової роботиСторінка4/18
Дата конвертації30.11.2018
Розмір0.7 Mb.
Назва файлуметод.doc
Навчальний закладКиївський національний торговельно-економічний університет
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
3. Вимоги до змісту та обсягів курсової роботи

Курсова робота повинна мати обсяг 30-35 сторінок.

Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає інформаційні джерела (книги, брошури, статті, тощо), Інтернет-ресурси й відповідні нормативні документи і складає проект плану, який обговорює з керівником.

Якісне написання курсової роботи забезпечує оптимально збалан­сований план, в якому відображаються такі питання: • актуальність, значущість даної проблеми в сучасних умовах розвитку міжнародної торгівлі та участі в ній підприємств України;

 • теоретичні підходи, концепції, моделі, які характеризують ступінь наукової розробки проблеми заданої теми;

 • розгляд поточного стану та тенденцій розвитку даної проблеми (явища) за певний історичний період;

 • шляхи та перспективи еволюції досліджуваної проблеми (явища);

 • короткі висновки та рекомендації з досліджуваних питань;

 • перелік використаних джерел;

 • додатки.

При написанні плану варто використовувати складний варіант структури плану курсової роботи: (вступ, основна частина, що складається з трьох розділів, які, в свою чергу, містять кілька підпунктів, висновки, список вико­риста­них джерел, додатки).

Для тем курсових робіт, що характеризують географічно-регіональну спрямованість міжнародної торгівлі і відносяться до першого та другого тематичних напрямків, доцільно використовувати зміст, що наведено у додатку Б.

Головним завданням вступної частини (вступу) є загальне представлення роботи як актуального та практично значущого дослідження, презентація інформаційного, методичного забезпечення дослідження та отриманих результатів.

Доцільним є висвітлення таких питань: • актуальність і практична значущість обраної теми курсової роботи;

 • об’єкт та предмет дослідження;

 • теоретичний розгляд заданої теми в розробках вітчизняних та зарубіжних науковців;

 • стисла характеристика явища чи процесу, який піде піддано дослідженню;

 • перелік методів дослідження, які були використані в роботі;

 • загальна характеристика інформаційного забезпечення дослідження з акцентуванням уваги на нетрадиційні інформаційні джерела;

 • інформація про використання інформаційних технологій, стандартного або авторського програмного забезпечення.

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та шляхів розв’язання проблеми, обґрунтовуючи значення курсової роботи для розвитку певної галузі знань, діяльності.

Мета дослідження – запланований результат вирішення визначеної проблеми із використанням теоретичних, методологічних й практичних положень та методів дослідження.

Завдання дослідження визначаються поставленою метою і являють собою конкретні послідовні шляхи вирішення проблеми.

Слід чітко формулювати мету роботи, лаконічно викладати зав­дання, які необхідно виконати для її досягнення. Завдання мають відповідати основним параграфам дослідження, що було сформовано у плані курсової роботи.Предметом дослідження курсової роботи є одна з актуальних проблем, яка потребує вирішення професійних завдань, передбачених освітньої програмою спеціальності «Міжнародні економічні відносини» освітнього ступеню «бакалавр».

Методи дослідження – це спосіб набуття достовірних наукових знань, умінь та практичних навичок у різних сферах діяльності.

Обсяг вступу не повинен перевищувати 2-х сторінок.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
навчальної дисципліни
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
охорони праці
Курсова робота
Список використаної
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
Пояснювальна записка
Виконала студентка
Історія розвитку
Міністерство освіти
форми навчання
навчальних закладів
самостійної роботи
Теоретичні основи
навчальний заклад
Робоча програма
діяльності підприємства
Практичне заняття
молодших школярів
роботи студентів
Самостійна робота
вищої освіти
використаних джерел
студентка курсу
студент групи
загальноосвітніх навчальних
інтелектуальної власності
виконання курсової
студентів спеціальності
Курсовая работа
Загальні відомості
світової війни
охорони здоров
Історія виникнення
Конспект лекцій
студентка групи
Практична робота
навчального закладу
контрольної роботи
Теоретичні аспекти
Список літератури
напряму підготовки
внутрішніх справ