Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітній ступінь «бакалавр» галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»Сторінка5/18
Дата конвертації30.11.2018
Розмір0.51 Mb.
Назва файлуметод.doc
Навчальний закладКиївський національний торговельно-економічний університет
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Основна частина роботи складається із 3 розділів (6 - 9 пунктів).

В основній частині курсової роботи мають бути відображені усі основні питання, пов’язані з розвитком явищ та процесів в міжнародній торгівлі за умов поглиблення світогосподарських зв’язків, та загострення геополітичних протиріч. Необхідні знання студент отримує на лекціях та практичних заняттях з дисциплін фахового спрямування. Окремі питання вимагають використання спеціальних літературних джерел, нормативно-правових актів України та інших країн, міжнародних договорів тощо. Перелік необхідних літературних джерел приводиться на лекціях, практичних заняттях, а також наприкінці даних методичних рекомендацій.

Особливість написання курсової роботи в цілому, залежить, в першу чергу, від мети дослідження та його завдань. Так для тем, які відносяться до першого, другого, третього та четвертого тематичних напрямків, при визначенні передумов та чинників розвитку зовнішньої торгівлі України з тими чи іншими країнами або регіональними економічними угрупованнями доцільно звернути увагу на :


  1. Склад країн які відносяться до того чи іншого географічного регіону або входять до певного економічного угруповання, який слід визначити за класифікатором Державної служби статистики України: Методологія та класифікатори. Класифікатори. Статистична класифікація країн світу(СККС) (Додатки В,Г) [Електронний ресурс] : http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_ks_2016.htm

  2. Стан розвитку зовнішньої торгівлі країн що входять до певного географічного регіону, або економічного угруповання, та тенденції його розвитку, де інформаційною основою є статистичні даних Світової організації торгівлі,[Електронний ресурс]:

https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_participation_map_e.htm

(Для цього необхідно перейти за посиланням та вибрати категорію «товари та послуги» та зі списку країн вибрати країну яка входить до відповідної регіональної групи або економічного угруповання і при появі на інтерактивній карті назви країни натиснути посилання «Профіль», після чого вибрати категорію «Торгівельний профіль»).  1. Стан розвитку зовнішньої торгівлі України з країнами що входять до певного географічного регіону або до певного економічного угруповання, інформацію про який можна отримати за даними Державної служби статистики України: Статистична інформація. Зовнішньоекономічна діяльність. Зовнішня торгівля товарами/ Зовнішня торгівля послугами. [Електронний ресурс]: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm

При написанні курсової роботи, спочатку, в першому розділі, слід охарактеризувати загальний стан зовнішньої торгівлі країн, що входять до певного географічного регіону або до певного економічного угруповання та роль зовнішньої торгівлі в економіці цих країн. Основним показником який характеризує загальний стан зовнішньої торгівлі є показник Зовнішньоторговельного обороту (ЗТО) який розраховується як сума вартісних обсягів експорту та імпорту товарів та послуг. Інформацію про стан зовнішньої торгівлі можна отримати з даних наведених СОТ. Також , за даними СОТ слід визначити значення зовнішньої торгівлі для країн, що входять до певного географічного регіону або до певного економічного угруповання. Основними показниками які характеризують роль та значення зовнішньої торгівлі для економіки тієї чи іншої країни є показник ЗТО на душу населення та зовнішньо торгівельна квота (ЗТК).

На підставі отриманої інформації необхідно скласти таблицю 1.1. за приведеною формою та зробити відповідні висновки стосовно ролі зовнішньої торгівлі в економіці країн, що входять до певного географічного регіону або до певного економічного угруповання та їх місце в світовому експорті та імпорті товарів та послуг.

Таблиця 1.1.

ЗТО та ЗТК країн, що входять до…. у…… році. млн. дол. США (останній повний рік)

Назва країни

Обсяг експорту

товарів

Обсяг експорту

послуг


Загальний обсяг експорту

Обсяг імпорту товарів

Обсяг імпорту

послуг


Загальний обсяг імпорту

ЗТО

ЗТО на душу населення

Дол. США


Зовнішньоторговельна квота %1

2

3=1+2

4

5

6=4+5

7=3+61

Країна А
2

Країна БВ цілому за групою країн


-

-

При цьому слід звернути увагу на те, що показник обсяг ЗТО на душу населення характеризує інтенсивність участі країни у зовнішньоторговельному обігу, а зовнішньоторговельна квота - ступінь участі країн в міжнародній торгівлі та відкритості економіки.

Наступним етапом дослідження є визначення ролі та місця зовнішньої торгівлі країн, що входять до певного географічного регіону або до певного економічного угруповання в світовій торгівлі.

Для того щоб дослідити роль та місце окремих країн у зовнішній торгівлі країн товарами або послугами, що входять до певного географічного регіону або до певного економічного угруповання слід використовуючи дані СОТ заповнити таблицю 1.2. відповідно до теми роботи.

Таблиця 1.2.

Частка та місце зовнішньої торгівлі товарами(послугами), що входять до….в світовій торгівлі у…… році(останній повний рік)


Назва країни

Частка в світовому

Місце в світовому


експорті товарів або послуг %

імпорті товарів або послуг %

експорті

товарів або послугімпорті

товарів або послуг1

Країна А

2

Країна Б
В цілому за групою країн-

-

В подальшому аналізі зовнішньої торгівлі країн товарами або послугами, що входять до певного географічного регіону або до певного економічного угруповання слід розглянути їх роль та місце у зовнішній торгівлі їх групи країн. Для цього необхідно розрахувати частку тієї чи іншої країни як у експорті та імпорті товарів або послуг (в залежності від теми роботи) групи країн так і у зовнішньоторговельному обороті групи країн в цілому, а результати розрахунків занести в таблицю 1.3.

Таблиця 1.3.

Частка ЗТО окремої країни у ЗТО групи країн, що входять до….

у…… році, %(останній повний рік)
Назва країни

Частка експорту

Товарів або послуг

Частка імпорту Товарів або послуг

Частка ЗТО

за товарами або послугами


В цілому за групою країн

100%

100%

100%

1

Країна А


2

Країна Б


Для того щоб охарактеризувати роль та місце країни у міжнародному поділі праці, слід розглянути товарну структуру та структуру послуг зовнішньої торгівлі країн, що входять до певного географічного регіону або до певного економічного угруповання. Так, для аналізу товарної структури зовнішньої торгівлі країн, що входять до певної регіональної групи та економічного угруповання слід скласти таблицю 1.4. ( тільки для тем які стосуються торгівлі товарами- тематичні напрямки Іта ІІІ) до якої, необхідно віднести дані стосовно частки експорту та імпорту товарів за чотирьома товарними групами: сільськогосподарська продукція, промислова продукція, паливо та продукція добувної промисловості, інша продукція.

Таблиця 1.4.

Товарна структура експорту та імпорту країн, що входять до…. За товарними групами у…… році, %(останній повний рік)

Назва країни

Частка експорту %

Частка імпорту %

1

Країна А

100%

100%
Сільськогосподарська продукція


Промислова продукція


Паливо та продукція добувної промисловості


Інша продукція2

Країна Б


Сільськогосподарська продукція


Промислова продукція


Паливо та продукція добувної промисловості


Інша продукціяАналіз товарної структури також передбачає виявлення рівня спеціалізації країни в товарному експорті та рівень імпортної залежності від певної товарної позиції. Для цього необхідно визначити, за чотирьома товарними позиціями, частку того чи іншого товару як в загальному експорті/імпорті країни, так і групи країн, що входять до певного географічного регіону або до певного економічного угруповання. Результати розрахунків наведіть в таблиці 1.5.

Таблиця 1.5.

Товарна структура зовнішньої торгівлі країн, що входять до….за окремими товарними позиціями у…… році, (останній повний рік)

Назва країни

Загальний обсяг експорту

Млн. дол. СШАЧастка в експорті країни

%


Частка в експорті групи країн %

Назва країни

Загальний обсяг імпорту

Млн. дол. СШАЧастка в імпорті країни

%


Частка в імпорті групи країн %
Всього за групою країн
-

100%

Всього за групою країн
-

100%

1

Країна А
100%

-

Країна А
100%

-
Товар1


Товар1

Товар 2


Товар 2

Товар 3


Товар 3

Товар 4


Товар 4


2

Країна Б
100%

-

Країна Б
100%

-
Товар1


Товар1

Товар 2


Товар 2

Товар 3


Товар 3

Товар 4


Товар 4


На підставі отриманих в таблиці 1.5 даних охарактеризуйте рівень географічної концентрації експорту та імпорту певного товару або послуги відповідної групи країн за допомогою розрахунку індексу географічної концентрації експорту (імпорту) товару Sk (індекс Херфінделя-Хіршмана). Індекс Sk розраховують за формулою:
, (1.1)

Де,


S – індекс географічної концентрації експорту (імпорту) товару k;Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
студент групи
Робоча програма
вищої освіти
Практична робота
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
Загальні відомості
роботи студентів
діяльності підприємства
виробничої практики
Практичне заняття
Охорона праці
інтелектуальної власності
використаних джерел
контрольної роботи
охорони здоров
Курсовая работа
Історія виникнення
Самостійна робота
студентка курсу
навчального закладу
загальна характеристика
студентів спеціальності
студентка групи
світової війни
фізичної культури
фізичного виховання