Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітній ступінь «бакалавр» галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»Сторінка7/18
Дата конвертації30.11.2018
Розмір0.51 Mb.
Назва файлуметод.doc
Навчальний закладКиївський національний торговельно-економічний університет
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
За групою країн
в тому числі :
Країна А
Країна Б
Оцінюючи збалансованість зовнішньої торгівлі України з країнами , що входять до певних регіональних груп та економічних угруповань, визначить як сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами вплинуло на збалансованість зовнішньої торгівлі України протягом останніх трьох років. Виявіть фактори (сальдо товарів, сальдо послуг), які головним чином вплинули на загальний показник збалансованості за даною групою країн.

Визначаючи вплив зовнішньої торгівлі України з країнами, що входять до певних регіональних груп та економічних угруповань на її економічний розвиток слід виявити ступінь впливу експорту товарів та послуг на обсяг виробництва продукції (товарів та послуг) в Україні та ступінь впливу імпорту товарів та послуг в Україні на обсяг споживання товарів та послуг. Для цього в курсовій роботі слід розрахувати наступні показники:

1). Зовнішньоторговельну квоту;

2). Експортну квоту;

3) Імпортну квоту;

Визначення цих показників надано в таблиці ІІІ додатку В.

Використовуючи показники, що наведені в таблиці ІІІ додатку В розрахуйте показники зовнішньоторговельної, експортної та імпортної квоти України в торгівлі з країнами, що входять до певних регіональних груп та економічних угруповань. Для цього, використовуючи данні Світової Організації Торгівлі ,[Електронний ресурс]:http://stat.wto.org/CountryProfiles/UA_E.htm, визначить обсяги ВВП України, та проведіть відповідні розрахунки та заповніть таблицю 3.2.
Таблиця 3.2.

Вплив зовнішньої торгівлі товарами (послугами) з країнами, що входять до… на економіку України у ….році. (останній повний рік)Країни

Обсяг ВВП

Млн.дол.СШАОбсяг експорту

Товарів


(послуг)

Млн.дол. СШАОбсяг імпорту

Товарів


(послуг)

Млн.дол. СШАЗовнішньо

торговельна квота за товарами

(послугами)

%


Експортна квота

за товарами

(послугами)

%


Імпортна квота

за товарами

(послугами)

%


За групою країнКраїна АКраїна БВикористовуючи оціночну шкалу, яка наведена в таблиці В, дайте оцінку впливу зовнішньої торгівлі товарами (послугами) з країнами, що входять до певних регіональних груп та економічних угруповань на економіку України.

Також, в третьому розділі, використовуючи торговельні профілі на інтерактивній мапі Світової Організації Торгівлі, [Електронний ресурс]: http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=380&lang=1&redirect=1, визначить спроможність України розвивати зовнішньо торгівельні відносини з країнами, що входять до певних регіональних груп та економічних угруповань. Спроможність України розвивати зовнішньо торгівельні відносини визначається як можливість розвивати з цією країною як експорт так і імпорт товарів або послуг.

Для цього, при написанні студентами курсових робіт за темами за І-м та ІІІ-м напрямками, необхідно провести порівняльний аналіз та вибрати однакові товари як сільськогосподарського так і не сільськогосподарського призначення за чотирьох значним кодом Гармонізованої системи (ГС) як для України так і для її торгівельного партнера - країни, що входять до певних регіональних груп та економічних угруповань, та які мають найбільшу частку в їх експорті та імпорті. 1

Наступним кроком, необхідно розрахувати, індекс компліментарності (відповідності) Сі, який характеризує можливості країн для розвитку взаємної торгівлі. Найбільш високе значення індексу свідчить про більш сприятливі можливості для розвитку взаємної торгівлі між двома країнами. Для кожної пари країн-партнерів індекс компліментарності визначається таким чином:
, (3.1)

Де,


при виявленні експортних можливостей України,

Сіj – індекс компліментарності України із країною j;

Imki – частка імпорту товару k у загальному імпорті країни- партнераEkki – частка експорту товару k у загальному обсязі експорту України

при виявленні експортних можливостей країни-партнера

Сji – індекс компліментарності країни-партнера( j) з Україною;

Imki – частка імпорту товару k у загальному імпорті УкраїниEkki – частка експорту товару k у загальному обсязі експорту країни- партнера.

В цьому зв’язку, слід враховувати той факт, що високий індекс компліментарності може давати помилкове уявлення про можливості для розвитку взаємної торгівлі між двома країнами, якщо країни географічно перебу­вають на значній відстані одна від одної або економіки країн значно відрізняються за рівнем розвитку.

На підставі проведених розрахунків при написанні студентами курсових робіт тем за І-м та ІІІ-м напрямками необхідно скласти таблицю 3.3. та зробити відповідні висновки стосовно перспектив розвитку міжнародної торгівлі товарами між Україною та країнами, що входять до певних регіональних груп та економічних угруповань.

Відповідно, при написанні студентами курсових робіт з тем за ІІ-м та ІV-м тематичним напрямком необхідно скласти таблицю 3.4. та зробити відповідні висновки стосовно перспектив розвитку міжнародної торгівлі послугами між Україною та країнами, що входять до певних регіональних груп та економічних угруповань


Таблиця 3.3.

Порівняльна оцінка можливості розвитку міжнародної торгівлі товарами між Україною та країнами, що входять до….


Країна,

Товар


Код ГС

0000


Обсяг загального експорту

країни


Млн. дол. США

Обсяг загального

Імпорту


Країни

Млн. дол. СШАОбсяг експорту

товару


Млн. дол. США

Обсяг

Імпорту


Товару

Млн. дол. СШАЧастка товару

у

загальномуекспорті

Частка товару

у загальномуімпорті

індекс компліментарності (відповідності) Сі, для України

індекс компліментарності (відповідності) Сі, для країни-партнера

Україна


-

-
Товар 1
-

-

-

-

Товар 2
-

-

-

-

Товар 3
-

-

-

-

Товар 4
-

-

-

-

КраїнаА


Х

Х

Товар 1
-

-

-

-

Товар 2
-

-

-

-

Країна Б


Х

Х

Товар 3
-

-

-

-

Товар 4
-

-

-

-

Окрім визначення можливості розвитку міжнародної торгівлі між Україною та країнами , що входять до певних регіональних груп та економічних угруповань, при написанні третього розділу, слід також визначити порівняльну конкурентоспроможність України в цій торгівлі у межах двосторонніх торговельних відносин за допомогою індексу торгової спеціалізації TSI (Trade Specialization Index) який характеризує порівняльну конкурентоспроможність країни у межах двосторонніх торговельних відносин. Індекс торгової спеціалізації є найбільш використовуваним показником при оцінці взаємної порівняльної конкурентоспроможності виробництва товарів та послуг двох країн. Для окремого виду товару (товарної групи) або виду послуг він розраховується на основі статистики щодо експорту – імпорту за такою формулою:


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
студент групи
Робоча програма
вищої освіти
Практична робота
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
Загальні відомості
роботи студентів
діяльності підприємства
виробничої практики
Практичне заняття
Охорона праці
інтелектуальної власності
використаних джерел
контрольної роботи
охорони здоров
Курсовая работа
Історія виникнення
Самостійна робота
студентка курсу
навчального закладу
загальна характеристика
студентів спеціальності
студентка групи
світової війни
фізичної культури
фізичного виховання